Pārdošanas teritorijas (valstis, kur var pārdot jūsu grāmatas)

Svarīgi!

 • Google Play partneri var pārdot e-grāmatas un audiogrāmatas noteiktās valstīs/reģionos. Šeit aprakstītās funkcijas nav pieejamas visās valstīs/reģionos.
 • Veicot priekšpasūtīšanu, klienti var pasūtīt (bet ne lasīt) jūsu grāmatu pirms tās izlaišanas datuma. Izlaišanas datumā no klientiem, kuri ir priekšpasūtījuši jūsu grāmatu, tiek iekasēta samaksa par pirkumu, un viņi var piekļūt grāmatai.
 • Saskaņā ar regulatīvajām prasībām uzņēmums Google nevar piedāvāt priekšpasūtījumus Indijā. Jūsu grāmata būs pieejama Google Play veikalā Indijā paredzētajā pārdošanas datumā.
 • Pirms failu augšupielādes pārliecinieties, ka saturs atbilst Google vadlīnijām. Ja plānojat grāmatas pārdot pakalpojumā Google Play, izskatiet mūsu izdevēju satura politikas par grāmatām pakalpojumā Google Play.
 • Pārdošanas pārskati par katru mēnesi ne vienmēr sniegs detalizētu informāciju, kas atbildīs jūsu ikmēneša maksājumiem. Lai iegūtu finanšu pārskatu, kas atbilst jūsu maksājumam, pārejiet uz Google Play ieņēmumu pārskatiem.

Pārdošanas teritorijās ir norādītas valstis, kurās var pārdot jūsu grāmatas, kā arī maksājumu profils, kas jāizmanto, lai saņemtu ieņēmumus no pārdošanas šajās valstīs. Pārdošanas teritorijā var būt ietvertas vairākas valstis, ja tām ir iestatīta vienāda konfigurācija. Varat iekļaut valstis, kurās plānojat pārdot grāmatas, pat ja Google Play veikals tajās vēl nav pieejams. Ir jāizslēdz visas tās valstis, kurās jums nav tiesību pārdot grāmatas.

Piemēri

 • Viena pārdošanas teritorija, kurā kā reģions ir norādīts WORLD (visa pasaule), kas ietver visas valstis. (Kontos, kas izveidoti pēc 2014. gada jūlija, šī konfigurācija ir izmantota noklusējuma pārdošanas teritorijas iestatīšanai.)
 • Atsevišķas pārdošanas teritorijas Ziemeļamerikai (CA,MX,US) un Eiropai (DE,ES,FR,GB,IT), lai ieņēmumi no pārdošanas tiktu maksāti dažādos bankas kontos.
 • Viena pārdošanas teritorija visām valstīm, kurās jums ir jāievēro fiksētu cenu likumi, un cita pārdošanas teritorija pārējām pasaules valstīm.

Varat konfigurēt savas pārdošanas teritorijas, pierakstoties partneru centrā un atverot maksājumu centru. Tajā tiks rādīts saraksts ar visām jūsu iestatītajām pārdošanas teritorijām.

Uzziniet vairāk par to, kā pārdot grāmatas citās valstīs.

Pārdošanas teritorijas pievienošana

Lai izveidotu jaunu pārdošanas teritoriju, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot teritoriju.
 2. Atlasiet esošu maksājumu profilu. Ja jāizveido jauns maksājumu profils, noklikšķiniet uz Atcelt un atveriet maksājumu centra sadaļu Maksājumu profili.
  Ja maksājumu profils ir izveidots nesen un netiek attēlots nolaižamajā sarakstā, atkārtoti ielādējiet lapu. Lai pārdošanas teritorija tiktu konfigurēta pareizi, tai ir jābūt saistītai ar maksājumu profilu.
 3. Ievadiet tās valstis, kuras ir iekļautas šajā pārdošanas teritorijā. (Skatiet mūsu formatēšanas vadlīnijas.)
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Iespējot šo reģiona konfigurāciju.
 5. Ja iepriekš minētajās valstīs jums ir jāievēro fiksētu cenu likumi, atzīmējiet izvēles rūtiņu Šajās valstīs man jāievēro fiksēto cenu likumi. Šis iestatījums attieksies uz visām pārdošanas reģiona valstīm. Ja citām valstīm nepieciešami atšķirīgi iestatījumi, varat izveidot papildu pārdošanas teritorijas.
 6. Noklikšķiniet uz Izveidot teritoriju.

Ja mēģināsiet izveidot teritorijas, kuras pārklājas, tiks parādīts kļūdas ziņojums. Izņēmums ir iestatījums WORLD (visa pasaule), kam tiks automātiski izslēgtas citās aktīvajās pārdošanas teritorijās iekļautās valstis.

Pārdošanas teritorijas rediģēšana

Lai rediģētu esošu pārdošanas teritoriju, noklikšķiniet uz saites rediģēt blakus teritorijai. Rediģējot pārdošanas teritoriju, varat:

 • saistīt pārdošanas teritoriju ar citu maksājumu profilu (ja maksājumu profils tika izveidots nesen un netiek parādīts nolaižamajā sarakstā, ielādējiet lapu atkārtoti);
 • mainīt valstu sarakstu;
 • norādīt, vai sarakstā minētajās valstīs uz jums attiecas tiesību aktio par fiksētu cenu;
 • deaktivizēt pārdošanas teritoriju.

Pārdošanas teritorijas deaktivizēšana

Varat deaktivizēt pārdošanas teritoriju, ja tā vairs netiek izmantota jūsu grāmatu pārdošanai.

 1. Noklikšķiniet uz rediģēt blakus pārdošanas teritorijai, kuru vēlaties deaktivizēt.
 2. Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Iespējot šo reģiona konfigurāciju.
 3. Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas.

Deaktivizētas pārdošanas teritorijas tiek rādītas slīprakstā.

Problēmu novēršana

Lai kādā valstī varētu tirgot grāmatas, ir jānorāda tālāk minētie iestatījumi.

 1. Valstij ir jābūt iekļautai aktīvā pārdošanas teritorijā. Pārbaudiet, vai valsts ISO kods ir norādīts pārdošanas teritorijā un vai pārdošanas teritorija nav deaktivizēta. Pārdošanas teritorijai ir jābūt arī saistītai ar maksājumu profilu.
 2. Ir jānorāda grāmatu pārdošanas cena šajā valstī. Grāmatas cenas iestatījumos ir jānorāda valsts vai reģions, kurā ir ietverta valsts (piemēram, WORLD). Ja cena nav norādīta valsts vietējā valūtā, jāiespējo valūtas konvertēšana.

Ja problēmas neizdodas novērst, izmantojiet problēmu novēršanas rīku.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne