Ta bort en bok

Du kan ta bort en bok från Google Böcker eller Google Play.

Beroende på hur stor del av boken som är tillgänglig för förhandsgranskning kan du ibland få obehörig information borttagen från andra av Googles produkter. Läs mer om Googles policy och förfaranden vid påstådda intrång i upphovsrätten.

Ta bort en bok som du skickat in

Ta bort en bok från försäljning på Google Play

Så här tar du bort en enskild bok:

 1. Logga in på partnercentret.
 2. Klicka på Bokkatalog till vänster.
 3. Välj titeln på boken du vill ta bort.
 4. Öppna fliken Sammanfattning.
  • Om du vill ta bort boken från försäljning men låta förhandsgranskningen på Google Böcker finnas kvar väljer du Sluta sälja på Google Play.
  • Om du vill ta bort boken från både Google Play och Google Böcker väljer du Inaktivera boken.
 5. Klicka på Spara.

Om du vill ta bort flera böcker använder du ett kalkylark:

 1. Logga in på partnercentret.
 2. Klicka på Bokkatalog till vänster.
 3. Klicka på Avancerade alternativföljt av Ladda ned boklista.
 4. Ladda ned kalkylarket som genererades.
  • Du behöver inte markera någon av kryssrutorna.
 5. Öppna filen i ett kalkylarksprogram.
 6. Ändra värdet i kolumnen Ska boken aktiveras för försäljning? för alla böcker som du vill ta bort från försäljning till Nej.
 7. Återgå till bokkatalogen.
 8. Klicka på Avancerade alternativ följt av Ladda upp boklista.
 9. Välj kalkylarksfilen du redigerade.
 10. Ladda upp filen.
Ta bort en bok som du har börjat konfigurera men inte har publicerat
Kontakta vårt supportteam. De kan hjälpa dig att inaktivera den ofullständiga boken och ta bort den från katalogen.
Ta bort förhandsgranskningen av en bok från Google Böcker
 1. Logga in på partnercentret.
 2. Klicka på Bokkatalog till vänster.
 3. Välj titeln på den bok du vill ta bort från förhandsgranskningen.
 4. Klicka på fliken Sammanfattning.
 5. Klicka på Ändra status.
 6. Välj Inaktivera boken. Boken tas bort från Google Böcker.

Så här inaktiverar du flera böcker:

 1. Logga in på Partnercenter-kontot.
 2. Klicka på Bokkatalog till vänster.
 3. Klicka på  Avancerade alternativ följt av Välj de böcker som du vill inaktivera.
 4. Markera titlarna som du vill ta bort. Du kan bläddra och filtrera böcker.
 5. Klicka på Fortsätt uppe till höger.
 6. Bekräfta antalet böcker som ska inaktiveras.
 7. Klicka på Stäng uppe till höger.

Tips! Inaktiverade böcker visas inte i standardlistan i bokkatalogen. Om du vill ändra inställningarna för dem kan du söka efter dem i katalogen. I Google Böcker visas grundläggande information om boken även när den har inaktiverats, men användarna kan inte se bokens innehåll.

Ta bort en gammal version av en bok

När du överför en uppdaterad bokfil ersätter den nya filen den gamla så fort den nya filen har bearbetats. Läs översikten om filer och uppladdning.

 • Använd samma filnamn, så att systemet känner igen att filen är en uppdatering av en befintlig bok och inte avser en helt ny bok.
 • Du kan skicka in uppdaterade filer för både omslag och innehåll.
 • Äldre versioner fortsätter att vara listade som historisk information för boken på fliken Innehåll. Läs mer om fliken Innehåll.

Ta bort en bok som du inte skickat in

Om du hittar en bok på Google Play eller Google Böcker som du har rättigheterna till men inte har skickat in kan du ta bort den. Du kan kontrollera bokens förhandsgranskning genom att söka efter den på Google Böcker.

Tips! Bokens synlighet ger en fingervisning om hur den lades till i Google Böcker.

Ta bort en bok som säljs på Google Play eller kan förhandsgranskas på Google Böcker
Du kan se vem som har gett Google behörighet att visa sidor ur boken på Google Böckers förhandsgranskningssida. Kontakta personen som är ansvarig för boken eller rapportera innehållet för borttagning.
Ta bort en bok med delvis synliga sidor på Google Böcker

Böcker som visas med fragmentarisk förhandsgranskning är tillgängliga via biblioteksprojektet.

Google samarbetar med olika bibliotek Inom ramen för det projektet för att digitalisera deras samlingar och göra böckerna sökbara. På Google Böcker visas bara några meningar med sammanhang kring söktermen i stället för hela sidor.

Registrera din bok om du vill utesluta den från biblioteksprojektet.

Ta bort en bok som har markerats med Ingen förhandsgranskning på Google Böcker
 • Om det står att ingen förhandsgranskning är tillgänglig vid en bok är bara metadata om den tillgänglig i Google Böckers index.
 • Bara information om boken visas. Det kan till exempel vara
  • licensierade bibliografiska uppgifter som ISBN-nummer, författare, utgivare och publiceringsdatum
  • sökresultat från offentliga webbplatser
 • Google kan även visa flera poster för en enskild bok, till exempel
  • internationella utgåvor
  • tidigare utgivna versioner
 • Google tar inte bort sökresultat som bara består av metadata från indexet.
 • Om du anser att visningen av denna information strider mot dina rättigheter som upphovsrättsinnehavare kan du göra en formell juridisk anmälan.
 • Du kan kontakta oss om du vill veta vilken tredje part som gav oss denna metadata.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny