Lãnh thổ bán hàng (nơi bán sách của bạn)

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
 • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
 • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Lãnh thổ bán hàng cho biết các quốc gia bán sách của bạn, cũng như hồ sơ thanh toán nên được sử dụng để thu doanh thu từ việc bán hàng ở các quốc gia đó. Lãnh thổ bán hàng có thể bao gồm một số quốc gia nếu các quốc gia đó dùng chung một cấu hình. Bạn có thể bao gồm các quốc gia nơi bạn định bán sách, ngay cả khi chưa có cửa hàng Google Play ở quốc gia đó. Bạn nên loại trừ bất kỳ quốc gia nào mà bạn không có quyền bán sách.

Ví dụ:

 • Một lãnh thổ bán hàng có WORLD được chỉ định là khu vực sẽ bao gồm tất cả quốc gia. (Các tài khoản được tạo sau tháng bảy năm 2014 được thiết lập lãnh thổ bán hàng theo mặc định với cấu hình này.)
 • Phân cách các lãnh thổ bán hàng cho Bắc Mỹ (CA,MX,US) và châu Âu (DE,ES,FR,GB,IT), sao cho doanh thu bán hàng cho mỗi khu vực đều được thanh toán cho các tài khoản ngân hàng khác nhau.
 • Một lãnh thổ bán hàng cho tất cả các quốc gia mà bạn phải tuân thủ luật định giá cố định và một lãnh thổ bán hàng cho các quốc gia còn lại trên thế giới.

Bạn có thể định cấu hình lãnh thổ bán hàng bằng cách đăng nhập vào Trung tâm đối tác và đi tới Trung tâm thanh toán. Bạn sẽ thấy danh sách mọi lãnh thổ bán hàng mà bạn đã thiết lập.

Thêm lãnh thổ bán hàng

Để tạo lãnh thổ bán hàng mới, hãy thực hiên theo các bước sau:

 1. Nhấp vào nút Thêm lãnh thổ bán hàng.
 2. Chọn tài khoản thanh toán hiện có. (Nếu bạn cần tạo hồ sơ thanh toán mới, nhấp vào Hủy và đi tới phần Hồ sơ thanh toán của Trung tâm thanh toán).
  Nếu hồ sơ thanh toán đã được tạo gần đây và không hiển thị trong danh sách thả xuống, hãy thử tải lại trang. Lãnh thổ bán hàng của bạn phải được liên kết với một hồ sơ thanh toán để được định cấu hình đúng cách.
 3. Nhập danh sách các quốc gia thuộc lãnh thổ bán hàng này. (Xem nguyên tắc định dạng của chúng tôi).
 4. Chọn hộp được gắn nhãn Bật cấu hình khu vực này.
 5. Nếu bạn tuân thủ luật định giá cố định ở các quốc gia trên, hãy chọn hộp có nhãn Tôi tuân thủ luật định giá cố định ở các quốc gia này. Cài đặt này sẽ được áp dụng cho tất cả các quốc gia trong lãnh thổ bán hàng. Bạn có thể tạo lãnh thổ bán hàng bổ sung nếu cần áp dụng các cài đặt khác nhau cho các quốc gia khác nhau.
 6. Nhấp vào Tạo lãnh thổ.

Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi nếu bạn cố tạo lãnh thổ chồng chéo. Trường hợp ngoại lệ đối với WORLD sẽ tự động loại trừ các quốc gia được liệt kê trong các lãnh thổ bán hàng đang hoạt động khác.

Chỉnh sửa lãnh thổ bán hàng

Chỉnh sửa lãnh thổ bán hàng hiện có bằng cách nhấp vào liên kết chỉnh sửa bên cạnh lãnh thổ. Bạn có thể thực hiện các tác vụ sau đây khi chỉnh sửa lãnh thổ bán hàng:

 • liên kết lãnh thổ bán hàng với một hồ sơ thanh toán khác (nếu hồ sơ thanh toán gần đây đã được tạo và không hiển thị trong danh sách thả xuống, hãy thử tải lại trang)
 • thay đổi danh sách các quốc gia
 • cho biết liệu bạn có tuân thủ luật về giá cố định tại các quốc gia được liệt kê
 • vô hiệu hóa lãnh thổ bán hàng

Vô hiệu hóa lãnh thổ bán hàng

Bạn có thể vô hiệu hóa lãnh thổ bán hàng nếu lãnh thổ bán hàng đó không còn được áp dụng cho việc bán sách của bạn nữa.

 1. Nhấp vào chỉnh sửa bên cạnh lãnh thổ bán hàng bạn muốn vô hiệu hóa.
 2. Bỏ chọn hộp được gắn nhãn Bật cấu hình khu vực này.
 3. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Lãnh thổ bán hàng bị vô hiệu hóa được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Khắc phục sự cố

Các cài đặt sau đây là cài đặt cần thiết để bán sách tại một quốc gia:

 1. Quốc gia phải nằm trong danh sách lãnh thổ bán hàng đang hoạt động. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng mã ISO của quốc gia đó được liệt kê trong lãnh thổ bán hàng và lãnh thổ bán hàng không bị vô hiệu hóa. Lãnh thổ bán hàng cũng phải được liên kết với hồ sơ thanh toán.
 2. Giá phải được cung cấp để bán sách ở quốc gia đó. Cài đặt giá của sách phải chỉ định quốc gia hoặc khu vực bao gồm quốc gia đó (chẳng hạn như WORLD). Nếu giá không được niêm yết bằng nội tệ của quốc gia đó, bạn phải bật chuyển đổi tiền tệ.

Nếu bạn vẫn đang gặp sự cố, hãy thử sử dụng công cụ khắc phục sự cố của chúng tôi.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính