Κατάργηση τοποθεσίας

Αν δεν θέλετε πλέον να διαχειρίζεστε μια τοποθεσία, μπορείτε να την καταργήσετε από τον λογαριασμό σας. Αφού καταργήσετε μια τοποθεσία δεν θα την διαχειρίζεστε πλέον, αλλά θα συνεχίσει να εμφανίζεται στο Google. 

Σημαντικό:

 • Δεν είναι δυνατή η αναίρεση μιας κατάργησης τοποθεσίας από τον λογαριασμό σας. Αν θελήσετε να διαχειριστείτε ξανά την τοποθεσία, θα πρέπει να την επαληθεύσετε ξανά.
 • Η κατάργηση μιας τοποθεσίας πραγματοποιείται μόνο από τον ιστότοπο του Google My Business.

Κατάργηση μίας καταχώρισης

 1. Σε υπολογιστή, συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Στο μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.
 3. Κάντε κλικ στα στοιχεία Κλείσιμο ή κατάργηση αυτής της καταχώρισης και μετά Κατάργηση καταχώρισης και μετά Κατάργηση.

Κατάργηση πολλών καταχωρίσεων

 1. Σε υπολογιστή, συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Από τη λίστα τοποθεσιών, επιλέξτε μία ή περισσότερες τοποθεσίες που θέλετε να καταργήσετε.
 3. Κάντε κλικ στα στοιχεία Ενέργειες και μετά Κατάργηση τοποθεσιών και μετά Κατάργηση.

Αν επιχειρήσετε να καταργήσετε πολλές τοποθεσίες ταυτόχρονα, ορισμένες από αυτές ενδέχεται να εμφανίσουν σφάλμα. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κάνετε κλικ σε κάθε τοποθεσία και να καταργήσετε κάθε τοποθεσία ξεχωριστά.

Κατάργηση τοποθεσίας από τους Χάρτες

Αν μια τοποθεσία δεν υπήρξε ποτέ, αν δεν είναι κατάλληλη για εμφάνιση στο Google ή αν εμφανίζει εσφαλμένη διεύθυνση, μπορείτε να ζητήσετε την κατάργησή της από τους Χάρτες. 

Μπορείτε να ζητήσετε την κατάργηση μιας τοποθεσίας, ακόμη και αν δεν τη διαχειρίζεστε.

 1. Σε υπολογιστή, μεταβείτε στους Χάρτες Google
 2. Βρείτε την τοποθεσία.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προτείνετε μια τροποποίηση.
 4. Επισημάνετε την τοποθεσία ως "Το μέρος έχει κλείσει οριστικά ή δεν υπήρξε ποτέ" και επιλέξτε την κατάλληλη αιτία.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.​

Όταν υποβάλετε το αίτημα, θα εξετάσουμε την πρότασή σας. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός σας, καθώς και τυχόν ερωτήσεις από την ομάδα ελέγχου. Αν το αίτημα εγκριθεί, η προτεινόμενη τοποθεσία θα καταργηθεί από τους Χάρτες.

Μάθετε πώς μπορείτε να επισημάνετε μια επιχείρηση ως οριστικά κλειστή χωρίς να την καταργήσετε.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας