Inhoud verwijderen van Google

Op deze pagina vindt u informatie over waar u inhoud kunt melden die u op basis van de toepasselijke wetgeving wilt laten verwijderen uit de services van Google. Als u ons alle benodigde informatie levert, kunnen we uw verzoek onderzoeken.

Als u niet-juridische problemen heeft met betrekking tot de Servicevoorwaarden of productbeleidsregels van Google, gaat u naar http://support.google.com.

We verzoeken u een afzonderlijke melding in te dienen voor elke Google-service waarin de inhoud wordt weergegeven.

Op welk Google-product is uw verzoek van toepassing?