Xóa sách

Bạn có thể xoá một cuốn sách khỏi Google Sách hoặc Google Play.

Dựa trên lượng nội dung có thể xem trước của cuốn sách, bạn có thể xoá nội dung trái phép khỏi một sản phẩm khác của Google. Tìm hiểu thêm về chính sách của Google và quy trình xử lý đối với trường hợp bị cáo buộc vi phạm bản quyền.

Xoá sách bạn đã gửi cho Google

Xoá sách khỏi danh mục bán trên Google Play

Cách xoá một cuốn sách:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Chọn tiêu đề của cuốn sách mà bạn muốn xoá.
 4. Chuyển tới thẻ Tóm tắt.
  • Để xoá sách khỏi danh sách bán mà vẫn cho phép người dùng xem trước cuốn sách đó trong Google Sách, hãy chọn Ngừng bán trên Google Play.
  • Để xoá sách khỏi cả Google Play và Google Sách, hãy chọn Huỷ kích hoạt cuốn sách này.
 5. Nhấp vào Lưu.

Để xoá nhiều sách, hãy sử dụng bảng tính:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào Tuỳ chọn nâng caosau đó Tải danh mục sách xuống.
 4. Tải bảng tính đã tạo xuống.
  • Bạn không cần chọn hộp đánh dấu nào.
 5. Mở tệp trong một chương trình bảng tính.
 6. Đối với từng cuốn sách mà bạn muốn xoá khỏi danh sách bán, hãy thay đổi giá trị trong cột có nhãn "Cho phép bán?" thành Không.
 7. Quay lại Danh mục sách.
 8. Nhấp vào Tuỳ chọn nâng cao sau đó Tải danh mục sách lên.
 9. Chọn tệp bảng tính đã chỉnh sửa.
 10. Tải lên.
Xoá sách bạn đã bắt đầu thiết lập nhưng chưa xuất bản
Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Các tuỳ chọn này có thể giúp bạn tắt sách chưa hoàn chỉnh và xoá khỏi danh mục của mình.
Xoá bản xem trước sách khỏi Google Sách
 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Danh mục sách.
 3. Chọn tên của cuốn sách mà bạn muốn xoá bản xem trước.
 4. Nhấp vào thẻ Tóm tắt.
 5. Nhấp vào Thay đổi trạng thái.
 6. Để xóa sách khỏi Google Sách, hãy chọn Huỷ kích hoạt cuốn sách này.

Cách huỷ kích hoạt nhiều cuốn sách:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tuỳ chọn Nâng cao sau đó Chọn sách cần huỷ kích hoạt.
 4. Chọn tên của những cuốn sách bạn muốn xoá. Bạn có thể duyệt qua và lọc sách.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Tiếp tục.
 6. Xác nhận số lượng sách bạn muốn huỷ kích hoạt.
 7. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đóng.

Lưu ý: Danh mục sách của bạn không bao gồm những cuốn sách đã huỷ kích hoạt trong danh sách mặc định. Nếu muốn thay đổi chế độ cài đặt của những cuốn sách đó, bạn có thể tìm kiếm trong danh mục. Google Sách cung cấp thông tin cơ bản về sách của bạn ngay cả khi bạn đã huỷ kích hoạt cuốn sách đó nhưng người dùng sẽ không xem được nội dung của cuốn sách đó.

Xoá phiên bản cũ của cuốn sách

Khi bạn gửi bản cập nhật của cuốn sách, tệp mới đó sẽ thay thế tệp cũ sau khi được xử lý thành công. Đọc nội dung tổng quan về tệp và thao tác tải lên của chúng tôi.

 • Sử dụng cùng một tên tệp để hệ thống của chúng tôi xác định được tệp đó là bản cập nhật của cuốn sách hiện có, chứ không phải là tệp của một cuốn sách hoàn toàn mới.
 • Bạn có thể gửi phiên bản cập nhật cho cả tệp bìa và tệp nội dung.
 • Các phiên bản trước đây sẽ tiếp tục có tên trong thẻ "Nội dung" của cuốn sách dưới dạng thông tin nhật ký. Tìm hiểu thêm về thẻ Nội dung.

Xoá sách mà bạn không gửi cho Google

Nếu thấy trên Google Play hoặc Google Sách có một cuốn sách mà bạn sở hữu quyền nhưng không phải do bạn gửi, thì bạn có thể xoá cuốn sách đó. Để kiểm tra bản xem trước hiện có của sách, bạn có thể tìm kiếm cuốn sách đó trên Google Sách.

Mẹo: Mức độ hiển thị của cuốn sách cho biết cách thức sách được thêm vào Google Sách.

Xoá một cuốn sách đang bán trên Google Play hoặc có bản xem trước trên Google Sách
Bạn có thể xem ai đã cấp cho Google quyền cung cấp các trang trong cuốn sách của bạn trên trang xem trước của Google Sách. Hãy liên hệ với bên chịu trách nhiệm về cuốn sách hoặc báo cáo nội dung này để yêu cầu xoá.
Xoá sách có một số trang không đầy đủ xuất hiện trên Google Sách

Sách có chế độ xem trích đoạn là do Dự án Thư viện cung cấp.

Google hợp tác với các thư viện để số hoá bộ sưu tập sách của họ và giúp người dùng có thể tìm kiếm sách. Google Sách chỉ hiện một vài câu cho thấy ngữ cảnh liên quan tới cụm từ tìm kiếm, chứ không hiện trọn vẹn trang nào.

Đăng ký sách của bạn để xoá sách khỏi Dự án Thư viện.

Xoá sách có nhãn "Không có bản xem trước" trên Google Sách
 • Sách có nhãn “Không có bản xem trước” có trong chỉ mục của Google Sách ở chế độ chỉ có thể xem siêu dữ liệu.
 • Bản ghi chỉ cung cấp thông tin về cuốn sách, gồm có:
  • Dữ liệu danh mục được cấp phép, chẳng hạn như ISBN, tác giả, nhà xuất bản và ngày xuất bản.
  • Kết quả tìm kiếm qua các trang web công khai.
 • Google cũng có thể cung cấp nhiều mục thông tin cho một cuốn sách, chẳng hạn như:
  • Ấn bản quốc tế.
  • Phiên bản từng xuất bản trước đây.
 • Google không xoá khỏi chỉ mục những kết quả chỉ cho phép xem siêu dữ liệu.
 • Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng việc cung cấp thông tin này vi phạm quyền của bạn với tư cách là chủ bản quyền, bạn có thể gửi đơn khiếu nại pháp lý chính thức.
 • Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu nguồn của bên thứ ba đã cung cấp siêu dữ liệu cho chúng tôi.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6186329179415905106
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437