Arkusze kalkulacyjne (zbiorcze zmiany w ustawieniach książek)

Jeśli chcesz dodawać lub edytować wiele książek jednocześnie, użyj arkuszy kalkulacyjnych. Możesz pobrać arkusz kalkulacyjny z wstępnie uzupełnionymi wszystkimi informacjami, które zostały przez Ciebie wcześniej podane w Centrum Partnerów, dostosować na swoim komputerze ustawienia i informacje bibliograficzne tytułów, a potem przesłać zaktualizowany arkusz, by zastosować wprowadzone zmiany.

Pobieranie arkusza kalkulacyjnego

Otwórz katalog książek na koncie Centrum Partnerów i kliknij przycisk Eksportuj książki. Zaznacz pole Pokaż kolumny z metadanymi, by dołączyć informacje bibliograficzne i podstawowe ustawienia książek. Domyślnie arkusz kalkulacyjny zawiera informacje o wszystkich książkach z Twojego katalogu. Jeśli chcesz wygenerować arkusz kalkulacyjny z podzbiorem swoich książek, najpierw odfiltruj katalog. Pobrany arkusz kalkulacyjny będzie zawierać tylko wyniki wyszukiwania.

Pobieranie cen

Jeśli Twoje książki mogą być sprzedawane w Google Play, to wraz z innymi danymi książek możesz pobrać ceny. Aby to zrobić, zaznacz pole Pokaż kolumny z cenami.

Uwaga: obecnie możesz pobierać i edytować tylko te ceny, które nie zostały automatycznie przeliczone z innej waluty. Przeliczone ceny możesz jednak zastąpić cenami dodanymi w arkuszu kalkulacyjnym.

Możesz dodawać ceny. To pozwala na przykład podać listę cen w nowej walucie. Kliknij pole Dodaj nowe ceny tych książek i określ typ nowej ceny.

Typ ceny to jedyna informacja o cenie, z wyjątkiem samej rynkowej ceny detalicznej:

 • Waluta
 • Typ ceny
  • Stała: czy cena będzie używana w kraju, w którym prawo wymaga stałych cen?
  • Z podatkiem: czy cena zawiera podatek?

Aby dodać wiele nowych cen, kliknij Dodaj inną cenę.

Wyświetlanie i edytowanie arkusza kalkulacyjnego

Otwórz pobrany plik w edytorze arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, OpenOffice Calc czy LibreOffice Calc). Jeśli wygląda dziwnie, sprawdź, czy otwierasz kodowany w standardzie UTF-16 plik rozdzielany znakami tabulacji.

Wartości w arkuszu kalkulacyjnym możesz dodawać i zastępować zgodnie ze wskazówkami Google na temat formatowania wymienionymi poniżej. Aby dodać nowe książki, wpisz informacje o nich w nowych wierszach.

Możesz też usunąć dowolne kolumny, których nie będziesz edytować – po przesłaniu arkusza zawarte w nich dane pozostaną niezmienione. Wyjątki to kolumna Identyfikator, która zawsze jest wymagana, i kolumna Nazwa, która jest wymagana przy nowych książkach dodawanych w arkuszu kalkulacyjnym. Niektóre kolumny dotyczą tylko książek, które można sprzedawać w Google Play.

Kolumny w arkuszu kalkulacyjnym (kliknij, by rozwinąć lub zwinąć)
Aby arkusze kalkulacyjne zostały prawidłowo przetworzone, muszą być sformatowane zgodnie z naszymi specyfikacjami.
 • W niektórych kolumnach można podać tylko wartości z określonego zestawu. Poniżej znajdziesz listę wartości akceptowanych w poszczególnych kolumnach.
 • Jeśli nazwa kolumny zawiera informacje dodatkowe w nawiasach kwadratowych, sformatuj dane w ten sam sposób, podając odpowiednie szczegóły w nawiasach kwadratowych.
 • Nagłówki kolumn i akceptowane wartości mogą się zmienić. (Na przykład dawniej nasz system wymagał podawania nagłówków i niektórych wartości w języku angielskim. Teraz należy podawać je w języku lokalnym). Zalecamy używanie nowo pobranej wersji arkusza kalkulacyjnego, tak by na pewno był on zgodny.
Identyfikator Podstawowy numer ISBN lub inny identyfikator książki. Wymagany. Zmiana wartości w tej kolumnie spowoduje, że wszystkie informacje w danym wierszu będą dotyczyć innej książki (w efekcie może powstać nowy rekord książki). Książka ze starym identyfikatorem nie zostanie usunięta z Twojego konta.
Stan (nie zmieniaj) Określa, czy książkę można kupić czy jest dostępny jej pogląd oraz czy są wymagane jakieś działania. Kolumna ma tylko charakter informacyjny. Wszystkie wprowadzone w niej zmiany zostaną zignorowane podczas przesyłania arkusza kalkulacyjnego.
Etykieta (nie zmieniaj) Nazwa szablonu użytego do utworzenia książki. Pamiętaj, że zmiany wprowadzone w tej kolumnie nie pojawią się na Twoim koncie, gdy prześlesz arkusz kalkulacyjny. Nie ma możliwości zmiany etykiety istniejącej książki.
Link do Sklepu Play (nie zmieniaj) URL strony książki w Google Play (jeśli jest ona dostępna w Google Play). Wszystkie wprowadzone w niej zmiany zostaną zignorowane podczas przesyłania arkusza kalkulacyjnego.
Włączyć sprzedaż? Informacja o tym, czy książka ma być sprzedawana w Google Play. (Zanim książka trafi do sprzedaży, musisz podać dodatkowe informacje, np. ceny).

Akceptowane wartości:
 • Sprzedaż włączona: Yes, Y lub +
 • Sprzedaż wyłączona: No, N lub -
Nazwa Tytuł książki. Wymagany, jeśli dodajesz nową książkę do swojego konta.
Podtytuł Podtytuł książki, o ile taki istnieje.
Format książki Format książki. Akceptowane wartości:
 • Cyfrowa (format cyfrowy)
 • Twarda oprawa (oprawa twarda)
 • Miękka oprawa (oprawa miękka)
Pokrewny identyfikator [Format, Pokrewieństwo], wartości rozdzielone średnikami Numery ISBN lub identyfikatory innych książek powiązanych z bieżącą. Jeśli np. wydania elektroniczne i drukowane tytułu mają różne numery ISBN, możesz wskazać inne wydanie w tej kolumnie. Podaj format powiązanej książki, wstaw przecinek i określ związek z bieżącą książką. Te informacje umieść w nawiasach kwadratowych po identyfikatorze. Wiele pokrewnych identyfikatorów rozdziel średnikami. Przykłady:
 • Jeśli ISBN w pierwszej kolumnie dotyczy wydania elektronicznego, możesz w ten sposób podać odpowiedni ISBN wydania drukowanego: Dzięki temu czytelnicy będą mogli wyszukać książkę w Google Play, używając obu numerów ISBN.

  9781234567890 [Miękka oprawa, E-publikacja na podstawie]
 • Jeśli ISBN w pierwszej kolumnie dotyczy wydania drukowanego, możesz w ten sposób podać odpowiedni EISBN. To ułatwi Google wyświetlanie linku do strony zakupu książki w Google Play, który pojawia się na stronie podglądu w Książkach Google (o ile istnieje).

  9781234567891 [Cyfrowa, Wersja elektroniczna dostępna jako]
 • Jeśli ISBN w pierwszej kolumnie wiąże się z wieloma innymi numerami ISBN, użyj między nimi średnika po nawiasie kwadratowym.

  9781234567890 [Cyfrowa, Wersja elektroniczna dostępna jako]; 9781234567891 [Miękka oprawa, Jest inną wersją językową]
Akceptowane wartości formatu:
 • Cyfrowa (format cyfrowy)
 • Twarda oprawa (oprawa twarda)
 • Miękka oprawa (oprawa miękka)
 • Nieznany (format nieznany)
Akceptowane wartości związku:
 • Jest częścią (książka jest również dostępna jako część powiązanej książki)
 • Zawiera (książka zawiera książkę powiązaną)
 • Inny format (książka jest dostępna w innym formacie jako powiązana książka)
 • Jest inną wersją językową (książka jest przetłumaczoną wersją powiązanej książki)
 • E-publikacja na podstawie (książka jest publikacją elektroniczną na podstawie powiązanej książki drukowanej)
 • Wersja elektroniczna dostępna jako (książka jest w wersji drukowanej, a jej wersja elektroniczna to książka powiązana)
 • Zastępuje (książka zastępuje powiązaną książkę lub jest jej nowym wydaniem)
 • Zastąpiona przez (książka została zastąpiona przez powiązaną książkę lub jest jej wcześniejszym wydaniem)
Współautor [Rola], wartości rozdzielone średnikami Współtwórcy książki, np. autor, redaktor lub ilustrator. Po imieniu i nazwisku każdego współtwórcy musisz podać w nawiasach kwadratowych jego rolę. Wielu współtwórców rozdziel średnikami. Przykład:
Jan Kowalski [Autor]; Maria Nowak [Redaktor]

Akceptowane wartości roli:

 • Autor
 • Redaktor
 • Twórca
 • Fotograf
 • Tekst na zdjęciach
 • Tłumacz
 • Autor kompilacji
 • Ilustrator
 • Inne
 • Potencjalny autor
 • Dodatkowy autor
 • Ghost writer
 • Autor przedsłowia
 • Autor wstępu
 • Autor przedmowy
 • Autor posłowia
 • Autor uwag
 • Autor prologu
 • Autor komentarza
 • Pierwotny autor
 • Redaktor cyklu
 • Volume editor
 • Główny redaktor
 • Redaktor/konsultant
 • Redaktor ds. adaptacji
 • Drukarz
 • Wydawca
 • Poprzedni właściciel
Nota biograficzna Dane biograficzne współtwórców. W polu możesz użyć podstawowego kodu HTML (ale bez hiperlinków).
Język Podstawowy język książki. Użyj trzyliterowych kodów ISO 639-2/B (strona w języku angielskim). Na przykład wpisz eng dla języka angielskiego.
Kod tematu [Schemat], wartości rozdzielone średnikami Temat książki. To musi być kod zdefiniowany w jednym z akceptowanych przez nas schematów z tematami lub dokładny opis tekstowy określony w schemacie. Schemat należy określić po każdym temacie w nawiasach kwadratowych. Możesz podać kody tematów z wielu schematów i rozdzielić je średnikami. Przykład:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Inny sposób:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Akceptowane schematy:

 • BISAC [edycja z 2014 r.] (Ameryka Północna)
 • BIC (Wielka Brytania i Australia)
 • WGSneu (Niemcy)
 • C-Code (Japonia)
 • CLIL (Francja)
 • UDC (Rosja)
 • GKSS (Korea Południowa)
 • Manga (Japonia i Korea Południowa)
Grupa wiekowa – wartości rozdzielone przecinkami Grupa wiekowa odbiorców, dla których książka jest przeznaczona. Wiele grup wiekowych rozdziel przecinkami. Aby wskazać odbiorców dorosłych, wpisz 18+. Przykład:
13-17, 18+
Niektóre programy do edycji arkuszy kalkulacyjnych mogą traktować grupy wiekowe jako obliczenia (np. „13-17” jako „13 minus 17”). Aby tego uniknąć, możesz dodać przecinek na końcu („13-17,”).
Opis Opis książki podobny do tego, który umieszcza się na tylnej okładce. W polu możesz użyć podstawowego kodu HTML (ale bez hiperlinków).
Data publikacji Data publikacji książki w formacie D:RRRR-MM-DD, gdzie RRRR-MM-DD oznacza datę. (Prefiks D: jest opcjonalny)
Niektóre edytory arkuszy kalkulacyjnych zmieniają format dat. Przed przesłaniem arkusza kalkulacyjnego upewnij się, że informacje w tej kolumnie są w poprawnym formacie.
Liczba stron Liczba stron w książce.
Nazwa serii Nazwa serii, do której należy książka, o ile taka istnieje.
Tom w serii Jeśli książka należy do serii, jest to numer tomu, który jej przypisano.
Typ podglądu Wielkość fragmentu książki, którego podgląd można zobaczyć w Książkach Google. (To coś innego niż wielkość fragmentu dostępnego do podglądu w Sklepie Google Play). Wartość minimalna, którą należy ustawić, to 20%. Akceptujemy kolejne wartości co 10% (tzn. 30%, 40% itd.).
Obszary z podglądem Kraje, w których można zobaczyć podgląd tej książki w Książkach Google, podane jako dwuliterowe kody ISO 3166-1 rozdzielone przecinkami. Lista powinna zawierać wszystkie kraje, w których książka jest dostępna w sprzedaży.

Jeśli masz prawa na cały świat, wpisz WORLD. Możesz wykluczyć kraje, wymieniając je po WORLD – rozdzielone przecinkami, ze znakiem minus (-) przed każdym kodem. Przykłady:

Jeśli chcesz wskazać wszystkie obszary z wyjątkiem USA i Kanady:
WORLD,-CA,-US

Jeśli chcesz wskazać Niemcy, Hiszpanię, Francję i Włochy:

DE,ES,FR,IT
Tekst linku Kup Tekst linku, który prowadzi do określonej przez Ciebie strony zakupu książki. Zwykle zawiera nazwę Twojej firmy lub witryny, np. „Przykładowe wydawnictwo” lub „Przykładowy wydawca online”.
Link Kup URL określonej strony zakupu książki w Twoim serwisie e-commerce. Pamiętaj, że w Książkach Google automatycznie pojawiają się linki do popularnych księgarni internetowych. Ten link ma zachęcać użytkowników do kupienia książki na Twojej stronie. Jeśli w ustawieniach książki jako Tekst linku Kup (opisany powyżej) podasz „Przykładowy wydawca online”, a jako Link Kup – http://www.przykladowewydawnictwo.pl/ksiazka/12345.html, użytkownik po kliknięciu „Przykładowy wydawca online” wejdzie na tę konkretną stronę.
Nazwa wydawcy Wyświetlana nazwa osoby, serii wydawniczej lub wydawnictwa, które przesłało tę książkę do Książek Google.
Witryna wydawcy URL Twojej witryny. Aby ją otworzyć, użytkownik może kliknąć Twoją nazwę wydawcy.
Pokazać zdjęcia w podglądzie? Określa, czy zdjęcia i ilustracje mają wyświetlać się na podglądzie książki. Jeśli nie masz odpowiednich praw, wyłącz tę opcję. Jeśli książka zawiera bardzo dużo obrazów, będziemy mogli ją sprzedawać tylko wtedy, gdy określisz, że możemy pokazywać zdjęcia, lub gdy otrzymamy plik ePub. Akceptowane wartości:
 • Wyświetlaj zdjęcia: Yes, Y lub +
 • Nie wyświetlaj zdjęć: No, N lub -
Pobieranie plików PDF jest dozwolone? Określa, czy użytkownicy Książek Google mogą pobierać pełną kopię książki w pliku PDF. Akceptowane wartości:
 • Zezwalaj na pobieranie: Yes, Y lub +
 • Nie zezwalaj na pobieranie No, N lub -
Data rozpoczęcia sprzedaży Data planowanego rozpoczęcia sprzedaży w formacie D:RRRR-MM-DD, gdzie RRRR-MM-DD oznacza datę. (Prefiks D: jest opcjonalny) Jeśli data jest w przyszłości, a sprzedaż książki jest włączona, książka nie trafi do sprzedaży przed tą datą.
Niektóre edytory arkuszy kalkulacyjnych zmieniają format dat. Przed przesłaniem arkusza kalkulacyjnego upewnij się, że informacje w tej kolumnie są w poprawnym formacie.
DRM są włączone? Określa, czy oprogramowanie do DRM (Digital Rights Management) ma być stosowane, gdy książka jest sprzedawana w Google Play. Akceptowane wartości:
 • Włączyć DRM: Yes, Y lub +
 • Nie włączać DRM: No, N lub -
Pokazać zdjęcia w e-booku? Określa, czy zdjęcia i ilustracje mają się wyświetlać w książce, gdy jest ona sprzedawana w Google Play. Jeśli nie masz odpowiednich praw, wyłącz tę opcję. Jeśli książka zawiera bardzo dużo obrazów, będziemy mogli ją sprzedawać tylko wtedy, gdy ta opcja jest włączona lub gdy otrzymamy plik ePub. Akceptowane wartości:
 • Wyświetlaj zdjęcia: Yes, Y lub +
 • Nie wyświetlaj zdjęć: No, N lub -
Dołączyć zeskanowane strony? Określa, czy osoby, które kupią książkę w Google Play, mogą zobaczyć wersję PDF o pierwotnym układzie. Akceptowane wartości:
 • Dołączyć zeskanowane strony: Yes, Y lub +
 • Nie dołączać zeskanowanych stron: No, N lub -
Dla dorosłych? Ta książka zawiera treści dla dorosłych i jest przeznaczona tylko dla nich.
Część, którą można skopiować i wkleić (%) Jaką część książki kupujący może skopiować i wkleić. Wpisz liczbę od 0 do 100 z przyrostem co 10 lub 5 (np. 0, 5, 10, 20, 30 itd.).
Jeśli zdecydujesz się też pobrać ceny, arkusz kalkulacyjny będzie zawierał dodatkowe kolumny. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Edytowanie cen w arkuszu kalkulacyjnym

Jeśli Twoje książki mogą być sprzedawane w Google Play, za pomocą arkuszy kalkulacyjnych możesz zbiorczo zmieniać, dodawać i usuwać ich ceny. Aby mieć pewność, że podajesz tylko ceny książek w Google Play (a nie książek z samym podglądem), przefiltruj arkusz według wartości Yes (lub Y albo +) w kolumnie Włączyć sprzedaż?, zanim zmienisz ceny.

Znaki dziesiętne w cenach powinny być zgodne z zasadami języka, w którym są nagłówki w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli na przykład nagłówek jest po polsku, nasz system będzie oczekiwać przecinka jako znaku dziesiętnego (np. 3,00), a w arkuszu z nagłówkami po angielsku będzie oczekiwać kropki (np. 3.00).

Przeliczanie walut

Jeśli włączone jest przeliczanie walut, możesz wybrać książki i ceny, które chcesz przeliczać, by sprzedawać w innych krajach. W arkuszu kalkulacyjnym dla każdej ceny zobaczysz dwie kolumny: pierwsza zawiera cenę (jako liczbę), a druga zawiera listę krajów, w których ta cena będzie obowiązywała. Jeśli w któryś z wymienionych krajów jest używana waluta inna niż podana dla ceny, narzędzie do przeliczania walut automatycznie przeliczy podaną cenę na walutę kraju docelowego. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w sekcji dotyczącej zmiany krajów, w których obowiązuje cena.

Dodawanie ceny

Aby dodać cenę do książki, która jeszcze jej nie ma, musisz pobrać ten typ ceny w arkuszu kalkulacyjnym, by zawierał on odpowiedni nagłówek ceny. Po wybraniu Eksportuj książki zaznacz opcję Dodaj cenę i podaj szczegóły typu ceny, którą chcesz dodać.

Pobierz i otwórz arkusz kalkulacyjny, wpisz wartości nowej ceny, a następnie prześlij arkusz kalkulacyjny.

Usuwanie ceny

Pobierz ceny, które chcesz usunąć, zgodnie z instrukcjami pobierania cen i otwórz arkusz kalkulacyjny. Każdą kwotę ceny zastąp dwiema gwiazdkami (**). Ceny z wartością ** zostaną usunięte po przesłaniu arkusza. Książek, które nie mają cen na danym obszarze, nie można tam sprzedawać.

Zmiana ceny

Aby zmienić cenę, wpisz wartość liczbową w odpowiedniej kolumnie w wierszu książki.

Zmiana krajów, w których obowiązuje cena

Kraje, w których obowiązuje dana cena, możesz zechcieć zmienić z różnych powodów. Mogły zmienić się Twoje prawa do książki lub możesz chcieć użyć istniejącej ceny dla sprzedaży na całym świecie po włączeniu przeliczania cen, co pokazano w przykładzie poniżej. Aby zmienić kraje, w których obowiązuje cena, wykonaj te czynności:

 1. Zgodnie z instrukcjami pobierania cen pobierz cenę, którą chcesz zmienić, i otwórz arkusz kalkulacyjny. Każda rynkowa cena detaliczna będzie miała dwie kolumny – z ceną i z krajami, w których ona obowiązuje.

  Identyfikator ... USD [Sugerowana cena detaliczna bez podatku] Cena Kraje z walutą USD [Sugerowana cena detaliczna bez podatku] Cena
  012345678 ... 9,99 US

  Opis nagłówków kolumn pokazanych w przykładzie:

  • Identyfikator – identyfikator.
  • USD [Sugerowana cena detaliczna bez podatku] Cena – zalecana cena detaliczna w dolarach amerykańskich, bez podatku.
  • Kraje z walutą USD [Sugerowana cena detaliczna bez podatku] Cena – kraje, w których ma obowiązywać podana cena. Aby zastosować ją w krajach, w których określona waluta nie jest lokalną, musisz włączyć przeliczanie walut.
 2. Zmień listę krajów zgodnie z naszymi wskazówkami na temat formatowania.

  Identyfikator ... USD [Sugerowana cena detaliczna bez podatku] Cena Kraje z walutą USD [Sugerowana cena detaliczna bez podatku] Cena
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Zapisz arkusz kalkulacyjny, a potem wróć do Centrum Partnerów, by przesłać go zgodnie z naszymi instrukcjami przesyłania.

Dodawanie książek z użyciem arkusza kalkulacyjnego

Aby dodać kolejne książki do swojego konta, wpisz informacje o nich w pustych wierszach. (Jeśli nie edytujesz istniejących książek, możesz całkowicie usunąć ich wiersze). Zalecamy podanie jak największej ilości informacji, jednak wymagamy tylko tych kolumn:

Gdy prześlesz arkusz kalkulacyjny, wpisane książki zostaną dodane zgodnie z ustawieniami szablonu domyślnego. Pliki z okładką i treścią książki musisz przesłać osobno. Dowiedz się więcej.

Przesyłanie arkusza kalkulacyjnego

 1. Po wprowadzeniu zmian w arkuszu kalkulacyjnym zapisz go w jednym z akceptowanych przez nas formatów:

  Akceptowane formaty Akceptowane kodowanie* Akceptowane rozszerzenia nazwy pliku
  • rozdzielany przecinkami
  • rozdzielany tabulatorami
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Nasz system spróbuje przetworzyć inne kodowania, ale zalecamy użycie jednego z wymienionych powyżej.
 2. Wróć do Centrum Partnerów. Gdy wyświetlany jest Katalog książek, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie Prześlij plik CSV.

 3. Kliknij przycisk Wybierz plik, wybierz zmieniony plik arkusza kalkulacyjnego na komputerze i kliknij Prześlij.

 4. Po przesłaniu pliku może minąć trochę czasu, zanim zmiany pojawią się na Twoim koncie. Nie otrzymasz żadnego bezpośredniego powiadomienia o błędach w arkuszu kalkulacyjnym. Aby sprawdzić, czy przesyłanie arkusza się udało, przejrzyj historię przesyłania arkusza kalkulacyjnego.

Wyświetlanie historii przesyłania arkusza kalkulacyjnego

Aby sprawdzić stan przesłanego arkusza, otwórz Katalog książek na koncie Centrum Partnerów i kliknij przycisk Zaawansowane. Wybierz Wyświetl historię przesyłania plików CSV. Zobaczysz listę przesłanych w przeszłości plików, która zawiera ich sygnatury czasowe oraz liczby przetworzonych wierszy z każdego z nich. Jeśli nie udało się przetworzyć żadnych wierszy, stan pliku to Nieprawidłowy. W przeciwnym razie stan to Zakończony. (Mimo pomyślnego zakończenia przesyłania plik może zawierać błędy).

Aby zobaczyć szczegóły błędów, kliknij liczbę wierszy z błędami. Pojawi się informacja, by pobrać arkusz kalkulacyjny z konkretnymi komunikatami o błędach w przesłanym pliku. Pierwsza kolumna arkusza zawiera identyfikator wiersza z błędem, a druga – konkretną wartość, która spowodowała błąd, wraz z komunikatem o błędzie. Na podstawie tych danych popraw swój arkusz kalkulacyjny i prześlij go ponownie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
82437
false