Mag-alis ng lokasyon

Kung ayaw mo nang pamahalaan ang isang lokasyon, maaari mo itong alisin sa iyong account. Kapag inalis mo ang isang lokasyon, hindi mo na ito mapapamahalaan, ngunit patuloy pa rin itong lalabas sa Google. 

Tandaan: Hindi maa-undo ang pag-aalis ng lokasyon sa iyong account. Kung gusto mong pamahalaang muli ang lokasyon, kakailanganin mong i-verify itong muli.

Mag-alis ng isang listing

 1. Mag-sign in sa Google My Business.
 2. Sa menu sa kaliwa, i-click ang Impormasyon.
 3. I-click ang Isara o alisin ang listing na ito at pagkatapos ay Alisin ang listing at pagkatapos ay Alisin.

Mag-alis ng maraming listing

 1. Mag-sign in sa Google My Business.
 2. Mula sa listahan ng mga lokasyon, pumili ng isa o higit pang lokasyong gusto mong alisin.
 3. I-click ang Mga Pagkilos at pagkatapos ay Alisin ang mga lokasyon at pagkatapos ay Alisin.

Tandaan: Kapag sinubukan mong mag-alis ng maraming lokasyon nang sabay-sabay, puwedeng magbalik ng error ang ilang lokasyon. Sa sitwasyong ito, dapat kang mag-click sa bawat lokasyon at alisin nang isa-isa ang bawat lokasyon.

Kung ginagamit mo ang mobile app

Sa kasalukuyan, hindi ka maaaring mag-alis ng lokasyon sa iyong account habang ginagamit mo ang Google My Business mobile app. Sa halip, gumamit ng desktop computer.

Mag-alis ng lokasyon sa Maps

Kung hindi naman nagkaroon ng isang lokasyon, hindi ito kwalipikadong lumabas sa Google, o nagpapakita ito ng maling address, maaari mo itong hilinging maalis sa Maps. 

Maaari mong hilinging maalis ang isang lokasyon kahit na hindi mo ito pinamamahalaan.

 1. Mag-navigate sa Google Maps
 2. Hanapin ang lokasyon.
 3. I-click ang Magmungkahi ng pag-edit.
 4. Markahan ang lokasyon bilang "Permanenteng sarado o walang ganoong lugar" at piliin ang angkop na dahilan.
 5. I-click ang Isumite.

Kapag isinumite mo ang kahilingan, susuriin namin ang iyong mungkahi. Maaari kang makatanggap ng email tungkol sa status ng iyong kahilingan at mga tanong mula sa aming team ng pagsusuri, kung mayroon. Kung maaaprubahan, aalisin sa Maps ang iminungkahing lokasyon.

Para markahan ang isang negosyo bilang permanenteng sarado nang hindi ito inaalis, sundin ang mga tagubiling ito


 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?