Xóa nội dung khỏi Google

Trang này sẽ giúp bạn truy cập đúng nơi để báo cáo nội dung bạn muốn yêu cầu xóa khỏi các dịch vụ của Google theo luật hiện hành. Việc cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ sẽ giúp chúng tôi điều tra yêu cầu của bạn.

Nếu bạn gặp phải các vấn đề không phải là vấn đề pháp lý liên quan tới Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách sản phẩm của Google, vui lòng truy cập http://support.google.com

Chúng tôi yêu cầu bạn gửi thông báo riêng cho từng dịch vụ Google mà nội dung xuất hiện trong đó.

Yêu cầu của bạn liên quan tới sản phẩm nào của Google?