E-tablolar (kitap ayarlarını toplu olarak değiştirme)

Bir defada birden çok kitap eklemek veya düzenlemek istiyorsanız e-tablo kullanmayı düşünün. İş Ortağı Merkezi'nde girmiş olduğunuz tüm bilgilerin önceden doldurulduğu bir e-tabloyu indirebilir, kitaplarınız için ayarları ve kaynakça bilgilerini kendi bilgisayarınızda düzenleyebilir, ardından değişikliklerin uygulanması için düzenlenmiş e-tablonuzu yükleyebilirsiniz.

Bu sayfada:

E-tablo indirme

İş Ortağı Merkezi hesabınızda Kitap Kataloğu'nu ziyaret edin ve Kitapları dışa aktar düğmesini tıklayın. Kitaplarınıza ilişkin kaynakça bilgilerini ve temel ayarları eklemek için Meta veri sütunlarını göster etiketli kutuyu işaretleyin. Varsayılan değer, e-tablonuzun kataloğunuzdaki tüm kitaplarla ilgili bilgileri içermesidir. Kitaplarınızın bir alt kümesi için e-tablo oluşturmak istiyorsanız öncelikle kataloğunuzu filtrelemeniz gerekir. İndirilen e-tablo sadece arama sonuçları içerecektir.

Fiyatları indirme

Kitaplarınız Google Play'de satılabiliyorsa, diğer kitap verilerinizle birlikte fiyat bilgilerini de indirebilirsiniz. Bunu yapmak için Fiyat sütunlarını göster etiketli kutuyu işaretleyin.

Not: Şu anda sadece otomatik olarak başka bir para biriminden dönüştürülmemiş fiyatları indirebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ancak, e-tablo ile eklenmiş fiyatlar dönüştürülmüş fiyatları geçersiz kılabilir.

Ayrıca fiyat da ekleyebilirsiniz. Örneğin, liste fiyatlarını yeni bir para biriminde sağlamak isteyebilirsiniz. Bu kitaplara yeni fiyatlar ekle etiketli kutuyu tıklayın ve yeni fiyat için fiyat türünü belirtin.

Fiyat türünde, liste fiyatının kendisi hariç, fiyat hakkında her şey belirtilir:

 • Para birimi
 • Fiyat türü
  • Sabit: Fiyat, sabit fiyat yasalarına tabi olduğunuz bir ülkede mi kullanılıyor?
  • Vergi dahil: Fiyata vergi dahil mi?

Birden fazla yeni fiyat eklemek istiyorsanız Başka bir fiyat ekle'yi tıklayın.

Bir e-tabloyu görüntüleme ve düzenleme

İndirdiğiniz dosyayı bir e-tabloda programında (ör. Microsoft Excel, OpenOffice Calc veya LibreOffice Calc) açın. E-tablo garip görünüyorsa UTF-16 kodlamasını kullanan sekme ile sınırlandırılmış bir dosya açmayı belirttiğinizden emin olun.

E-tabloyu, aşağıda belirtilen Google'ın biçimlendirme yönergelerine göre değerler ekleyerek veya değiştirerek düzenleyebilirsiniz. Yeni kitaplar, yeni satırlara bilgi girerek eklenebilir.

Ayrıca üzerinde çalışmayacağınız sütunları silebilirsiniz. Bu durumda e-tabloyu yüklediğinizde o sütunlardaki veriler değiştirilmez. (İstisnalar, her zaman zorunlu olan Tanımlayıcı sütununu ve e-tablo aracılığıyla eklenen yeni kitaplarda gereken Başlık sütununu içerir.) Bazı sütunlar sadece Google Play'de satılabilen kitaplara uygulanır.

E-tablodaki sütunlar (genişletmek/daraltmak için tıklayın)
E-tablolar, başarılı bir şekilde işlenebilmeleri için teknik özelliklerimize göre biçimlendirilmelidir.
 • Bazı sütunlar yalnızca belirli bir değer grubunu kabul eder. Her bir sütun için kabul edilebilir değerler listesini aşağıda bulabilir.
 • Sütun adı, köşeli parantez içinde ek bilgi içeriyorsa, verilerinizi aynı şekilde köşeli parantez içinde ayrıntılarla biçimlendirin.
 • Sütun başlıkları ve kabul edilebilir değerler değişebilir. (Örneğin, sistemimizde eskiden başlıkların ve bazı değerlerin İngilizce olması gerekirdi. Artık bunların yerel dilde sağlanması gerekiyor.) Uyumluluk için e-tablonuzun yeni indirilen bir sürümünü kullanmanızı öneririz.
Tanımlayıcı Kitabın birincil ISBN'si ya da başka bir tanımlayıcısı. Gerekli. Bu sütundaki değeri değiştirdiğinizde satırdaki bilgiler, farklı bir kitaba uygulanır (ve yeni bir kitap kaydı oluşturabilir), eski tanımlayıcıya sahip kitap ise hesabınızdan silinmez.
Durum (Değişiklik Yapmayın) Kitabın önizlemeye ve satışa hazır olup olmadığı ve herhangi bir işlem yapılmasının gerekip gerekmediğini gösterir. Bu sütun bilgilendirme amaçlıdır. E-tabloyu yüklediğinizde, bu sütunda yapılan değişiklikler dikkate alınmaz.
Etiket (Değişiklik Yapmayın) Kitabın oluşturulduğu şablonun adı. E-tabloyu yüklediğinizde, bu sütunda yapılan değişikliklerin hesabınıza yansıtılmayacağını unutmayın. Mevcut bir kitabın etiketlerini değiştirmenin yolu yoktur.
Play Store Bağlantısı (Değiştirmeyin) Kitabın Google Play'deki URL'si (kitap Google Play'de yayınlanıyorsa). E-tabloyu yüklediğinizde, bu sütunda yapılan değişiklikler dikkate alınmaz.
Satış İçin Etkinleştirilsin mi? Kitabın Google Play'de satılıp satılmayacağı. (Bir kitabın satılmaya hazır olabilmesi için önce fiyat gibi ek bilgilerin belirtilmesi gerektiğini unutmayın).

Kabul edilebilir değerler:
 • Satışa çıkarılmış: Yes, Y, veya +
 • Satışa çıkarılmamış: No, N, veya -
Başlık Kitabın başlığı. Bu kitap hesabınıza ekleniyorsa gereklidir.
Alt Başlık Kitabın alt başlığı (varsa).
Kitap Biçimi Kitabın biçimi. Kabul edilebilir değerler:
 • Dijital (dijital kitap biçimi)
 • Ciltli kitap (ciltli kitap biçimi)
 • Ciltsiz kitap (ciltsiz kitap biçimi)
İlgili Tanımlayıcı [Biçim, İlişki], Noktalı Virgülle Ayrılmış Bununla ilgili diğer kitapların ISBN'si veya tanımlayıcısı. Örneğin bir kitabın elektronik ve basılı sürümleri farklı ISBN'lere sahipse bu sütunda diğer basımı belirtebilirsiniz. İlgili kitabın biçimini ekleyin, bir virgül koyun, ardından mevcut kitapla olan ilişkisini belirtin, tanımlayıcıdan sonra tümünü köşeli parantez içine alın. Birden çok tanımlayıcıyı noktalı virgül ile ayırın. Örnekler:
 • İlk sütundaki ISBN elektronik sürüm içinse, aşağıdaki gibi kağıt basıma ISBN eşdeğerini sağlayabilirsiniz. Bu, okuyucuların her iki ISBN'den birini kullanarak Google Play'de kitabı arayabilmelerine olanak verir.

  9781234567890 [Ciltsiz kitap, Şu kitaba dayalı e-yayın:]
 • İlk sütundaki ISBN bir kağıt basım sürümü içinse, aşağıdaki gibi EISBN eşdeğerini sağlayabilirsiniz. Bu, Google'ın uygun olduğunda, kitabınızın Google Kitaplar'daki önizleme sayfasından Google Play'de satın alınabileceği bir bağlantı görüntülemesine yardımcı olur.

  9781234567891 [Dijital, Şu kitabın elektronik sürümü:]
 • İlk sütundaki ISBN, birden fazla başka ISBN ile ilgili ise parantez içine alınan öğeleri noktalı virgülle ayırın.

  9781234567890 [Dijital, Şu kitabın elektronik sürümü:]; 9781234567891 [Ciltsiz kitap, Şu kitabın farklı dildeki sürümü:]
Biçim için kabul edilebilir değerler:
 • Dijital (dijital kitap biçimi)
 • Ciltli kitap (ciltli kitap biçimi)
 • Ciltsiz kitap (ciltsiz kitap biçimi)
 • Bilinmiyor (bilinmeyen biçim)
İlişki için kabul edilebilir değerler:
 • şunun parçası: (kitap ilgili kitabın parçası olarak da kullanılabilir)
 • İçerir (kitap ilgili kitabı içerir)
 • Alternatif biçim (Alternatif biçim (kitap, ilgili kitapla aynı alternatif biçimde mevcut)
 • Şu kitabın farklı dildeki sürümü: (kitap, ilgili kitabın başka bir dildeki sürümüdür)
 • Şu kitaba dayalı e-yayın: (kitap, ilgili basılı kitabı esas alan bir elektronik yayınd)
 • Şu kitabın elektronik sürümü: (kitap, elektronik sürümü ilgili kitap olan, basılı bir üründür)
 • Şu kitabın yeni basımı: (kitap, ilgili kitabın yerini alır veya onun yeni bir baskısıdır)
 • Şu kitabın eski basımı: (kitap, ilgili kitap kitabın yerini alır veya onun eski bir baskısıdır)
Katkıda bulunan [Rol], Noktalı Virgülle Ayrılmış Yazar, editör ya da illüstratör gibi kitaba katkıda bulunan kişiler. Katkıda bulunanların rollerini, adlarından sonra köşeli parantez içinde belirtmelisiniz. Noktalı virgül ile ayırarak birden fazla kişi listeleyebilirsiniz. Örnek:
Can Sağlam [Author]; Meryem Yılmaz [Editor]

Rol için kabul edilebilir değerler:

 • Yazar
 • Editör
 • Oluşturan
 • Fotoğrafçı
 • Fotoğraf metni yazarı
 • Çevirmen
 • Derleyen
 • Çizer
 • Diğer
 • Potansiyel yazar
 • Ortak yazar
 • Gizli yazar
 • Kısa tanıtım yazarı
 • Giriş yazarı
 • Önsöz yazarı
 • Sonsöz yazarı
 • Not yazarı
 • Başlangıç yazarı
 • Yorum yazarı
 • Orijinal yazar
 • Seri editörü
 • Volume editor
 • Baş editör
 • Danışman editör
 • Uyarlama editörü
 • Basımı yapan
 • Yayıncı
 • Önceki sahibi
Biyografik Not Katkıda bulunanlarla ilgili biyografik ayrıntılar. Temel HTML kabul edilir (köprüler kabul edilmez).
Dil Kitabın ana dili. Üç harfli ISO 639-2/B kodlarını kullanın. Örneğin, İngilizce için eng değerini girin.
Konu Kodu [Şema], Noktalı Virgülle Ayrılmış Kitabın konusu. Bu, kabul ettiğimiz konu şemalarından biri tarafından belirtilmiş bir kod veya şema tarafından tanımlanan tam metin açıklaması olmalıdır. Şema, köşeli parantez içinde her konudan sonra belirtilmelidir. Konu kodları, noktalı virgülle ayırarak birden çok şema için sağlanabilir. Örnek:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Alternatif olarak:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Kabul edilebilir şemalar:

 • BISAC [2014 Sürümü] (Kuzey Amerika)
 • BIC (İngiltere ve Avustralya)
 • WGSneu (Almanya)
 • C-Code (Japonya)
 • CLIL (Fransa)
 • UDC (Rusya)
 • GKSS (Güney Kore)
 • Manga (Japonya ve Güney Kore)
Yaş Grubu, Virgülle Ayrılmış Bu kitabın hedef kitlesinin yaş grubu. Virgülle ayırarak birden fazla yaş grubu girebilirsiniz. Yetişkin kitleleri belirtmek için 18+ değerini girin. Örnek:
13-17, 18+
Bazı e-tablo programları yaş gruplarını hesap olarak işlemeye çalışabilir (ör. "13-17", "13 eksi 17" olarak işlem görebilir). Bunu önlemek için sonuna bir virgül ekleyebilirsiniz ("13-17,").
Açıklama Kitap hakkında, arka kapak kopyalarında görülenlere benzer bir açıklama. Temel HTML kabul edilir (köprüler kabul edilmez).
Yayın Tarihi D:YYYY-AA-GG biçiminde verilen, kitabın yayınlanma tarihi; burada YYYY-AA-GG tarihi temsil eder. (D: öneki isteğe bağlıdır.)
Bazı e-tablo programları, tarihleri yeniden biçimlendirir. Lütfen e-tablonuzu yüklerken bu sütundaki bilgilerin doğru biçimde olduğundan emin olun.
Sayfa Sayısı Kitaptaki sayfa sayısı.
Dizi Adı Varsa, kitabın ait olduğu dizinin adı.
Dizideki Cilt Kitap bir diziye aitse kitabın cilt numarası.
Önizleme Türü Kitabın ne kadarının Google Kitaplar'da önizlenebileceği. (Bu, Google Play Store'daki önizleme miktarından farklıdır.) En az %20 olarak ayarlanmalıdır. %10'luk kabul edilebilir değerlerle artarak gitmelidir (örneğin, %30, %40 vb.).
Önizleme Yapılabilen Bölgeler Bu kitabın Google Kitaplar'da virgülle ayrılmış iki harfli ISO 3166-1 kodları olarak önizlenebildiği ülkeler. Bu liste, bu kitabın satıldığı tüm ülkeleri içermelidir.

Dünya çapında haklara sahipseniz WORLD değerini girin. Hariç tutmak istediğiniz ülkeleri virgül ile ayrılmış olarak ve önlerine birer (-) işareti ekleyerek WORLD ifadesinin ardından listeleyebilirsiniz. Örnekler:

ABD ve Kanada dışındaki tüm bölgeleri belirtmek için:
WORLD,-CA,-US

Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya'yı belirtmek için:

DE,ES,FR,IT
Satın Alma Bağlantısı Metni Bu kitabın belirtilen satın alma sayfasına işaret eden bağlantı metni. Bu genellikle şirket adınız veya web sitenizin adı olur. Ör. "Example Publishing" veya "Example Publisher Online."
Satın Alma Bağlantısı E-ticaret sitenizde bu kitap için belirtilen satın alma sayfasının URL'si. Google Kitaplar'ın popüler kitap perakende satış sitelerine otomatik olarak bağlantılar oluşturduğunu unutmayın. Bu bağlantı, ziyaretçileri bu kitaba ilişkin sizin sayfanıza gitmeye teşvik eder. Yukarıda Satın Alma Bağlantısı Metni olarak "Example Publisher Online" ifadesini belirttiyseniz ve Satın Alma Bağlantısı olarak da http://www.examplepublishing.com/book/12345.html değerini belirtirseniz "Example Publisher Online"ı tıklayan bir kullanıcı söz konusu web sayfasına gider.
Yayıncı Adı Google Kitaplar'a bu kitabı gönderen kişi, basım veya yayıncı olarak görüntülenmesini istediğiniz ad.
Yayıncının Web Sitesi Görüntüleyenlerin yayıncı adınızı tıklayarak ulaşabileceği, web sitenizin URL'si.
Önizlemede Fotoğraflar Gösterilsin mi? Kitabınızın önizlemesinde fotoğraf veya çizim görüntülenip görüntülenmeyeceği. Uygun haklara sahip değilseniz bu seçeneği devre dışı bırakın. Bir kitapta çok fazla sayıda resim varsa o kitabı sadece, fotoğrafları gösterebileceğimizi belirtirseniz veya bir EPUB dosyası alırsak satabiliriz. Kabul edilebilir değerler:
 • Fotoğrafları göster: Yes, Y, veya +
 • Fotoğrafları gösterme: No, N, veya -
PDF İndirmeye İzin Verilsin mi? Google Kitaplar kullanıcılarının kitabınızın tam bir kopyasını PDF dosyası olarak indirmelerine izin verip vermediğiniz. Kabul edilebilir değerler:
 • İndirmeye izin ver: Yes, Y, veya +
 • İndirmeye izin verme: No, N, veya -
Satışa Sunulacağı Tarih D:YYYY-AA-GG biçiminde verilen, kitabın satışa sunulacağı tarih; burada YYYY-AA-GG tarihi temsil eder. (D: öneki isteğe bağlıdır.) Bu gelecekteki bir tarihse ve kitap satış için etkinse bu tarihten önce satış sunulmaz.
Bazı e-tablo programları tarihleri yeniden biçimlendirir. Lütfen e-tablonuzu yüklerken bu sütundaki bilgilerin doğru biçimde olduğundan emin olun.
DRM Etkinleştirilsin mi? Kitap Google Play'de satıldığında Dijital Hak Yönetimi (DRM) yazılımının uygulanıp uygulanmayacağı. Kabul edilebilir değerler:
 • DRM'yi etkinleştir: Yes, Y, veya +
 • DRM'yi etkinleştirme: No, N, veya -
E-Kitap'ta Fotoğraflar Gösterilsin mi? Kitap, Google Play'de satıldığında fotoğraf veya çizimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Uygun haklara sahip değilseniz bu seçeneği devre dışı bırakın. Bir kitapta çok fazla sayıda resim varsa o kitabı sadece, bu seçenek etkinleştirildiğinde veya bir EPUB dosyası aldığımızda satabiliriz. Kabul edilebilir değerler:
 • Fotoğrafları göster: Yes, Y, veya +
 • Fotoğrafları gösterme: No, N, veya -
Taranmış Sayfalar dahil edilsin mi? Google'da kitabı satın alanlara orijinal düzeni içeren PDF sürümünü görüntüleme izninin verilip verilmeyeceği. Kabul edilebilir değerler:
 • Taranmış sayfaları dahil et: Yes, Y, veya +
 • Taranmış sayfaları dahil etme: No, N, veya -
Aile İçin Güvenli Değil mi? Bu kitabın yetişkinlere uygun içerik barındırıp barındırmadığı ve yalnızca yetişkinler tarafından okunmasının amaçlanıp amaçlanmadığı.
Kopyalayıp Yapıştırma Yüzdesi Bir alıcının kitabın ne kadarını kopyalayıp yapıştırabileceği. 10 veya 5'lik artışlarla (ör. 0, 5, 10, 20, 30) 0-100 arasında bir sayı girin.
Fiyatları da indirmeyi seçerseniz e-tabloda ek sütunlar görünür. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıya bakın.

E-tabloda fiyatları düzenleme

Kitaplarınız Google Play'de satılabiliyorsa e-tablo ile fiyatlarınızı toplu olarak değiştirebilir, ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Yalnızca Google Play'deki kitaplar için (sadece önizleme yapılabilen kitaplar yerine) fiyat sağladığınızdan emin olmak üzere, fiyatları değiştirmeden önce, Satış İçin Etkinleştirilsin mi? sütununda Yes değerini (veya Y ya da +) işaretleyerek e-tablonuzu filtreleyin.

Fiyatlardaki ondalık basamak işaretleri, elektronik tablo başlıklarının diline ait kurallara uygun olmalıdır. Örneğin, başlık Almanca ise sistemimiz ondalık basamak işareti olarak virgül beklerken (ör. 3,00), İngilizce başlığa sahip e-tablolarda ondalık basamak işareti olarak nokta beklenir (ör. 3.00).

Para birimi dönüştürme

Para birimi dönüştürme özelliği etkinse başka ülkelerde satılmak üzere hangi kitapların fiyatlarının dönüştürülmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz. E-tabloda her fiyat için iki sütun görürsünüz: İlk sütunda sayısal değer olarak fiyat, ikinci sütunda ise bu fiyatın uygulanacağı ülkeler bulunur. Listelenen ülkelerden herhangi biri fiyat için belirtilen para biriminden farklı bir para birimi kullanıyorsa para birimi dönüştürme aracı, belirttiğiniz fiyatı otomatik olarak hedef ülkenin para birimine dönüştürür. Ayrıntılı talimatlar için bir fiyatın uygulandığı ülkeleri değiştirme ile ilgili bölüme bakın.

Fiyat ekleme

Şu anda fiyat bilgisi içermeyen kitaplarınıza fiyat eklemek için öncelikle ilgili fiyat türünü e-tablo olarak indirmeniz gerekir. Böylece doğru fiyat bilgisiyle çalışabilirsiniz. Kitapları dışa aktar'ı seçtikten sonra Fiyat ekle etiketli kutuyu işaretleyip eklemek istediğiniz fiyat türünün ayrıntılarını belirtin.

E-tabloyu indirin ve açın, yeni fiyata ait değerleri girin ve e-tabloyu tekrar yükleyin.

Fiyat silme

Fiyat indirme talimatlarını uygulayarak silmek istediğiniz fiyatları indirin ve e-tabloyu açın. Gördüğünüz bütün fiyat değerlerini iki yıldız işareti (**) ile değiştirin. E-tabloyu yüklediğinizde ** değeri girilmiş tüm fiyatlar silinir. Belirli bir bölge için fiyatı bulunmayan kitaplar, o bölgede satılamaz.

Fiyat değiştirme

Bir fiyatı değiştirmek için yapmanız gereken sadece kitabın ilgili sütunundaki sayısal değeri düzenlemektir.

Fiyatın geçerli olduğu ülkeleri değiştirme

Çeşitli nedenlerle, bir fiyatın geçerli olduğu ülkeleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Kitabınızın haklarında bir değişiklik olmuş olabilir ya da para birimi dönüştürme aracı etkinleştirildikten sonra, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, dünya çapındaki tüm satışlar için mevcut bir fiyatı kullanmak istiyor olabilirsiniz. Bir fiyatın uygulandığı ülkeleri değiştirmek için şu adımları uygulayın:

 1. Fiyat bilgilerini indirme talimatlarını uygulayarak, değiştirmek istediğiniz fiyatı indirin ve e-tabloyu açın. Her bir liste fiyatı için iki sütun görürsünüz: fiyat sütunu ve o fiyatın uygulandığı ülkeler sütunu.

  Tanımlayıcı ... USD [Önerilen Mağaza Fiyatı (Vergi Hariç)] Fiyat Geçerli olduğu ülkeler: USD [Önerilen Mağaza Fiyatı (Vergi Hariç)] Fiyat
  012345678 ... 9,99 US

  Örnekte sütun başlıklarının açıklaması:

  • Tanımlayıcı: Tanımlayıcı.
  • USD [Önerilen Mağaza Fiyatı (Vergi Hariç)] Fiyat: ABD doları cinsinden önerilen perakende satış fiyatı (vergi hariç).
  • Geçerli olduğu ülkeler: USD [Önerilen Mağaza Fiyatı (Vergi Hariç)] Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatın uygulanması gereken ülkeler. Belirtilen para biriminin yerel para birimi olmadığı ülkeler söz konusu olduğunda, fiyatın uygulanabilmesi için para birimi dönüştürme işlevinin etkinleştirilmesi gerekir.
 2. Biçimlendirme yönergelerimize uyarak ülkelerin listesini düzenleyin.

  Tanımlayıcı ... USD [Önerilen Mağaza Fiyatı (Vergi Hariç)] Fiyat Geçerli olduğu ülkeler: USD [Önerilen Mağaza Fiyatı (Vergi Hariç)] Fiyat
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. E-tabloyu kaydedin, sonra yükleme talimatlarımıza uygun şekilde göndermek üzere İş Ortağı Merkezi'ne dönün.

E-tablo kullanarak kitap ekleme

Boş satırlara bilgi girerek hesabınıza başka kitaplar ekleyebilirsiniz. (Mevcut kitaplarınızda herhangi bir düzenleme yapmıyorsanız ilgili satırları tamamen silebilirsiniz). Mümkün olduğunca fazla bilgi vermenizi önermekle birlikte, minimum olarak gerekli sütunlar şunlardır:

E-tablonuzu yüklediğinizde, bu kitaplar varsayılan şablonunuzun ayarları kullanılarak eklenir. Kitap kapağını ve içerik dosyalarını ayrı ayrı yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi edinin.

E-tablo yükleme

 1. E-tablonuzda değişiklik yapmayı bitirdikten sonra kabul ettiğimiz biçimlerden birinde kaydedin:

  Kabul edilen biçimler Kabul edilen kodlamalar* Kabul edilen dosya adı uzantıları
  • virgülle ayrılmış
  • sekmeyle ayrılmış
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Sistemimiz diğer kodlamaları da işlemeye çalışır, ancak listelenen kodlamalardan birini kullanmanız kesinlikle önerilir.
 2. İş Ortağı Merkezi'ne geri dönün. Kitap Kataloğu'nu görüntülerken Gelişmiş düğmesini, ardından da CSV Yükle'yi tıklayın.

 3. Dosya seç düğmesini tıklayın ve bilgisayarınızdan düzenlediğiniz e-tablo dosyanızı seçip Yükle'yi tıklayın.

 4. Dosya yüklendikten sonra, değişikliklerin hesabınıza yansıması biraz zaman alabilir. E-tablonuzdaki hatalar size doğrudan bildirilmez. E-tablonuzun başarıyla gönderilip gönderilmediğini öğrenmek için tablo yükleme geçmişinizi inceleyin.

E-tablo yükleme geçmişini görüntüleme

E-tablo gönderiminizin durumunu kontrol etmek için İş Ortağı Merkezi hesabınızda Kitap Kataloğu'nu ziyaret edin ve Gelişmiş düğmesini tıklayın. CSV yükleme geçmişini görüntüle'yi seçin. Daha önce gerçekleştirdiğiniz yükleme işlemlerini, her bir dosya için zaman damgaları ve işlenen satır sayısı ile birlikte görürsünüz. Bir dosyada hiçbir satır başarıyla işlenmemişse o dosya için durum sütununda, Geçersiz ifadesi görüntülenir. Aksi halde, durum sütununda Tamamlandı ifadesini görürsünüz. (Tamamlanmış yüklemelerde de hatalar bulunabilir.)

Hatalarla ilgili ayrıntıları görmek için hatalı satır sayısını tıklayın. Yüklemenizdeki hata mesajlarını içerecek bir e-tabloyu indirmeniz istenir. İlk sütun hatalı satırın tanımlayıcısını içerir, ikinci sütunda ise bir hata mesajıyla birlikte hataya neden olan değer görünür E-tablonuzda düzeltmeler yapmak ve yeniden yüklemek için bu bilgileri kullanın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
82437
false