Endre innstillinger for flere bøker samtidig

For å legge til eller endre flere bøker samtidig, bruk regneark. Du kan laste ned et regneark som er forhåndsutfylt med informasjonen du allerede har oppgitt i partnersenteret, endre innstillingene og den bibliografiske informasjonen. Deretter laster du opp det redigerte regnearket for å implementere endringene.

Last ned regneark

 1. Gå til «Bokkatalog» i Partnersenter-kontoen din.
 2. Klikk på Avanserte alternativer.
 3. Last ned boklisten.
 4. Merk av i ruten for «Vis kolonner for metadata» for å inkludere bibliografisk informasjon og grunnleggende innstillinger for bøkene dine.

Tips: Som standard inneholder regnearket informasjon om alle bøkene i katalogen din. Hvis du vil lage et regneark med et delsett av bøkene dine, må du først filtrere katalogen din. Det nedlastede regnearket inneholder bare søkeresultatene.

Last ned priser

Hvis bøkene dine kan selges på Google Play, kan du laste ned prisene sammen med resten av bokdataene dine. For å gjøre dette merker du av i ruten med etiketten Vis priskolonner.

Viktig: Prisene som er angitt med valutaomregning, er ikke synlige og kan ikke endres i dette regnearket. Priser som er lagt til via regneark, kan imidlertid overstyre konverterte priser.

Du kan også legge til priser. For eksempel kan det være lurt å oppgi listepriser i en ny valuta. Klikk på ruten med etiketten Legg til nye priser for disse bøkene og angi pristypen for den nye prisen.

Pristypen er informasjon om prisen, bortsett fra listeprisen:

 • Valuta
 • Pristype
  • Fast: Merk av i denne ruten for land/regioner der du har spesifisert at du er underlagt lover om faste priser.
  • Inkludert avgifter: Merk av i denne ruten hvis denne prisen inkluderer gjeldende avgifter.

For å legge til flere nye priser, klikk på Legg til en annen pris for disse bøkene.

Se og endre regneark

Åpne filen du lastet ned, i et regnearkprogram (for eksempel Microsoft Excel, OpenOffice Calc eller LibreOffice Calc). Hvis regnearket ser rart ut, må du sørge for å spesifisere at du åpner en fil med tabulatorskilte verdier som bruker UTF-16-koding.

Du kan endre regnearket ved å legge til eller erstatte verdier i henhold til Googles formateringsretningslinjer nedenfor. Nye bøker kan legges til ved å oppgi informasjon i nye rader.

Du kan også slette kolonner du ikke skal jobbe med, og dataene i disse kolonnene forblir uendret når du laster opp regnearket. (Unntak gjelder for Identifikator-kolonnen, som alltid er obligatorisk, og Tittel-kolonnen, som er obligatorisk for nye bøker som legges til via regnearket.) Noen kolonner gjelder bare for bøker som kan selges på Google Play.

Kolonner i regnearket (klikk for å vise eller skjule)
Regneark må være formatert i samsvar med spesifikasjonene våre for å bli behandlet.
 • Noen kolonner godtar bare et sett med bestemte verdier. Sjekk nedenfor for å se listen over godkjente verdier for hver kolonne.
 • Hvis navnet på kolonnen inneholder tilleggsinformasjon i klammer, formaterer du dataene dine på samme måte, med de spesifiserte detaljene i klammer.
 • Kolonneoverskrifter og godkjente verdier kan endres. (Tidligere krevde for eksempel systemet vårt at overskrifter og enkelte verdier var på engelsk. De skal nå gjengis på det lokale språket.) Vi anbefaler å bruke en nylig nedlastet versjon av regnearket for å sikre kompatibilitet.
Identifikator Det primære ISBN-nummeret eller en annen identifikator for boken. Obligatorisk. Hvis du endrer verdien i denne kolonnen, blir all annen informasjon i raden gjeldende for en annen bok (og du kan opprette en ny bokoppføring) – boken med den gamle identifikatoren slettes ikke fra kontoen din.
Status (Ikke gjør endringer) Hvorvidt boken er tilgjengelig for forhåndsvisning og salg, og om tiltak er nødvendig. Denne kolonnen er bare for informasjonsformål. Endringer som gjøres i denne kolonnen, blir ignorert når du laster opp regnearket.
Etikett (Ikke gjør endringer) Navnet på malen som boken ble opprettet med. Merk at endringer som er gjort i denne kolonnen, ikke reflekteres i kontoen din når du laster opp regnearket. Det er ikke mulig å endre etiketter for eksisterende bøker.
Play Butikk-link (ikke gjør endringer) Nettadressen for bokens side på Google Play (hvis boken finnes på Google Play). Endringer som gjøres i denne kolonnen, blir ignorert når du laster opp regnearket.
Vil du aktivere for salg? Hvorvidt boken skal selges på Google Play. (Vær oppmerksom på at annen informasjon, som priser, også er nødvendig før en bok kan legges ut for salg.)

Godkjente verdier:
 • Aktivert for salg: Yes (Ja), Y eller +
 • Ikke aktivert for salg: No (Nei), N eller -
Tittel Bokens tittel. Dette er nødvendig hvis denne boken skal legges til i kontoen din.
Undertittel Undertittelen på boken, hvis den har en.
Bokformat Bokformatet. Godkjente verdier:
 • Digital (e-bøker)
 • Hardback (innbundet format)
 • Paperback (pocketbok)
 • Audiobook (lydbok – tilgjengelig hvis kontoen din er aktivert for å selge lydbøker. Foreløpig er det bare utvalgte partnere som kan selge lydbøker på Play).

Relatert identifikator [Format, Forhold], Separert med semikolon ISBN-nummeret eller identifikatoren til andre bøker som er relatert til denne. Hvis for eksempel den elektroniske og den trykte utgaven av en bok har forskjellige ISBN-numre, kan du angi den andre utgaven i denne kolonnen. Ta med formatet på den tilknyttede boken, et komma, og deretter forholdet den har til den aktuelle boken – alt innenfor hakeparenteser etter identifikatoren. Skill tilknyttede identifikatorer fra hverandre med semikolon. Eksempler:
 • Hvis ISBN-nummeret i den første kolonnen er for den elektroniske utgaven, kan du oppgi ISBN-nummeret for den trykte versjonen som følger. På denne måten kan leserne søke etter boken på Google Play med enten det ene eller det andre ISBN-nummeret.

  9781234567890 [Pocketbok, E-bok basert på]
 • Hvis ISBN-nummeret i den første kolonnen er for en trykt utgave, kan du oppgi det tilsvarende EISBN-nummeret som følger. Dette gjør det enklere for Google å vise en link for å kjøpe boken din på Google Play fra forhåndsvisningssiden på Google Bøker, når det er aktuelt.

  9781234567891 [Digital, Elektronisk versjon tilgjengelig som]
 • Hvis ISBN-nummeret i den første kolonnen er knyttet til flere andre ISBN-numre, kan du bruke et semikolon mellom de forskjellige elementene i klammer.

  9781234567890 [Digital, Elektronisk versjon tilgjengelig som]; 9781234567891 [Pocketbok, Er en annen språkversjon av]
Godkjente verdier for formatet:
 • Digital (digitalt format)
 • Innbundet bok (innbundet format)
 • Pocketbok (pocketbokformat)
 • Ukjent (ukjent format)
Godkjente verdier for forholdet:
 • Er en del av (boken er også tilgjengelig som del av den relaterte boken)
 • Inkluderer (boken inneholder den relaterte boken)
 • Alternativt format (boken er tilgjengelig som den relaterte boken i et alternativt format)
 • Er en annen språkversjon av (boken er en versjon av den relaterte boken, på et annet språk)
 • E-bok basert på (boken er en e-utgivelse basert på den relaterte boken i trykt format)
 • Elektronisk versjon tilgjengelig som (boken er et trykt produkt med en elektronisk versjon som den relaterte boken)
 • Erstatter (boken erstatter, eller er en ny utgave av, den relaterte boken)
 • Erstattet av (boken er erstattet av, eller er en gammel utgave av, den relaterte boken)
Bidragsyter [Rolle], Separert med semikolon Bidragsytere til boken, som forfattere, redaktører eller illustratører. Du må angi hvilken rolle hver bidragsyter har i hakeparentes etter navnet. Før opp flere bidragsytere ved å skille dem fra hverandre med semikolon. Eksempel:
Tonje Robertsen [Forfatter]; Terje Hansen [Redaktør]

Godkjente verdier for rollen:

 • Forfatter
 • Redaktør
 • Skrevet av
 • Fotograf
 • Bildetekst
 • Oversetter
 • Organisator
 • Illustratør
 • Annet
 • Potensiell forfatter
 • Medforfatter
 • Skyggeforfatter
 • Forord av
 • Innledning av
 • Forord av
 • Etterord av
 • Merknader av
 • Prolog av
 • Kommentar av
 • Originalforfatter
 • Serieredaktør
 • Volume editor
 • Ansvarlig redaktør
 • Konsulterende redaktør
 • Bearbeidelse av
 • Trykket av
 • Utgiver
 • Tidligere eier
Biografiske opplysninger Biografiske opplysninger om bidragsyterne. Enkel HTML godtas (men ingen hyperlinker).
Språk Hovedspråket i boken. Bruk ISO 639-2/B-koder med tre bokstaver. Skriv for eksempel eng for engelsk.
Emnekode [Skjema], Separert med semikolon Temaet i boken. Dette skal enten være en kode som er spesifisert av et av de godkjente emneskjemaene våre, eller den nøyaktige tekstbeskrivelsen som blir beskrevet i skjemaet. Skjemaet skal spesifiseres etter emne i hakeparentes. Emnekoder kan gis for flere skjemaer, atskilt med semikolon. Eksempel:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Alternativt:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Godkjente skjemaer:

 • BISAC [2014-utgave] (Nord-Amerika)
 • BIC (Storbritannia og Australia)
 • WGSneu (Tyskland)
 • C-Code (Japan)
 • CLIL (Frankrike)
 • UDC (Russland)
 • GKSS (Sør-Korea)
 • Manga (Japan og Sør-Korea)
Aldersgruppe, Kommaseparert Aldersgruppen denne boken er målrettet mot. Hvis du legger inn flere aldersgrupper, bruker du komma mellom dem. Hvis du vil spesifisere et voksent publikum, skriver du 18+. Eksempel:
13–17, 18+
Noen regnearkprogrammer behandler aldersgrupper som beregninger (f.eks «13–17» som «13 minus 17»). For å hindre at dette skjer, kan du legge til et komma på slutten («13–17,»).
Beskrivelse En beskrivelse av boken, av typen som ses på baksiden av bøker. Enkel HTML godtas (men ingen hyperlinker).
Utgivelsesdato Utgivelsesdatoen for boken i formatet D:YYYY-MM-DD (ÅÅÅÅ-MM-DD), med YYYY-MM-DD (ÅÅÅÅ-MM-DD) representerer datoen. (D:-prefikset er valgfritt.)
Noen regnearkprogrammer omformaterer datoer. Når du laster opp regnearket, må du sørge for at all informasjonen i denne kolonnen er angitt i riktig format.
Sideantall Antall sider i boken.
Serienavn Navnet på serien boken eventuelt er en del av.
Bind i serien Bokens nummer i serien (hvis den er en del av en serie).
Forhåndsvisningstype Hvor stor del av boken som kan forhåndsvises på Google Bøker. (Dette er forskjellig fra andelen som forhåndsvises i Google Play-butikken.) Et minimum på 20 % bør angis, eller denne verdien med trinnvis økning på 10 % (f.eks. 30 %, 40 % osv.).
Forhåndsvisningsområder Landene der denne boken kan forhåndsvises på Google Bøker, som ISO 3166-1-koder på tre bokstaver, atskilt med komma. Denne listen må inneholde alle landene der denne boken er aktivert for salg.

Hvis du har verdensomspennende rettigheter, skriver du WORLD. Du kan utelukke land ved å oppføre dem etter WORLD, atskilt med komma og med et minustegn (-) foran hvert enkelt land. Eksempler:

Slik angir du alle områder unntatt USA og Canada:
WORLD,-CA,-US

Slik angir du Tyskland, Spania, Frankrike og Italia:

DE,ES,FR,IT
Tekst i Kjøp-linken Teksten i linken som går til kjøpssiden din for denne boken. Som regel er dette navnet på bedriften din eller nettstedet ditt, som for eksempel «Eksempel forlag» eller «Eksempel nettforlag».
Kjøp-link Nettadressen til kjøpssiden for denne boken på netthandelsområdet ditt. Vær oppmerksom på at Google Bøker automatisk linker til populære bokforhandlere på nett. Hensikten med denne linken er å oppfordre besøkende til å gå til din egen side for denne boken. Hvis du skrev inn «Eksempel nettforlag» som tekst for Kjøp-linken ovenfor og Kjøp-linken http://www.eksempelforlag.no/bok/12345.html for denne boken, havner brukere som klikker på «Eksempel nettforlag», på den nettsiden.
Utgivernavn Navnet du vil skal vises for personen, trykkeriet eller forlaget som sendte inn denne boken til Google Bøker.
Utgiverens nettsted Nettadressen til nettstedet ditt, som seerne kan komme til ved å klikke på forlagsnavnet.
Vil du vise bilder i forhåndsvisningen? Hvorvidt du vil vise fotografier eller illustrasjoner i forhåndsvisningen av boken din. Slå av dette alternativet hvis du ikke har de nødvendige rettighetene. Hvis en bok inneholder et betydelig antall bilder, kan vi bare selge den hvis du indikerer at vi kan vise bildene, eller hvis vi mottar en EPUB-fil. Godkjente verdier:
 • Vis bilder: Yes (Ja), Y eller +
 • Ikke vis bilder: No (Nei), N eller -
Vil du tillate PDF-nedlasting? Hvorvidt du vil tillate Google Bøker-brukere å laste ned en fullstendig kopi av boken din som PDF-fil. Godkjente verdier:
 • Tillat nedlasting: Yes (Ja), Y eller +
 • Ikke tillat nedlasting: No (Nei), N eller -
Salgsdato Datoen boken skal gjøres tilgjengelig for salg, i formatet D:YYYY-MM-DD (ÅÅÅÅ-MM-DD), der YYYY-MM-DD (ÅÅÅÅ-MM-DD) representerer datoen. (D:-prefikset er valgfritt.) Hvis dette er en dato i fremtiden og boken din er aktivert for salg, blir den ikke tilgjengelig for salg før denne datoen.
Noen regnearkprogrammer omformaterer datoer. Når du laster opp regnearket, må du sørge for at all informasjonen i denne kolonnen er angitt i riktig format.
Er DRM-aktivert? Hvorvidt du vil bruke programvare for digital rettighetsadministrasjon (DRM) for boken når den selges på Google Play. Godkjente verdier:
 • Aktivér DRM: Yes (Ja), Y eller +
 • Ikke aktivér DRM: No (Nei), N eller -
Vil du vise bilder i e-boken? Hvorvidt du vil vise bilder eller illustrasjoner i boken når den selges på Google Play. Slå av dette alternativet hvis du ikke har de nødvendige rettighetene. Hvis en bok inneholder et betydelig antall bilder, kan vi bare selge den hvis dette alternativet er slått på eller hvis vi mottar en EPUB-fil. Godkjente verdier:
 • Vis bilder: Yes (Ja), Y eller +
 • Ikke vis bilder: No (Nei), N eller -
Vil du inkludere skannede sider? Hvorvidt du vil tillate folk som kjøper boken på Google Play å se PDF-versjonen, som inneholder den opprinnelige layouten. Godkjente verdier:
 • Inkluder skannede sider: Yes (Ja), Y eller +
 • Ikke inkluder skannede sider: No (Nei), N eller -
Er boken for voksne lesere? Hvorvidt denne boken har innhold og bare er beregnet på voksne.
Prosentandel for kopiér / lim inn Hvor stor del av boken kjøpere kan kopiere og lime inn. Skriv inn et tall fra 0 til 100 med trinnvis økning på 10 eller 5 (f.eks. 0, 5, 10, 20, 30 osv.).
Flere kolonner kommer til å vises i regnearket hvis du også har valgt å laste ned prisene. Se nedenfor for mer informasjon.

Endre priser i regneark

Hvis bøkene dine kan selges på Google Play, kan du endre, legge til eller fjerne priser for bøkene dine gruppevis med regneark. For å sikre at du bare oppgir priser på bøker på Google Play (og ikke bøker som bare er for forhåndsvisning), filtrerer du regnearket ved å se etter verdien Yes (Ja) (eller Y eller +) i Vil du aktivere for salg?-kolonnen før prisene endres.

Desimaltegn for priser bør følge konvensjonen for språket regnearkets overskrifter er på. For eksempel, hvis overskriften er på norsk, forventer systemet vårt komma som desimaltegn (f.eks. 3,00), mens vi forventer punktum som desimaltegn for regneark med engelske overskrifter (f.eks. 3.00).

Valutakonvertering

Hvis valutakonvertering er aktivert, kan du konfigurere hvilke bøker og priser du vil konvertere for å kunne selge dem i andre land. I regnearket får du se to kolonner for hver pris: Den første kolonnen inneholder prisen som en tallverdi, og den andre kolonnen viser landene hvor denne prisen kommer til å bli brukt. Hvis noen av de oppførte landene bruker en annen valuta enn valutaen som er spesifisert for prisen, gjør verktøyet for valutakonvertering det mulig å konvertere den gitte prisen til valutaen i det aktuelle landet automatisk. Du finner detaljert veiledning i avsnittet om å endre landene hvor en pris gjelder.

Legg til priser

Hvis du vil legge til en pris som bøkene dine ikke allerede har, må du først laste ned pristypen i regnearket, slik at du har den riktige prisoverskriften å jobbe ut fra. Etter at du har valgt Eksportér bøker, merker du av i ruten med etiketten Legg til en pris og spesifiserer detaljene for pristypen du vil legge til.

Last ned og åpne regnearket, fyll inn verdiene for den nye prisen, og gå deretter tilbake for å laste opp regnearket.

Slett priser

Last ned prisene du vil slette, i henhold til veiledningen for nedlasting av priser, og åpne regnearket. Overalt der du ser en verdi for prisen, erstatter du den verdien med to stjerner (**). Prisene som har **, blir slettet når du laster opp regnearket. Bøker uten priser for et gitt område kan ikke selges der.

Endre priser

Hvis du vil endre en pris, kan du redigere tallverdien i riktig kolonne for boken.

Endre landene der en pris gjelder

Det kan være aktuelt å endre landene der prisen din gjelder – av ulike årsaker. Du har kanskje oppdaget en endring i rettighetene for boken, eller kanskje du vil bruke en eksisterende pris for alle internasjonale salg når du har aktivert valutakonvertering, slik det illustreres i eksempelet nedenfor. For å endre landene der en pris gjelder, følg denne fremgangsmåten:

 1. Last ned prisen du vil endre, ved å følge veiledningen for nedlasting av priser og åpne regnearket. Det er to kolonner for hver listepris: prisen, og deretter landene der prisen gjelder.

  Identifikator USD [Anbefalt utsalgspris, ekskl. mva] Pris Land for USD [Anbefalt utsalgspris, ekskl. mva] Pris
  012345678 ... 9,99 US

  Forklaring på kolonneoverskriftene i eksempelet:

  • Identifikator: Identifikatoren.
  • USD [Anbefalt utsalgspris, ekskl. mva] Pris Anbefalt utsalgspris uten merverdiavgift, i amerikanske dollar (USD).
  • Land for USD [Anbefalt utsalgspris, ekskl. mva] Pris Landene der den anbefalte utalgsprisen i USD skal gjelde. For land der den spesifiserte valutaen ikke er den lokale valutaen, må valutakonvertering slås på for at prisen skal gjelde der.
 2. Endre listen over land ved hjelp av retningslinjene for formatering.

  Identifikator USD [Anbefalt utsalgspris, ekskl. mva] Pris Land for USD [Anbefalt utsalgspris, ekskl. mva] Pris
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Lagre regnearket, og gå deretter tilbake til partnersenteret for å sende det inn, i henhold til veiledningen for opplasting.

Legg til bøker ved hjelp av regneark

Du kan legge til flere bøker i kontoen din ved å skrive inn informasjonen for dem i tomme rader. (Hvis du ikke gjør noen endringer i eksisterende bøker, kan du slette disse radene helt.) Selv om vi anbefaler at du oppgir så mye informasjon som mulig, er dette minstekravet for kolonner:

 • Identifikator (inntil videre kan ikke bøker uten ISBN-nummer legges til bokkatalogen din via regneark, du må legge til disse bøkene direkte i grensesnittet til partnersenteret.)
 • Tittel

Når du laster opp regnearket, blir disse bøkene lagt til ved hjelp av innstillingene for standardmalen din. Du må laste opp bokomslaget og innholdsfilene hver for seg. Finn ut mer.

Last opp regneark

 1. Når du er ferdig med å gjøre endringer i regnearket, lagrer du det i et av de godkjente formatene:

  Godkjente formater Godkjente tegnkodinger* Godkjente filetternavn
  • atskilt med komma
  • tabulatordelt
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Systemet vårt forsøker å behandle andre formater, men vi anbefaler på det sterkeste at du bruker et av formatene som er nevnt her.
 2. For å gå tilbake til Partnersenter-kontoen, klikk på Avanserte alternativer i bokkatalogen.

 3. Last opp boklisten.

 4. Klikk på Velg fil, og velg den redigerte regnearkfilen fra datamaskinen.

 5. Klikk på Last opp.

 6. Når filen er lastet opp, kan det ta litt tid før endringene vises i kontoen din. Du mottar ingen direkte varsler om eventuelle feil i regnearket. For å finne ut om regnearket ditt ble sendt inn riktig, kan du sjekke opplastingsloggen for regneark.

Se opplastede lister

Viktig: Enkelte funksjoner i denne delen er bare tilgjengelige i den nye versjonen av partnersenteret. For å bytte til den nye versjonen, klikk på Innstillinger Innstillinger øverst til høyre.

Slik sjekker du statusen til innsendingen av regnearket:

 1. Gå til «Bokkatalog» i Partnersenter-kontoen din.
 2. Klikk på Avanserte alternativer.
 3. Velg Se opplastede lister. Du ser en liste over tidligere opplastinger med tidsstempler, brukeren som lastet opp filen, og antallet rader som ble behandlet for hver fil.
 4. Klikk på filnavnet for å laste ned den opplastede filen.

Ulike statustyper:

 • Behandler: En nylig opplasting pågår fortsatt. Dette kan ta noen timer, avhengig av antall bøker og endringer som er gjort. Hvis opplastingen behandles i mer enn to timer, må du sørge for at filen er i UTF-16-format. Prøv å dele opp filen i flere filer som inneholder et mindre antall bøker, og last opp filen på nytt. Hvis filen fortsatt er under behandling etter 12 timer, kan du kontakte oss.
 • Fullført: Opplastingen av filen er fullført, og alle radene i filen er behandlet.
 • Fullført med feil: Opplastingen av filen er fullført, men minst én rad ble ikke behandlet. Last ned feildetaljene ved å klikke på antallet feil i «Rader med feil»-kolonnen.
 • Avbrutt: Opplastingen ble avbrutt av en bruker av Partnersenter-kontoen din.
 • Ugyldig: Ingen rader ble behandlet.

Du kan filtrere tidligere opplastinger etter status via «Status»-kolonneoverskriften. Du kan også søke etter et filnavn i søkefeltet øverst.

For å se detaljer om eventuelle feil, klikk på antallet feil i «Rader med feil»-kolonnen. Du blir bedt om å laste ned et regneark som inneholder de spesifikke feilmeldingene for opplastingen din. Den første kolonnen inneholder identifikatoren til raden med feilen, og den andre kolonnen inneholder den aktuelle verdien som forårsaket feilen, sammen med en feilmelding. For å få hjelp med en bestemt feil, søk etter ord på feilmeldingssiden i artikkelen om feilmeldinger. Bruk denne informasjonen til å gjøre rettelser i regnearket, og last det opp på nytt.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny