Ustawianie godzin pracy i oznaczanie firmy jako zamkniętej

Aby klienci byli zawsze na bieżąco, możesz zaktualizować profil firmy w Google, dodając główne lub wydłużone godziny pracy.

Jeśli Twoja firma lub któraś z jej lokalizacji zostanie zamknięta, możesz zdecydować, czy jest to sytuacja stała, czy tymczasowa. Możesz też z łatwością ponownie otworzyć firmę, która jest oznaczona jako zamknięta.

Ważne: firmy oferujące dania na wynos lub ich dostawę nie powinny być oznaczane jako tymczasowo zamknięte. Jeśli będą tak oznaczone, ich oferta nie będzie wyświetlać się w Google.

Ważne: nie możesz zarządzać profilem firmy oznaczonej etykietą „Zamknięte na stałe” w wyszukiwarce i Mapach Google. Aby ponownie oznaczyć firmę jako otwartą, skorzystaj z Google Moja Firma na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Podaj godziny pracy

Podaj główne godziny otwarcia firmy w typowym tygodniu.

Więcej informacji o godzinach pracy

Ustawianie głównych godzin otwarcia w wyszukiwarce
 1. Na komputerze zaloguj się na konto Google użyte podczas rejestracji w Google Moja Firma.
 2. Aby znaleźć profil swojej firmy, wyszukaj w Google jej dokładną nazwę. Możesz też wyszukać hasło „moja firma”.
 3. Aby otworzyć profil firmy: w górnej części strony kliknij Edytuj profil a potem Informacje o firmie.
 4. U góry ekranu wybierz kartę „Godziny”.
 5. W sekcji „Godziny otwarcia” kliknij Godziny. Następnie wybierz opcję „Otwarte, podane główne godziny otwarcia”.
  • Jeśli nie chcesz, aby godziny otwarcia wyświetlały się w profilu: wybierz „Otwarte, brak głównych godzin otwarcia”. Następnie kliknij Zapisz.
 6. Zaznacz pole obok każdego dnia tygodnia, w którym firma jest otwarta.
 7. Aby ustawić godziny, użyj menu.
 8. Po ustawieniu godzin kliknij Zapisz.
Ustawianie godzin otwarcia w Google Moja Firma
 1. Zaloguj się w Google Moja Firma.
  • Jeśli masz kilka firm, otwórz tę, którą chcesz zarządzać.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Informacje.
 3. Obok pozycji „Dodaj godziny pracy” lub bieżących godzin pracy kliknij Godziny otwarcia Hours.
 4. Obok wszystkich dni tygodnia, w których firma jest otwarta, przestaw przycisk przełączania tak, aby był włączony.
 5. Obok każdego dnia tygodnia, w którym firma jest otwarta:
  1. Kliknij Otwarte od i wybierz godzinę otwarcia.
  2. Kliknij Otwarte do i wybierz godzinę zamknięcia.
 6. Po ustawieniu godzin kliknij Zastosuj.
Ustawianie godzin przerw w pracy

Aby zaznaczyć, że godziny pracy Twojej firmy obejmują przerwę, utwórz 2 wpisy dla tego samego dnia z różnymi godzinami pracy.

Jeśli na przykład w soboty firma jest otwarta od 9:00 do 14:00, zamknięta od 14:00 do 17:00 i ponownie otwarta od 17:00 do 22:00:

 1. Obok pozycji Sobota przełącz przycisk „Zamknięte” na „Otwarte”.
 2. Obok pozycji „Sobota” kliknij pole Otwarte od a potem 09:00.
 3. Obok pozycji „Sobota” kliknij pole Otwarte do a potem 14:00.
 4. Kliknij + lub Dodaj godziny pracy.
 5. Obok pozycji „Sobota” kliknij pole Otwarte od a potem 17:00.
 6. Obok pozycji „Sobota” kliknij pole Otwarte do a potem 22:00.
 7. Kliknij Zapisz lub Zastosuj.
Ustawianie całodobowych godzin pracy
 1. Obok każdego dnia tygodnia, w którym firma jest otwarta, kliknij przycisk Otwarte od a potem Całą dobę.
 2. Kliknij Zapisz lub Zastosuj.

Oznaczanie firmy jako zamkniętej tymczasowo lub na stałe

Zaktualizuj profil swojej firmy, aby wyświetlał się w Mapach Google i wyszukiwarce jako „Tymczasowo zamknięte” lub „Zamknięte na stałe”.

Wskazówka: jeśli Twoja firma jest tymczasowo zamknięta na okres dłuższy niż 7 dni lub prowadzi działalność sezonową i nie jest otwarta poza sezonem, oznacz ją jako „Tymczasowo zamknięte”.

Zamykanie jednej firmy
 1. Na komputerze zaloguj się w Google Moja Firma.
  • Jeśli masz kilka firm, wybierz tę, którą chcesz zamknąć.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Informacje.
 3. Po prawej stronie otwórz sekcję „Oznacz firmę jako zamkniętą w Google”.
  • Aby ją rozwinąć, kliknij strzałkę.
 4. Wybierz Oznacz jako tymczasowo zamkniętą lub Oznacz jako zamkniętą na stałe a potem Oznacz firmę jako zamkniętą.
Zamykanie wielu firm
 1. Na komputerze zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Z listy firm wybierz wszystkie, które chcesz oznaczyć jako „Tymczasowo zamknięte” lub „Zamknięte na stałe”.
 3. Na górnym pasku narzędzi kliknij Działania. Następnie wybierz Oznacz jako tymczasowo zamkniętą lub Oznacz jako zamkniętą na stałe.
 4. W oknie dialogowym wybierz Oznacz jako tymczasowo zamkniętą lub Oznacz jako zamkniętą na stałe.
Zamykanie firmy w wyszukiwarce
 1. Na komputerze zaloguj się na konto Google użyte podczas rejestracji w Google Moja Firma.
 2. Aby znaleźć profil swojej firmy, wyszukaj w Google jej dokładną nazwę. Możesz też wyszukać hasło „moja firma”.
 3. Aby otworzyć profil firmy: w górnej części strony kliknij Edytuj profil a potem Informacje o firmie.
 4. U góry ekranu wybierz kartę „Godziny”.
 5. W sekcji „Godziny otwarcia” kliknij Godziny.
 6. Określanie typu zamknięcia firmy
 7. Kliknij Zapisz lub Zastosuj.

Oznacz firmę jako ponownie otwartą

Wskazówka: jeśli Twoja firma został oznaczona jako zamknięta na stałe z powodu zmiany lokalizacji lub nazwy, nie oznaczaj jej jako ponownie otwartej. Zamiast tego dodaj nową firmę.

Gdy ponownie otworzysz firmę, profil nie będzie już oznaczony jako „Tymczasowo zamknięte” lub „Zamknięte na stałe” w wyszukiwarce ani w Mapach Google.

Otwieranie jednej firmy
 1. Na komputerze zaloguj się w Google Moja Firma.
  • Jeśli masz kilka firm, wybierz tę, którą chcesz ponownie otworzyć.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Informacje.
 3. Po prawej stronie otwórz sekcję „Oznacz firmę jako ponownie otwartą w Google”.
  • Aby ją rozwinąć, kliknij strzałkę.
 4. Wybierz Oznacz jako otwartą.
Otwieranie wielu firm
 1. Na komputerze zaloguj się w Google Moja Firma.
 2. Z listy lokalizacji wybierz te, które chcesz oznaczyć jako otwarte.
 3. Na pasku narzędzi u góry ekranu kliknij Działania a potem Otwórz.
 4. W oknie dialogowym kliknij Oznacz jako otwartą.

Twoja firma została oznaczona jako zamknięta

Jeśli Google otrzyma informację, że lokalizacja została tymczasowo zamknięta, możesz otrzymać e-mail z powiadomieniem.

Wskazówka: jeśli któraś z Twoich firm została przez pomyłkę oznaczona jako zamknięta na stałe, możesz ponownie oznaczyć lokalizację jako otwartą.

Wytyczne dotyczące tymczasowych zmian w Twojej firmie

Kiedy oznaczyć firmę jako tymczasowo zamkniętą

Oznaczenie firmy jako tymczasowo zamkniętej powoduje, że klienci szukający firmy według nazwy zobaczą ją i dowiedzą się, że jest tymczasowo zamknięta. Pozwoli to zaoszczędzić klientom rozczarowania w sytuacji, gdy odwiedzą osobiście daną firmę i odkryją, że jest zamknięta.

Użyj oznaczenia „Tymczasowo zamknięte”, jeśli Twoja firma:

 • będzie zamknięta przez co najmniej 7 dni z rzędu albo
 • będzie zamknięta przez nieokreślony czas.

Firmy tymczasowo zamknięte mogą zajmować niższą pozycję w wynikach wyszukiwania ogólnych zapytań niż firmy otwarte. Nie dzieje się tak w przypadku bardziej szczegółowych zapytań, w tym zapytań związanych z konkretną firmą, ani też zapytań, w przypadku których wiele pasujących firm jest tymczasowo zamkniętych.

Wskazówka: jeśli Twoja firma będzie zamknięta przez 6 dni lub krócej, ustaw niestandardowe godziny pracy.

Kiedy korzystać z opcji Niestandardowe godziny pracy i Więcej godzin

Możesz poinformować klientów o zmianie godzin pracy albo dostępności określonych usług w Twojej firmie.

Ustaw „Niestandardowe godziny pracy” w dniach, w których Twoja firma funkcjonuje inaczej niż zwykle, np. podczas świąt lub wydarzeń specjalnych. Ustaw niestandardowe godziny pracy, gdy Twoja firma:

 • tymczasowo zmieniła godziny pracy lub
 • jest zamknięta przez 6 dni z rzędu lub krócej.

Ustaw „Więcej godzin” w przypadku firm oferujących określone usługi w różnych godzinach, np. godziny dla seniora, dostawa, dania na wynos.

Aktualizacja profilu firmy po zmianie godzin pracy

Gdy zaktualizujesz godziny pracy lub ponownie otworzysz firmę, klienci zobaczą następujące informacje:

 • Na profilu Twojej firmy: komunikat z potwierdzeniem ostatniej aktualizacji.
 • Na karcie Aktualizacje w profilu na urządzeniach mobilnych: post z potwierdzeniem zmiany godzin pracy.

Aby podać więcej informacji o zaktualizowanych godzinach: edytuj wpis.

Aby usunąć wpis i komunikat o aktualizacji godzin pracy: usuń powiązany wpis z Google Moja Firma.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem