Περιοχή πωλήσεων (όπου μπορούν να διατεθούν προς πώληση τα βιβλία σας)

Σημαντικό:

 • Οι συνεργάτες του Google Play μπορούν να πωλούν ebook και ηχητικά βιβλία σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές. Οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες/περιοχές.
 • Με τις προ-παραγγελίες, οι πελάτες μπορούν να παραγγέλνουν, αλλά όχι να διαβάζουν, το βιβλίο σας πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας του. Κατά την ημερομηνία κυκλοφορίας του βιβλίου, οι πελάτες που έχουν κάνει προ-παραγγελία θα χρεώνονται για την αγορά και θα αποκτούν πρόσβαση στο βιβλίο.
 • Λόγω των ρυθμιστικών απαιτήσεων, η Google δεν μπορεί να προσφέρει προ-παραγγελίες στην Ινδία. Το βιβλίο σας θα είναι διαθέσιμο στο Google Play Store στην Ινδία κατά την ημερομηνία διάθεσης.
 • Προτού ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενό σας ανταποκρίνεται στις οδηγίες της Google. Εάν σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση στο Google Play, διαβάστε τις πολιτικές περιεχομένου των εκδοτών για τα βιβλία στο Google Play.
 • Οι εκθέσεις πωλήσεων κατά μήνα δεν θα παρέχουν απαραίτητα λεπτομέρειες που να αντιστοιχούν στις μηνιαίες πληρωμές σας. Για μια οικονομική αναφορά που αντιστοιχεί στην πληρωμή σας, μεταβείτε στις Εκθέσεις κερδών του Google Play.

Οι περιοχές πωλήσεων υποδεικνύουν τις χώρες στις οποίες είναι δυνατή η πώληση του βιβλίου σας, καθώς και το προφίλ πληρωμής που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συλλογή εσόδων από πωλήσεις σε αυτές τις χώρες. Μια περιοχή πωλήσεων μπορεί να περιλαμβάνει πολλές χώρες εάν μοιράζονται την ίδια διαμόρφωση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε χώρες στις οποίες σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας προς πώληση, ακόμη και αν το Google Play store δεν είναι ακόμη διαθέσιμο σε αυτές. Θα πρέπει να αποκλείσετε τυχόν χώρες στις οποίες δεν έχετε δικαιώματα πώλησης βιβλίων.

Παραδείγματα:

 • Μια μεμονωμένη περιοχή πωλήσεων με την ένδειξη περιοχής WORLD θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες. (Οι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν μετά από τον Ιούλιο του 2014 έχουν αυτήν τη ρύθμιση περιοχής πωλήσεων από προεπιλογή.)
 • Διαχωρίστε τις περιοχές πωλήσεων για τη Βόρεια Αμερική (CA,MX,US) και την Ευρώπη (DE,ES,FR,GB,IT), έτσι ώστε τα έσοδα από τις πωλήσεις για κάθε περιοχή να κατατίθενται σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • Μια περιοχή πωλήσεων για όλες τις χώρες στις οποίες ισχύουν σταθεροί κανόνες τιμολόγησης και μια περιοχή πωλήσεων για τον υπόλοιπο κόσμο.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις περιοχές πωλήσεών σας αφού συνδεθείτε στο Κέντρο Partner και μεταβείτε στο Κέντρο πληρωμών. Θα εμφανιστεί μια λίστα όλων των περιοχών πωλήσεων που έχετε ρυθμίσει ήδη.

Προσθέστε μια περιοχή πωλήσεων

Για να δημιουργήσετε μια νέα περιοχή πωλήσεων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη περιοχής.
 2. Επιλέξτε ένα υπάρχον προφίλ πληρωμής. Εάν πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ πληρωμής, κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση και μεταβείτε στην ενότητα Προφίλ πληρωμής στο Κέντρο πληρωμών.)
  Εάν το προφίλ πληρωμής δημιουργήθηκε πρόσφατα και δεν εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα, δοκιμάστε να επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας. Θα πρέπει να συνδέσετε την περιοχή πωλήσεων με ένα προφίλ πληρωμών, προκειμένου να ρυθμιστεί σωστά.
 3. Εισαγάγετε τη λίστα των χωρών που ανήκουν σε αυτήν την περιοχή πωλήσεων. (Ανατρέξτε στις οδηγίες μορφοποίησης.)
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο με την Ενεργοποίηση αυτής της διαμόρφωσης περιοχής.
 5. Εάν η τιμή υπόκειται στη νομοθεσία περί σταθερής τιμολόγησης στις παραπάνω χώρες, επιλέξτε το πλαίσιο Υπόκειμαι σε νομοθεσία περί σταθερής τιμολόγησης σε αυτές τις χώρες. Αυτή η ρύθμιση θα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της περιοχής πωλήσεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε επιπλέον περιοχές πωλήσεων, εάν θέλετε να εφαρμόσετε διαφορετικές ρυθμίσεις σε διαφορετικές χώρες.
 6. Κάντε κλικ στη Δημιουργία περιοχής.

Αν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Εξαίρεση αποτελεί η ρύθμιση WORLD, η οποία θα εξαιρεί αυτόματα τις χώρες που παρατίθενται σε άλλες ενεργές περιοχές πωλήσεων.

Επεξεργασία περιοχής πωλήσεων

Επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα περιοχή πωλήσεων, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο επεξεργασία δίπλα στην περιοχή. Μπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες κατά την επεξεργασία μιας περιοχής πωλήσεων:

 • σύνδεση της περιοχής πωλήσεων με ένα διαφορετικό προφίλ πληρωμών (εάν το προφίλ πληρωμών δημιουργήθηκε πρόσφατα και δεν εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα, δοκιμάστε να επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας).
 • αλλαγή λίστας χωρών
 • αναφορά τυχόν νόμων σταθερής τιμολόγησης στις αναφερόμενες χώρες
 • απενεργοποίηση μιας περιοχής πωλήσεων

Απενεργοποίηση μιας περιοχής πωλήσεων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μια περιοχή πωλήσεων, αν δεν ισχύει πλέον για τις πωλήσεις των βιβλίων σας.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία δίπλα στην περιοχή πωλήσεων που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε.
 2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Ενεργοποίηση αυτής της διαμόρφωσης περιοχής.
 3. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση αλλαγών.

Οι απενεργοποιημένες περιοχές πωλήσεων επισημαίνονται με πλάγια γραφή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, προκειμένου να διαθέσετε ένα βιβλίο προς πώληση σε μια χώρα:

 1. Η χώρα θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε μια ενεργή περιοχή πωλήσεων. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός ISO της χώρας αναφέρεται σε μια περιοχή πωλήσεων, καθώς και ότι η περιοχή πωλήσεων δεν έχει απενεργοποιηθεί. Η περιοχή πωλήσεών θα πρέπει να συνδεθεί επίσης σε ένα προφίλ πληρωμών.
 2. Θα πρέπει να έχει οριστεί μια τιμή για τις πωλήσεις των βιβλίων σε αυτήν τη χώρα. Οι ρυθμίσεις τιμής του βιβλίου θα πρέπει να προσδιορίζουν τη χώρα ή μια περιοχή που περιλαμβάνει τη χώρα (όπως WORLD). Εάν η τιμή δεν είναι στο τοπικό νόμισμα της χώρας, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η μετατροπή νομίσματος.

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
1666609088464955279
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true