Obszary sprzedaży (miejsca, w których możesz sprzedawać książki)

Ważne:

 • Partnerzy Google Play mogą sprzedawać e-booki i audiobooki w określonych krajach/regionach. Opisane tu funkcje nie są dostępne we wszystkich krajach/regionach.
 • Opcja przedsprzedaży umożliwia klientom zamówienie (ale nie przeczytanie) Twojej książki przed jej datą premiery. W dniu premiery klienci, którzy złożyli zamówienia w przedsprzedaży, są obciążani opłatą i otrzymują dostęp do książki.
 • Ze względu na wymagania prawne Google nie może oferować zamówień w przedsprzedaży w Indiach. Książka będzie dostępna w Sklepie Google Play w Indiach od pierwszego dnia sprzedaży.
 • Przed przesłaniem plików upewnij się, że ich treść jest zgodna z wytycznymi Google. Jeśli planujesz sprzedaż swoich książek w Google Play, zapoznaj się z polityką treści dla wydawców książek w Google Play.
 • Raporty sprzedaży według miesiąca nie zawsze będą zawierać szczegóły odpowiadające miesięcznym płatnościom. Raport finansowy odpowiadający danym płatności znajdziesz w raportach o zarobkach w Google Play.

Obszary sprzedaży wskazują kraje, w których możesz sprzedawać książki, oraz profile płatności używane do gromadzenia przychodów ze sprzedaży w tych krajach. Obszar sprzedaży może obejmować kilka krajów, w których stosujesz wspólną konfigurację. Możesz dołączyć dać uwzględnić kraje, w których planujesz sprzedawać książki, nawet jeśli Sklep Google Play nie jest tam jeszcze dostępny. Wszystkie kraje, w których nie masz praw do sprzedaży książek, należy wykluczyć.

Przykłady:

 • Jeden obszar sprzedaży z regionem określonym jako WORLD, który zawiera wszystkie kraje. W przypadku kont założonych po lipcu 2014 r. obszar sprzedaży jest ustawiony domyślnie dla tej konfiguracji.
 • Oddzielne obszary sprzedaży dla Ameryki Północnej (CA,MX,US) i Europy (DE,ES,FR,GB,IT), dzięki czemu przychody ze sprzedaży w poszczególnych regionach trafiają na różne konta bankowe.
 • Jeden obszar sprzedaży obejmujący wszystkie kraje, w których prawo wymaga stałych cen, oraz drugi – z pozostałymi krajami na świecie.

Jeśli chcesz skonfigurować obszary sprzedaży, zaloguj się do Centrum Partnerów i otwórz Centrum płatności. Zobaczysz listę już utworzonych obszarów sprzedaży.

Dodawanie obszaru sprzedaży

Aby utworzyć nowy obszar sprzedaży, wykonaj te czynności:

 1. Kliknij przycisk Dodaj obszar.
 2. Wybierz istniejący profil płatności. (Jeśli musisz utworzyć nowy profil płatności, kliknij Anuluj i przejdź do sekcji Profile płatności w Centrum płatności).
  Jeśli profil płatności został utworzony niedawno i nie widać go na liście, odśwież stronę. Aby obszar sprzedaży był skonfigurowany prawidłowo, musisz go połączyć z profilem płatności.
 3. Wpisz listę krajów, które będą należeć do tego obszaru sprzedaży. (Zobacz nasze wskazówki na temat formatowania).
 4. Zaznacz pole Włącz konfigurację tego regionu.
 5. Jeśli prawo w tych krajach wymaga stałych cen, zaznacz pole W tych krajach podlegam przepisom o stałych cenach. To ustawienie obowiązuje we wszystkich krajach należących do obszaru sprzedaży. Aby zastosować różne ustawienia do różnych krajów, możesz utworzyć dodatkowe obszary sprzedaży.
 6. Kliknij Utwórz obszar.

Jeśli spróbujesz utworzyć nakładające się obszary, pojawi się komunikat o błędzie. Jedyny wyjątek to region WORLD , który automatycznie powoduje wykluczenie krajów wymienionych w innych aktywnych obszarach sprzedaży.

Edytowanie obszaru sprzedaży

Aby edytować istniejący obszar sprzedaży, kliknij obok niego link edytuj. Podczas edytowania obszaru sprzedaży możesz wykonać następujące czynności:

 • połączyć obszar sprzedaży z innym profilem płatności (jeśli profil płatności został utworzony niedawno i nie jest widoczny na liście rozwijanej, spróbuj ponownie załadować stronę);
 • zmienić listę krajów;
 • wskazać, czy podlegasz przepisom prawa dotyczącym cen ustalonych w wymienionych krajach;
 • zdezaktywować obszar sprzedaży.

Dezaktywowanie obszaru sprzedaży

Jeśli nie sprzedajesz już książek na obszarze sprzedaży, możesz go dezaktywować.

 1. Kliknij edytuj obok obszaru sprzedaży, który chcesz dezaktywować.
 2. Usuń zaznaczenie pola Włącz konfigurację tego regionu.
 3. Kliknij Zapisz zmiany.

Dezaktywowane obszary sprzedaży są zapisane kursywą.

Rozwiązywanie problemów

Aby sprzedawać książkę w wybranym kraju, musisz wykonać dwie czynności:

 1. Umieścić kraj na liście w aktywnym obszarze sprzedaży. Sprawdź, czy kod ISO kraju jest wymieniony w ustawieniach obszaru sprzedaży oraz czy ten obszar nie jest zdezaktywowany. Obszar sprzedaży musi być powiązany z profilem płatności.
 2. Podać cenę sprzedaży książki w tym kraju. Ustawienia ceny książki powinny obejmować kraj lub region obejmujący ten kraj (na przykład WORLD). Jeśli podana cena nie jest w walucie lokalnej kraju, musisz włączyć przeliczanie walut.

Jeśli nadal masz problemy, użyj naszego narzędzia do rozwiązywania problemów.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
144123864298890893