เปลี่ยนการตั้งค่าหนังสือจำนวนมาก

คุณใช้สเปรดชีตเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขหนังสือหลายเล่มพร้อมกันได้ โดยสามารถดาวน์โหลดสเปรดชีตซึ่งมีข้อมูลที่คุณป้อนไว้ล่วงหน้าในศูนย์พาร์ทเนอร์ ปรับการตั้งค่าและข้อมูลบรรณานุกรม แล้วอัปโหลดสเปรดชีตที่มีการแก้ไขข้อมูลเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลดสเปรดชีต

 1. ไปที่ "แคตตาล็อกหนังสือ" ในบัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์
 2. คลิกตัวเลือกขั้นสูง
 3. ดาวน์โหลดรายการหนังสือ
 4. เลือกช่อง "แสดงคอลัมน์ข้อมูลเมตา" เพื่อรวมข้อมูลบรรณานุกรมและการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับหนังสือของคุณ

เคล็ดลับ: โดยค่าเริ่มต้น สเปรดชีตจะมีข้อมูลของหนังสือทั้งหมดในแคตตาล็อก หากต้องการสร้างสเปรดชีตสำหรับหนังสือเพียงบางส่วน คุณควรกรองแคตตาล็อกก่อน สเปรดชีตที่ดาวน์โหลดจะมีเฉพาะผลการค้นหาเท่านั้น

ดาวน์โหลดราคา

หากหนังสือของคุณขายใน Google Play ได้ คุณอาจดาวน์โหลดราคาพร้อมกับข้อมูลส่วนที่เหลือของหนังสือ โดยเลือกช่องแสดงคอลัมน์ราคา

สำคัญ: ราคาที่ตั้งด้วยการแปลงสกุลเงินจะไม่ปรากฏหรือแก้ไขไม่ได้ในสเปรดชีตนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาที่เพิ่มผ่านสเปรดชีตจะไปแทนที่ราคาที่มีการแปลงสกุลเงิน

คุณยังสามารถเพิ่มราคาได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงราคาปลีกในสกุลเงินใหม่ ให้คลิกช่องเพิ่มราคาใหม่ให้กับหนังสือเหล่านี้ แล้วระบุประเภทราคาสำหรับราคาใหม่

ประเภทราคาคือข้อมูลเกี่ยวกับราคา ยกเว้นราคาขายปลีกที่แนะนำ ดังนี้

 • สกุลเงิน
 • ประเภทราคา
  • คงที่: เลือกช่องนี้สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณระบุว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายราคาคงที่
  • รวมภาษี: เลือกช่องนี้หากราคานี้รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการเพิ่มราคาใหม่หลายรายการ ให้คลิกเพิ่มราคาอื่นสำหรับหนังสือเหล่านี้

ดูและแก้ไขสเปรดชีต

เปิดไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดในโปรแกรมสเปรดชีต (เช่น Microsoft Excel, OpenOffice Calc หรือ LibreOffice Calc) หากสเปรดชีตดูผิดปกติ ตรวจสอบว่าได้ระบุให้เปิดไฟล์ Tab Delimited โดยใช้การเข้ารหัส UTF-16

คุณสามารถแก้ไขสเปรดชีตได้โดยเพิ่มหรือแทนที่ค่าตามหลักเกณฑ์ในการจัดรูปแบบของ Google ด้านล่าง โดยสามารถเพิ่มหนังสือใหม่ได้โดยป้อนข้อมูลลงในแถวใหม่

คุณลบคอลัมน์ที่ไม่ได้ใช้งานออกได้ด้วย ข้อมูลในคอลัมน์เหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณอัปโหลดสเปรดชีต (ข้อยกเว้นต่างๆ จะรวมถึงคอลัมน์ ตัวระบุ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เสมอ และคอลัมน์ ชื่อหนังสือ ซึ่งจำเป็นสำหรับหนังสือเล่มใหม่ที่เพิ่มผ่านสเปรดชีต) บางคอลัมน์ใช้เฉพาะกับหนังสือที่ขายใน Google Play ได้

คอลัมน์ในสเปรดชีต (คลิกเพื่อขยาย/ยุบ)
สเปรดชีตจะต้องได้รับการจัดรูปแบบตามข้อกำหนดของเราจึงจะดำเนินการได้สำเร็จ
 • บางคอลัมน์สามารถใส่ได้เฉพาะชุดค่าเฉพาะ โปรดดูรายการค่าที่ยอมรับได้สำหรับแต่ละคอลัมน์ด้านล่าง
 • หากชื่อคอลัมน์มีข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม ให้จัดรูปแบบข้อมูลของคุณในลักษณะเดียวกันโดยระบุรายละเอียดไว้ในวงเล็บเหลี่ยม
 • ส่วนหัวของคอลัมน์และค่าที่ยอมรับได้อาจเปลี่ยนแปลงไป (ตัวอย่างเช่น ระบบของเราเคยกำหนดให้ส่วนหัวและค่าบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวจะเป็นภาษาท้องถิ่นแล้ว) เราขอแนะนำให้ใช้สเปรดชีตเวอร์ชันที่ดาวน์โหลดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานร่วมกันได้
ตัวระบุ ISBN หลักหรือตัวระบุอื่นๆ สำหรับหนังสือ (ต้องระบุ) การเปลี่ยนแปลงค่าในคอลัมน์นี้จะทำให้มีการนำข้อมูลในแถวไปใช้กับหนังสือเล่มอื่น (และอาจสร้างข้อมูลหนังสือใหม่) หนังสือที่มีตัวระบุเดิมจะไม่ถูกลบออกจากบัญชีของคุณ
สถานะ (อย่าปรับเปลี่ยน) หนังสือพร้อมสำหรับการดูตัวอย่างและการขายไหม และจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ไหม คอลัมน์นี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่ทำในคอลัมน์นี้จะถูกข้ามไปเมื่อคุณอัปโหลดสเปรดชีต
ป้ายกำกับ (อย่าปรับเปลี่ยน) ชื่อของเทมเพลตที่ใช้สร้างหนังสือ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในคอลัมน์นี้จะไม่ปรากฏในบัญชีของคุณเมื่อคุณอัปโหลดสเปรดชีต คุณไม่สามารถเปลี่ยนป้ายกำกับสำหรับหนังสือที่มีอยู่
ลิงก์ Play สโตร์ (ห้ามแก้ไข) URL สำหรับหน้าของหนังสือใน Google Play (หากหนังสือเผยแพร่อยู่ใน Google Play) การเปลี่ยนแปลงที่ทำในคอลัมน์นี้จะถูกข้ามไปเมื่อคุณอัปโหลดสเปรดชีต
เปิดขายไหม หนังสือจะวางจำหน่ายใน Google Play ไหม (โปรดทราบว่าจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ราคา ก่อนที่จะวางขายหนังสือได้)

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • เปิดขายแล้ว: ใช่, Y หรือ +
 • ไม่เปิดขาย: ไม่, N หรือ -
ชื่อหนังสือ ชื่อของหนังสือ จำเป็นต้องระบุ หากต้องการเพิ่มหนังสือเล่มนี้เข้ามาในบัญชีของคุณ
ชื่อที่สองของหนังสือ ชื่อที่ 2 ของหนังสือ (หากมี)
รูปแบบหนังสือ รูปแบบของหนังสือ ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • ดิจิทัล (eBook)
 • ปกแข็ง (รูปแบบปกแข็ง)
 • ปกอ่อน
 • หนังสือเสียง (พร้อมใช้งานหากบัญชีเปิดขายหนังสือเสียง ขณะนี้มีพาร์ทเนอร์บางรายเท่านั้นที่ขายหนังสือเสียงใน Play ได้)

ตัวระบุที่เกี่ยวข้อง [รูปแบบ, ความสัมพันธ์], คั่นด้วยอัฒภาค ISBN หรือตัวระบุของหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ ตัวอย่างเช่น หากหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์และฉบับตีพิมพ์มี ISBN ที่ต่างกัน คุณสามารถระบุอีกฉบับหนึ่งได้ในคอลัมน์นี้ ให้ใส่รูปแบบของหนังสือที่เกี่ยวข้องคั่นด้วยจุลภาค แล้วตามด้วยความสัมพันธ์กับหนังสือเล่มปัจจุบัน โดยใส่ข้อมูลทุกอย่างไว้ในวงเล็บเหลี่ยมหลังตัวระบุ และคั่นตัวระบุที่เกี่ยวข้องแต่ละตัวด้วยเซมิโคลอน ตัวอย่าง
 • หาก ISBN ในคอลัมน์แรกเป็นหมายเลขสำหรับหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถระบุ ISBN ที่เทียบเท่าสำหรับฉบับตีพิมพ์ดังนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านค้นหาหนังสือใน Google Play โดยใช้หมายเลข ISBN ใดก็ได้

  9781234567890 [ฉบับปกอ่อน, Epublication จาก]
 • หาก ISBN ในคอลัมน์แรกเป็นหมายเลขสำหรับหนังสือฉบับตีพิมพ์ คุณระบุ EISBN ที่เทียบเท่าได้ดังนี้ ซึ่งจะช่วยให้ Google แสดงลิงก์สำหรับการซื้อหนังสือของคุณใน Google Play จากหน้าตัวอย่างใน Google Books ได้ตามความเหมาะสม

  9781234567891 [ดิจิทัล, มีเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ในแบบ]
 • หาก ISBN ในคอลัมน์แรกเกี่ยวข้องกับ ISBN อื่นๆ หลายรายการให้ใช้เครื่องหมายเซมิโคลอนคั่นระหว่างรายการวงเล็บ

  9781234567890 [ดิจิทัล, มีเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ในแบบ]; 9781234567891 [ฉบับปกอ่อน, เป็นเวอร์ชันภาษาอื่นของ]
ค่าที่ยอมรับได้สำหรับรูปแบบ มีดังนี้
 • ดิจิทัล (รูปแบบดิจิทัล)
 • ฉบับปกแข็ง (รูปแบบปกแข็ง)
 • ฉบับปกอ่อน (รูปแบบปกอ่อน)
 • ไม่รู้จัก (รูปแบบที่ไม่รู้จัก)
ค่าที่ยอมรับได้สำหรับความสัมพันธ์ มีดังนี้
 • เป็นส่วนหนึ่งของ (หนังสือเล่มนี้ยังมีให้อ่านเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่เกี่ยวข้องอีกด้วย)
 • ประกอบด้วย (หนังสือเล่มนี้รวมหนังสือที่เกี่ยวข้องไว้)
 • รูปแบบทางเลือก (หนังสือเล่มนี้มีอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งโดยเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้อง)
 • เป็นเวอร์ชันภาษาอื่นของ (หนังสือเล่มนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งของหนังสือที่เกี่ยวข้องในภาษาอื่น)
 • Epublication จาก (หนังสือเล่มนี้เป็น epublication จากฉบับตีพิมพ์ของหนังสือที่เกี่ยวข้อง)
 • มีเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ในแบบ (หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับตีพิมพ์ที่มีฉบับอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้อง)
 • แทนที่ (หนังสือเล่มนี้นำมาใช้แทนหรือเป็นฉบับใหม่ของหนังสือที่เกี่ยวข้อง)
 • ถูกแทนที่ด้วย (หนังสือเล่มนี้จะถูกแทนที่หรือเป็นฉบับเก่าของหนังสือที่เกี่ยวข้อง)
ผู้เขียน [บทบาท], คั่นด้วยอัฒภาค ผู้ร่วมให้ข้อมูลในหนังสือ เช่น ผู้แต่ง บรรณาธิการ หรือผู้วาดภาพประกอบ คุณต้องระบุบทบาทของผู้ร่วมให้ข้อมูลแต่ละคนในวงเล็บเหลี่ยมหลังชื่อ และคั่นด้วยอัฒภาคในกรณีที่มีหลายคน ตัวอย่างเช่น
John Smith [Author]; Mary Jones [Editor]

ค่าที่ยอมรับได้สำหรับบทบาท มีดังนี้

 • ผู้แต่ง
 • บรรณาธิการ
 • สร้างโดย
 • ช่างภาพ
 • ข้อความภาพ
 • ผู้แปล
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้วาดภาพประกอบ
 • อื่นๆ
 • ผู้ที่มีศักยภาพเป็นนักเขียน
 • ผู้เขียนอื่นๆ
 • นักเขียนเงา
 • ผู้เขียนคำนิยม
 • ผู้เขียนบทนำ
 • ผู้เขียนคำนำ
 • ผู้เขียนถ้อยแถลงท้ายเล่ม
 • ผู้เขียนบันทึก
 • ผู้เขียนอารัมภบท
 • ผู้เขียนความเห็น
 • ผู้เขียนต้นฉบับ
 • บรรณาธิการชุด
 • Volume editor
 • หัวหน้าบรรณาธิการ
 • บรรณาธิการที่ปรึกษา
 • บรรณาธิการปรับปรุง
 • ผู้พิมพ์
 • ผู้จัดพิมพ์
 • เจ้าของเดิม
หมายเหตุเกี่ยวกับชีวประวัติ รายละเอียดเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้ร่วมให้ข้อมูล คุณใช้ HTML พื้นฐานได้ (แต่ต้องไม่มีไฮเปอร์ลิงก์)
ภาษา ภาษาหลักของหนังสือ ให้ใช้รหัส ISO 639-2/B ที่มี 3 ตัวอักษร เช่น ให้ป้อน eng สำหรับภาษาอังกฤษ
รหัสหัวเรื่อง [สคีมา], คั่นด้วยอัฒภาค หัวเรื่องของหนังสือ ซึ่งเป็นรหัสที่ระบุโดยหนึ่งในสคีมาของหัวเรื่องที่ยอมรับหรือคำอธิบายแบบข้อความตามที่อธิบายไว้ในสคีมา คุณควรระบุสคีมาไว้ในวงเล็บเหลี่ยมหลังหัวเรื่องแต่ละรายการ ซึ่งอาจระบุรหัสหัวเรื่องให้กับหลายสคีมาโดยคั่นด้วยอัฒภาค ตัวอย่างเช่น
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

หรือ

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

สคีมาที่ยอมรับ มีดังนี้

 • BISAC [ฉบับปี 2014] (อเมริกาเหนือ)
 • BIC (สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย)
 • WGSneu (เยอรมนี)
 • C-Code (ญี่ปุ่น)
 • CLIL (ฝรั่งเศส)
 • UDC (รัสเซีย)
 • GKSS (เกาหลีใต้)
 • Manga (ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)
กลุ่มอายุ, คั่นด้วยจุลภาค กลุ่มอายุสำหรับกลุ่มเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ ให้แสดงรายการกลุ่มอายุหลายกลุ่มโดยคั่นด้วยคอมมา หากต้องการระบุกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ ให้ป้อน 18+ เช่น
13-17, 18+
โปรแกรมสเปรดชีตบางโปรแกรมอาจพยายามดำเนินการกับกลุ่มอายุเป็นการคำนวณ (เช่น "13-17" เป็น "13 ลบ 17") เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ คุณสามารถใส่คอมมาไว้ข้างท้าย ("13-17,")
รายละเอียด คำอธิบายของหนังสือ เช่น อาจพบได้ที่ปกหลัง คุณใช้ HTML พื้นฐานได้ (แต่ต้องไม่มีไฮเปอร์ลิงก์)
วันที่ตีพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์หนังสือจะอยู่ในรูปแบบ D:YYYY-MM-DD โดย YYYY-MM-DD จะแสดงวันที่ (จะใส่ D: นำหน้าหรือไม่ก็ได้)
โปรแกรมสเปรดชีตบางโปรแกรมจะมีการจัดรูปแบบวันที่ใหม่ เมื่อคุณอัปโหลดสเปรดชีตของคุณ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลในคอลัมน์นี้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง
จำนวนหน้า จำนวนหน้าในหนังสือ
ชื่อซีรี่ส์ ชื่อชุดหนังสือ (หากมี)
เล่มในซีรี่ส์ หมายเลขเล่มของหนังสือในกรณีที่เป็นหนังสือในชุด
ประเภทหน้าตัวอย่าง จำนวนที่สามารถแสดงเป็นหน้าตัวอย่างของหนังสือใน Google Books ได้ (ซึ่งแตกต่างจากจำนวนที่แสดงหน้าตัวอย่างใน Google Play Store) คุณควรตั้งค่าไว้อย่างน้อย 20% โดยสามารถปรับเพิ่มได้ครั้งละ 10% (เช่น 30%, 40% เป็นต้น)
พื้นที่ที่สามารถดูตัวอย่าง ประเทศที่แสดงตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ใน Google Books ได้ด้วยรหัส ISO 3166-1 แบบ 2 ตัวอักษรที่คั่นด้วยคอมมา รายการนี้ควรรวมประเทศต่างๆ ที่มีการเปิดขายหนังสือเล่มนี้

หากคุณมีสิทธิ์ทั่วโลก ให้ป้อน WORLD หากคุณยกเว้นประเทศโดยระบุไว้ใน WORLD ที่คั่นด้วยคอมมา และใส่เครื่องหมายลบ (-) ไว้ข้างหน้าทีละรายการ เช่น

หากต้องการระบุทุกเขตแดนยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ให้ทำดังนี้
WORLD,-CA,-US

หากต้องการระบุเยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส และอิตาลี ให้ทำดังนี้

DE,ES,FR,IT
ข้อความลิงก์สั่งซื้อ ข้อความของลิงก์ที่ชี้ไปยังหน้าการสั่งซื้อที่ระบุสำหรับหนังสือเล่มนี้ ซึ่งโดยปกติจะเป็นชื่อบริษัทหรือเว็บไซต์ของคุณ เช่น "ตัวอย่างสิ่งพิมพ์" หรือ "ตัวอย่างผู้จัดพิมพ์ทางออนไลน์"
ลิงก์สั่งซื้อ URL ของหน้าการสั่งซื้อที่ระบุของหนังสือเล่มนี้ในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ โปรดทราบว่า Google หนังสือจะลิงก์ไปยังไซต์ผู้ค้าปลีกหนังสือยอดนิยมโดยอัตโนมัติ ลิงก์นี้จะนำผู้ชมไปยังหน้าเว็บของคุณเองสำหรับหนังสือเล่มนี้ หากคุณระบุ "ตัวอย่างผู้จัดพิมพ์ทางออนไลน์" เป็นข้อความลิงก์สั่งซื้อข้างต้น และลิงก์สั่งซื้อ http://www.examplepublishing.com/book/12345.html สำหรับหนังสือเล่มนี้ การคลิก "ตัวอย่างผู้จัดพิมพ์ทางออนไลน์" จะนำผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บดังกล่าว
ชื่อผู้จัดพิมพ์ ชื่อที่คุณต้องการแสดงเป็นบุคคล สำนักพิมพ์ หรือผู้จัดพิมพ์ที่ส่งหนังสือเล่มนี้มายัง Google Books
เว็บไซต์ของผู้จัดพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ซึ่งผู้ชมสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกที่ชื่อผู้จัดพิมพ์ของคุณ
แสดงรูปภาพในหน้าตัวอย่างไหม จะแสดงภาพหรือภาพประกอบในหน้าตัวอย่างของหนังสือไหม หากคุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม โปรดปิดใช้ตัวเลือกนี้ หากหนังสือมีรูปภาพอยู่เป็นจำนวนมาก เราจะสามารถขายหนังสือได้เฉพาะเมื่อคุณระบุว่าเราสามารถแสดงรูปภาพได้ หรือเมื่อเราได้รับไฟล์ EPUB เท่านั้น ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • แสดงรูปภาพ: ใช่, Y หรือ +
 • ไม่แสดงรูปภาพ: ไม่, N หรือ -
อนุญาตให้ดาวน์โหลด PDF ไหม จะอนุญาตให้ผู้ใช้ Google Books ดาวน์โหลดสำเนาฉบับเต็มของหนังสือเป็นไฟล์ PDF ไหม ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • อนุญาตให้ดาวน์โหลด: ใช่, Y หรือ +
 • ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลด: ไม่, N หรือ -
วันที่วางจำหน่าย วันที่พร้อมจำหน่ายหนังสือเล่มนี้จะอยู่ในรูปแบบ D:YYYY-MM-DD โดย YYYY-MM-DD จะแสดงวันที่ (จะใส่ D: นำหน้าหรือไม่ก็ได้) หากเป็นวันที่ในอนาคตและมีการเปิดใช้การขายหนังสือของคุณ หนังสือเล่มนี้จะยังไม่มีขายจนกว่าจะถึงวันดังกล่าว
โปรแกรมสเปรดชีตบางโปรแกรมจะมีการจัดรูปแบบวันที่ใหม่ เมื่อคุณอัปโหลดสเปรดชีตของคุณ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลในคอลัมน์นี้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง
เปิดใช้งาน DRM ไหม จะใช้ซอฟต์แวร์ การจัดการสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) กับหนังสือเมื่อขายใน Google Play ไหม ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • เปิดใช้ DRM: ใช่, Y หรือ +
 • ไม่เปิดใช้ DRM: ไม่, N หรือ -
แสดงรูปภาพใน eBook ไหม ระบุว่าจะแสดงภาพหรือภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้เมื่อมีการขายใน Google Play ไหม หากคุณไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม โปรดปิดใช้ตัวเลือกนี้ หากหนังสือมีรูปภาพอยู่เป็นจำนวนมาก เราจะสามารถขายหนังสือได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้ตัวเลือกนี้หรือเมื่อเราได้รับไฟล์ EPUB เท่านั้น ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • แสดงรูปภาพ: ใช่, Y หรือ +
 • ไม่แสดงรูปภาพ: ไม่, N หรือ -
ต้องการรวมหน้าที่สแกนไหม จะอนุญาตให้ผู้ที่ซื้อหนังสือใน Google Play ดูเวอร์ชัน PDF ที่รวมการจัดวางหน้าตามต้นฉบับไว้ไหม ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • รวมหน้าที่สแกน: ใช่, Y หรือ +
 • ไม่รวมหน้าที่สแกน: ไม่, N หรือ -
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชนใช่ไหม หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้ใช้และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใหญ่อ่านเท่านั้น
เปอร์เซ็นต์คัดลอก/วาง ผู้ซื้อสามารถคัดลอกและวางหนังสือได้จำนวนเท่าใด ป้อนตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยเพิ่มครั้งละ 10 หรือ 5 (เช่น 0, 5, 10, 20, 30 เป็นต้น)
หากคุณเลือกดาวน์โหลดราคาด้วย จะมีการแสดงคอลัมน์เพิ่มเติมในสเปรดชีต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

แก้ไขราคาในสเปรดชีต

หากหนังสือของคุณขายใน Google Play ได้ คุณจะเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือนำราคาหนังสือออกเป็นจำนวนมากได้โดยใช้สเปรดชีต หากต้องการตรวจสอบว่าคุณใส่ราคาสำหรับหนังสือใน Google Play เท่านั้น (โดยไม่ได้ใส่ราคาสำหรับหนังสือที่แสดงเฉพาะหน้าตัวอย่างเท่านั้น) ให้กรองสเปรดชีตของคุณโดยเลือกค่า ใช่ (หรือ Y หรือ +) ในคอลัมน์ เปิดขายไหม ก่อนที่จะแก้ไขราคา

เครื่องหมายทศนิยมสำหรับราคาควรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของแต่ละภาษาที่ใช้เป็นส่วนหัวของสเปรดชีต ตัวอย่างเช่น หากส่วนหัวเป็นภาษาเยอรมัน ระบบของเราจะคาดหวังให้เครื่องหมายทศนิยมเป็นเครื่องหมายคอมมา (เช่น 3,00) ขณะที่เราจะคาดหวังให้เครื่องหมายทศนิยมเป็นเครื่องหมายจุดสำหรับสเปรดชีตที่มีส่วนหัวเป็นภาษาอังกฤษ (เช่น 3.00)

การแปลงสกุลเงิน

หากคุณเปิดใช้การแปลงสกุลเงิน คุณสามารถกำหนดค่าหนังสือและราคาที่จะแปลงสกุลเงินเพื่อขายในประเทศอื่นๆ โดยในสเปรดชีต คุณจะเห็นข้อมูล 2 คอลัมน์สำหรับราคาแต่ละรายการ คอลัมน์แรกจะแสดงราคาเป็นตัวเลข ในขณะที่คอลัมน์ที่ 2 จะแสดงประเทศที่จะนำราคานั้นไปใช้ หากมีประเทศใดในรายการที่ใช้สกุลเงินแตกต่างจากที่ระบุไว้ในราคา เครื่องมือแปลงสกุลเงินจะช่วยให้คุณสามารถแปลงราคาที่กำหนดเป็นสกุลเงินในประเทศเป้าหมายได้ ดูวิธีการอย่างละเอียดได้ที่ส่วนการเปลี่ยนแปลงประเทศที่จะนำราคาไปใช้

เพิ่มราคา

หากต้องการเพิ่มราคาหนังสือที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ คุณต้องดาวน์โหลดประเภทราคานั้นลงในสเปรดชีตก่อนเพื่อให้คุณมีส่วนหัวราคาที่ถูกต้องสำหรับใช้งาน หลังจากที่เลือกส่งออกหนังสือแล้ว ให้เลือกช่องเพิ่มราคาและระบุรายละเอียดของประเภทราคาที่ต้องการเพิ่ม

ดาวน์โหลดและเปิดสเปรดชีต ใส่ค่าสำหรับราคาใหม่นั้น แล้วกลับไปที่การอัปโหลดสเปรดชีต

ลบราคา

ดาวน์โหลดราคาที่คุณต้องการลบโดยทำตามวิธีการในการดาวน์โหลดราคา แล้วเปิดสเปรดชีต เมื่อคุณเห็นค่าสำหรับราคาดังกล่าว ให้แทนที่ค่านั้นด้วยดอกจัน 2 ตัว (**) ระบบจะลบราคาที่มี ** เมื่อคุณอัปโหลดสเปรดชีตดังกล่าวแล้ว หากไม่มีราคาหนังสือในเขตแดนใด จะไม่สามารถขายหนังสือได้ในเขตแดนนั้น

เปลี่ยนแปลงราคา

หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคา เพียงแก้ไขค่าตัวเลขในคอลัมน์ที่เหมาะสมสำหรับหนังสือดังกล่าว

เปลี่ยนแปลงประเทศที่นำราคาไปใช้

คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศที่จะนำราคาไปใช้โดยมีเหตุผลหลายประการ คุณอาจเคยพบกับการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของหนังสือ หรือคุณอาจต้องการใช้ราคาที่มีอยู่สำหรับการขายทั่วโลกทั้งหมดเมื่อเปิดใช้การแปลงสกุลเงินดังที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง หากต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศที่จะนำราคาไปใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ดาวน์โหลดราคาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงโดยทำตามวิธีการดาวน์โหลดราคา แล้วเปิดสเปรดชีต คุณจะเห็นข้อมูล 2 คอลัมน์สำหรับราคาปลีกที่แนะนำแต่ละรายการ ซึ่งก็คือราคาและประเทศที่จะนำราคานั้นไปใช้

  ตัวระบุ ... USD [ราคาขายปลีกที่แนะนำ ไม่รวมภาษี] ราคา ประเทศที่ใช้ USD [ราคาขายปลีกที่แนะนำ ไม่รวมภาษี] ราคา
  012345678 ... 9.99 US

  คำอธิบายของส่วนหัวคอลัมน์ในตัวอย่าง

  • ตัวระบุ: ตัวระบุ
  • USD [ราคาขายปลีกที่แนะนำ ไม่รวมภาษี] ราคา: ราคาขายปลีกที่แนะนำเป็นดอลลาร์สหรัฐ ไม่รวมภาษี
  • ประเทศที่ใช้ USD [ราคาขายปลีกที่แนะนำ ไม่รวมภาษี] ราคา: ประเทศที่ควรใช้ราคาที่กล่าวถึงข้างต้น สำหรับประเทศที่สกุลเงินที่ระบุไม่ใช่สกุลเงินท้องถิ่น ต้องมีการเปิดใช้การแปลงสกุลเงินสำหรับราคาที่จะใช้
 2. แก้ไขรายชื่อประเทศโดยใช้หลักเกณฑ์ในการจัดรูปแบบของเรา

  ตัวระบุ ... USD [ราคาขายปลีกที่แนะนำ ไม่รวมภาษี] ราคา ประเทศที่ใช้ USD [ราคาขายปลีกที่แนะนำ ไม่รวมภาษี] ราคา
  012345678 ... 9.99 WORLD
 3. บันทึกสเปรดชีตแล้วกลับไปที่ศูนย์พาร์ทเนอร์เพื่อส่งสเปรดชีตตามวิธีการอัปโหลดของเรา

เพิ่มหนังสือโดยใช้สเปรดชีต

คุณสามารถเพิ่มหนังสือในบัญชีของคุณได้โดยป้อนข้อมูลลงในแถวที่ว่างอยู่ (หากคุณไม่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลหนังสือที่มีอยู่ คุณสามารถลบแถวทั้งหมดได้) แม้ว่าเราจะแนะนำให้คุณใส่ข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่คอลัมน์ขั้นต่ำที่ต้องระบุมีดังนี้

เมื่อคุณอัปโหลดสเปรดชีต จะมีการเพิ่มหนังสือโดยใช้การตั้งค่าตามเทมเพลตเริ่มต้นที่คุณกำหนด คุณจะต้องอัปโหลดปกหนังสือและไฟล์เนื้อหาแยกกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม

อัปโหลดสเปรดชีต

 1. หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงสเปรดชีตเสร็จ ให้บันทึกไว้ในหนึ่งในรูปแบบที่ได้รับการยอมรับของเราดังนี้

  รูปแบบที่ยอมรับ การเข้ารหัสที่ยอมรับ* นามสกุลไฟล์ที่ยอมรับ
  • คั่นด้วยจุลภาค
  • คั่นด้วยแท็บ
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * ระบบของเราจะพยายามประมวลผลการเข้ารหัสอื่นๆ แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้การเข้ารหัสอย่างใดอย่างหนึ่งที่อยู่ในรายการ
 2. หากต้องการกลับไปที่บัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์ จากแคตตาล็อกหนังสือ ให้คลิกตัวเลือกขั้นสูง

 3. อัปโหลดรายการหนังสือ

 4. คลิกเลือกไฟล์และเลือกไฟล์สเปรดชีตที่แก้ไขจากคอมพิวเตอร์

 5. คลิกอัปโหลด

 6. หลังจากที่ได้อัปโหลดไฟล์แล้ว อาจต้องใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะแสดงในบัญชีของคุณ คุณจะไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อผิดพลาดใดๆ ในสเปรดชีตของคุณโดยตรง หากต้องการทราบว่าส่งสเปรดชีตสำเร็จไหม ให้ดูที่ประวัติการอัปโหลดสเปรดชีต

ดูรายการที่อัปโหลด

สำคัญ: บางฟีเจอร์ในส่วนนี้จะพร้อมใช้งานในศูนย์พาร์ทเนอร์เวอร์ชันใหม่เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันใหม่ ให้คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า ที่ด้านขวาบน

วิธีตรวจสอบสถานะการส่งสเปรดชีต

 1. ไปที่ "แคตตาล็อกหนังสือ" ในบัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์
 2. คลิกตัวเลือกขั้นสูง
 3. เลือกดูรายการที่อัปโหลด คุณจะเห็นรายการอัปโหลดที่ผ่านมาพร้อมการประทับเวลา ผู้ใช้ที่อัปโหลดไฟล์ และจำนวนแถวที่ดำเนินการในแต่ละไฟล์
 4. หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ที่อัปโหลดไว้ ให้คลิกชื่อไฟล์

ประเภทสถานะการอัปโหลด

 • กำลังดำเนินการ: การอัปโหลดล่าสุดยังอยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินการนี้อาจใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือและการเปลี่ยนแปลง หากการอัปโหลดอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการนานกว่า 2 ชั่วโมง ให้ตรวจสอบว่าไฟล์อยู่ในรูปแบบ UTF-16 และลองแตกไฟล์เป็นหลายๆ ไฟล์ที่มีจำนวนหนังสือน้อยลง แล้วอัปโหลดใหม่อีกที หากไฟล์ยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการหลังจากผ่านไปแล้ว 12 ชั่วโมง โปรดติดต่อเรา
 • เสร็จสมบูรณ์: การอัปโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์และประมวลผลทุกแถวในไฟล์สำเร็จแล้ว
 • เสร็จสมบูรณ์โดยมีข้อผิดพลาด: อัปโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์แต่มีแถวที่ประมวลผลไม่สำเร็จอย่างน้อย 1 แถว ดาวน์โหลดรายละเอียดข้อผิดพลาดโดยคลิกจำนวนข้อผิดพลาดในคอลัมน์ "แถวที่มีข้อผิดพลาด"
 • ยกเลิกแล้ว: ผู้ใช้ในบัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์ของคุณยกเลิกการอัปโหลดแล้ว
 • ไม่ถูกต้อง: ไม่มีแถวที่ประมวลผลสำเร็จเลย

คุณกรองการอัปโหลดที่ผ่านมาตามสถานะได้จากส่วนหัวคอลัมน์ "สถานะ" คุณยังค้นหาชื่อไฟล์จากแถบค้นหาที่ด้านบนได้ด้วย

หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาด ให้คลิกจำนวนข้อผิดพลาดในคอลัมน์ "แถวที่มีข้อผิดพลาด" คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ดาวน์โหลดสเปรดชีตที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจงสำหรับการอัปโหลดของคุณ คอลัมน์แรกจะมีตัวระบุของแถวที่มีข้อผิดพลาด และคอลัมน์ที่สองจะมีค่าเฉพาะที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดพร้อมกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจง ให้ค้นหาคำในหน้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดในบทความเรื่องข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการแก้ไขสเปรดชีตของคุณและอัปโหลดอีกครั้ง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก