Försäljningsområden (där dina böcker kan säljas)

Viktigt!

 • Google Play-partners kan sälja e-böcker och ljudböcker i vissa länder och regioner. Funktionerna som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder och regioner.
 • Med förbeställning menas att kunder kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. Kunder som har förbeställt en bok debiteras på utgivningsdatumet och får då åtkomst till den.
 • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien på grund av gällande lagstiftning. Din bok blir tillgänglig i Google Play Butik i Indien från och med försäljningsdatumet.
 • Se till att ditt innehåll följer Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du planerar att sälja böcker på Google Play.
 • Informationen i försäljningsrapporterna per månad överensstämmer inte alltid med dina månatliga utbetalningar från Google. Gå till Intäktsrapporter för Google Play om du vill se en ekonomisk rapport som överensstämmer med din utbetalning.

Försäljningsområden omfattar de länder där dina böcker kan säljas samt vilken betalningsprofil som ska användas för att samla in intäkter från försäljningen i dessa länder. Ett försäljningsområde kan omfatta flera länder om de delar samma konfiguration. Du kan inkludera länder där du planerar att sälja böcker även om Google Play Butik inte är tillgänglig där än. Uteslut länder där du inte har rättigheter att sälja böcker.

Exempel:

 • Ett enskilt försäljningsområde där WORLD har angetts som område, vilket omfattar alla länder. (I konton som skapas efter juli 2014 anges ett försäljningsområde som standard med den här konfigurationen.)
 • Separata försäljningsområden för Nordamerika (CA,MX,US) och Europa (DE,ES,FR,GB,IT), så att försäljningsintäkterna betalas ut till olika bankkonton.
 • Ett försäljningsområde för alla länder som omfattas av lagar om fast pris och ett försäljningsområde för resten av världen.

Du kan konfigurera dina försäljningsområden genom att logga in på partnercentret och besöka betalningscentret. En lista med försäljningsområden som du redan har konfigurerat visas.

Lägg till ett försäljningsområde

Gör så här om du vill skapa ett nytt försäljningsområde:

 1. Klicka på knappen Lägg till ett område.
 2. Välj en befintlig betalningsprofil. Om du måste skapa en ny betalningsprofil klickar du på Avbryt och besöker avsnittet Betalningsprofiler i betalningscentret.
  Om betalningsprofilen nyligen har skapats och inte visas i listan provar du att uppdatera sidan. Försäljningsområdet måste vara länkat till en betalningsprofil för att konfigureras ordentligt.
 3. Ange listan med länder som ingår i försäljningsområdet. (Mer information finns i våra riktlinjer för formatering.)
 4. Markera rutan Aktivera konfigurationen för den här regionen.
 5. Om lagar om fasta priser gäller i de länder som anges ovan markerar du rutan Lagar om fasta priser gäller i dessa länder. Den här inställningen bör gälla alla länder i försäljningsområdet. Om du behöver tillämpa olika inställningar för olika länder skapar du ytterligare försäljningsområden.
 6. Klicka på Skapa område.

Ett felmeddelande visas om du försöker skapa överlappande områden. Detta gäller med undantag för WORLD, där länder som anges i andra aktiva försäljningsområden utesluts automatiskt.

Redigera ett försäljningsområde

Redigera ett befintligt försäljningsområde genom att klicka på länken redigera bredvid området. Du kan göra följande åtgärder när du redigerar ett försäljningsområde:

 • länka försäljningsområdet till en annan betalningsprofil (om betalningsprofilen nyligen har skapats och inte visas i listan provar du att uppdatera sidan)
 • ändra listan över länder
 • ange om du omfattas av lagar om fasta bokpriser i de angivna länderna
 • inaktivera försäljningsområdet

Inaktivera ett försäljningsområde

Du kan inaktivera ett försäljningsområde om det inte längre gäller för din bokförsäljning.

 1. Klicka på redigera bredvid försäljningsområdet som du vill inaktivera.
 2. Avmarkera rutan Enable this region configuration (Aktivera områdeskonfigurationen).
 3. Klicka på Spara ändringar.

Inaktiverade försäljningsområden visas med kursiv stil.

Felsökning

Följande inställningar är nödvändiga för att sälja en bok i ett land:

 1. Landet måste ingå i ett aktivt försäljningsområde. Kontrollera att landets ISO-kod listas i försäljningsområdet och att försäljningsområdet inte har inaktiverats. Försäljningsområdet ska även länkas till en betalningsprofil.
 2. Ett pris måste anges för bokförsäljningen i det landet. I bokens prisinställningar ska ett land eller ett område där landet ingår anges (till exempel WORLD). Om priset inte är i den lokala valutan aktiverar du valutaomvandling.

Om du fortfarande har problem testar du vårt felsökningsverktyg.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny