Xóa sách

Trang này giải thích quy trình xóa sách khỏi Google Sách hoặc Google Play.

Nếu bạn muốn xóa nội dung trái phép khỏi một sản phẩm khác của Google, hãy xem chính sách của Google và quy trình xử lý đối với trường hợp bị cáo buộc vi phạm bản quyền. Các bước sau đây là quy trình phù hợp để xóa sách dựa trên lượng nội dung có thể xem trước trong sách.

Xóa sách bạn đã gửi

Xóa sách khỏi danh mục bán trên Google Play

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tiêu đề của cuốn sách mà bạn muốn xóa.
 4. Di chuyển tới tab Tóm tắt.
 5. Chọn Xóa khỏi Google Play để xóa sách để bán nhưng giữ sách ở trạng thái có thể xem trước trong Google Sách. Chọn Hủy kích hoạt hoàn toàn để xóa sách khỏi cả Google Play và Google Sách.

Bạn có thể xóa nhiều sách khỏi danh mục bán bằng cách sử dụng bảng tính.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào Xuất sách và tải bảng tính đã tạo xuống.
  Lưu ý: Bạn không cần chọn bất kỳ tùy chọn hộp kiểm nào.
 4. Mở tệp trong chương trình bảng tính.
 5. Đối với mỗi cuốn sách để bán mà bạn muốn xóa, hãy thay đổi giá trị trong cột được gắn nhãn Cho phép bán? thành Không.
 6. Quay trở lại Danh mục sách và nhấp vào Nâng cao, sau đó Tải CSV lên.
 7. Chọn tệp bảng tính đã chỉnh sửa và tải bảng tính đó lên.

Xóa bản xem trước của sách khỏi Google Sách

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tên sách bạn muốn xóa bản xem trước.
 4. Di chuyển tới tab Tóm tắt.
 5. Chọn Hủy kích hoạt hoàn toàn để xóa sách khỏi Google Sách.
  Lưu ý: Bạn không thể chọn xóa một cuốn sách khỏi Google Sách nếu bạn vẫn cho phép bán sách trên Google Play.

Để xóa bản xem trước của nhiều cuốn sách, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Google Sách. Nhóm hỗ trợ cũng có thể hỗ trợ bạn trong việc đóng tài khoản nếu bạn muốn xóa tất cả sách của mình.

Các sách đã hủy kích hoạt sẽ không được liệt kê trong Danh mục sách của bạn nữa nhưng bạn sẽ có thể tìm kiếm chúng nếu bạn muốn thay đổi các tùy chọn cài đặt của sách trong tương lai. Thông tin cơ bản về sách của bạn sẽ tiếp tục hiển thị trên Google Sách nhưng người dùng sẽ không thể xem bất kỳ nội dung nào.

Xóa phiên bản cũ của sách

Khi bạn gửi tệp sách được cập nhật, tệp mới sẽ thay thế tệp cũ sau khi tệp mới được xử lý thành công. Đọc phần tổng quan về tệp và tải lên của chúng tôi.

 • Sử dụng cùng tên tệp nếu có thể, để giúp hệ thống của chúng tôi nhận ra rằng tệp đó là bản cập nhật của cuốn sách hiện có, chứ không phải là tệp của cuốn sách hoàn toàn mới.
 • Bạn có thể gửi phiên bản cập nhật cho cả tệp bìa và tệp nội dung.
 • Các phiên bản cũ hơn sẽ tiếp tục được liệt kê trên tab "Nội dung" của cuốn sách dưới dạng thông tin lịch sử. Tìm hiểu thêm về tab Nội dung.

Xóa sách mà bạn không gửi

Nếu bạn thấy một cuốn sách trên Google Play hoặc Google Sách mà bạn có bản quyền nhưng không gửi, vui lòng làm theo quy trình phù hợp để xóa dựa trên số lượng nội dung có thể xem trước của sách. Bạn có thể tìm kiếm sách trên Google Sách để kiểm tra giao diện của sách.

Lưu ý: Mức độ hiển thị của sách sẽ cho biết phương pháp sách được thêm vào Google Sách.

Xóa một cuốn sách được bán trên Google Play hoặc có thể xem trước trên Google Sách:

Liên hệ với bên chịu trách nhiệm về cuốn sách (bạn có thể thấy người đã cấp cho Google quyền hiển thị các trang trên trang xem trước trong Google Sách) hoặc báo cáo nội dung này để xóa.

Xóa sách có một phần của trang (đoạn trích) hiển thị trên Google Sách

Sách được hiển thị trong chế độ xem đoạn trích được cung cấp nhờ nỗ lực của Dự án thư viện. Thông qua dự án này, Google hợp tác với các thư viện để số hóa bộ sưu tập của họ. Những cuốn sách này có thể tìm kiếm nhưng Google Sách chỉ hiển thị một vài câu nằm xung quanh cụm từ tìm kiếm thay vì bất kỳ trang đầy đủ nào.

Đăng ký sách của bạn để loại trừ sách khỏi Dự án thư viện.

Xóa sách có nhãn "Không có bản xem trước" trên Google Sách

Sách được đề cập là một trong số nhiều sách đã được thêm vào chỉ mục Google Sách trong chế độ xem chỉ siêu dữ liệu. Hãy nhớ rằng kết quả này không chứa các trang có bản quyền từ chính cuốn sách. Thay vào đó, hồ sơ hiển thị thông tin về cuốn sách, bao gồm dữ liệu thư mục được cấp phép, chẳng hạn như ISBN, tác giả, nhà xuất bản và ngày xuất bản, cũng như kết quả tìm kiếm từ các trang web công khai. Trên thực tế, điều này giống như xem danh sách danh mục thư viện trực tuyến. Mục tiêu của Google là làm cho chỉ mục của Google Sách trở nên hoàn chỉnh nhất có thể. Vì lý do này, Google có thể hiển thị nhiều mục nhập cho một sách, bao gồm cả ấn bản quốc tế hoặc phiên bản được xuất bản trước đây.

Nói chung, Google không xóa kết quả chỉ siêu dữ liệu khỏi chỉ mục. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng việc hiển thị thông tin này vi phạm quyền của bạn với tư cách là chủ bản quyền, bạn có thể gửi khiếu nại pháp lý chính thức và Google sẽ đánh giá thông báo ngay. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu nguồn của bên thứ ba đã cung cấp siêu dữ liệu cho chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố