Rapportera innehåll på Google

Googles innehålls- och produktpolicyer gäller över hela världen, men vi har också processer för att ta bort eller begränsa åtkomsten till innehåll utifrån lokala lagar. På den här sidan hittar du var du rapporterar innehåll som du vill ska tas bort från Googles tjänster enligt Googles policyer eller tillämpliga lagar.

Du kan även besöka http://support.google.com för icke-juridiska ärenden som rör Googles användarvillkor eller innehålls- och produktpolicyer. 

Juridiska standarder varierar kraftigt mellan olika länder/regioner. Om innehållet bryter mot en viss lag i ett land eller en region kan det ändå vara lagligt någon annanstans. Vi tar oftast bort eller begränsar åtkomsten till innehållet i landet eller regionen där det är olagligt. När innehåll visar sig bryta mot Googles innehålls- eller produktpolicyer eller användarvillkor tar vi vanligtvis bort eller begränsar åtkomsten till innehållet över hela världen.

Du kan rapportera samma innehåll via rapporteringskanaler för både juridiska ärenden och innehålls- eller produktpolicyer, men du måste skicka in varje rapport separat. Observera att om du rapporterar innehåll via en rapporteringskanal för innehålls- eller produktpolicyer ersätter inte detta att rapportera via en juridisk kanal och utgör inget juridiskt meddelande.

 

Välj den Google-produkt där innehållet du rapporterar visas
Obs! Du måste skicka in en separat rapport för varje Google-produkt där innehållet visas
false
Googles appar
Huvudmeny