Foile de calcul (schimbați setările cărților în bloc)

Dacă doriți să adăugați sau să editați mai multe cărți simultan, vă recomandăm să folosiți foi de calcul. Puteți să descărcați o foaie de calcul precompletată cu toate informațiile pe care le-ați introdus deja în Centrul pentru parteneri, să ajustați setările și informațiile bibliografice ale titlurilor pe propriul computer, apoi să încărcați foaia de calcul editată pentru a aplica respectivele modificări.

Descărcarea unei foi de calcul

Accesați Catalogul cărților în contul din Centrul pentru parteneri și dați clic pe butonul Exportați cărțile. Bifați caseta cu eticheta Afișați coloanele de metadate pentru a include informații bibliografice și setări de bază pentru cărți. Foaia de calcul va conține în mod prestabilit informațiile tuturor cărților din catalog. Dacă doriți să generați o foaie de calcul pentru un subset de cărți, mai întâi trebuie să filtrați catalogul. Foaia de calcul descărcată va include numai rezultatele căutării.

Descărcarea prețurilor

În cazul în care cărțile pot fi vândute pe Google Play, puteți descărca prețurile împreună cu celelalte date ale cărților. Pentru aceasta, bifați caseta numită Afișați coloanele cu prețuri.

Notă: în prezent, puteți să descărcați și să editați numai prețurile care nu au fost convertite în mod automat dintr-o altă monedă. Cu toate acestea, prețurile adăugate prin intermediul unei foi de calcul pot să înlocuiască prețurile convertite.

De asemenea, puteți să adăugați prețuri. De exemplu, ați putea indica prețuri de listă într-o monedă nouă. Dați clic pe caseta numită Adăugați prețuri noi acestor cărți și specificați tipul prețului pentru noul preț.

Tipul prețului specifică toate atributele prețului, cu excepția valorii numerice a prețului de listă:

 • Monedă
 • Tip de preț
  • Fix: utilizați acest preț într-o țară în care vi se impune un preț fixat prin lege?
  • Include taxele: acest preț include taxele?

Dacă doriți să adăugați mai multe prețuri noi, dați clic pe Adăugați alt preț.

Afișarea și editarea unei foi de calcul

Deschideți fișierul pe care l-ați descărcat într-un program pentru foi de calcul (de ex., Microsoft Excel, OpenOffice Calc sau LibreOffice Calc). Dacă foaia de calcul arată ciudat, nu uitați să specificați că deschideți un fișier cu delimitări prin tabulator folosind codificarea UTF-16.

Puteți edita foaia de calcul adăugând sau înlocuind valori în conformitate cu regulamentul Google privind formatarea, indicat mai jos. Puteți să adăugați cărți noi introducând informațiile în rânduri noi.

De asemenea, puteți șterge coloanele cu care nu lucrați, iar datele din acestea vor fi neschimbate atunci când încărcați foaia de calcul. (Excepțiile includ coloana Identificator, care este întotdeauna obligatorie, și coloana Titlu care este necesară pentru cărțile noi adăugate prin intermediul foii de calcul.) Anumite coloane se aplică numai pentru cărțile care pot fi vândute pe Google Play.

Coloanele din foaia de calcul (dați clic pentru extindere/restrângere)
Foile de calcul trebuie să fie formatate conform specificațiilor noastre pentru a putea fi procesate.
 • Unele coloane acceptă numai un set de valori specifice. Căutați mai jos lista valorilor acceptabile pentru fiecare coloană.
 • Dacă în numele de coloană apar informații suplimentare între paranteze pătrate, formatați datele în același mod, indicând detaliile între paranteze pătrate.
 • Anteturile de coloană și valorile acceptabile se pot schimba. (De exemplu, pentru sistemul Google era necesar ca anteturile și unele valori să fie în limba engleză. În prezent, acestea trebuie să fie specificate în limba locală,Ele ar trebui să fie acum furnizate în limba locală.) Vă recomandăm să folosiți o versiune nou descărcată a foii de calcul, pentru a asigura compatibilitatea.
Identificator Codul ISBN principal sau alt identificator al cărții. Obligatoriu. Dacă modificați valoarea din această coloană, informațiile existente în acest rând vor fi aplicate altei cărți (și poate fi creată înregistrarea unei cărți noi). Cartea cu vechiul identificator nu va fi ștearsă din cont.
Stare (nu modificați) Arată dacă titlul este disponibil pentru previzualizare și pentru vânzare și dacă sunt necesare acțiuni. Această coloană are numai scop informativ. Modificările efectuate în această coloană vor fi ignorate atunci când încărcați foaia de calcul.
Etichetă (nu modificați) Denumirea șablonului folosit pentru a crea cartea. Rețineți că modificările efectuate în această coloană nu vor fi vizibile în cont atunci când încărcați foaia de calcul. Nu puteți modifica etichetele unei cărți existente.
Link Magazin Play (A nu se modifica) Adresa URL pentru pagina cărții de pe Google Play (în cazul în care cartea este live pe Google Play). Modificările efectuate în această coloană vor fi ignorate atunci când încărcați foaia de calcul.
Activați pentru vânzare? Arată dacă titlul va fi vândut pe Google Play. (Rețineți că înainte ca un titlu să devină disponibil pentru vânzare sunt necesare informații suplimentare, cum ar fi prețul acesteia.)

Valori acceptabile:
 • Activat pentru vânzare: Da, Y, sau +
 • Neactivat pentru vânzare: Nu, N sau -
Titlu Titlul cărții. Este necesar dacă adăugați această carte în cont.
Subtitlu Subtitlul cărții, dacă există vreunul.
Formatul cărții Formatul cărții. Valori acceptabile:
 • Digitală (format digital);
 • Cartonată (format carte cu copertă de carton);
 • Broșată (format carte broșată).
Identificator asociat [Format, Relație], valori separate prin punct și virgulă Codul ISBN sau identificatorul altor cărți asociate cu aceasta. De exemplu, dacă ediția electronică și ediția tipărită ale unei cărți au coduri ISBN diferite, în această coloană puteți preciza codul ISBN al celeilalte ediții. Includeți formatul cărții asociate, o virgulă, apoi relația respectivei cărți cu cartea prezentă, totul între paranteze drepte, după identificator. Dacă există mai mulți identificatori asociați, separați-i prin punct și virgulă. Exemple:
 • Dacă în prima coloană codul ISBN este cel al ediției electronice, puteți preciza codul ISBN al ediției tipărite după cum urmează. Acest lucru permite cititorilor să caute cartea pe Google Play folosind codul ISBN.

  9781234567890 [Broșată, Ediție electronică a cărții]
 • Dacă în prima coloană codul ISBN este cel al ediției tipărite, puteți preciza codul EISBN echivalent după cum urmează. Astfel, Google poate să afișeze un link pentru cumpărarea cărții de pe Google Play din pagina de previzualizare de pe Google Cărți, atunci când este necesar.

  9781234567891 [Digitală, Versiune electronică disponibilă ca]
 • Dacă în prima coloană codul ISBN este asociat cu mai multe coduri ISBN diferite, despărțiți elementele dintre parantezele drepte prin punct și virgulă.

  9781234567890 [Digitală, Versiune electronică disponibilă ca]; 9781234567891 [Broșată, Este versiunea în altă limbă a cărții]
Valori acceptabile pentru format:
 • Digitală (format digital);
 • Cartonată (format carte cu copertă de carton);
 • Broșată (format carte broșată);
 • Necunoscut (format necunoscut).
Valori acceptabile pentru relație:
 • Face parte din (cartea este disponibilă și ca parte a cărții asociate);
 • Include (cartea include cartea asociată);
 • Format alternativ (cartea este disponibilă într-un alt format decât cel al cărții asociate);
 • Este versiunea în altă limbă a cărții (cartea este o versiune a cărții asociate, în altă limbă);
 • Ediție electronică a cărții (cartea este o publicație electronică bazată pe cartea asociată tipărită);
 • Versiune electronică disponibilă ca (cartea este o lucrare tipărită care are ca versiune electronică respectiva carte asociată);
 • Înlocuiește (cartea înlocuiește sau este o ediție nouă a cărții asociate);
 • Înlocuită de (cartea este înlocuită de cartea asociată sau este o ediție mai veche a acesteia).
Colaborator [Rol], valori separate prin punct și virgulă Colaboratorii care au contribuit la realizarea unei cărți, cum ar fi autorul, editorul sau graficianul acesteia. Trebuie să specificați rolul fiecărui colaborator între paranteze drepte după fiecare nume. Enumerați colaboratorii separându-i prin punct și virgulă. Exemplu:
John Smith [Autor]; Mary Jones [Redactor]

Valori acceptabile pentru rol:

 • Autor
 • Redactor
 • Creată de
 • Fotograf
 • Texte pentru fotografii
 • Traducător
 • Compilator
 • Grafician
 • Altele
 • Autor potențial
 • Coautor
 • Autor neoficial
 • Autorul cuvântului înainte
 • Autorul introducerii
 • Autorul prefeței
 • Autorul postfeței
 • Autorul notelor
 • Autorul prologului
 • Autorul comentariului
 • Autor inițial
 • Redactorul colecției
 • Volume editor
 • Redactor-șef
 • Redactor consultant
 • Redactor adaptator
 • Tipograf
 • Editor
 • Proprietar anterior
Notă biografică Detalii biografice despre colaboratori. Se acceptă HTML simplu (dar fără hyperlinkuri).
Limbă Limba principală a cărții. Folosiți codurile ISO 639-2/B alcătuite din trei litere. De exemplu, introduceți eng pentru engleză.
Cod subiect [Schemă], valori separate prin punct și virgulă Subiectul cărții. Acesta trebuie să fie un cod specificat de una dintre schemele noastre de subiecte acceptate sau descrierea exactă a textului, așa cum este oferită aceasta de schemă. Schema trebuie să urmeze codului, între paranteze drepte. Codurile pentru subiecte pot fi indicate pentru mai multe scheme, separate prin punct și virgulă. Exemplu:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Alternativ:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Scheme acceptate:

 • BISAC [Ediția 2014] (America de Nord)
 • BIC (Regatul Unit și Australia)
 • WGSneu (Germania)
 • C-Code (Japonia)
 • CLIL (Franța)
 • UDC (Rusia)
 • GKSS (Coreea de Sud)
 • Manga (Japonia și Coreea de Sud)
Grup de vârstă, valori separate prin virgulă Grupul de vârstă al publicului căruia îi este destinată cartea. Dacă specificați mai multe grupuri de vârstă, separați-le prin virgulă. Pentru a specifica un public adult, introduceți 18+. Exemplu:
13-17, 18+
Este posibil ca anumite programe pentru foi de calcul să trateze grupurile de vârstă ca pe niște calcule (de ex., să considere „13-17” ca fiind „13 minus 17”). Pentru a împiedica acest lucru, puteți să includeți o virgulă la final („13-17,”).
Descriere O descriere a cărții, asemănătoare cu cea care poate fi găsită pe spate pe coperta. Se acceptă HTML simplu (dar fără hyperlinkuri).
Data publicării Data publicării cărții, în formatul D:AAAA-LL-ZZ, unde AAAA-LL-ZZ reprezintă data. (Prefixul D: este opțional.)
Unele programe pentru foi de calcul vor schimba formatul datei. Atunci când încărcați foaia de calcul, asigurați-vă că informațiile din această coloană respectă formatul corect.
Număr de pagini Numărul de pagini dintr-o carte.
Numele colecției Numele colecției căreia îi aparține cartea, dacă este cazul.
Volum din colecție Dacă titlul aparține unei colecții, această valoare indică numărul volumului.
Tip de previzualizare Ce procent din carte poate fi previzualizat în Google Cărți. (Această valoare este diferită de procentul previzualizat în Magazin Google Play.) Trebuie să setați o valoare minimă de 20%, iar valorile acceptabile cresc cu incremente de 10% (de ex., 30%, 40% etc.).
Țările în care se poate previzualiza Țările în care această carte poate fi previzualizată în Google Cărți, specificate sub forma unor coduri ISO 3166-1. Această listă trebuie să includă toate țările în care această carte a fost activată pentru vânzare.

Dacă dețineți drepturile la nivel mondial, introduceți WORLD. Puteți să excludeți țări enumerându-le după WORLD, separate prin virgulă și precedate individual de un semn minus (-). Exemple:

Pentru a indica toate regiunile, exceptând S.U.A. și Canada:
WORLD,-CA,-US

Pentru a indica Germania, Spania, Franța și Italia:

DE,ES,FR,IT
Textul linkului Achiziționați Textul linkului care trimite la pagina specificată de unde poate fi cumpărată această carte. De obicei, acesta va fi numele companiei sau numele site-ului web, cum ar fi „Editura Curtea Veche” sau „Curtea Veche Publishing”.
Linkul Achiziționați Adresa URL a paginii de achiziționare specificate pentru această carte de pe site-ul de comerț electronic. Rețineți că Google Cărți afișează automat linkuri către site-uri populare ale comercianților; rolul unui astfel de link este să încurajeze vizitatorii să acceseze pagina dvs. pentru carte. Dacă ați specificat „Example Publisher Online” ca Text al linkului Achiziționați de mai sus, și un Link Achiziționați http://www.examplepublishing.com/book/12345.html pentru această carte, utilizatorii care dau clic pe „Example Publisher Online” vor fi trimiși la respectiva pagină web.
Numele editorului Numele care doriți să fie afișat pentru persoana, tipografia sau editura care a trimis această carte la Google Cărți.
Site-ul editorului Adresa URL a site-ului, la care vizitatorii pot ajunge dând clic pe numele dvs. de editor.
Afișați fotografii în previzualizare? Arată dacă afișați fotografii sau ilustrații în previzualizarea cărții. Dezactivați această opțiune dacă nu dețineți drepturile corespunzătoare. Dacă o carte conține un număr mare de imagini, o putem vinde numai dacă specificați că putem afișa fotografiile sau dacă primim un fișier EPUB. Valori acceptabile:
 • Afișați fotografii: Da, Y sau +
 • Nu afișați fotografii: Nu, N sau -
Descărcare PDF permisă? Arată dacă permiteți utilizatorilor Google Cărți să descarce o copie completă a cărții ca fișier PDF. Valori acceptabile:
 • Permiteți descărcarea: Da, Y sau +
 • Nu permiteți descărcarea: Nu, N, sau -
Data de la care începe vânzarea Data la care cartea trebuie să fie pusă în vânzare în formatul D:AAAA-LL-ZZ, unde AAAA-LL-ZZ reprezintă data. (Prefixul D: este opțional.) Dacă aceasta este o dată din viitor, iar cartea este pusă în vânzare, ea nu va fi disponibilă pentru vânzare înaintea acestei date.
Unele programe pentru foi de calcul vor schimba formatul datei. Atunci când încărcați foaia de calcul, asigurați-vă că informațiile din această coloană respectă formatul corect.
DRM activat? Arată dacă aplicați software-ul DRM (Digital Rights Management) pentru carte atunci când aceasta este vândută pe Google Play. Valori acceptabile:
 • Activați DRM: Da, Y sau +
 • Nu activați DRM: Nu, N sau -
Afișați fotografii în cartea electronică? Arată dacă afișați fotografii sau ilustrații în carte atunci când aceasta este vândută pe Google Play. Dezactivați această opțiune dacă nu dețineți drepturile corespunzătoare. Dacă o carte conține un număr mare de imagini, o putem vinde numai dacă această opțiune este activată sau dacă primim un fișier EPUB. Valori acceptabile:
 • Afișați fotografii: Da, Y sau +
 • Nu afișați fotografii: Nu, N sau -
Includeți paginile scanate? Arată dacă permiteți celor care achiziționează cartea de pe Google Play să vadă versiunea PDF, care include aspectul original al cărții. Valori acceptabile:
 • Includeți pagini scanate: Da, Y sau +
 • Nu includeți pagini scanate: Nu, N sau -
Este neadecvată pentru minori? Arată dacă această carte are conținut matur și este indicat să fie citită doar de adulți.
Procentaj de copiere-inserare Cât anume din carte poate copia și insera un cumpărător. Introduceți un număr de la 0 la 100 în incremente de 10 sau de 5 (de ex., 0, 5, 10, 20, 30 etc.).
Dacă alegeți să descărcați și prețurile, în foaia de calcul vor apărea coloane suplimentare. Găsiți mai jos detalii suplimentare.

Editarea prețurilor într-o foaie de calcul

În cazul în care cărțile pot fi vândute pe Google Play, puteți modifica, adăuga sau elimina prețurile cărților în bloc, utilizând foi de calcul. Pentru a vă asigura că specificați prețuri numai pentru cărțile de pe Google Play (nu și pentru cărțile care pot fi previzualizate), filtrați foaia de calcul bifând valoarea Da (sau Y sau +) din coloana Activați pentru vânzare? înainte de a modifica prețurile.

Semnele zecimale pentru prețuri trebuie să urmeze uzanța pentru limba în care sunt scrise antetele din foaia de calcul. De exemplu, dacă antetele sunt în germană, sistemul va aștepta ca semnele zecimale să fie virgule (de ex., 3,00), iar pentru foile de calcul cu antete în engleză se vor aștepta puncte ca semne zecimale (de ex., 3.00).

Conversia monedei

Dacă aveți conversia monedei activată, puteți să configurați pentru ce cărți și prețuri doriți să se aplice conversia pentru vânzări în alte țări. În foaia de calcul veți vedea două coloane pentru fiecare preț: prima coloană conține valoarea numerică a prețului, iar cea de-a doua indică țările în care acesta va fi aplicat. Dacă una dintre țările afișate utilizează o monedă diferită de moneda indicată pentru preț, instrumentul pentru conversia monetară vă va permite să convertiți în mod automat prețul pe care l-ați indicat în moneda țării vizate. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați secțiunea privind modificarea țărilor în care se aplică un anumit preț.

Adăugați un preț

Pentru a adăuga un preț pe care cărțile dvs. nu îl au în prezent, mai întâi trebuie să descărcați în foaia de calcul tipul respectivului preț, astfel încât să aveți antetul prețului potrivit, cu care să lucrați. După ce ați selectat Exportați cărțile, bifați caseta numită Adăugați un preț și specificați detaliile tipului de preț pe care doriți să îl adăugați.

Descărcați și deschideți foaia de calcul, completați valorile pentru respectivul preț nou, apoi reveniți la încărcarea foii de calcul.

Ștergerea unui preț

Descărcați prețurile pe care doriți să le ștergeți urmând instrucțiunile pentru descărcarea prețurilor și deschideți foaia de calcul. Oriunde vedeți o valoare pentru preț, înlocuiți-o cu două asteriscuri (**). Prețurile cu ** vor fi șterse la încărcarea foii de calcul. Cărțile pentru care nu se specifică un preț în anumite regiuni nu pot fi vândute în regiunile respective.

Modificarea unui preț

Pentru a modifica un preț, nu trebuie decât să editați valoarea numerică din coloana corespunzătoare pentru respectiva carte.

Modificarea țărilor în care se aplică prețul

Din diferite motive, ați putea dori să modificați țările în care se aplică prețul unei cărți. Poate a avut loc o modificare în privința drepturilor asupra cărții sau poate doriți să folosiți un preț existent pentru toate vânzările la nivel mondial după ce ați activat conversia monedei, ca în exemplul de mai jos. Pentru a modifica țările în care se aplică un anumit preț, parcurgeți următorii pași:

 1. descărcați prețul pe care doriți să îl modificați urmând instrucțiunile pentru descărcarea prețurilor și deschideți foaia de calcul. Vor exista două coloane pentru fiecare preț de listă: prețul, apoi țările în care acesta se aplică.

  Identificator ... USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț Țări pentru USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț
  012345678 ... 9,99 US

  Explicarea antetelor de coloană din exemplu:

  • Identificator: identificatorul;
  • USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț: prețul de vânzare recomandat, care nu conține taxele, exprimat în USD;
  • Țări pentru USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț: țările în care trebuie să fie aplicat prețul specificat mai sus. Pentru țări în care moneda specificată nu este cea locală, conversia monedei trebuie să fie activată pentru ca prețul să se aplice acolo.
 2. editați lista țărilor urmând regulamentul de formatare;

  Identificator ... USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț Țări pentru USD [Preț de vânzare recomandat, fără TVA] Preț
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. salvați foaia de calcul, apoi reveniți la Centrul pentru parteneri și trimiteți fișierul respectând instrucțiunile de încărcare.

Adăugarea cărților utilizând o foaie de calcul

Puteți să adăugați cărți suplimentare în cont introducând informații pe rândurile negre. (Dacă nu aduceți modificări cărților existente, puteți șterge aceste rânduri în întregime.) Deși vă recomandăm să oferiți cât mai multe informații, există un număr minim de coloane obligatorii:

Când actualizați foaia de calcul, aceste cărți vor fi adăugate folosind setările pentru șablonul prestabilit. Va trebui să încărcați separat coperta cărții și fișierele pentru conținut. Aflaţi mai multe.

Încărcarea unei foi de calcul

 1. După ce ați terminat de făcut modificări în foaia de calcul, salvați-o într-unul dintre formatele noastre acceptate:

  Formate acceptate Codificări acceptate* Extensii pentru numele de fișier acceptate
  • separate prin virgulă
  • separate prin tabulatori
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Sistemul Google va încerca să proceseze alte codificări, dar vă recomandăm insistent să utilizați una dintre codificările enumerate.
 2. Reveniți la Centrul pentru parteneri. În timp ce vizualizați Catalogul cărților, dați clic pe butonul Avansat, apoi pe Încărcați un fișier CSV.

 3. Dați clic pe butonul Alegeți fișierul și selectați din computer fișierul foaie de calcul editat, apoi dați clic pe Încărcați.

 4. După încărcarea fișierului, va trece un timp până când modificările făcute vor fi vizibile în cont. Nu veți fi anunțat(ă) în mod direct în legătură cu eventualele erori din foaia de calcul. Pentru a vedea dacă foaia de calcul a fost trimisă, consultați istoricul încărcărilor foilor de calcul.

Afișarea istoricului încărcărilor foilor de calcul

Pentru a verifica starea foii de calcul trimise, accesați Catalogul cărților în contul din Centrul pentru parteneri și dați clic pe butonul Avansat. Selectați Vedeți istoricul de încărcare a fișierelor CSV. Veți vedea o listă cu încărcările din trecut, în care pentru fiecare fișier vor fi indicate marcajele temporale și numărul de rânduri procesate. Dacă procesarea rândurilor nu a reușit starea respectivului fișier va fi Nevalid. În caz contrar, starea va fi Terminat. (Cu toate acestea, încărcările terminate pot conține în continuare erori.)

Pentru a vedea detalii despre eventualele erori, dați clic pe numărul de rânduri cu erori. Vi se va solicita să descărcați o foaie de calcul care va conține mesajele de eroare pentru încărcarea efectuată. Prima coloană va conține identificatorul rândului pe care apare eroarea, iar în a doua coloană veți găsi valoarea care a generat eroarea, însoțită de un mesaj de eroare. Folosiți aceste informații pentru a face corecturile necesare în foaia de calcul, apoi încărcați-o din nou.

A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Conectați-vă pentru opțiuni suplimentare de asistență, ca să rezolvați rapid problema

Căutare
Ștergeți căutarea
Închideți căutarea
Aplicații Google
Meniu principal
Căutaţi în Centrul de ajutor
true
82437
false