Een boek verwijderen

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u een boek kunt verwijderen van Google Boeken of Google Play.

Als u ongeautoriseerde content uit een ander Google-product wilt verwijderen, raadpleegt u het beleid en de processen van Google met betrekking tot vermeende auteursrechtenschending. De volgende stappen zijn de juiste procedure voor verwijdering op basis van hoeveel van het boek beschikbaar is als voorbeeld.

Een boek verwijderen dat u heeft ingediend

Een boek uit de verkoop halen op Google Play

 1. Log in bij het Partnercentrum.
 2. Klik aan de linkerkant op Boekencatalogus.
 3. Klik op de titel van het boek dat u wilt verwijderen.
 4. Ga naar het tabblad Overzicht.
 5. Selecteer Verwijderen van Google Play om het boek uit de verkoop te halen, maar wel een voorbeeld van het boek op Google Boeken te laten staan. Selecteer Volledig deactiveren als u het boek wilt verwijderen van Google Play en Google Boeken.

U kunt meerdere boeken uit de verkoop halen met behulp van een spreadsheet.

 1. Log in bij het Partnercentrum.
 2. Klik aan de linkerkant op Boekencatalogus.
 3. Klik op Boeken exporteren en download de gegenereerde spreadsheet.
  Opmerking: U hoeft geen van de selectievakjes aan te vinken.
 4. Open het bestand in een spreadsheetprogramma.
 5. Voor elk boek dat u uit de verkoop wilt halen, wijzigt u de waarde in de kolom Inschakelen voor verkoop? in Nee.
 6. Ga terug naar de boekencatalogus en klik op Geavanceerd en vervolgens op CSV uploaden.
 7. Selecteer het bewerkte spreadsheetbestand om het te uploaden.

Het voorbeeld van een boek verwijderen van Google Boeken

 1. Log in bij het Partnercentrum.
 2. Klik aan de linkerkant op Boekencatalogus.
 3. Klik op de titel van het boek waarvan u het voorbeeldfragment wilt verwijderen.
 4. Ga naar het tabblad Overzicht.
 5. Selecteer Volledig deactiveren als u het boek wilt verwijderen van Google Boeken.
  Opmerking: U kunt het boek niet uit Google Boeken verwijderen terwijl u het beschikbaar houdt voor verkoop op Google Play.

Als u een groot aantal boeken niet meer als voorbeeld wilt aanbieden, neemt u contact op met het ondersteuningsteam van Google Boeken. Het supportteam kan u ook helpen bij de sluiting van uw account als u al uw boeken wilt verwijderen.

Gedeactiveerde boeken worden niet langer vermeld in uw boekencatalogus, maar u kunt er wel naar zoeken als u de instellingen van deze boeken in de toekomst wilt wijzigen. Algemene informatie over uw boek blijft zichtbaar op Google Boeken, maar gebruikers kunnen de content van het boek niet bekijken.

Een oude versie van een boek verwijderen

Wanneer u een geüpdatet boekbestand indient, vervangt het nieuwe bestand het oude bestand zodra het nieuwe bestand is verwerkt. Lees ons overzicht voor bestanden en uploads.

 • Gebruik zo mogelijk dezelfde bestandsnaam, zodat ons systeem weet dat het bestand een update voor een bestaand boek is en niet een bestand voor een volledig nieuw boek.
 • U kunt een geüpdatete versie indienen voor omslagbestanden en contentbestanden.
 • Oudere versies blijven als historische informatie vermeld op het tabblad 'Content' van het boek. Meer informatie over het tabblad 'Content'.

Een boek verwijderen dat u niet heeft ingediend

Als u een boek ziet op Google Play of in Google Boeken waarvan u de rechten bezit maar het boek niet heeft ingediend, volgt u de juiste procedure voor verwijdering op basis van hoeveel van het boek beschikbaar is als voorbeeld. U kunt het boek zoeken op Google Boeken om te controleren hoe het wordt weergegeven.

Opmerking: De zichtbaarheid van het boek geeft aan via welke methode het boek is toegevoegd aan Google Boeken.

Een boek verwijderen dat te koop is op Google Play of waarvan een voorbeeld kan worden bekeken op Google Boeken:

Neem contact op met de partij die verantwoordelijk is voor het boek (u kunt op de voorbeeldpagina van Google Boeken zien wie Google toestemming heeft gegeven om pagina's weer te geven) of meld deze content voor verwijdering.

Een boek verwijderen waarvan gedeeltelijke pagina's (fragmenten) die zichtbaar zijn op Google Boeken

Boeken die in de fragmentweergave worden weergegeven, zijn beschikbaar dankzij de inspanningen van het Bibliotheekproject, waarin Google samenwerkt met bibliotheken om hun collecties te digitaliseren. Deze boeken zijn doorzoekbaar, maar Google Boeken geeft slechts enkele zinnen in de buurt van de zoekterm weer als context. Er worden geen volledige pagina's weergegeven.

Registreer uw boek om dit uit te sluiten van het Bibliotheekproject.

Een boek met het label 'Geen voorbeeld beschikbaar' verwijderen van Google Boeken

Het betreffende boek is een van de vele boeken die in een weergave met alleen metadata zijn toegevoegd aan de index van Google Boeken. Houd er rekening mee dat dit resultaat geen auteursrechtelijk beschermde pagina's uit het boek zelf bevat. In plaats daarvan wordt in de record informatie over het boek weergegeven, waaronder gelicentieerde bibliografische gegevens zoals het ISBN, de auteur, de uitgever en de publicatiedatum, evenals zoekresultaten van openbare websites. Dit is in feite hetzelfde als het online bekijken van een vermelding in een bibliotheekcatalogus. Google streeft ernaar de index van Google Boeken zo compleet mogelijk te maken. Daarom kan Google meerdere vermeldingen weergeven voor één boek, waaronder internationale edities of eerder gepubliceerde versies.

In het algemeen verwijdert Google resultaten met alleen metadata niet uit de index. Als u echter van mening bent dat de weergave van deze informatie uw rechten als auteursrechthouder schendt, kunt u een officiële juridische klacht indienen. Google controleert de klacht dan zo snel mogelijk. U kunt ook contact met ons opnemen als u wilt weten welke derde partij de metadata aan ons heeft geleverd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen