Mag-alis ng lokasyon

Kung ayaw mo nang pamahalaan ang isang lokasyon, puwede mo itong alisin sa iyong account. Kapag inalis mo ang isang lokasyon, hindi mo na ito mapapamahalaan, pero patuloy pa rin itong lalabas sa Google. 

Mahalaga:

 • Hindi mo maa-undo ang pag-alis ng lokasyon mula sa iyong account. Kung gusto mong pamahalaan ulit ang lokasyon, kakailanganin mong i-verify ito ulit.
 • Puwede ka lang mag-alis ng lokasyon sa website ng Google My Business.

Mag-alis ng isang listing

 1. Sa iyong computer, mag-sign in sa Google My Business.
 2. Sa menu sa kaliwa, i-click ang Impormasyon.
 3. I-click ang Isara o alisin ang listing na ito at pagkatapos ay Alisin ang listing at pagkatapos ay Alisin.

Mag-alis ng maraming listing

 1. Sa iyong computer, mag-sign in sa Google My Business.
 2. Mula sa listahan ng mga lokasyon, pumili ng isa o higit pang lokasyong gusto mong alisin.
 3. I-click ang Mga Pagkilos at pagkatapos ay Alisin ang mga lokasyon at pagkatapos ay Alisin.

Kapag sinubukan mong mag-alis ng maraming lokasyon nang sabay-sabay, puwedeng magbalik ng error ang ilang lokasyon. Sa sitwasyong ito, dapat kang mag-click sa bawat lokasyon at alisin nang isa-isa ang bawat lokasyon.

Mag-alis ng lokasyon sa Maps

Kung hindi naman nagkaroon ng isang lokasyon hindi ito kwalipikadong lumabas sa Google, o nagpapakita ito ng maling address, puwede mo itong hilinging maalis sa Maps. 

Puwede mong hilinging maalis ang isang lokasyon kahit na hindi mo ito pinamamahalaan.

 1. Sa iyong computer, pumunta sa Google Maps
 2. Hanapin ang lokasyon.
 3. I-click ang Magmungkahi ng pag-edit.
 4. Markahan ang lokasyon bilang "Permanenteng sarado o walang ganoong lugar" at piliin ang angkop na dahilan.
 5. I-click ang Isumite.

Kapag isinumite mo ang kahilingan, susuriin namin ang iyong mungkahi. Puwede kang makatanggap ng email tungkol sa status ng iyong kahilingan at mga tanong mula sa aming team ng pagsusuri, kung mayroon. Kung maaaprubahan, aalisin sa Maps ang iminungkahing lokasyon.

Alamin kung paano magmarka ng negosyo bilang permanenteng sarado nang hindi ito inaalis.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu