Spreadsheets (boekinstellingen bulksgewijs wijzigen)

Als u meerdere boeken in één keer wilt toevoegen of bewerken, kunt u spreadsheets gebruiken. U kunt een spreadsheet downloaden waarin alle gegevens die u al heeft opgegeven in het Partnercentrum, vooraf zijn ingevuld. Vervolgens kunt u op uw eigen computer de instellingen en bibliografische gegevens voor uw titels aanpassen en de bewerkte spreadsheet uploaden om die wijzigingen door te voeren.

Een spreadsheet downloaden

Ga naar de boekencatalogus in uw Partnercentrum-account en klik op de knop Boeken exporteren. Vink het selectievakje Kolommen met metadata weergeven aan om bibliografische gegevens en basisinstellingen voor uw boeken op te nemen. Uw spreadsheet bevat standaard gegevens voor alle boeken in uw catalogus. Als u een spreadsheet van een subset boeken wilt genereren, moet u eerst uw catalogus filteren. De gedownloade spreadsheet bevat alleen de zoekresultaten.

Prijzen downloaden

Als uw boeken kunnen worden verkocht op Google Play, kunt u prijzen downloaden samen met de rest van uw boekgegevens. Vink hiervoor het selectievakje Kolommen met prijzen weergeven aan.

Opmerking: Momenteel kunt u alleen prijzen downloaden en bewerken die niet automatisch zijn omgerekend vanuit een andere valuta. Omgerekende prijzen kunnen echter worden overschreven door prijzen die worden toegevoegd via een spreadsheet.

U kunt ook prijzen toevoegen. U kunt bijvoorbeeld catalogusprijzen in een nieuwe valuta opgeven. Klik op het vak Nieuwe prijzen aan deze boeken toevoegen en geef het prijstype voor de nieuwe prijs op.

Het prijstype omvat alle informatie over de prijs, met uitzondering van de catalogusprijs zelf:

 • Valuta
 • Prijstype
  • Vast: wordt de prijs gebruikt in een land waar u zich moet houden aan wetten met betrekking tot vaste prijzen?
  • Inclusief btw: is de prijs inclusief btw?

Als u meerdere nieuwe prijzen wilt toevoegen, klikt u op Nog een prijs toevoegen.

Een spreadsheet weergeven en bewerken

Open het gedownloade bestand in een spreadsheetprogramma (zoals Microsoft Excel, OpenOffice Calc of LibreOffice Calc). Als de spreadsheet er vreemd uitziet, moet u opgeven dat u een door tabs gescheiden bestand met UTF-16-codering opent.

U kunt de spreadsheet bewerken door waarden toe te voegen of te vervangen op basis van de onderstaande indelingsrichtlijnen van Google. Nieuwe boeken kunnen worden toegevoegd door gegevens in nieuwe rijen op te geven.

U kunt ook kolommen verwijderen die u niet wilt bewerken. De gegevens in die kolommen blijven ongewijzigd wanneer u de spreadsheet uploadt. (Uitzonderingen omvatten de kolom ID die altijd vereist is en de kolom Titel die is vereist voor nieuwe boeken die via de spreadsheet worden toegevoegd.) Bepaalde kolommen zijn alleen van toepassing op boeken die kunnen worden verkocht op Google Play.

Kolommen in de spreadsheet (klik om uit te vouwen/samen te vouwen)
Spreadsheets kunnen alleen goed worden verwerkt als ze zijn ingedeeld op basis van onze specificaties.
 • Sommige kolommen accepteren alleen een set specifieke waarden. U kunt de lijst met geaccepteerde waarden voor elke kolom hieronder bekijken.
 • Als de kolomnaam extra informatie tussen vierkante haken bevat, deelt u uw gegevens op die manier in, met de opgegeven details tussen vierkante haken.
 • De kolomkoppen en geaccepteerde waarden kunnen worden gewijzigd. (In het verleden vereiste ons systeem dat koppen en bepaalde waarden in het Engels werden opgegeven. Ze moeten nu in de lokale taal worden opgegeven.) We raden u aan een nieuwe gedownloade versie van uw spreadsheet te gebruiken om compatibiliteit te waarborgen.
ID Het primaire ISBN-nummer of een andere ID voor het boek. Vereist. Als u de waarde in deze kolom wijzigt, worden de gegevens in de rij van toepassing op een ander boek (en kan een nieuwe boekrecord worden gemaakt). Het boek met de oude ID wordt niet verwijderd uit uw account.
Status (niet aanpassen) Of een voorbeeld van het boek beschikbaar is, of het boek te koop is en of er acties zijn vereist. Deze kolom dient uitsluitend ter informatie. Wijzigingen die in deze kolom worden aangebracht, worden genegeerd wanneer u de spreadsheet uploadt.
Label (niet aanpassen) De naam van de template waarmee het boek is gemaakt. Wijzigingen die in deze kolom worden aangebracht, worden niet weergegeven in uw account wanneer u de spreadsheet uploadt. Het is niet mogelijk de labels voor een bestaand boek te wijzigen.
Play Store-link (niet aanpassen) De URL van de pagina van het boek op Google Play (als het boek live is op Google Play). Wijzigingen die in deze kolom worden aangebracht, worden genegeerd wanneer u de spreadsheet uploadt.
Inschakelen voor verkoop? Of het boek wordt verkocht op Google Play. (Er zijn aanvullende gegevens, zoals prijzen, vereist voordat een boek te koop kan worden aangeboden.)

Geaccepteerde waarden:
 • Ingeschakeld voor verkoop: Yes, Y of +
 • Niet ingeschakeld voor verkoop: No, N, of -
Titel De titel van het boek. Vereist als dit boek wordt toegevoegd aan uw account.
Subtitel De ondertitel van het boek, indien van toepassing.
Indeling van boek De indeling van het boek. Geaccepteerde waarden:
 • Digitaal (digitale indeling)
 • Hardback (gebonden indeling)
 • Paperback (paperbackindeling)
Gerelateerde ID [indeling, relatie], gescheiden door puntkomma's Het ISBN-nummer of de ID van andere boeken die zijn gerelateerd aan dit boek. Als de elektronische en gedrukte versies van een titel bijvoorbeeld verschillende ISBN-nummers hebben, kunt u de andere versie in deze kolom opgeven. Voeg de indeling van het gerelateerde boek toe, gevolgd door een komma, en vervolgens de relatie van het gerelateerde boek met het huidige boek. Plaats alles na de ID binnen vierkante haken. U kunt meerdere gerelateerde ID's met puntkomma's van elkaar scheiden. Voorbeelden:
 • Als het ISBN-nummer in de eerste kolom van toepassing is op de elektronische versie, kunt u het ISBN-nummer van de gedrukte versie van hetzelfde boek als volgt opgeven. Zo kunnen lezers het boek vinden op Google Play, ongeacht welk ISBN-nummer ze gebruiken.

  9781234567890 [Paperback, Epublication based on]
 • Als het ISBN-nummer in de eerste kolom van toepassing is op de gedrukte versie, kunt u het ISBN-nummer van de elektronische versie van hetzelfde boek als volgt opgeven. Zo kan Google (indien van toepassing) een link om uw boek op Google Play te kopen, weergeven op de voorbeeldpagina op Google Boeken.

  9781234567891 [Digitaal, Electronic version available as]
 • Als het ISBN-nummer in de eerste kolom is gerelateerd aan meerdere andere ISBN-nummers, gebruikt u een puntkomma tussen de items tussen vierkante haken.

  9781234567890 [Digitaal, Electronic version available as]; 9781234567891 [Paperback, Is other-language version of]
Geaccepteerde waarden voor de indeling:
 • Digitaal (digitale indeling)
 • Hardback (gebonden indeling)
 • Paperback (paperbackindeling)
 • Onbekend (onbekende indeling)
Geaccepteerde waarden voor de relatie:
 • Is part of (het boek is ook beschikbaar als deel van het gerelateerde boek)
 • Includes (het boek bevat het gerelateerde boek)
 • Alternative format (het boek is in een alternatieve indeling beschikbaar als het gerelateerde boek)
 • Is other-language version of (het boek is een versie van het gerelateerde boek in een andere taal)
 • Epublication based on (het boek is een elektronische publicatie op basis van het gedrukte gerelateerde boek)
 • Electronic version available as (het boek is een gedrukt product met een elektronische versie als het gerelateerde boek)
 • Replaces (het boek vervangt, of is een nieuwe versie van, het gerelateerde boek)
 • Replaced by (het boek is vervangen door, of is een oude versie van, het gerelateerde boek)
Bijdrager [rol], gescheiden door puntkomma's Bijdragers aan het boek, zoals de schrijver, redacteur of illustrator. U moet de rol van elke bijdrager opgeven tussen vierkante haken na de naam. U kunt meerdere bijdragers vermelden door ze met puntkomma's van elkaar te scheiden. Voorbeeld:
John Smith [Author]; Mary Jones [Editor]

Geaccepteerde waarden voor de rol:

 • Auteur
 • Redacteur
 • Gemaakt door
 • Fotograaf
 • Fototekst
 • Vertaler
 • Samensteller
 • Illustrator
 • Overig
 • Potentiële schrijver
 • Co-auteur
 • Ghostwriter
 • Schrijver van voorwoord
 • Schrijver van introductie
 • Schrijver van inleiding
 • Schrijver van nawoord
 • Schrijver van notities
 • Schrijver van proloog
 • Schrijver van commentaar
 • Oorspronkelijke schrijver
 • Redacteur van serie
 • Volume editor
 • Hoofdredacteur
 • Adviserend redacteur
 • Bewerkend redacteur
 • Drukker
 • Uitgever
 • Eerdere eigenaar
Biografische opmerking Biografische informatie over de bijdragers. Basis-html-code wordt geaccepteerd (maar geen hyperlinks).
Taal De primaire taal van het boek. Gebruik hiervoor drieletterige ISO 639-2/B-codes. Geef bijvoorbeeld eng op voor Engels.
Onderwerpcode [schema], gescheiden door puntkomma's Het onderwerp van het boek. Dit moet een code zijn die wordt gespecificeerd door een van de geaccepteerde onderwerpschema's of de exacte tekstbeschrijving zoals beschreven in het schema. Het schema moet tussen vierkante haken worden opgegeven na elk onderwerp. U kunt onderwerpcodes leveren voor verschillende schema's, gescheiden door puntkomma's. Voorbeeld:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Of:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Geaccepteerde schema's:

 • BISAC [Versie 2014] (Noord-Amerika)
 • BIC (Verenigd Koninkrijk en Australië)
 • WGSneu (Duitsland)
 • C-Code (Japan)
 • CLIL (Frankrijk)
 • UDC (Rusland)
 • GKSS (Zuid-Korea)
 • Manga (Japan en Zuid-Korea)
Leeftijdsgroep, gescheiden door komma's De leeftijdsgroep van het publiek waarvoor dit boek is bedoeld. U kunt meerdere leeftijdsgroepen opgeven door ze met komma's van elkaar te scheiden. Als u een volwassen publiek wilt opgeven, geeft u '18+' op. Voorbeeld:
13-17, 18+
Bepaalde spreadsheetprogramma's kunnen leeftijdsgroepen behandelen als berekeningen (bijv. '13-17' als '13 min 17'). U kunt dit voorkomen door een komma aan het einde toe te voegen ('13-17,').
Beschrijving Een beschrijving van het boek, zoals kan worden gevonden op de achterkant van het fysieke boek. Basis-html-code wordt geaccepteerd (maar geen hyperlinks).
Publicatiedatum De publicatiedatum van het boek in de notatie D:JJJJ-MM-DD, waarbij JJJJ-MM-DD de datum aangeeft. (Het voorvoegsel D: is optioneel.)
In bepaalde spreadsheetprogramma's wordt de notatie van datums aangepast. Controleer of de gegevens in deze kolom de juiste notatie hebben voordat u de spreadsheet uploadt.
Aantal pagina's Het aantal pagina's in het boek.
Naam van reeks De naam van de reeks waarbij het boek hoort, indien van toepassing.
Deel in de reeks Het nummer van het boekdeel als het boek bij een reeks hoort.
Voorbeeldtype Het percentage van het boek dat als voorbeeld kan worden bekeken op Google Boeken. (Dit verschilt van het percentage waarvan een voorbeeld kan worden bekeken in de Google Play Store.) Er moet minimaal een waarde van 20 procent worden ingesteld en geaccepteerde waarden worden steeds met 10 procent verhoogd (zoals 30 procent, 40 procent, enzovoort).
Voorbeeldregio's De landen waar een voorbeeld van dit boek kan worden bekeken op Google Boeken. De landen worden aangegeven met door komma's gescheiden tweeletterige ISO 3166-1-codes. Deze lijst moet alle landen bevatten waar dit boek te koop wordt aangeboden.

Als u beschikt over wereldwijde rechten, geeft u WORLD op. U kunt landen uitsluiten door ze toe te voegen na WORLD, van elkaar gescheiden door komma's en elk voorafgegaan door een min-teken (-). Voorbeelden:

Alle regio's, behalve de Verenigde Staten en Canada, opgeven:
WORLD,-CA,-US

Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië opgeven:

DE,ES,FR,IT
Tekst voor link Kopen De tekst van de link die verwijst naar de gespecificeerde aankooppagina voor dit boek. Gewoonlijk is dit uw bedrijfsnaam of websitenaam, zoals 'Voorbeeldpublicatie' of 'Voorbeelduitgever online'.
Link Kopen De URL van de gespecificeerde aankooppagina voor dit boek op uw e-commercesite. Google Boeken bevat automatisch links naar sites van populaire boekwinkels. Met deze link kunt u bezoekers aansporen naar uw eigen pagina voor dit boek te gaan. Als u 'Voorbeelduitgever online' heeft opgegeven voor 'Tekst link Kopen' hierboven en http://www.voorbeeldpublicatie.com/boek/12345.html als 'Link Kopen' voor dit boek, wordt een gebruiker die op 'Voorbeelduitgever online' klikt, naar die webpagina gebracht.
Naam uitgever De naam die u wilt weergeven als de persoon, imprint of uitgever die dit boek heeft ingediend bij Google Boeken.
Website van uitgever De URL van uw website, die kijkers kunnen bereiken door op uw uitgeversnaam te klikken.
Foto's weergeven in voorbeeld? Of foto's of illustraties moeten worden weergegeven in het voorbeeld van uw boek. Schakel deze optie uit als u niet over de benodigde rechten beschikt. Als een boek een aanzienlijk aantal afbeeldingen bevat, kunnen we dit boek alleen verkopen als we foto's mogen weergeven of als we een EPUB-bestand ontvangen. Geaccepteerde waarden:
 • Foto's weergeven: Yes, Y of +
 • Foto's niet weergeven: No, N of -
Downloaden van pdf toegestaan? Of gebruikers van Google Boeken een volledig exemplaar van uw boek mogen downloaden als pdf-bestand. Geaccepteerde waarden:
 • Downloaden toestaan: Yes, Y of +
 • Downloaden niet toestaan: No, N of -
Te koop vanaf De datum waarop het boek beschikbaar komt voor verkoop, in de notatie D:JJJJ-MM-DD, waarbij JJJJ-MM-DD de datum aangeeft. (Het voorvoegsel D: is optioneel.) Als dit een datum in de toekomst is en uw boek is ingeschakeld voor verkoop, kan het boek niet vóór deze datum worden gekocht.
In bepaalde spreadsheetprogramma's wordt de notatie van datums aangepast. Controleer of de gegevens in deze kolom de juiste notatie hebben voordat u de spreadsheet uploadt.
DRM ingeschakeld? Of DRM-software (Digital Rights Management) moet worden toegepast op het boek wanneer het wordt verkocht op Google Play. Geaccepteerde waarden:
 • DRM inschakelen: Yes, Y of +
 • DRM niet inschakelen: No, N of -
Foto's weergeven in e-boek? Of foto's of illustraties in het boek moeten worden weergegeven wanneer het wordt verkocht op Google Play. Schakel deze optie uit als u niet over de benodigde rechten beschikt. Als een boek een aanzienlijk aantal afbeeldingen bevat, kunnen we dit boek alleen verkopen als deze optie is ingeschakeld of als we een EPUB-bestand ontvangen. Geaccepteerde waarden:
 • Foto's weergeven: Yes, Y of +
 • Foto's niet weergeven: No, N of -
Gescande pagina's opnemen? Of mensen die het boek op Google Play kopen, de pdf-versie met de oorspronkelijke indeling mogen bekijken. Geaccepteerde waarden:
 • Gescande pagina's opnemen: Yes, Y of +
 • Gescande pagina's niet opnemen: No, N of -
Voor een volwassen publiek? Of dit boek content voor volwassenen bevat en bedoeld is om gelezen te worden door volwassenen.
Beschikbaar percentage voor kopiëren/plakken Welk percentage van het boek een koper kan kopiëren en plakken. Geef een getal tussen 0 en 100 op in stappen van 10 of 5 (bijvoorbeeld 0, 5, 10, 20, 30, enzovoort).
De spreadsheet bevat extra kolommen als u ervoor heeft gekozen ook de prijzen te downloaden. Hieronder vindt u meer informatie.

Prijzen bewerken in een spreadsheet

Als uw boeken kunnen worden verkocht op Google Play, kunt u prijzen voor uw boeken bulksgewijs wijzigen, toevoegen of verwijderen met spreadsheets. Om te zorgen dat u alleen prijzen voor boeken op Google Play opgeeft (en niet voor boeken waarvoor alleen een voorbeeld beschikbaar is), filtert u uw spreadsheet door te controleren op een waarde van Yes (of Y of +) in de kolom Inschakelen voor verkoop? voordat u de prijzen aanpast.

Voor decimale tekens voor prijzen moet de conventie voor de taal van de koppen in de spreadsheet worden gevolgd. Als de kop bijvoorbeeld in het Duits is, verwacht ons systeem een komma als decimaal teken (bijvoorbeeld 3,00), terwijl we een punt als decimaal teken verwachten voor spreadsheets met Engelse koppen (bijvoorbeeld 3.00).

Valutaconversie

Als valutaconversie is ingeschakeld, kunt u configureren welke boeken en prijzen u wilt omrekenen voor verkoop in andere landen. In de spreadsheet ziet u twee kolommen voor elke prijs: de eerste kolom bevat de prijs als numerieke waarde en de tweede kolom bevat de landen waar die prijs van toepassing is. Als een of meer van de vermelde landen een andere valuta gebruiken dan de opgegeven valuta voor de prijs, kan de tool voor valutaconversie uw opgegeven prijs automatisch omrekenen naar de valuta van het doelland. Bekijk het gedeelte over het wijzigen van de landen waar een prijs van toepassing is voor gedetailleerde instructies.

Een prijs toevoegen

Als u een prijs wilt toevoegen die uw boeken momenteel niet hebben, moet u eerst dat prijstype in de spreadsheet downloaden zodat u de juiste prijskop heeft om te gebruiken. Nadat u Boeken exporteren heeft geselecteerd, vinkt u het selectievakje Een prijs toevoegen aan en geeft u de details op van het prijstype dat u wilt toevoegen.

Download en open de spreadsheet, vul de waarden voor die nieuwe prijs in en ga terug om de spreadsheet te uploaden.

Een prijs verwijderen

Download de prijzen die u wilt verwijderen aan de hand van de instructies voor het downloaden van prijzen en open de spreadsheet. Overal waar een waarde voor de prijs wordt weergegeven, vervangt u die waarde door twee sterretjes (**). De prijzen met ** worden verwijderd wanneer u de spreadsheet uploadt. Boeken zonder prijzen voor een bepaalde regio kunnen daar niet worden verkocht.

Een prijs wijzigen

Als u een prijs wilt wijzigen, bewerkt u de numerieke waarde in de betreffende kolom voor het boek.

De landen wijzigen waar een prijs van toepassing is

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u de landen wilt wijzigen waar uw prijs van toepassing is. De rechten voor het boek kunnen zijn gewijzigd of mogelijk wilt u een bestaande prijs gebruiken voor alle wereldwijde verkopen zodra u valutaconversie heeft ingeschakeld, zoals in het onderstaande voorbeeld wordt weergegeven. Volg deze stappen als u de landen wilt wijzigen waar een prijs van toepassing is:

 1. Download de prijs die u wilt wijzigen aan de hand van de instructies voor het downloaden van prijzen en open de spreadsheet. Er zijn twee kolommen voor elke catalogusprijs: de prijs, gevolgd door de landen waar die prijs van toepassing is.

  ID USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs Landen voor USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs
  012345678 ... 9,99 US

  Uitleg van de kolomkoppen in het voorbeeld:

  • ID: De ID.
  • USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs: De adviesprijs, exclusief btw, in Amerikaanse dollars.
  • Landen voor USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs: De landen waar de hiervoor genoemde prijs moet worden toegepast. Voor landen waar de opgegeven valuta niet de lokale valuta is, moet valutaconversie zijn ingeschakeld als u de prijs daar wilt toepassen.
 2. Bewerk de lijst met landen aan de hand van onze indelingsrichtlijnen.

  ID USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs Landen voor USD [Adviesprijs, exclusief btw] Prijs
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Sla de spreadsheet op en ga terug naar het Partnercentrum om de spreadsheet in te zenden volgens onze instructies voor uploaden.

Boeken toevoegen met een spreadsheet

U kunt extra boeken toevoegen aan uw account door de bijbehorende gegevens in lege rijen op te geven. (Als u geen bewerkingen doorvoert in bestaande boeken, kunt u die rijen volledig verwijderen.) Hoewel we u aanraden zo veel mogelijk gegevens te leveren, zijn ten minste de volgende kolommen vereist:

Wanneer u de spreadsheet uploadt, worden deze boeken toegevoegd met de instellingen voor uw standaardtemplate. U moet de boekomslag en het contentbestand afzonderlijk uploaden. Meer informatie.

Een spreadsheet uploaden

 1. Als u de wijzigingen in uw spreadsheet heeft doorgevoerd, slaat u de spreadsheet op in een van de geaccepteerde indelingen:

  Geaccepteerde indelingen Geaccepteerde coderingen* Geaccepteerde bestandsnaamextensies
  • door komma's gescheiden
  • door tabs gescheiden
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Ons systeem probeert andere coderingen te verwerken, maar we raden u ten zeerste aan een van de vermelde coderingen te gebruiken.
 2. Ga terug naar het Partnercentrum. Terwijl u de boekencatalogus bekijkt, klikt u op de knop Geavanceerd en vervolgens op CSV uploaden.

 3. Klik op de knop Bestand kiezen, selecteer het bewerkte spreadsheetbestand op de computer en klik op Uploaden.

 4. Nadat het bestand is geüpload, kan het enige tijd duren voordat uw wijzigingen worden weergegeven in uw account. U ontvangt geen directe meldingen over fouten in uw spreadsheet. Bekijk uw uploadgeschiedenis voor spreadsheets om te controleren of uw spreadsheet correct is verzonden.

Uploadgeschiedenis voor spreadsheets weergeven

Als u de status van uw spreadsheetinzending wilt bekijken, gaat u naar de boekencatalogus in uw Partnercentrum-account en klikt u op de knop Geavanceerd. Selecteer CSV-uploadgeschiedenis weergeven. Er wordt een lijst met uw eerdere uploads weergegeven met tijdstempels en het aantal rijen dat is verwerkt voor elk bestand. Als er geen rijen konden worden verwerkt, heeft dat bestand de status Ongeldig. Anders is de status Voltooid. (Er kunnen nog steeds fouten staan in voltooide uploads.)

Als u informatie over fouten wilt bekijken, klikt u op het nummer van rijen met fouten. U wordt gevraagd een spreadsheet te downloaden met de specifieke foutberichten voor uw upload. De eerste kolom bevat de ID van de rij met de fout en de tweede kolom bevat de specifieke waarde die de fout heeft veroorzaakt, samen met een foutbericht. Gebruik deze informatie om uw spreadsheet te corrigeren en upload deze vervolgens opnieuw.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
82437
false