Изплащане на приходите ви

Важно:

 • Партньорите на Google Play могат да продават електронни и аудиокниги в определени държави/региони. Описаните тук функции не се предлагат във всички държави/региони.
 • Предварителните поръчки дават възможност на клиентите да поръчат, но не и да четат книгата ви преди датата на издаването ѝ. На тази дата клиентите, направили предварителна поръчка, се таксуват и получават достъп до книгата.
 • Поради регулаторни изисквания Google не може да предлага предварителни поръчки в Индия. Книгата ви ще е налице в Google Play Магазин в Индия на датата на пускане в продажба.
 • Преди да качите файлове, проверете дали съдържанието ви отговаря на указанията ни. Ако възнамерявате да продавате заглавията си в Google Play, прегледайте отнасящите се за издателите правила за съдържанието на книгите в Google Play.
 • Отчетите за продажбите по месеци не предоставят непременно подробности, които да съответстват на месечните Ви плащания. За финансов отчет, който съответства на плащането ви, отворете отчетите за приходите в Google Play.

Важно: Ако сте пропуснали очаквано плащане, влезте в Партньорския център на Play Книги и отворете Центъра за плащане. За да намерите сигнали за възпрепятстващи плащанията проблеми, редактирайте всеки потребителски профил за плащания.

За да получавате плащания:

Начини на плащане

За да посочите банковата сметка, в която искате да получавате приходите си, настройте потребителски профил за плащания.

Електронен превод на средства (ЕПС)

При електронния превод на средства (ЕПС) приходите ви от Google Play се депозират директно в банковата ви сметка. Този начин на плащане се препоръчва от Google, а плащанията се извършват в местната валута на посочената от вас банкова сметка.

Банков превод

При банкови сметки в някои държави Google извършва плащанията посредством банков превод в щатски долари. Разгледайте списъка с поддържаните за плащания държави, за да проверите дали плащанията във вашата могат да се получават по този начин.

Понастоящем не предлагаме алтернативни начини на плащане за приходите от продажбите на книги в Google Play.

График на плащанията

Важно: Google не извършва плащания през почивните дни, както и през официалните празници. Може да изминат до три допълнителни работни дни, преди банката ви да регистрира плащането в сметката ви. За да научите повече относно времето, необходимо на банката ви за обработване на депозирани по електронен път средства, обърнете се към неин представител.

Задълженията ни за плащане на дяла ви от приходите от продажбите могат да се намерят в Допълнението към Google Издания или Споразумението на Google Книги и Google Play Книги. Ако банковата ви сметка е потвърдена и имате минимално салдо, Google ще извършва плащане на 15-о число всеки месец или на следващия работен ден (варира според региона). Плащането е въз основа на всички финансови транзакции, като продажби, възстановявания на суми или сторнирания, извършени през предишния календарен месец.

Минимално салдо за плащане

За плащанията посредством банков превод се изисква салдо от поне 100 щ.д. Научете повече за банковите преводи.

Минималното салдо за ЕПС зависи от валутата на плащането. За плащанията в щатски долари минималната сума е 1,00 щ.д., а за други валути – в подобен диапазон. За да проверите тази сума, посетете Центъра за плащане, редактирайте потребителския си профил за плащания и проверете посочения в графика на плащанията праг.

Ако имате няколко потребителски профила за плащания, ще получавате отделно плащане за всеки от тях, при условие че е достигната съответната минимална сума.

Отчети

Отчетите за приходите се генерират ежемесечно. Научете как да получите достъп до отчетите за приходите и как да ги разчитате.

Данъчна информация за европейски партньори

Номерът по ДДС на Google може да се изисква с цел деклариране на данъци.

 • Номер по ДДС на Google Ireland: IE6388047V.
 • Пълно име и адрес на Google Ireland:
  Google Ireland,
  Gordon House,
  Barrow Street,
  Dublin 4,
  Ирландия.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню