Legg til eller endre bedriftsadressen i bedriftsprofilen din

For at det skal bli enkelt for kundene å finne bedriften din på Google Søk og Maps, bør du legge inn bedriftsadressen i bedriftsprofilen din. Du kan også feste en knappenål på kartet for å angi beliggenheten i profilen.

I profilen er bedriftsadressen din offentlig. Hvis du ikke betjener kunder på bedriftsadressen, må du la adressefeltet stå tomt og oppgi det aktuelle tjenesteområdet i stedet.

Retningslinjer for adresser

For å bekrefte bedriften din må du oppgi en bedriftsadresse Google kan finne. Sjekk at adressen din er i tråd med retningslinjene for adresser.

 • Sjekk at du har oppgitt den fullstendige og nøyaktige adressen til profilen din.
  • For eksempel: «Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo». 
 • Ta med etasje, leilighetsnummer, bygningsnummer samt annen informasjon om enheten. 
 • Ta bare med informasjon som inngår i den offisielle adressen. Informasjon om tverrgater og landemerker i nærheten bør bare tas med i områder hvor den offisielle gateadressen ikke angir beliggenheten helt nøyaktig.
  • Du bør for eksempel ikke legge til informasjon som «på hjørnet mellom Uelands gate og Evald Ryghs gate» eller «vis-à-vis Frognerparken».

Hvis adressen din ikke har gatenummer, eller hvis systemet ikke finner rett adresse, kan du feste bedriftsprofilen din direkte på kartet.

Administrer bedriften din

Legg til, endre eller fjern adressen din

Du kan sørge for at informasjonen i profilen din er oppdatert ved å legge til, endre eller fjerne bedriftsadressen din.

Legg til eller endre adressen

 1. Gå til bedriftsprofilen din. Se hvordan du finner den.
 2. Slik endrer du bedriftsadressen:
  • I Google Søk velger du Endre profilen.
  • I Google Maps velger du Endre profilen og så Bedriftsinformasjon.
 3. Velg Beliggenhet nesten øverst.
 4. Velg «Endre» Endre ved siden av «Bedriftsbeliggenhet».
  • Hvis du skal skrive inn eller endre adressen: Skriv inn eller endre adresseinformasjonen. Deretter velger du LagreSørg for at du overholder retningslinjene.
  • Hvis du skal justere knappenålens plassering: Velg Juster. Juster kartet til knappenålen er plassert på bedriftens adresse. Deretter velger du Ferdig og så Lagre.
  • Hvis du skal fjerne adressen: Finn ut hvordan du fjerner adresser.
 5. Hvis vi ikke finner adressen din, ser du en advarsel. Oppgi de delene av adressen som fremheves i rødt, på nytt.
  • Hvis vi fortsatt ikke finner adressen, kan du feste en knappenål på bedriftens adresse på kartet og lagre endringene.

Tips: Det tar vanligvis opptil ti minutter å behandle endringer som venter. Finn ut mer om ventende gjennomgangsendringer

Fjern adressen 

Viktig: Hvis du fjerner bedriftsadressen din, er det bare det aktuelle tjenesteområdet som fremgår i bedriftsprofilen din. Hvis du ikke har oppgitt noe tjenesteområde, blir det valgt et lokalt område for deg. Du kan endre tjenesteområdet etter behov.

 1. Gå til bedriftsprofilen din. Se hvordan du finner den.
 2. Slik fjerner du bedriftsadressen:
  • I Google Søk velger du Endre profilen.
  • I Google Maps velger du Endre profilen og så Bedriftsinformasjon.
 3. Velg Beliggenhet nesten øverst.
 4. Velg «Endre» Edit pencil ved siden av «Bedriftsbeliggenhet».
 5. Slå «Vis bedriftsadressen til kunder» på eller av.

Tips : I enkelte land eller områder vises det en stedsbeskrivelse i profilen din ut fra bedriftskategorien du har valgt. Dermed blir det enklere for brukere å finne bedriften din når de kan ta utgangspunkt i et landemerke, et sted eller en bedrift i nærheten. Du kan ikke endre stedsbeskrivelsen for bedriften din på Google Søk eller Maps.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
3771069970027512888
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
99729