Preglednice (spreminjanje nastavitev knjig v velikem obsegu)

Če želite naenkrat dodati ali urediti več knjig, lahko uporabite preglednice. Prenesete lahko preglednico s podatki, ki ste jih že vnesli v Partnerskem središču, v računalniku prilagodite nastavitve in bibliografske podatke za svoje knjige, nato pa urejeno preglednico znova naložite, da se te spremembe uporabijo.

Na tej strani:

Prenos preglednice

V razdelku »Knjižni katalog« svojega računa za Partnersko središče kliknite gumb Izvozi knjige. Če želite vključiti bibliografske podatke in osnovne nastavitve za knjige, označite polje Pokaži stolpce z metapodatki. V preglednici so privzeto podatki za vse knjige v katalogu. Če želite v preglednico vključiti samo nekatere knjige, najprej filtrirajte katalog. V preneseni preglednici bodo samo knjige iz rezultatov iskanja.

Prenos cen

Če je vaše knjige mogoče prodajati v Googlu Play, lahko skupaj z drugimi podatki o knjigah prenesete tudi cene. To naredite tako, da označite polje Pokaži stolpce s cenami.

Opomba: trenutno lahko prenesete in uredite samo cene, ki niso bile samodejno pretvorjene iz druge valute. Vendar pa lahko cene, dodane s preglednico, preglasijo pretvorjene cene.

Cene lahko tudi dodate. Na primer, morda želite maloprodajne cene navesti v novi valuti. Kliknite polje Dodaj nove cene tem knjigam in za novo ceno določite vrsto cene.

Vrsta cene vključuje vse podatke o ceni razen maloprodajne cene:

 • Valuta
 • Vrsta cene
  • Fiksna: Se cena uporablja v državi, v kateri velja zakon o določanju fiksnih cen?
  • Vključuje davek: Ali je cena z davkom?

Če želite dodati več novih cen, kliknite Dodajanje nove cene.

Ogled in urejanje preglednice

Preneseno datoteko odprite v programu za preglednice (npr. v programu Microsoft Excel, OpenOffice Calc ali LibreOffice Calc). Če preglednica ni prikazana pravilno, določite, da odpirate datoteko, v kateri je besedilo ločeno s tabulatorji, s šifriranjem UTF-16.

Preglednico lahko uredite tako, da dodate ali zamenjate vrednosti v skladu s spodnjimi Googlovimi smernicami za oblikovanje. Novo knjigo dodate tako, da podatke zanjo vnesete v novo vrstico.

Stolpce, ki jih ne boste spreminjali, lahko izbrišete in podatki v teh stolpcih bodo po nalaganju preglednice ostali nespremenjeni. (Izjemi sta stolpca Identifikator, ki je vedno obvezen, in Naslov, ki je obvezen pri novih knjigah, ki jih dodate s preglednico.) Nekateri stolpci se uporabljajo samo za knjige, ki jih je mogoče prodajati v Googlu Play.

Stolpci v preglednici (kliknite za razširitev oziroma strnitev)
Preglednice bodo uspešno obdelane, če bodo oblikovane v skladu z našimi navodili.
 • Nekateri stolpci podpirajo samo določene vrednosti. Spodaj si oglejte seznam sprejemljivih vrednosti za posamezni stolpec.
 • Če so v imenu stolpca dodatni podatki v oglatih oklepajih, podatke oblikujte na enak način – podrobnosti morajo biti v oglatih oklepajih.
 • Glave stolpcev in sprejemljive vrednosti se lahko spremenijo. (Na primer, naš sistem je prej zahteval, da so glave in nekatere vrednosti v angleščini. Zdaj jih je treba navesti v lokalnem jeziku.) Zaradi združljivosti priporočamo, da uporabite novo preneseno različico preglednice.
Identifikator Primarna oznaka ISBN ali kateri drugi identifikator za knjigo. Obvezno. Če spremenite vrednost v tem stolpcu, bodo podatki v tej vrstici uporabljeni za drugo knjigo (morda bo ustvarjen nov vnos za knjigo); knjiga s starim identifikatorjem ne bo izbrisana iz računa.
Stanje (ne spreminjajte) Tu je navedeno, ali je knjiga na voljo za predogled in prodajo, ter prikazano, ali je potrebno ukrepanje. Ta stolpec ima samo informativen namen. Spremembe, ki jih naredite v tem stolpcu, bodo pri nalaganju preglednice prezrte.
Oznaka (ne spreminjajte) Ime predloge, s katero je bila ustvarjena knjiga. Spremembe, ki jih naredite v tem stolpcu, ne bodo uporabljene v računu, ko naložite preglednico. Oznak obstoječe knjige ni mogoče spreminjati.
Povezava za Trgovino Play (ne spreminjajte) URL strani knjige v Googlu Play (če je knjiga objavljena v Googlu Play). Spremembe, ki jih naredite v tem stolpcu, bodo pri nalaganju preglednice prezrte.
Želite omogočiti za prodajo? Tu je navedeno, ali se bo knjiga prodajala v Googlu Play. (Če želite, da bo knjiga na voljo za prodajo, morate navesti dodatne podatke, na primer cene.)

Sprejemljive vrednosti:
 • Omogočeno za prodajo: Yes, Y ali +
 • Ni omogočeno za prodajo: No, N ali -
Naslov Naslov knjige. Obvezno, če želite knjigo dodati v račun.
Podnaslov Podnaslov knjige, če ga ima.
Oblika zapisa knjige Oblika knjige. Sprejemljive vrednosti:
 • Digitalna različica (digitalna oblika)
 • Trda vezava (trda vezava)
 • Mehka vezava (mehka vezava)
Sorodni identifikator [Oblika zapisa, Povezava], ločeno s podpičjem Oznaka ISBN ali identifikator drugih knjig, ki so povezane s to knjigo. Če imata na primer elektronska in tiskana izdaja knjige različni oznaki ISBN, lahko v tem stolpcu navedete drugo izdajo knjige. Po identifikatorju v oglate oklepaje dodajte obliko zapisa sorodne knjige, vejico in nato njeno povezavo s to knjigo. Več sorodnih identifikatorjev ločite s podpičji. Primeri:
 • Če se oznaka ISBN v prvem stolpcu nanaša na elektronsko izdajo, lahko oznako ISBN za tiskano izdajo navedete na spodnji način. Uporabniki lahko tako v Googlu Play iščejo knjigo po obeh oznakah ISBN.

  9781234567890 [Mehka vezava, E-knjiga, ki temelji na tej knjigi]
 • Če se oznaka ISBN v prvem stolpcu nanaša na tiskano izdajo, lahko oznako EISBN navedete na spodnji način. Google bo tako lahko na strani za predogled v Google Knjigah objavil povezavo na nakup knjige v Googlu Play, kjer bo to primerno.

  9781234567891 [Digitalna različica, Elektronska različica, na voljo kot]
 • Če se oznaka ISBN v prvem stolpcu nanaša na več drugih oznak ISBN, vnose v oglatih oklepajih ločite s podpičji.

  9781234567890 [Digitalna različica, Elektronska različica, na voljo kot]; 9781234567891 [Mehka vezava, Je različica te knjige v drugem jeziku]
Sprejemljive vrednosti za obliko:
 • Digitalna različica (digitalna oblika)
 • Trda vezava (trda vezava)
 • Mehka vezava (mehka vezava)
 • Neznano (neznana oblika)
Sprejemljive vrednosti za povezavo:
 • Je del te knjige (knjiga je na voljo tudi kot del povezane knjige)
 • Vključuje to knjigo (knjiga vključuje povezano knjigo)
 • Druga oblika (knjiga je na voljo v drugi obliki kot povezana knjiga)
 • Je različica te knjige v drugem jeziku (knjiga je različica povezane knjige v drugem jeziku)
 • E-knjiga, ki temelji na tej knjigi (knjiga je e-publikacija, ki temelji na tiskani povezani knjigi)
 • Elektronska različica, na voljo kot (knjiga je tiskana knjiga z elektronsko različico kot povezano knjigo)
 • Novejša izdaja te knjige (knjiga je zamenjava ali novejša izdaja povezane knjige)
 • Starejša izdaja te knjige (knjigo zamenjuje povezana knjiga ali je starejša izdaja povezane knjige)
Sodelavec [Vloga], ločeno s podpičjem Sodelavci pri knjigi, na primer avtor, urednik ali ilustrator. Vloge sodelavcev dodajte v oglatih oklepajih za imeni. Če je sodelavcev več, jih ločite s podpičji. Primer:
John Smith [Avtor]; Mary Jones [Urednica]

Sprejemljive vrednosti za vlogo:

 • Avtor
 • Urednik
 • Ustvaril
 • Fotograf
 • Besedilo fotografij
 • Prevajalec
 • Pripravljalec
 • Ilustrator
 • Drugo
 • Potencialni pisec
 • Dodatni pisec
 • Pisec, ki piše v imenu drugega
 • Pisec spremne besede
 • Pisec uvoda
 • Pisec predgovora
 • Pisec zaključka
 • Pisec opomb
 • Pisec prologa
 • Pisec komentarja
 • Izvirni pisec
 • Urednik serije
 • Volume editor
 • Glavni urednik
 • Svetovalni urednik
 • Urednik/prilagoditelj
 • Tiskar
 • Izdajatelj
 • Prejšnji lastnik
O avtorju Biografski podatki o sodelavcih. Sprejemljiv je osnovni HTML (vendar brez hiperpovezav).
Jezik Primarni jezik knjige. Naveden mora biti v obliki tričrkovne kode ISO 639-2/B. Vnesite na primer eng za angleščino.
Predmetna oznaka [Klasifikacijski sistem], ločeno s podpičjem Tema knjige. To je lahko koda, določena z enim od naših sprejetih klasifikacijskih sistemov, ali natančen opis besedila, kot ga opisuje klasifikacijski sistem. Klasifikacijski sistem navedite v oglatih oklepajih za temo. Predmetne oznake lahko navedete za več klasifikacijskih sistemov, ki jih ločite s podpičji. Primer:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Druga možnost:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Sprejemljivi klasifikacijski sistemi:

 • BISAC [izdaja 2014] (Severna Amerika)
 • BIC (Združeno kraljestvo in Avstralija)
 • WGSneu (Nemčija)
 • C-Code (Japonska)
 • CLIL (Francija)
 • UDC (Rusija)
 • GKSS (Južna Koreja)
 • Manga (Japonska in Južna Koreja)
Starostna skupina, ločeno z vejico Starostna skupina ciljne skupine, ki ji je ta knjiga namenjena. Več starostnih skupin ločite z vejicami. Za polnoletne osebe vnesite 18+. Primer:
13–17, 18+
Nekateri programi za preglednice morda obravnavajo starostne skupine kot izračune (na primer »13-17« kot »13 minus 17«). Temu se lahko izognete tako, da na koncu dodate vejico (»13-17,«).
Opis Opis knjige, na primer opis na zadnji platnici. Sprejemljiv je osnovni HTML (vendar brez hiperpovezav).
Datum izdaje Datum objave knjige v obliki zapisa D:LLLL-MM-DD; LLLL-MM-DD predstavlja datum. (Predpona D: ni obvezna.)
Nekateri programi za preglednice preoblikujejo datume. Pred nalaganjem preglednice preverite, ali so podatki v tem stolpcu v pravilni obliki.
Število strani Število strani v knjigi.
Ime zbirke Ime serije, če je knjiga del serije.
Del serije Številka dela, če je knjiga del serije.
Vrsta predogleda Delež knjige, ki si ga je mogoče predogledati v Google Knjigah. (Ta se razlikuje od deleža, ki si ga je mogoče ogledati v Trgovini Google Play.) Določite vsaj 20 % – delež povečujete po 10 % (npr. 30 %, 40 % ipd.).
Države, kjer je mogoč predogled Države, v katerih si je knjigo mogoče predogledati v Google Knjigah – navedene so v obliki dvočrkovnih kod ISO 3166-1 in ločene z vejicami. Tu navedite vse države, v katerih je knjiga omogočena za prodajo.

Če imate svetovne pravice, vnesite WORLD. Države lahko izključite tako, da jih navedete po WORLD, ločite z vejicami in pred vsako zapišete znak za minus (-). Primeri:

Če želite navesti vsa območja razen Združenih držav in Kanade:
WORLD,-CA,-US

Če želite navesti Nemčijo, Španijo, Francijo in Italijo:

DE,ES,FR,IT
Besedilo povezave za nakup Besedilo povezave, ki odpre določeno stran za nakup te knjige. Običajno je to ime podjetja ali spletnega mesta, na primer »Založba primer« ali »Založba Primer v spletu«.
Povezava za nakup URL določene strani za nakup te knjige na spletnem mestu e-trgovine. V Google Knjigah so samodejno objavljene povezave na priljubljena spletna mesta prodajalcev knjig; s to povezavo omogočite uporabnikom, da obiščejo vašo stran za to knjigo. Če ste za besedilo povezave za nakup vnesli »Založba Primer v spletu« in za povezavo za nakup http://www.examplepublishing.com/book/12345.html, se bo uporabniku, ki klikne »Založba Primer v spletu«, odprla navedena spletna stran.
Ime založnika Ime, ki bo prikazano kot oseba, založba ali založnik, ki je knjigo poslal v Google Knjige.
Spletno mesto založnika URL vašega spletnega mesta, ki ga uporabniki lahko obiščejo s klikom imena založnika.
Želite prikazati fotografije v predogledu? Tu lahko določite, ali so v predogledu knjige prikazane fotografije ali ilustracije. Če nimate ustreznih pravic, onemogočite to možnost. Če je v knjigi precejšnje število slik, jo lahko prodajamo samo, če izberete, da lahko prikažemo slike, ali če prejmemo datoteko EPUB. Sprejemljive vrednosti:
 • Prikaži fotografije: Yes, Y ali +
 • Ne prikaži fotografij: No, N ali -
Želite dovoliti prenos oblike PDF? Tu lahko določite, ali želite uporabnikom Google Knjig dovoliti prenos celotne kopije knjige kot datoteko PDF. Sprejemljive vrednosti:
 • Dovoli prenos: Yes, Y ali +
 • Ne dovoli prenosa: No, N ali -
Datum začetka prodaje Datum, s katerim naj bo knjiga na voljo za prodajo v obliki zapisa D:LLLL-MM-DD; LLLL-MM-DD predstavlja datum. (Predpona D: ni obvezna.) Če je datum v prihodnosti in je knjiga omogočena za prodajo, pred tem datumom ne bo na voljo za prodajo.
Nekateri programi za preglednice preoblikujejo datume. Pred nalaganjem preglednice preverite, ali so podatki v tem stolpcu v pravilni obliki.
Želite omogočiti zaščito DRM? Določite lahko, ali želite pri prodaji knjige v Googlu Play uporabiti programsko opremo za upravljanje digitalnih pravic. Sprejemljive vrednosti:
 • Omogoči zaščito DRM: Yes, Y ali +
 • Ne omogoči zaščite DRM: No, N ali -
Želite prikazati fotografije v e-knjigi? Določite lahko, ali želite, da so v knjigi, ko bo na voljo za prodajo v Googlu Play, prikazane fotografije ali ilustracije. Če nimate ustreznih pravic, onemogočite to možnost. Če je v knjigi precejšnje število slik, jo lahko prodajamo samo, če izberete to možnost ali če prejmemo datoteko EPUB. Sprejemljive vrednosti:
 • Prikaži fotografije: Yes, Y ali +
 • Ne prikaži fotografij: No, N ali -
Želite vključiti optično prebrane strani? Izberete lahko, ali želite ljudem, ki kupijo knjigo v Googlu Play, dovoliti ogled knjige v obliki PDF, ki je v izvirni postavitvi. Sprejemljive vrednosti:
 • Vključi optično prebrane strani: Yes, Y ali +
 • Ne vključi optično prebranih strani: No, N ali -
Neprimerna za otroke? Določite lahko, ali ta knjiga vsebuje vsebin za odrasle in je namenjena samo odraslim.
Delež kopiranja/lepljenja Določite lahko, kakšen delež knjige lahko kupec kopira in prilepi drugam. Vnesete lahko število od 0 do 100 v korakih po 10 ali 5 (npr. 0, 5, 10, 20, 30 ipd.).
Če ste se odločili prenesti tudi cene, bodo prikazani dodatni stolpci. Spodaj je več podrobnosti.

Urejanje cen v preglednici

Če je vaše knjige mogoče prodajati v Googlu Play, lahko cene za knjige v velikem obsegu spreminjate, dodajate ali odstranjujete s preglednicami. Če želite zagotoviti, da bodo navedene cene samo za knjige v Googlu Play (in ne za knjige, za katere je omogočen samo predogled), pred spreminjanjem cen filtrirajte preglednico tako, da v stolpcu Želite omogočiti za prodajo? poiščete vrednost Da (ali Y ali +) .

Pri decimalnih ločilih za cene upoštevajte pravila za jezik, v katerem so glave preglednice. Če je na primer glava v nemščini, naš sistem pričakuje decimalno vejico (npr. 3,00), medtem ko pri preglednicah v angleščini pričakuje decimalno piko (npr. 3.00).

Pretvorba valut

Če je pretvorba valut omogočena, lahko izberete, pri katerih knjigah naj se pretvorijo cene, da jih boste lahko prodajali v drugih državah. V preglednici sta dva stolpca za vsako ceno: v prvem je cena kot številska vrednost, v drugem pa so države, v katerih se bo cena uporabljala. Če v kateri od navedenih držav uporabljajo drugačno valuto od te, ki je določena za ceno, boste lahko z orodjem za pretvorbo valut navedeno ceno samodejno pretvorili v valuto ciljne države. Podrobne informacije najdete v razdelku o spreminjanju držav, v katerih se cena uporablja.

Dodajanje cene

Če želite dodati ceno, ki trenutno ni določena za knjige, morate najprej prenesti to vrsto cene v preglednici, da boste imeli na voljo ustrezno glavo za ceno. Ko izberete Izvoz knjig, izberite polje Dodajanje cene in določite podrobnosti o vrsti cene, ki jo želite dodati.

Prenesite in odprite preglednico, vnesite vrednosti za novo ceno in nato preglednico prenesite nazaj v storitev.

Brisanje cene

Cene, ki jih želite izbrisati, prenesite v skladu z navodili za prenos cen in odprite preglednico. Vrednosti za ceno zamenjajte z dvema zvezdicama (**). Cene z dvema zvezdicama ** bodo ob nalaganju preglednice izbrisane. Knjig, ki nimajo cen za določeno območje, ni mogoče prodajati na tem območju.

Spreminjanje cene

Če želite spremeniti ceno, uredite številsko vrednost v ustreznem stolpcu za knjigo.

Spreminjanje držav, v katerih se uporablja cena

Morda želite spremeniti države, v katerih se uporablja cena. Morda je prišlo do spremembe pravic za knjigo ali pa želite po omogočanju pretvorbe valut uporabljati obstoječo ceno za prodajo po vsem svetu, kot je prikazano v spodnjem primeru. Države, v katerih se uporablja cena, spremenite tako:

 1. Ceno, ki jo želite spremeniti, prenesite v skladu z navodili za prenos cen in odprite preglednico. Za vsako maloprodajno ceno sta dva stolpca: cena in države, v katerih se ta cena uporablja.

  Identifikator ... USD [Priporočena maloprodajna cena brez davka] Cena Države za USD [Priporočena maloprodajna cena brez davka] Cena
  012345678 ... 9,99 US

  Razlaga glav stolpcev iz primera:

  • Identifikator: identifikator.
  • USD [Priporočena maloprodajna cena brez davka] Cena: priporočena maloprodajna cena brez davka v ameriških dolarjih.
  • Države za USD [Priporočena maloprodajna cena brez davka] Cena: države, za katere naj velja prej omenjena cena. Za države, v katerih navedena valuta ni lokalna valuta, morate omogočiti pretvorbo valut, če želite, da se tu uporabi cena.
 2. Seznam držav uredite v skladu s smernicami za oblikovanje.

  Identifikator ... USD [Priporočena maloprodajna cena brez davka] Cena Države za USD [Priporočena maloprodajna cena brez davka] Cena
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Shranite preglednico, nato se vrnite v Partnersko središče in jo prenesite v skladu z navodili za nalaganje.

Dodajanje knjig s preglednico

Dodatne knjige lahko v račun dodate tako, da podatke o njih vnesete v prazne vrstice. (Če ne mislite popravljati podatkov o obstoječih knjigah, lahko v celoti izbrišete te vrstice.) Priporočamo, da vnesete čim več podatkov, vendar pa morate obvezno vnesti podatke v teh stolpcih:

Ko naložite preglednico, so te knjige dodane z nastavitvami za privzeto predlogo. Datoteke s platnicami in vsebino morate prenesti ločeno. Več o tem.

Nalaganje preglednice

 1. Ko končate z urejanjem preglednice, jo shranite v eni od sprejetih oblik:

  Sprejete oblike Sprejeta kodiranja* Sprejete končnice imen datotek
  • ločeno z vejicami
  • ločeno s tabulatorji
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Naš sistem bo poskušal obdelati tudi druga kodiranja, vendar zelo priporočamo, da uporabite eno od zgornjih kodiranj.
 2. Vrnite se v Partnersko središče. Med ogledom knjižnega kataloga kliknite gumb Dodatno, nato izberite Nalaganje datoteke CSV.

 3. Kliknite Izbira datoteke, v računalniku izberite datoteko z urejeno preglednico in kliknite Nalaganje.

 4. Po nalaganju datoteke lahko traja nekaj časa, preden bodo spremembe vidne v računu. O morebitnih napakah v preglednici ne boste neposredno obveščeni. Če želite preveriti, ali je pošiljanje preglednice uspelo, odprite zgodovino nalaganja preglednic.

Ogled zgodovine nalaganja preglednic

Če si želite ogledati stanje naložene preglednice, v knjižnem katalogu svojega računa za Partnersko središče kliknite gumb Dodatno. Izberite Ogled zgodovine nalaganja datotek CSV. Prikazan bo seznam prejšnjih prenosov s časovnimi žigi in številom obdelanih vrstic za vsako datoteko. Če ni bila uspešno obdelana nobena vrstica, je stanje te datoteke Neveljavno. V nasprotnem primeru je stanje Dokončano. (V končanih nalaganjih so lahko kljub temu napake.)

Če si želite ogledati podrobnosti o napakah, kliknite število vrstic z napakami. Pozvani boste, da prenesete preglednico s sporočili o napakah, ki se nanašajo na naloženo preglednico. V prvem stolpcu je označena vrstica z napako, v drugem pa sta navedena vrednost, ki je povzročila napako, in sporočilo o napaki. Na podlagi tega popravite podatke v preglednici in jo naložite znova.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?