Lägga till eller redigera din företagsadress

Hantera ditt företag

Du kan hjälpa kunderna att hitta ditt företag på Google Maps och Sök genom att ange din företagsadress i Google My Business.

Adressen visas offentligt i dina företagsuppgifter. Om du inte betjänar kunder på din företagsadress ska du lämna adressfältet tomt och i stället ange ditt serviceområde.

Riktlinjer för adresser

För att kunna verifiera ditt företag måste du ange en företagsadress som Google kan hitta. Se till att adressen följer riktlinjerna för adresser så att den kan visas korrekt. Tänk på detta:

 • Ange den fullständiga och korrekta gatuadressen (exempel: Storgatan 1, 123 45 Storstad). 
 • Ta med lägenhetsnummer, våning, husnummer osv. 
 • Ange bara uppgifter som ingår i den officiella adressen. Information som tvärgator och närliggande landmärken ska bara ingå i områden där den officiella gatuadressen inte motsvarar företagets exakta plats. Skriv exempelvis inte ”Hörnet av Kungsgatan och Drottninggatan” eller ”Mitt emot stadsparken”.

Lägga till eller redigera adressen

Så här lägger du till eller redigerar din företagsadress:

 1. Logga in på Google My Business.
 2. Om du har flera platser öppnar du den du vill hantera. 
 3. Klicka på Info på menyn.
 4. Klicka på fältet Adress Location.
 5. Ange adressen enligt riktlinjerna ovan och klicka på Använd.
 6. Om vi inte hittar din adress visas knappen Placera kartmarkör ovanför en karta över din ort till höger i fönstret. Klicka på Placera kartmarkör.
 7. Det visas en karta med en röd nål vid din företagsadress. Du kan dra nålen på kartan. Placera den mitt på din adress. (Om du till exempel vill ange adressen till en butik i ett köpcentrum ska du placera nålen mitt på butiken inne i köpcentret). Zooma in och ut med knapparna Zoom in och Zoom out till höger på skärmen.
 8. Klicka på Använd när du har satt nålen mitt på adressen. Det kan hända att vi granskar dina ändringar innan de publiceras.

Ta bort adressen

Obs! Tar du bort din företagsadress visas bara ditt serviceområde i företagsuppgifterna. (Om du inte har angett något serviceområde visas automatiskt ett lokalt område som standard. Du kan ändra detta vid behov.)

Så här tar du bort din företagsadress:

 1. Logga in på Google My Business.
 2. Om du har flera platser öppnar du den du vill hantera. 
 3. Klicka på Info på menyn.
 4. Klicka på fältet AdressLocation.
 5. Klicka på Ta bort adress och sedan på Använd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?