Salgsområder (hvor bøkene dine kan selges)

Viktig:

 • Google Play-partnere kan selge e-bøker og lydbøker i bestemte land/regioner. Funksjonene som er beskrevet her, er ikke tilgjengelige i alle land/regioner.
 • Med forhåndsbestilling kan kunder bestille, men ikke lese, boken før utgivelsesdatoen. På utgivelsesdatoen belastes kundene som har forhåndsbestilt boken din, og dermed får de også tilgang til boken.
 • På grunn av forskriftsmessige krav kan ikke Google tilby forhåndsbestillinger i India. I India gjøres bøker tilgjengelige i Google Play-butikken på salgsdatoen.
 • Før du laster opp filer, må du sørge for at innholdet overholder Googles retningslinjer. Hvis du har tenkt å selge bøkene dine på Google Play, må du lese gjennom retningslinjene for innhold for utgivere av bøker på Google Play.
 • Månedsbaserte salgsrapporter har ikke nødvendigvis detaljer som samsvarer med de månedlige betalingene dine. Gå til Google Play-inntektsrapportene for å finne rapporter som samsvarer med betalingene.

Salgsområdene indikerer landene der bøkene dine kan selges, samt hvilken betalingsprofil som skal brukes til å samle inn salgsinntektene i disse landene. Et salgsområde kan inneholde flere land hvis de har samme konfigurasjon. Du kan inkludere land der du planlegger å selge bøker, selv om Google Play-butikken ikke er tilgjengelig der ennå. Du bør utelukke land der du ikke har rettighetene til å selge bøker.

Eksempler:

 • Ett salgsområde med WORLD spesifisert som valgt region, som omfatter alle land. (Kontoer som er opprettet etter juli 2014, har et standard salgsområde angitt med denne konfigurasjonen.)
 • Separate salgsområder for Nord-Amerika (CA,MX,US) og Europa (DE,ES,FR,GB,IT), slik at salgsinntektene fra hvert område utbetales til ulike bankkontoer.
 • Ett salgsområde for alle landene der du er underlagt lovgivning for faste priser, og ett salgsområde for resten av verden.

Du kan konfigurere salgsområdene ved å logge på partnersenteret og gå til betalingssenteret. Her får du en oversikt over salgsområder du eventuelt har konfigurert.

Legg til et salgsområde

Følg disse trinnene for å opprette nye salgsområder:

 1. Klikk på Legg til områder-knappen.
 2. Velg en eksisterende betalingsprofil. Hvis du må opprette en ny betalingsprofil, klikker du på Avbryt og går til Betalingsprofiler-delen av betalingssenteret.
  Hvis betalingsprofilen nylig er opprettet og ikke vises i rullegardinlisten, kan du prøve å laste inn siden på nytt. Salgsområdet ditt må være knyttet til en betalingsprofil for å være riktig konfigurert.
 3. Skriv inn listen over landene som hører til dette salgsområdet. (Les retningslinjene for formatering.)
 4. Merk av i ruten Aktiver denne områdekonfigurasjonen.
 5. Hvis du er underlagt lover om faste priser i de ovennevnte landene, merker du av boksen Jeg er underlagt lover om faste priser i disse landene. Denne innstillingen skal gjelde for alle landene i salgsområdet. Du kan opprette flere salgsområder hvis du trenger å bruke forskjellige innstillinger for forskjellige land.
 6. Klikk på Opprett område.

Du får en feilmelding hvis du prøver å opprette områder som overlapper hverandre. Unntaket er WORLD, som automatisk utelater land som er oppført i andre aktive salgsområder.

Endre salgsområder

Du kan endre eksisterende salgsområder ved å klikke på endre-linken ved siden av et område. Når du endrer et salgsområde kan du

 • knytte salgsområdet til en annen betalingsprofil (hvis betalingsprofilen nylig er opprettet og ikke vises i rullegardinlisten, kan du prøve å laste inn siden på nytt)
 • endre landlisten
 • indikere hvorvidt du er underlagt lover om faste priser i landene på listen
 • deaktivere salgsområdene

Deaktiver salgsområder

Du kan deaktivere salgsområder hvis de ikke lenger er gjeldene for boksalgene dine.

 1. Klikk på rediger ved siden av salgsområdet du vil deaktivere.
 2. Fjern avmerkingen i ruten Slå på denne områdekonfigurasjonen.
 3. Klikk på Lagre endringer.

Deaktiverte salgsområder vises i kursiv.

Feilsøking

Følgende innstillinger er påkrevd for å selge en bok i et land:

 1. Landet må være listet opp i et aktivt salgsområde. Sjekk at landets ISO-kode er oppført i et salgsområde og at salgsområdet ikke er deaktivert. Salgsområdet bør også være knyttet til en betalingsprofil.
 2. Du må ha angitt en pris for boksalg i det aktuelle landet. Bokens prisinnstillinger skal spesifisere landet eller et område som inkluderer landet (for eksempel WORLD). Hvis prisen ikke er i landets lokale valuta, bør valutakonvertering være aktivert.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve å bruke feilsøkingsverktøyet.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny