Få betalt från dina intäkter

Viktigt!

 • Google Play-partners kan sälja e-böcker och ljudböcker i vissa länder och regioner. Funktionerna som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder och regioner.
 • Med förbeställning menas att kunder kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. Kunder som har förbeställt en bok debiteras på utgivningsdatumet och får då åtkomst till den.
 • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien på grund av gällande lagstiftning. Din bok blir tillgänglig i Google Play Butik i Indien från och med försäljningsdatumet.
 • Se till att ditt innehåll följer Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du planerar att sälja böcker på Google Play.
 • Informationen i försäljningsrapporterna per månad överensstämmer inte alltid med dina månatliga utbetalningar från Google. Gå till Intäktsrapporter för Google Play om du vill se en ekonomisk rapport som överensstämmer med din utbetalning.

Viktigt! Om du missat en förväntad betalning loggar du in på partnercentret för Play Böcker och besöker betalningscentret. Du kan se varningar om problem som förhindrar betalningar genom att redigera alla betalningsprofiler.

Så här tar du emot betalningar:

Betalningsmetoder

Ange bankkontot där du vill ta emot intäkterna genom att konfigurera en betalningsprofil.

Elektronisk överföring av pengar (EFT)

Med EFT (elektronisk överföring av pengar) utbetalas intäkter från Google Play direkt till ditt bankkonto. EFT är den betalningsmetod som Google rekommenderar. EFT-insättningar görs i den lokala valutan för bankkontot som du anger.

Elektronisk överföring

För bankkonton i vissa länder gör Google insättningar via elektronisk överföring i amerikanska dollar. Du kan kontrollera om ditt land tar emot betalningar via elektronisk överföring i listan med länder som har stöd för betalningar.

För närvarande erbjuder Google inga andra betalningsmetoder för intäkter från försäljning av böcker på Google Play.

Betalningsplan

Viktigt! Google gör inte utbetalningar under helger eller röda dagar. Det kan dröja upp till tre arbetsdagar innan banken har registrerat betalningen på ditt konto. Kontakta banken om du vill ha mer information om hur lång tid det tar att bearbeta elektroniska överföringar.

Du hittar Googles förbindelser för att betala din andel av intäkter från försäljning i tillägget för Google Edition eller i avtalet för Google Böcker och Google Play Böcker. Om bankkontot har verifierats och du har ett lägsta saldo gör Google en betalning den femtonde varje månad eller nästa arbetsdag, vilken varierar beroende på region. Utbetalningen baseras på alla finansiella transaktioner, som försäljning, återbetalning och återkrav, som gjorts under föregående kalendermånad.

Lägsta saldo för utbetalning

Betalningar som görs via elektronisk överföring kräver ett saldo på minst 100 USD. Läs mer om elektronisk överföring.

Det lägsta saldot för EFT varierar beroende på valutan för betalningen. För betalningar i amerikanska dollar är minimibeloppet 1,00 USD. Minimibeloppen i andra valutor är ungefär likvärdiga. Kontrollera detta belopp genom att besöka betalningscentret, redigera betalningsprofilen och sedan kontrollera gränsen som anges i betalningsplanen.

Om du har flera betalningsprofiler får du en separat utbetalning för varje profil och gränsen för lägsta utbetalningsbelopp beräknas separat för varje profil.

Rapporter

Intäktsrapporter genereras en gång per månad. Läs mer om hur du får åtkomst till och läser intäktsrapporter.

Skatteinformation för partner i Europa

Googles momsregistreringsnummer kan krävas för bokföringen.

 • Google Irelands momsregistreringsnummer: IE6388047V
 • Google Irelands fullständiga namn och adress:
  Google Ireland,
  Gordon House,
  Barrow Street,
  Dublin 4,
  Irland

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
8076528098484744531
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437