Добавяне или редактиране на адреса на бизнеса ви

Управление на бизнеса ви

За да помогнете на клиентите точно да намират местоположението на бизнеса ви в Google Карти и Търсене, въведете фирмения си адрес в Google My Business.

Фирменият адрес, който въведете, ще бъде показван публично в малката ви обява. Ако не обслужвате клиенти на фирмения си адрес, оставете полето за адрес празно и вместо това въведете обслужвания си район.

Указания за адреса

За да потвърдите бизнеса си, трябва да въведете адрес на бизнеса, който Google може да намери. Уверете се, че адресът ви спазва указанията за адреса, така че да можем да го покажем правилно. Имайте предвид следното:

 • Уверете се, че сте въвели правилния и точен адрес на местоположението си (Например: „ул. „Незабравка“ № 333, София 1000, България“). 
 • Включете номера на апартаменти, етажи, сгради и др. 
 • Включете само информация, която е част от официалния ви адрес. Информация, като пресечки и намиращи се в близост ориентири, трябва да се включва само в региони, където официалният адрес не определя точно местоположението ви. Например въвеждането на „На ъгъла на ул. „Трети март“ и бул. „Независимост“ или „Срещу Морската градина“ трябва да се избягва.

Как да добавите или редактирате адреса си

За да добавите или редактирате адреса на бизнеса си, изпълнете стъпките по-долу:

 1. Влезте в профила си в Google My Business.
 2. Ако имате няколко местоположения, отворете това, което искате да управлявате. 
 3. Кликнете върху Информация в менюто.
 4. Кликнете върху полето за адрес Location.
 5. Въведете адреса си, като следвате указанията по-горе, след което кликнете върху Прилагане.
 6. Ако не можем да намерим адреса ви, ще видите червен бутон „Задаване на местоположението на маркера“, който се показва над картата на града ви, в дясната част на прозореца. Кликнете върху Задаване на местоположението на маркера.
 7. Ще се покаже карта с червено кабърче, с което е означено местоположението на бизнеса ви. Можете да преместите кабърчето с плъзгане върху картата. Поставете го в центъра на местоположението си. (Ако например управлявате магазин, който е разположен в търговски център, поставете кабарчето в центъра на магазина си във вътрешността на търговския център.) за да увеличите или намалите мащаба, използвайте съответните бутони Zoom in и Zoom out вдясно на екрана.
 8. След като сте посочили центъра на местоположението си, кликнете върху Прилагане. Редакциите ви може да преминат проверка за осигуряване на качеството, преди да бъдат публикувани.

Как да премахнете адреса си

Забележка: Ако премахнете фирмения си адрес, малката ви обява ще показва само обслужвания ви район. (Ако не сте въвели обслужван район, по подразбиране ще бъде избран местен район. След това можете да го редактирате, ако е необходимо.)

За да премахнете фирмения си адрес, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в Google My Business.
 2. Ако имате няколко местоположения, отворете това, което искате да управлявате. 
 3. Кликнете върху Информация в менюто.
 4. Кликнете върху полето за адрес Location.
 5. Кликнете върху Изчистване на адреса и след това – върху Прилагане.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?