Як змінити налаштування одразу кількох книг

Додавати й редагувати кілька книг одночасно можна за допомогою електронних таблиць. Ви можете завантажити електронну таблицю з попередньо заповненими значеннями, які ви вже вказали в Партнерському центрі, налаштувати параметри й бібліографічні дані, а потім надіслати відредаговану таблицю, щоб застосувати зміни.

Завантаження таблиці

 1. Перейдіть у каталог книг в обліковому записі Партнерського центру.
 2. Виберіть Додаткові параметри.
 3. Натисніть Завантажити список книг.
 4. Поставте прапорець біля параметра "Показувати стовпці метаданих", щоб включити в електронну таблицю основні налаштування та бібліографічні дані.

Примітка. За умовчанням електронна таблиця містить інформацію про всі книги у вашому каталозі. Щоб створити таблицю лише для певних книг, спочатку відфільтруйте каталог. Тоді завантажена таблиця міститиме лише відфільтровані результати.

Як завантажити ціни

Якщо ваші книги продаються в Google Play, разом з іншими даними про книги можна завантажити ціни. Для цього поставте прапорець Показувати стовпці цін.

Важливо. Ціни, указані з конвертацією валют, не можна буде переглядати чи редагувати в цій таблиці. Однак конвертовані ціни можна замінити цінами, доданими за допомогою таблиці.

Ціни також можна додавати. Наприклад, можна надати роздрібні ціни в новій валюті. Для цього поставте прапорець Додати нові ціни для цих книг і вкажіть тип нових цін.

Тип ціни – це інформація про неї, крім самої суми, зокрема наведені нижче дані.

 • Валюта
 • Тип ціни
  • Фіксована: поставте цей прапорець, щоб додати ціни для країн або регіонів, де до вас застосовуються закони про фіксовані ціни.
  • Включає податок: поставте цей прапорець, якщо в ціну включено податок.

Щоб додати кілька нових цін, натисніть Додати іншу ціну для цих книг.

Перегляд і редагування електронної таблиці

Відкрийте завантажений файл у програмі для роботи з електронними таблицями (наприклад, Microsoft Excel, OpenOffice Calc або LibreOffice Calc). Якщо таблиця має неправильний вигляд, укажіть, що ви відкриваєте файл із роздільниками в кодуванні UTF-16.

Таблицю можна редагувати, додаючи або змінюючи значення (при цьому слід дотримуватися вимог Google щодо форматування). Щоб додати нові книги, вписуйте відомості про них у нові рядки.

Ви також можете видалити будь-які непотрібні стовпці. Після надсиланння електронної таблиці інформація в цих стовпцях не зміниться. (Не можна видалити стовпець Ідентифікатор, який завжди обов’язковий, і стовпець Назва, який обов’язковий для нових книг, що додаються через електронну таблицю.) Деякі стовпці призначені лише для книг, які продаються в Google Play.

Стовпці таблиці (натисніть, щоб розгорнути або згорнути)
Щоб електронну таблицю можна було обробити, її слід відформатувати відповідно до наших вимог.
 • У деяких стовпцях дозволені лише певні набори значень. Нижче подається список прийнятних значень для кожного стовпця.
 • Якщо в назві стовпця містяться додаткові відомості у квадратних дужках, дані в таблицю треба вводити за цим зразком.
 • Заголовки стовпців і прийнятні значення можуть змінюватися. (Наприклад, раніше заголовки та деякі значення потрібно було вводити в систему англійською мовою. Тепер їх можна вказувати вашою рідною мовою). Щоб забезпечити сумісність, радимо завантажити актуальну версію електронної таблиці.
Ідентифікатор Основний номер ISBN або інший ідентифікатор книги. Це обов’язкове поле. Якщо змінити значення в цьому стовпці, уся інформація в рядку стосуватиметься іншої книги. Таким чином можна створити запис для нової книги, не видаляючи з облікового запису книгу з попереднім ідентифікатором.
Статус (не змінювати) У цьому стовпці вказується, чи доступна книга для попереднього перегляду й продажу, а також чи потрібно виконати певні дії. Відомості в цьому стовпці надаються для інформування, а після надсилання таблиці будь-які внесені в нього зміни ігноруватимуться.
Мітка (не змінювати) Назва шаблона, на основі якого створено книгу. Після додавання таблиці зміни в цьому стовпці не відобразяться у вашому обліковому записі. Змінити мітки наявної книги не можна.
Посилання на сторінку в магазині Google Play (не змінювати) URL-адреса сторінки книги в Google Play (якщо її опубліковано в Google Play). Будь-які внесені сюди зміни ігноруватимуться після надсилання таблиці.
Виставити на продаж? Містить дані про те, чи продаватиметься книга в Google Play. Зверніть увагу: перш ніж виставляти книгу на продаж, слід указати додаткову інформацію, зокрема ціну.

Можливі значення:
 • доступно для продажу – Так, Y або +
 • недоступно для продажу – Ні, N або -
Назва Назва книги. Вона потрібна, якщо ви додаєте нову книгу в обліковий запис.
Підзаголовок Підзаголовок книги, якщо він є.
Формат книги Формат книги. Можливі значення:
 • Електронна (електронні книги)
 • Тверда обкладинка (тверда палітурка)
 • М’яка обкладинка (м’яка палітурка)
 • Аудіокнига (доступно, якщо в обліковому записі ввімкнено продаж аудіокниг; зараз лише деякі партнери можуть продавати аудіокниги в Google Play)

Пов’язаний ідентифікатор [формат, стосунок], розділяти крапкою з комою Номери ISBN або ідентифікатори інших книг, пов’язаних із цією книгою. Наприклад, якщо електронна та друкована версії книги мають різні номери ISBN, у цьому стовпці можна вказати іншу версію. У квадратних дужках після ідентифікатора потрібно через кому вказати формат пов’язаної книги та її стосунок до цієї книги. Розділяйте пов’язані ідентифікатори крапкою з комою. Нижче наведено приклади.
 • Якщо в першому стовпці вказано номер ISBN електронної версії, тут можна додати номер ISBN друкованого видання, як у прикладі нижче. Так читачі зможуть знайти книгу в Google Play за будь-яким номером ISBN.

  9781234567890 [М’яка обкладинка, Електронне видання на основі книги]
 • Якщо в першому стовпці вказано номер ISBN друкованого видання, можна вказати номер EISBN електронної книги. Так користувачі зможуть купити її в Google Play, перейшовши за посиланням на сторінці попереднього перегляду в Google Книгах.

  9781234567891 [Електронна, Електронна версія, доступна як]
 • Якщо ідентифікатору в першому стовпці відповідає кілька інших номерів ISBN, розділяйте їх крапкою з комою.

  9781234567890 [Електронна, Електронна версія, доступна як]; 9781234567891 [М’яка обкладинка, Іншомовна версія книги]
Можливі значення форматів:
 • Електронна (цифровий формат)
 • Тверда обкладинка (формат із твердою обкладинкою)
 • М’яка обкладинка (формат із м’якою обкладинкою)
 • Невідомо (невідомий формат)
Можливі значення стосунку:
 • Частина книги (книга також доступна як частина пов’язаної книги)
 • Включає книгу (книга включає пов’язану книгу)
 • Інший формат книги (книга доступна в іншому форматі як пов’язана книга)
 • Іншомовна версія книги (книга є іншомовною версією пов’язаної книги)
 • Електронне видання на основі книги (книга є електронною версією пов’язаної друкованої книги)
 • Електронна версія, доступна як (книга є друкованим примірником і має електронну версію як пов’язану книгу)
 • Замінює книгу (книга замінює пов’язану книгу чи є її новим виданням)
 • Замінено книгою (книга замінюється пов’язаною книгою чи є її старим виданням)
Співавтор [роль], розділяти крапкою з комою Усі, хто брав участь у роботі над книгою: автори, редактори, ілюстратори тощо. У квадратних дужках після імені людини потрібно вказати її стосунок до книги. Розділяйте співавторів крапкою з комою. Приклад:
Іван Мельник [Автор]; Марія Іваненко [Редактор]

Можливі значення:

 • Автор
 • Редактор
 • Створено:
 • Фотограф
 • Підписи до фото
 • Перекладач
 • Укладач
 • Ілюстратор
 • Інше
 • Потенційний автор
 • Додатковий автор
 • Анонімний автор
 • Автор передмови
 • Автор вступу
 • Автор преамбули
 • Автор післямови
 • Автор нотаток
 • Автор прологу
 • Автор коментарів
 • Автор оригіналу
 • Редактор випуску
 • Volume editor
 • Головний редактор
 • Редактор-консультант
 • Редактор адаптованої версії
 • Друкар
 • Видавець
 • Попередній власник
Біографічні дані Біографічні відомості про учасників авторського колективу. Допускаються основні елементи HTML, але гіперпосилання заборонені.
Мова Основна мова книги. Використовуйте коди з трьох літер за стандартом ISO 639-2/B. Наприклад, введіть eng для англійської мови.
Код теми [система класифікації], розділяти крапкою з комою Тема книги. У цьому стовпці вказуйте код за однією із загальноприйнятих систем класифікації або точний текстовий опис відповідно до такої системи. Після кожної теми потрібно вказати систему класифікації у квадратних дужках. Можна вказувати коди за різними системами, але в такому разі їх треба розділяти крапкою з комою. Наприклад:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Можливий варіант:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Прийнятні системи класифікації:

 • BISAC [видання 2014 р.] (Північна Америка)
 • BIC (Велика Британія та Австралія)
 • WGSneu (Німеччина)
 • C-Code (Японія)
 • CLIL (Франція)
 • UDC (Росія)
 • GKSS (Республіка Корея)
 • Manga (Японія та Республіка Корея)
Вікова група, розділяти крапкою з комою Вікова група, для якої призначена ця книга. Можна вказати кілька вікових груп, розділивши їх комами. Якщо книга призначена для дорослих, укажіть 18+. Наприклад:
13-17, 18+
Деякі програми для роботи з електронними таблицями можуть тлумачити вікові групи як математичні вирази (наприклад, "13-17" як "13 мінус 17"). Щоб цього не сталося, додайте в кінці кому ("13-17,").
Опис Опис книги, який, наприклад, подається на задній обкладинці. Допускаються основні елементи HTML, але гіперпосилання заборонені.
Дата публікації Дата публікації книги у форматі D:РРРР-ММ-ДД, де РРРР-ММ-ДД позначає дату. (Префікс D: не обов’язковий.)
Деякі програми для роботи з електронними таблицями автоматично змінюють формат дат. Перш ніж надіслати таблицю, переконайтеся, що дані в цьому стовпці вказано в правильному форматі.
Кількість сторінок Кількість сторінок у книзі.
Назва серії Назва серії, до якої належить книга (якщо є).
Том у серії Якщо видання багатотомне, укажіть номер тому.
Тип попереднього перегляду Частина книги, яку можна переглянути в Google Книгах. Це значення відрізняється від частки, доступної для попереднього перегляду в Google Play. Мінімальне значення становить 20%. Його можна збільшувати з кроком у 10%, тобто можна вказати 30%, 40% тощо.
Країни, де є попередній перегляд Країни, де доступний попередній перегляд книги в Google Книгах. Використовуйте розділені комами коди з двох літер за стандартом ISO 3166-1. У цей список потрібно включити всі країни, де книгу можна продавати.

Якщо у вас є глобальні права, введіть WORLD. Щоб виключити країни, перелічіть їх через кому після значення WORLD, додаючи знак мінуса (-) перед кожною країною. Нижче наведено приклади.

Щоб вибрати всі країни, крім США й Канади:
WORLD,-CA,-US

Щоб вибрати Німеччину, Іспанію, Францію та Італію:

DE,ES,FR,IT
Текст посилання "Купити" Текст посилання, яке спрямовує на сторінку, де можна купити книгу. Зазвичай він містить назву компанії або веб-сайту, як-от "Видавництво "Друк" або "Видавництво "Друк онлайн".
Сторінка купівлі URL-адреса сторінки вашого інтернет-магазину, де можна купити книгу. Зверніть увагу, що в Google Книгах автоматично додаються посилання на популярні книжкові інтернет-магазини. За допомогою цих посилань відвідувачі можуть переходити на вашу сторінку з цією книгою. Наприклад, у попередньому розділі ви ввели текст "Видавництво "Друк онлайн". Щоб користувач, натиснувши таке посилання, потрапив на сторінку вашого сайту, на якій можна купити цю книгу, укажіть її URL-адресу, наприклад http://www.examplepublishing.com/book/12345.html.
Ім’я видавця Ім’я людини або назва видавництва, які надіслали книгу в Google Книги.
Веб-сайт видавця URL-адреса вашого веб-сайту, на який переходитимуть відвідувачі, натиснувши ім’я видавця.
Показувати ілюстрації в попередньому перегляді? У цьому стовпці можна дозволити або заборонити показ фотографій та ілюстрацій під час попереднього перегляду книги. Якщо у вас немає відповідних прав, вимкніть цю опцію. Якщо в книзі багато зображень, її можна продавати, лише дозволивши показувати фотографії або надіславши нам файл EPUB. Можливі значення:
 • показувати фотографії – Так, Y або +
 • не показувати фотографії – Ні, N або -
Дозволити завантаження у форматі PDF? У цьому стовпці можна дозволити або заборонити завантажувати повні примірники книг у форматі PDF із Google Книг. Можливі значення:
 • дозволити – Так, Y або +
 • заборонити – Ні, N або -
Дата продажу Дата, коли книга має стати доступною для продажу, у форматі D:РРРР-ММ-ДД, де РРРР-ММ-ДД позначає дату. (Префікс D: не обов’язковий.) Якщо дату вказано в майбутньому й книгу виставлено на продаж, то до вказаного дня книгу не можна буде купити.
Деякі програми для роботи з електронними таблицями автоматично змінюють формат дат. Перш ніж надіслати таблицю, переконайтеся, що дані в цьому стовпці вказано в правильному форматі.
Увімкнути захист DRM? У цьому стовпці можна вказати, чи слід застосовувати програмне забезпечення для керування цифровими правами до книг, які продаються в Google Play. Можливі значення:
 • застосовувати – Так, Y або +
 • не застосовувати – Ні, N або -
Показувати ілюстрації в електронній книзі? У цьому стовпці можна дозволити або заборонити показ фотографій та ілюстрацій у книзі, яка продається в Google Play. Якщо у вас немає відповідних прав, вимкніть цю опцію. Якщо в книзі багато зображень, її можна продавати, лише ввімкнувши цей параметр або надіславши нам файл EPUB. Можливі значення:
 • показувати фотографії – Так, Y або +
 • не показувати фотографії – Ні, N або -
Включити скановані сторінки? У цьому стовпці можна вказати, чи надавати користувачам, які купують книгу в Google Play, копію її оригінальної версії у форматі PDF. Можливі значення:
 • включати скановані сторінки – Так, Y або +
 • не включати скановані сторінки – Ні, N або -
Для дорослої аудиторії? У цьому стовпці можна вказати, чи містить книга контент для повнолітніх.
Відсоток для копіювання Частина тексту книги, яку можуть копіювати покупці. Введіть число від 0 до 100 з кроком у 10 або 5 (наприклад, 0, 5, 10, 20, 30 тощо).
Якщо ви вирішите включити в таблицю інформацію про ціни, у ній з’являться додаткові стовпці. Докладнішу інформацію наведено нижче.

Редагування цін у таблиці

Якщо ваші книги продаються в Google Play, ви можете змінювати, додавати й видаляти їх ціни за допомогою електронних таблиць. Щоб помилково не вказати ціни для книг, наданих лише для попереднього перегляду, перш ніж змінювати ціни, відфільтруйте дані в таблиці за значенням Так (або Y чи +) у стовпці Виставити на продаж?.

Десяткові роздільники мають відповідати правилам мови заголовків таблиці. Наприклад, якщо заголовок указано німецькою мовою, десяткові значення потрібно відокремлювати комою (наприклад, 3,00), а в таблицях із заголовками англійською – крапкою (наприклад, 3.00).

Конвертація валют

Якщо ввімкнено конвертацію валют, ви можете вказати, ціни на які книги потрібно конвертувати для продажу в інших країнах. У таблиці для ціни відведено два стовпці: у першому потрібно вказати вартість (числове значення), а в другому – перелік країн, у яких вона діятиме. Якщо в будь-якій із перелічених країн використовується інша валюта, указану ціну буде автоматично конвертовано в місцеву валюту. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі Як змінити перелік країн, де діє вказана ціна.

Як додати ціну

Щоб додати ціну на книги, спочатку завантажте таблицю з наявними цінами: так ви не помилитеся зі стовпцем для введення даних. Потім виберіть Експортувати книги, поставте прапорець біля опції Додати ціну й укажіть деталі типу ціни, яку потрібно додати.

Завантажте й відкрийте електронну таблицю, введіть усі потрібні значення нової ціни, а потім надішліть таблицю на сервер.

Як видалити ціну

Дотримуючись цих інструкцій, завантажте ціни, які потрібно видалити, і відкрийте таблицю. Замініть значення ціни двома зірочками (**). Такі ціни буде видалено після надсилання таблиці. Книги не продаватимуться в країні, для якої не вказано ціну.

Як змінити ціну

Щоб змінити ціну, просто введіть нове числове значення у відповідному стовпці для книги.

Як змінити перелік країн, де діє вказана ціна

Іноді може знадобитися змінити перелік країн, де діє вказана ціна. Наприклад, у вас змінилися права на книгу або ви ввімкнули конвертацію валют і хочете застосовувати одну ціну в усіх країнах, де продається ваша книга. Щоб змінити перелік країн, де діє вказана ціна:

 1. Дотримуючись цих інструкцій, завантажте ціни, які потрібно змінити, і відкрийте таблицю. Для кожної роздрібної ціни в таблиці є два стовпці: значення ціни та країни, де вона діє.

  Ідентифікатор USD [Рекомендована роздрібна ціна, без податку] Ціна Країни USD [Рекомендована роздрібна ціна, без податку] Ціна
  012345678 9,99 US

  У цьому прикладі використовуються наведені нижче заголовки стовпців.

  • Ідентифікатор – ідентифікатор.
  • USD [Рекомендована роздрібна ціна, без податку] Ціна: – рекомендована роздрібна ціна в доларах США, без податку.
  • Країни USD [Рекомендована роздрібна ціна, без податку] Ціна: – країни, де діє вказана вище рекомендована ціна. Щоб ціна діяла в країнах, де вказана валюта не місцева, потрібно ввімкнути конвертацію валют.
 2. Внесіть зміни в перелік країн, дотримуючись вимог щодо форматування.

  Ідентифікатор USD [Рекомендована роздрібна ціна, без податку] Ціна Країни USD [Рекомендована роздрібна ціна, без податку] Ціна
  012345678 9,99 WORLD
 3. Збережіть таблицю, а потім надішліть її в Партнерський центр, дотримуючись цих вказівок.

Додавання книг за допомогою таблиці

В обліковий запис можна додати скільки завгодно книг, вводячи відповідні відомості в порожні рядки. Якщо при цьому змінювати дані вже завантажених книг не потрібно, ці рядки можна видалити. Хоча ми радимо надавати якнайбільше інформації, ви можете заповнити лише вказані нижче стовпці.

Коли ви надішлете електронну таблицю, нові книги буде додано за вашим стандартним шаблоном. Обкладинки й файли книг потрібно надсилати окремо. Докладніше.

Завантаження таблиці на сервер

 1. Закінчивши редагувати таблицю, збережіть її в одному з підтримуваних форматів.

  Підтримувані формати Підтримувані кодування* Підтримувані розширення
  • розділення комами
  • розділення символами табуляції
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Наша система намагатиметься обробити й інші кодування, однак радимо використовувати одне з указаних вище.
 2. Щоб повернутися в обліковий запис Партнерського центру, у каталозі книг натисніть Додаткові параметри.

 3. Надішліть список книг.

 4. Натисніть Вибрати файл і виберіть відредаговану електронну таблицю на комп’ютері.

 5. Натисніть Додати.

 6. Після надсилання файлу може минути деякий час, перш ніж зміни відобразяться у вашому обліковому записі. Автоматичні сповіщення про виявлені в таблиці помилки не з’являтимуться. Щоб перевірити, чи правильно надіслано таблицю, перегляньте свою історію надсилання таблиць.

Перегляд надісланих списків книг

Важливо. Деякі функції, описані в цьому розділі, доступні лише в новій версії Партнерського центру. Щоб перейти на нову версію, угорі праворуч натисніть значок Налаштування.

Щоб перевірити статус надісланої електронної таблиці:

 1. Перейдіть у каталог книг в обліковому записі Партнерського центру.
 2. Виберіть Додаткові параметри.
 3. Виберіть Переглянути надіслані списки. Ви побачите список таблиць із датами й часом додавання. Для кожної з них також буде вказано користувача, який надіслав файл, і кількість оброблених рядків.
 4. Щоб завантажити надісланий файл, натисніть його назву.

Статуси надсилання

 • Обробка. Остання надіслана таблиця ще обробляється. Залежно від кількості книг і внесених змін це може зайняти кілька годин. Якщо обробка триває понад 2 години, переконайтеся, що файл має формат UTF-16, а потім спробуйте розділити його на кілька менших файлів і надіслати їх знову. Якщо через 12 годин файл досі обробляється, зв’яжіться з нами.
 • Завершено. Надсилання файлу завершено, і всі рядки в ньому оброблено.
 • Завершено з помилками. Надсилання файлу завершено, але принаймні один рядок не оброблено. Натисніть кількість помилок у стовпці "Рядки з помилками", щоб переглянути інформацію про помилки.
 • Скасовано. Користувач облікового запису Партнерського центру скасував надсиланння.
 • Недійсний. Не вдалось обробити жоден рядок.

Надіслані раніше файли можна фільтрувати за статусом у стовпці "Статус". Крім того, за допомогою рядка пошуку вгорі можна виконати пошук файлу за його назвою.

Щоб переглянути інформацію про помилки, натисніть кількість помилок у стовпці "Рядки з помилками" та завантажте таблицю з додатковими відомостями. У першому стовпці буде вказано ідентифікатор рядка з помилкою, а в другому – значення, яке спричинило помилку, і пояснення помилки. Щоб отримати допомогу щодо конкретної помилки, знайдіть текст повідомлення про помилку в цій статті. Скористайтеся цією інформацією, щоб виправити помилки, і надішліть таблицю ще раз.

Потрібна додаткова допомога?

Спробуйте дії нижче.

Пошук
Очистити пошук
Закрити пошук
Додатки Google
Головне меню