Územia predaja (kde sa môžu vaše knihy predávať)

Na Google Play môžu v niektorých krajinách predávať knihy partneri tejto služby. Funkcie, ktoré sú tu opísané, nie sú k dispozícii všade.

Územia predaja označujú krajiny, v ktorých je možné vaše knihy predávať, a tiež profil platieb, ktorý bude použitý na zhromaždenie príjmov z predaja v daných krajinách. Územie predaja môže zahrnovať niekoľko krajín (ak zdieľajú rovnakú konfiguráciu). Môžete zahrnúť všetky krajiny, v ktorých plánujete predávať knihy, a to aj tie, v ktorých Obchod Google Play zatiaľ nie je dostupný. Mali by ste vylúčiť krajiny, v ktorých nemáte práva na predaj kníh.

Príklady:

 • Jedno územie predaja, v ktorom bude ako región zadaný kód WORLD a bude tak zahrnovať všetky krajiny (V účtoch vytvorených po júli 2014 je predvolene nastavená táto konfigurácia územia predaja.)
 • Samostatné územia predaja pre Severnú Ameriku (CA,MX,US) a Európu (DE,ES,FR,GB,IT), vďaka ktorým budú tržby z predaja v každom regióne vyplácané na rôzne bankové účty.
 • Jedno územie predaja pre všetky krajiny, v ktorých podliehate zákonom o pevne stanovených cenách, a jedno pre zvyšok sveta.

Ak chcete nakonfigurovať územie predaja, prihláste sa do Centra pre partnerov a prejdite do Centra platieb. Zobrazí sa zoznam všetkých území predaja, ktoré ste už nastavili.

Prečítajte si viac informácií o tom, ako predávať knihy v iných krajinách.

Pridanie územia predaja

Ak chcete vytvoriť nové územie predaja, postupujte takto:

 1. Kliknite na tlačidlo Pridať územie.
 2. Vyberte existujúci profil platieb. (Ak potrebujete vytvoriť nový profil platieb, kliknite na tlačidlo Zrušiť a prejdite v Centre platieb do sekcie Profily platieb.)
  Ak ste profil platieb vytvorili iba nedávno a nezobrazuje sa v rozbaľovacom zozname, vyskúšajte znova načítať stránku. Na to, aby mohlo byť vaše územie predaja správne nakonfigurované, musí byť prepojené s profilom platby.
 3. Zadajte zoznam krajín, ktoré patria do tohto územia predaja. (Prečítajte si naše pokyny pre formátovanie.)
 4. Začiarknite políčko Povoliť konfiguráciu tejto oblasti.
 5. Ak sa vás v uvedených krajinách týkajú zákony o regulovaných cenách, začiarknite políčko V týchto krajinách sa ma týkajú zákony o regulovaných cenách. Nastavenie bude platiť pre všetky krajiny na území predaja. Ak chcete pre rôzne krajiny použiť rôzne nastavenia, môžete vytvoriť ďalšie územia predaja.
 6. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť územie.

Ak sa pokúsite vytvoriť prekrývajúce sa územie, zobrazí sa chybové hlásenie. Výnimkou je parameter WORLD, ktorý automaticky vylúči krajiny uvedené v iných aktívnych územiach predaja.

Úprava územia predaja

Existujúce územie predaja môžete upraviť kliknutím na odkaz Upraviť vedľa daného územia. Pri úprave územia predaja môžete vykonať nasledujúce akcie:

 • prepojiť územie predaja s iným profilom platby (ak ste profil platby vytvorili iba nedávno a nezobrazuje sa v rozbaľovacom zozname, vyskúšajte znova načítať stránku);
 • zmeniť zoznam krajín;
 • uviesť, či podliehate zákonom o pevne stanovených cenách v uvedených krajinách;
 • deaktivovať dané územia predaja.

Deaktivovanie územia predaja

Územie predaja, ktoré na predaj kníh už nepoužívate, môžete deaktivovať.

 1. Kliknite na odkaz Upraviť vedľa územia predaja, ktoré chcete deaktivovať.
 2. Zrušte začiarknutie políčka Povoliť konfiguráciu tejto oblasti.
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Deaktivované územia predaja sú zobrazené kurzívou.

Riešenie problémov

Ak chcete knihu predávať v určitej krajine, musíte vykonať dva kroky:

 1. Krajina musí byť uvedená v aktívnom území predaja. Skontrolujte, či je kód ISO krajiny uvedený v území predaja a či nie je územie predaja deaktivované. Územie predaja by takisto malo byť prepojené s profilom platby.
 2. Pre predaj kníh v danej krajine musí byť stanovená cena. Nastavenia ceny knihy by mali určovať krajinu alebo oblasť, ktorá danú krajinu zahrnuje (napríklad WORLD). Ak cena nie je uvedená v miestnej mene krajiny, mala by byť povolená konverzia meny.

Ak máte stále problémy, skúste použiť náš nástroj na riešenie problémov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory