Ändra flera bokinställningar samtidigt

Om du vill lägga till eller redigera flera böcker samtidigt kan du använda kalkylark. Du kan ladda ned ett kalkylark som är förifyllt med den information du redan har angett i partnercentret, ändra inställningarna och bibliografin och sedan ladda upp det redigerade kalkylarket för att tillämpa ändringarna.

Ladda ned ett kalkylark

 1. Besök bokkatalogen i Partnercenter-kontot.
 2. Klicka på Avancerade alternativ.
 3. Ladda ned boklista.
 4. Markera rutan Visa metadatakolumner om du vill inkludera bibliografisk information och grundläggande inställningar för böckerna.

Tips! Som standard innehåller kalkylarket information om alla böcker i katalogen. Om du vill skapa ett kalkylark med bara en del av böckerna bör du först filtrera katalogen. Det nedladdade kalkylarket innehåller endast sökresultaten.

Ladda ned priser

Om det går att sälja böckerna på Google Play kan du ladda ned priser tillsammans med övriga uppgifter om böckerna. Markera kryssrutan Visa priskolumner om du vill göra detta.

Viktigt! Priser som anges med valutaomvandling visas inte och kan inte redigeras i det här kalkylarket. Priser som lagts till via kalkylarket kan åsidosätta omräknade priser.

Du kan även lägga till priser. Du kanske till exempel vill tillhandahålla listpriser i en ny valuta. Klicka på rutan Lägg till nya priser för böckerna och ange pristypen för det nya priset.

Pristypen är information om priset, förutom listpriset:

 • Valuta
 • Pristyp
  • Fast: markera den här rutan för länder eller regioner där du har angett att du omfattas av lagar om fast pris.
  • Inklusive skatt: markera den här rutan om priset inkluderar tillämplig skatt.

Om du vill lägga till flera nya priser klickar du på Lägg till ett till pris för böckerna.

Visa och redigera ett kalkylark

Öppna filen du laddade ned i ett kalkylarksprogram (t.ex. Microsoft Excel, OpenOffice Calc eller LibreOffice Calc). Om kalkylarket ser konstigt ut kontrollerar du att du öppnar en tabbavgränsad fil med UTF-16-kodning.

Du kan redigera kalkylarket genom att lägga till eller ersätta värden enligt Googles riktlinjer för formatering nedan. Du kan lägga till nya böcker genom att ange information på nya rader.

Du kan även ta bort kolumner som du inte kommer att arbeta med. Uppgifterna i dessa kolumner kommer att vara oförändrade när du laddar upp kalkylarket. (Undantag är kolumnen Identifierare som alltid är obligatorisk och kolumnen Titel som är obligatorisk för nya böcker som läggs till via kalkylarket.) Vissa kolumner gäller bara böcker som kan säljas på Google Play.

Kolumner i kalkylarket (klicka om du vill expandera eller komprimera)
Kalkylark måste formateras enligt våra specifikationer för att kunna bearbetas.
 • I vissa kolumner går det bara att ange vissa specifika värden. I listan nedan visas godkända värden för varje enskild kolumn.
 • Om ytterligare information anges i kolumnnamnet inom hakparenteser formaterar du uppgifterna på samma sätt med den angivna informationen inom hakparenteser.
 • Kolumnrubriker och godkända värden kan komma att ändras. (I vårt system krävdes till exempel tidigare att rubriker och vissa värden var på engelska. De ska nu anges på det lokala språket.) Vi rekommenderar att du använder en version av kalkylarket som du har laddat ned nyligen så att du säkert vet att det är kompatibelt.
Identifierare Det primära ISBN-numret eller en annan identifierare för boken. Obligatoriskt. Om du ändrar värdet i den här kolumnen kommer informationen på raden att gälla för en annan bok (och kan skapa en ny bokpost). Boken med den gamla identifieraren kommer inte att tas bort från kontot.
Status (ändra inte) Om boken är tillgänglig för förhandsgranskning och försäljning och om några åtgärder krävs. Kolumnen är endast till för information. Ändringar som görs i den här kolumnen kommer att ignoreras när du laddar upp kalkylarket.
Beteckning (ändra inte) Namnet på mallen som boken skapades med. Observera att ändringar som görs i den här kolumnen inte kommer att återspeglas i kontot när du laddar upp kalkylarket. Det går inte att ändra beteckningar för en befintlig bok.
Länk till Play Butik (ändra inte) Webbadressen till bokens sida på Google Play (om boken är tillgänglig på Google Play). Ändringar som görs i den här kolumnen kommer att ignoreras när du laddar upp kalkylarket.
Ska boken aktiveras för försäljning? Om boken kommer att säljas på Google Play. (Tänk på att ytterligare information, till exempel priser, krävs innan en bok blir tillgänglig för försäljning.)

Godkända värden:
 • aktiverad för försäljning: Ja, Y eller +
 • inte aktiverad för försäljning: Nej, N eller -.
Titel Bokens titel. Obligatoriskt om boken läggs till i ditt konto.
Undertitel Bokens underrubrik, om sådan finns.
Bokformat Bokens format. Godkända värden:
 • Digital (e-böcker)
 • Inbunden (inbundet format)
 • Pocket
 • Ljudbok (tillgängligt om ditt konto har aktiverats för att sälja ljudböcker. För närvarande är det bara utvalda partner som kan sälja ljudböcker på Play).

Den relaterade bokens identifierare [format, relation], avgränsas med semikolon ISBN-numret eller identifieraren för andra böcker som är relaterade till den här. Om den elektroniska och den tryckta utgåvan har olika ISBN-nummer kan du ange den andra utgåvan i den här kolumnen. Inkludera formatet på den relaterade boken, ett kommatecken och sedan dess samband med den aktuella boken, allt inom hakparenteser efter identifieraren. Separera flera relaterade identifierare med hjälp av semikolon. Exempel:
 • Om ISBN-numret i den första kolumnen är för den elektroniska utgåvan kan du ange ISBN-numret för den tryckta motsvarigheten enligt följande. Det gör att läsarna kan söka efter boken på Google Play med båda ISBN-numren.

  9781234567890 [Pocket, E-bok som baseras på]
 • Om ISBN-numret i den första kolumnen är för den tryckta utgåvan kan du ange EISBN-numret enligt följande. Detta gör att Google kan visa en länk till att köpa din bok på Google Play från förhandsgranskningssidan på Google Böcker när det är lämpligt.

  9781234567891 [Digital, Elektronisk version finns tillgänglig som]
 • Om ISBN-numret i den första kolumnen är relaterat till flera andra ISBN-nummer använder du ett semikolon mellan objekten inom hakparentes.

  9781234567890 [Digital, Elektronisk version finns tillgänglig som]; 9781234567891 [Pocket, Är versionen på ett annat språk av]
Godkända värden för formatet:
 • Digital (digitalt format)
 • Inbunden (inbundet format)
 • Pocket (pocketformat)
 • Okänd (okänt format)
Godkända värden för relationen:
 • Ingår i (boken finns också som en del av den relaterade boken)
 • Omfattar (boken omfattar den relaterade boken)
 • Alternativt format (boken finns i ett alternativt format som den relaterade boken)
 • Är versionen på ett annat språk av (boken är en version av den relaterade boken på ett annat språk)
 • E-bok som baseras på (boken är en e-bok som baseras på den relaterade tryckta boken)
 • Elektronisk version finns tillgänglig som (boken är en tryckt produkt med en elektronisk version som den relaterade boken)
 • Ersätter (boken ersätter eller är en ny upplaga av den relaterade boken)
 • Ersatt av (boken ersätts av eller är en äldre upplaga av den relaterade boken).
Medarbetare [roll], avgränsas med semikolon Medverkande till boken, till exempel författaren, redaktören eller illustratören. Varje medarbetares roll måste anges inom hakparentes efter namnet. Ange flera medarbetare genom att avgränsa dem med semikolon. Exempel:
Johan Svensson [författare]; Maria Johansson [redaktör]

Godkända värden för rollen:

 • Författare
 • Utgivare
 • Har skapats av
 • Fotograf
 • Bildtext
 • Översättare
 • Sammanställare
 • Illustratör
 • Övrigt
 • Potentiell skribent
 • Extra skribent
 • Spökskrivare
 • Förordsskribent
 • Introduktionsskribent
 • Inledningsskribent
 • Efterordsskribent
 • Notskribent
 • Prologskribent
 • Kommentarsskribent
 • Originalskribent
 • Serieutgivare
 • Volume editor
 • Chefsutgivare
 • Utgivarkonsult
 • Utgivare av adaptioner
 • Boktryckare
 • Förläggare
 • Tidigare ägare
Biografisk information Biografisk information om medverkarna. Grundläggande HTML godkänns (inga hyperlänkar).
Språk Bokens primära språk. Använd ISO 639-2/B-koder (tre bokstäver). Ange till exempel eng för engelska.
Ämneskod [schema], avgränsas med semikolon Bokens ämne. Detta kan antingen vara en kod som anges av något av våra ämnesscheman eller den exakta textbeskrivningen som beskrivs i schemat. Schemat ska anges efter varje ämne inom hakparenteser. Ämneskoder kan tillhandahållas för flera scheman och avgränsas med semikolon. Exempel:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Alternativt:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Godkända scheman:

 • BISAC [2014 års version] (Nordamerika)
 • BIC (Förenade kungariket och Australien)
 • WGSneu (Tyskland)
 • C-Code (Japan)
 • CLIL (Frankrike)
 • UDC (Ryssland)
 • GKSS (Sydkorea)
 • Manga (Japan och Sydkorea)
Åldersgrupp, avgränsas med kommatecken Åldersgruppen på målgruppen som boken är avsedd för. Ange flera åldersgrupper med hjälp av kommatecken. Om du vill ange vuxna målgrupper anger du 18+. Exempel:
13–17, 18+
I vissa kalkylarksprogram kan åldersgrupper behandlas som uträkningar (t.ex. 13–17 som 13 minus 17). Du kan förhindra detta genom att lägga till ett kommatecken sist (13–17,).
Beskrivning En beskrivning av boken, till exempel texten som står på bokens baksida. Grundläggande HTML godkänns (inga hyperlänkar).
Publiceringsdatum Publiceringsdatumet för boken i formatet D:ÅÅÅÅ-MM-DD där ÅÅÅÅ-MM-DD står för datumet. (Prefixet D: är valfritt.)
I vissa kalkylarksprogram formateras datumen om. Kontrollera att informationen i den här kolumnen har angetts i rätt format när du laddar upp kalkylarket.
Antal sidor Antalet sidor i boken.
Seriens namn Namnet på serien som boken ingår i (om tillämpligt).
Del i serien Bokens nummer om den ingår i en serie.
Förhandsgranskningstyp Hur mycket av boken som kan förhandsgranskas på Google Böcker. (Detta skiljer sig från mängden som förhandsgranskas i Google Play Butik.) Minst 20 % bör anges, med godkända värden i steg om 10 % (t.ex. 30 %, 40 % osv.).
Förhandsgranskningsområden Länderna där boken kan förhandsgranskas på Google Böcker som kommaavgränsade ISO 3166-1-koder (två bokstäver). I listan ingår alla länder där boken är aktiverad för försäljning.

Om du har rättigheter i hela världen anger du WORLD. Du kan utesluta länder genom att ange dem efter WORLD, avgränsade med kommatecken och med ett minustecken före (–). Exempel:

Om du vill ange alla områden förutom USA och Kanada:
WORLD,-CA,-US

Om du vill ange Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien:

DE,ES,FR,IT
Köplänkstext Texten i länken som pekar på den angivna köpsidan för boken. Detta är ofta företagsnamnet eller webbplatsens namn, till exempel ”Exempelförlaget” eller ”Exempelutgivaren på webben”.
Köplänk Webbadressen till den angivna köpsidan för boken på e-handelssidan. Tänk på att Google Böcker länkar automatiskt till populära återförsäljare av böcker på nätet. Den här länken är till för att uppmuntra användare att besöka din egen sida för boken. Om du angav ”Exempelutgivaren på webben” som köplänkstext ovan och köplänken http://www.exempelutgivaren.com/book/12345.html för boken skulle en användare som klickar på ”Exempelutgivaren på webben” hamna på den webbsidan.
Utgivarens namn Namnet som du vill ska visas som personen, förlaget eller utgivaren som skickade boken till Google Böcker.
Utgivarens webbplats Webbadressen till din webbplats, som användarna kommer till genom att klicka på utgivarnamnet.
Ska foton visas vid förhandsgranskning? Om foton eller bilder ska visas i förhandsgranskningen av boken. Inaktivera det här alternativet om du inte har relevanta rättigheter. Om en bok innehåller ett stort antal bilder kan vi bara sälja den om du anger att vi får visa foton eller om vi får en EPUB-fil. Godkända värden:
 • visa foton: Ja, Y eller +
 • visa inte foton: Nej, N eller .
Ska nedladdning som PDF vara tillåten? Om användare av Google Böcker ska kunna ladda ned en fullständig kopia av boken som en PDF-fil. Godkända värden:
 • tillåt nedladdning: Ja, Y eller +
 • tillåt inte nedladdning: Nej, N eller .
Försäljningsdatum Datumet då boken ska bli tillgänglig för försäljning i formatet D:ÅÅÅÅ-MM-DD där ÅÅÅÅ-MM-DD står för datumet. (Prefixet D: är valfritt.) Om det här datumet ligger i framtiden och boken är aktiverad för försäljning blir den inte tillgänglig för försäljning före det här datumet.
I vissa kalkylarksprogram formateras datumen om. Kontrollera att informationen i den här kolumnen har angetts i rätt format när du laddar upp kalkylarket.
Ska DRM aktiveras? Om kopieringsskyddsprogram (Digital Rights Management) ska tillämpas på boken när den säljs på Google Play. Godkända värden:
 • aktivera kopieringsskydd: Ja, Y eller +
 • aktivera inte kopieringsskydd: Nej, N eller .
Ska foton visas i en e-bok? Om foton eller illustrationer ska visas i boken när den säljs på Google Play. Inaktivera det här alternativet om du inte har relevanta rättigheter. Om en bok innehåller ett stort antal bilder kan vi bara sälja den om det här alternativet har aktiverats eller om vi får en EPUB-fil. Godkända värden:
 • visa foton: Ja, Y eller +
 • visa inte foton: Nej, N eller .
Vill du inkludera skannade sidor? Om användare som köper boken på Google Play ska kunna läsa PDF-versionen med originallayouten. Godkända värden:
 • inkludera skannade sidor: Ja, Y eller +
 • inkludera inte skannade sidor: Nej, N eller .
Olämplig för barn? Om boken innehåller något material som är olämpligt för barn.
Procentandel som går att kopiera/klistra in Hur stor del av boken som en köpare kan kopiera och klistra in någon annanstans. Ange ett tal från 0 till 100 i steg om 10, eller 5 (t.ex. 0, 5, 10, 20, 30 osv.).
Det finns fler kolumner i kalkylarket om du även väljer att ladda ned priser. Mer information finns nedan.

Redigera priser i ett kalkylark

Om böckerna kan säljas på Google Play kan du ändra, lägga till eller ta bort priser för flera böcker på samma gång med hjälp av kalkylark. Kontrollera att du endast anger priser för böcker på Google Play (i stället för böcker som endast kan förhandsgranskas) och filtrera kalkylarket genom att markera värdet Ja (eller Y eller +) i kolumnen Ska boken aktiveras för försäljning? innan du ändrar priser.

Decimaltecken i priser ska följa standarden för det språk som rubrikerna i kalkylarket anges på. Om rubriken till exempel är på tyska är systemet inställt på att komma ska användas som decimaltecken (t.ex. 3,00). I kalkylark med rubriker på engelska ska däremot punkter användas (t.ex. 3.00).

Valutaomvandling

Om valutaomvandling har aktiverats kan du konfigurera vilka bokpriser som ska omvandlas så att du kan sälja böckerna i andra länder. I kalkylarket visas två kolumner för varje pris. I den första kolumnen anges priset som ett numeriskt värde och i den andra kolumnen anges de länder där priset ska användas. Om en annan valuta än den som anges används i något av de angivna länderna kan du använda verktyget för valutaomvandling för att omvandla priset till mållandets valuta automatiskt. Detaljerad information finns i avsnittet om att ändra länderna där ett pris gäller.

Lägga till ett pris

Om du vill lägga till ett pris som än så länge inte finns för dina böcker måste du först ladda ned pristypen i kalkylarket så att du kan arbeta med rätt prisrubrik. När du har valt Exportera böcker markerar du kryssrutan Lägg till ett pris och anger uppgifter om pristypen som du vill lägga till.

Ladda ned och öppna kalkylarket, fyll i värdena för det nya priset och ladda sedan upp kalkylarket igen.

Ta bort ett pris

Ladda ned de priser du vill ta bort genom att följa anvisningarna för att ladda ned priser och öppna kalkylarket. Överallt där ett värde för priset visas ersätter du värdet med två asterisker (**). Priser med ** tas bort när du laddar upp kalkylarket. Böcker utan priser för ett visst område kan inte säljas i det aktuella området.

Ändra ett pris

Om du vill ändra ett pris redigerar du bara det numeriska värdet i rätt kolumn för boken.

Ändra länderna där ett pris gäller

Du kanske vill ändra länderna där priset gäller av olika anledningar. Rättigheterna för boken kanske har ändrats eller så kanske du vill använda ett befintligt pris för all försäljning i världen när du har aktiverat valutaomvandling, så som visas i exemplet nedan. Gör så här om du vill ändra länderna där ett pris gäller:

 1. Ladda ned priset som du vill ändra enligt anvisningarna för att ladda ned priser och öppna kalkylarket. Det finns två kolumner för varje listpris: priset och länderna där priset gäller.

  Identifierare ... USD [Rekommenderat butikspris exklusive moms] Pris Länder med USD [Rekommenderat butikspris exklusive moms] Pris
  012345678 ... 9,99 US

  Förklaring av kolumnrubrikerna i exemplet:

  • Identifierare: identifieraren
  • USD [Rekommenderat butikspris exklusive moms] Pris: det rekommenderade butikspriset exklusive skatt i USD
  • Länder med USD [Rekommenderat butikspris exklusive moms] Pris: de länder där det angivna priset ska användas (valutaomvandling måste aktiveras för att priset ska gälla i länder där den angivna valutan inte är den lokala valutan).
 2. Redigera listan med länder med hjälp av våra riktlinjer för formatering.

  Identifierare ... USD [Rekommenderat butikspris exklusive moms] Pris Länder med USD [Rekommenderat butikspris exklusive moms] Pris
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Spara kalkylarket och återgå till partnercentret där du kan skicka det enligt våra uppladdningsanvisningar.

Lägga till böcker med ett kalkylark

Du kan lägga till fler böcker i kontot genom att ange information för dem på tomma rader. (Om du inte har ändrat något i raderna för befintliga böcker kan du ta bort dessa helt.) Vi rekommenderar visserligen att du anger så mycket information som möjligt, men åtminstone följande obligatoriska kolumner måste fyllas i:

När du laddar upp kalkylarket läggs böckerna till med inställningarna för din standardmall. Du måste ladda upp bokomslaget och innehållsfilerna separat. Läs mer.

Ladda upp ett kalkylark

 1. När du är klar med ändringarna i kalkylarket sparar du det i något av de format vi godkänner:

  Godkända format Godkända kodningar* Godkända filnamnstillägg
  • kommaavgränsade
  • tabbavgränsade
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Vårt system försöker bearbeta andra kodningar men vi rekommenderar verkligen att du använder någon av de angivna kodningarna.
 2. Klicka på Avancerade alternativ i bokkatalogen för att återgå till Partnercenter-kontot.

 3. Ladda upp boklista.

 4. Klicka på Välj fil och välj den redigerade kalkylarksfilen på datorn.

 5. Klicka på Ladda upp.

 6. När filen har laddats upp kan det ta en stund innan ändringarna visas i ditt konto. Du kommer inte att få meddelanden om fel i kalkylarket. Om du vill avgöra om uppladdningen lyckades kontrollerar du uppladdningshistoriken för kalkylarket.

Visa uppladdade listor

Viktigt! Vissa funktioner i det här avsnittet är bara tillgängliga i den nya versionen av partnercentret. Om du vill byta till den nya versionen klickar du på Inställningar Inställningar uppe till höger.

Så här kontrollerar du statusen för det inskickade kalkylarket:

 1. Besök bokkatalogen i Partnercenter-kontot.
 2. Klicka på Avancerade alternativ.
 3. Välj Visa uppladdade listor. Det finns en lista över tidigare uppladdningar med tidsstämplar, användaren som laddade upp filen och antalet rader som bearbetades för varje fil.
 4. Ladda ned den uppladdade filen genom att klicka på filnamnet.

Typer av uppladdningsstatus:

 • Bearbetas: en nyligen genomförd uppladdning pågår fortfarande. Beroende på antalet böcker och ändringarna kan detta ta upp till några timmar. Om bearbetningen av uppladdningen pågår i mer än två timmar kontrollerar du att filen är i UTF-16-format och försöker dela upp den i flera filer med färre böcker och ladda upp den igen. Kontakta oss om filen fortfarande har statusen Bearbetas efter 12 timmar.
 • Klar: uppladdningen av filen har slutförts och alla rader i filen har bearbetats.
 • Klar med fel: uppladdningen av filen är klar men minst en rad har inte bearbetats. Ladda ned felinformationen genom att klicka på antalet fel i kolumnen Rader med fel.
 • Avbröts: uppladdningen avbröts av en användare på ditt Partnercenter-konto.
 • Ogiltig: Inga rader bearbetades.

Du kan filtrera tidigare uppladdningar efter status i kolumnrubriken Status. Du kan också söka efter ett filnamn i sökfältet högst upp.

Om du vill se information om eventuella fel klickar du på antalet fel i kolumnen Rader med fel. Du ombeds att ladda ned ett kalkylark som innehåller de specifika felmeddelandena för uppladdningen. Den första kolumnen innehåller identifieraren för raden med felet och den andra kolumnen innehåller det specifika värdet som orsakade felet tillsammans med ett felmeddelande. Om du behöver hjälp med ett specifikt fel söker du efter ord på sidan med felmeddelanden i artikeln Felmeddelande. Korrigera kalkylarket med hjälp av den här informationen och ladda upp det igen.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny