Izklājlapas (vairāku grāmatu iestatījumu maiņa)

Ja vēlaties pievienot vai rediģēt vairākas grāmatas vienlaikus, apsveriet iespēju izmantot izklājlapas. Varat lejupielādēt izklājlapu, kurā jau ir iekļauta informācija, ko ievadījāt partneru centrā. Pēc tam varat savā datorā pielāgot iestatījumus un bibliogrāfisko informāciju savām grāmatām un augšupielādēt rediģēto izklājlapu, lai lietotu šīs izmaiņas.

Šajā lapā ietvertās tēmas

Izklājlapas lejupielāde

Savā partneru centra kontā atveriet grāmatu katalogu un noklikšķiniet uz pogas Eksportēt grāmatas. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt metadatu kolonnas, lai iekļautu grāmatu bibliogrāfisko informāciju un pamata iestatījumus. Pēc noklusējuma izklājlapā būs iekļauta informācija par visām katalogā esošajām grāmatām. Ja vēlaties izveidot izklājlapu ar savu grāmatu apakškopu, jums vispirms ir jāfiltrē katalogs. Lejupielādētajā izklājlapā būs ietverti tikai meklēšanas rezultāti.

Cenu lejupielāde

Ja jūsu grāmatas var pārdot pakalpojumā Google Play, kopā ar visiem grāmatu datiem varat lejupielādēt arī cenas. Lai to paveiktu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt cenu kolonnas.

Piezīme. Pašlaik varat lejupielādēt un rediģēt tikai tās cenas, kuras netika automātiski konvertētas no citas valūtas. Tomēr cenas, kas pievienotas, izmantojot izklājlapu, var pārrakstīt konvertētās cenas.

Varat arī pievienot cenas. Piemēram, ieteicams norādīt mazumtirdzniecības cenas jaunā valūtā. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Pievienot jaunas cenas šīm grāmatām un norādiet jaunās cenas veidu.

Cenas veids ir visa informācija par cenu, izņemot pašu mazumtirdzniecības cenu.

 • Valūta
 • Cenas veids
  • Fiksēta: vai cena tiek izmantota valstī, kur tai tiek piemērots fiksētās cenas likums?
  • Ar nodokļiem: vai cenā ir ietverts nodoklis?

Ja vēlaties pievienot vairākas jaunas cenas, noklikšķiniet uz Pievienot citu cenu.

Izklājlapas skatīšana un rediģēšana

Atveriet failu, kuru lejupielādējāt izklājlapu programmā (piemēram, Microsoft Excel, OpenOffice Calc vai LibreOffice Calc). Ja izklājlapa izskatās savādi, norādiet, ka atverat failu, kurš ir atdalīts ar tabulēšanas rakstzīmēm un kurā tiek izmantots kodējums UTF-16.

Varat rediģēt izklājlapu, pievienojot vai aizstājot vērtības atbilstoši Google formatēšanas norādījumiem, kas pieejami tālāk. Jaunas grāmatas var pievienot, norādot informāciju jaunās rindās.

Varat arī dzēst visas kolonnas, kurās nestrādāsiet, un nekādi dati šajās kolonnās netiks mainīti, kad augšupielādēsiet izklājlapu. (Izņēmums ir kolonna Identifikators, kas vienmēr jāiekļauj, un kolonna Nosaukums, kas jānorāda jaunām grāmatām, kuru pievienošanai tiek izmantota izklājlapa.) Dažas kolonnas attiecas tikai uz grāmatām, kuras var pārdot pakalpojumā Google Play.

Kolonnas izklājlapā (noklikšķiniet, lai izvērstu/sakļautu)
Lai izklājlapas tiktu veiksmīgi apstrādātas, tās ir jāformatē atbilstoši mūsu specifikācijām.
 • Dažās kolonnās var norādīt tikai noteiktu vērtību kopu. Tālāk skatiet sarakstu ar pieļaujamajām vērtībām katrai kolonnai.
 • Ja kolonnas nosaukumā ir ietverta papildinformācija kvadrātiekavās, formatējiet datus tādā pašā veidā, ietverot norādīto informāciju kvadrātiekavās.
 • Kolonnu galvenes un pieļaujamās vērtības var mainīties. (Piemēram, kādreiz mūsu sistēmai bija nepieciešams, lai kolonnu galvenes un dažas vērtības būtu norādītas angļu valodā. Tagad tās ir jānorāda vietējā valodā.) Lai nodrošinātu saderību, ieteicams izmantot tikko lejupielādētu izklājlapas versiju.
Identifikators Grāmatas primārais ISBN vai cits identifikators. Jānorāda obligāti. Mainot vērtību šajā kolonnā, visa rindā norādītā informācija tiks lietota citai grāmatai (iespējams, tiks izveidots jauns grāmatas ieraksts); grāmata ar iepriekšējo identifikatoru netiks dzēsta no jūsu konta.
Statuss (nemainīt) Norāda, vai ir pieejams grāmatas priekšskatījums, vai tā ir pārdošanā un vai ir jāveic kādas darbības. Šī kolonna ir paredzēta tikai informatīvam nolūkam. Visas šajā kolonnā veiktās izmaiņas tiks ignorētas, kad augšupielādēsiet izklājlapu.
Iezīme (nemainīt) Tās veidnes nosaukums, kas tika izmantota grāmatas izveidei. Ņemiet vērā, ka nekādas šajā kolonnā veiktās izmaiņas netiks attēlotas kontā, kad augšupielādēsiet izklājlapu. Esošas grāmatas iezīmes nav iespējams mainīt.
Play veikala saite (nepārveidot) Grāmatas lapas URL pakalpojumā Google Play (ja grāmata ir pieejama pakalpojumā Google Play). Visas šajā kolonnā veiktās izmaiņas tiks ignorētas, kad augšupielādēsiet izklājlapu.
Vai iespējot pārdošanai? Norāda, vai grāmata tiks pārdota pakalpojumā Google Play. (Ņemiet vērā, ka pirms grāmatas ievietošanas pārdošanā ir jānorāda papildinformācija, piemēram, cenas.)

Atļautās vērtības:
 • iespējota pārdošanai: , Y vai +;
 • nav iespējota pārdošanai: , N vai -.
Nosaukums Grāmatas nosaukums. Jānorāda, ja šī grāmata tiek pievienota jūsu kontam.
Apakšnosaukums Grāmatas apakšnosaukums (ja tāds pastāv).
Grāmatas formāts Grāmatas formāts. Atļautās vērtības:
 • Elektroniski (digitālais formāts);
 • Cietie vāki (cieto vāku formāts);
 • Mīkstie vāki (mīksto vāku formāts).
Saistītais identifikators [Formāts, Saistība], atdalīt ar semikolu Citu ar šo grāmatu saistīto grāmatu ISBN vai identifikators. Piemēram, ja grāmatas elektroniskajam un drukātajam izdevumam ir atšķirīgi ISBN, šajā kolonnā varat norādīt otru izdevumu. Iekļaujiet saistītās grāmatas formātu, komatu un pēc tam tās saistību ar pašreizējo grāmatu, to visu ievadot kvadrātiekavās aiz identifikatora. Vairākus saistītos identifikatorus atdaliet ar semikoliem. Tālāk ir sniegti piemēri.
 • Ja pirmajā kolonnā ir norādīts elektroniskā izdevuma ISBN, varat norādīt drukātā izdevuma ISBN, kā norādīts tālāk. Tādējādi lasītāji varēs meklēt grāmatu pakalpojumā Google Play, izmantojot jebkuru ISBN.

  9781234567890 [Mīkstie vāki, E-publikācija, kas veidota no šīs grāmatas:]
 • Ja pirmajā kolonnā ir drukātā izdevuma ISBN, pēc tam varat norādīt EISBN ekvivalentu, kā norādīts tālāk. Tādējādi piemērotos gadījumos Google grāmatu priekšskatījuma lapā var tikt parādīta saite jūsu grāmatas iegādei pakalpojumā Google Play.

  9781234567891 [Elektroniski, Šīs grāmatas elektroniskā versija:]
 • Ja pirmajā kolonnā norādītais ISBN ir saistīts ar vairākiem citiem ISBN, kvadrātiekavās ietverto vienumu atdalīšanai izmantojiet semikolu.

  9781234567890 [Elektroniski, Šīs grāmatas elektroniskā versija:]; 9781234567891 [Mīkstie vāki, Šīs grāmatas versija citā valodā:]
Atļautās formāta vērtības:
 • Elektroniski (digitālais formāts);
 • Cietie vāki (cieto vāku formāts);
 • Mīkstie vāki (mīksto vāku formāts);
 • Nezināms (nezināms formāts).
Atļautās saistības vērtības:
 • Daļa no šīs: (šī grāmata ir pieejama kā daļa no saistītās grāmatas);
 • Ietver šo: (grāmatā ir ietverta saistītā grāmata);
 • Alternatīvs formāts (grāmata ir pieejama citā formātā kā saistītā grāmata);
 • Šīs grāmatas versija citā valodā: (grāmata ir saistītās grāmatas versija citā valodā);
 • E-publikācija, kas veidota no šīs grāmatas: (šī grāmata ir e-publikācija, kas veidota no saistītās grāmatas drukātā izdevuma);
 • Šīs grāmatas elektroniskā versija: (šī grāmata ir drukāts izdevums, saistītā grāmata ir elektronisks izdevums);
 • Aizstāj šo: (grāmata aizstāj saistīto grāmatu vai ir jauns saistītās grāmatas izdevums);
 • Grāmatu aizstāja šī: (grāmatu aizstāj saistītā grāmata, vai tā ir vecāks saistītās grāmatas izdevums).
Līdzautors [Loma], atdalīt ar semikolu Grāmatas veidotāji, piemēram, autors, redaktors vai ilustrators. Katra veidotāja loma ir jānorāda kvadrātiekavās aiz vārda. Norādot vairākus veidotājus, atdaliet tos ar semikolu. Piemērs:
Jānis Šmits [Author]; Anna Liepa [Editor]

Atļautās lomas vērtības:

 • Autors
 • Redaktors
 • Izveidoja
 • Fotogrāfs
 • Fotoattēlu tekstu autors
 • Tulkotājs
 • Sastādītājs
 • Ilustrētājs
 • Citi
 • Potenciālais autors
 • Līdzautors
 • Faktiskais autors
 • Priekšvārda autors
 • Ievada autors
 • Ievadraksta autors
 • Pēcvārda autors
 • Piezīmju autors
 • Prologa autors
 • Komentāru autors
 • Oriģināla autors
 • Sērijas redaktors
 • Volume editor
 • Galvenais redaktors
 • Redaktora palīgs
 • Redaktors adaptētājs
 • Iespiedējs
 • Izdevējs
 • Iepriekšējais īpašnieks
Biogrāfiska piezīme Biogrāfiska informācija par veidotājiem. Var izmantot vienkāršu HTML kodu (bet ne hipersaites).
Valoda Grāmatas galvenā valoda. Izmantojiet trīs burtu ISO 639-2/B kodus. Piemēram, ievadiet eng, lai norādītu angļu valodu.
Temata kods [Shēma], atdalīt ar semikolu Grāmatas temats. Tam jābūt vai nu kodam, kas norādīts vienā no mūsu atļauto tematu shēmām, vai arī precīzam teksta aprakstam, kā aprakstīts shēmā. Shēma ir jānorāda kvadrātiekavās aiz katra temata. Tematu kodus var norādīt vairākām shēmām, atdalot ar semikolu. Piemērs:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Vai arī:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Atļautās shēmas:

 • BISAC [2014. gada izdevums] (Ziemeļamerika)
 • BIC (Lielbritānija un Austrālija)
 • WGSneu (Vācija)
 • C-Code (Japāna)
 • CLIL (Francija)
 • UDC (Krievija)
 • GKSS (Dienvidkoreja)
 • Manga (Japāna un Dienvidkoreja)
Vecuma grupa, atdalīt ar semikolu Šīs grāmatas mērķauditorijas vecuma grupa. Vairākas vecuma grupas var uzskaitīt, izmantojot komatus. Lai norādītu pieaugušo mērķauditoriju, ievadiet “18+”. Piemērs:
13–17, 18+
Dažas izklājlapu programmas var interpretēt vecuma grupas kā matemātiskas izteiksmes (piemēram, “13–17” kā “13 mīnus 17”). Lai to novērstu, varat beigās iekļaut komatu (“13–17,”).
Apraksts Grāmatas apraksts, piemēram, uz aizmugures vāka publicētais teksts. Var izmantot vienkāršu HTML kodu (bet ne hipersaites).
Publicēšanas datums Grāmatas publicēšanas datums formātā D:GGGG-MM-DD; GGGG-MM-DD apzīmē datumu. (Prefikss D: nav jānorāda obligāti.)
Dažās izklājlapu programmās tiks mainīts datumu formāts. Augšupielādējot izklājlapu, visai informācijai šajā kolonnā ir jābūt pareizajā formātā.
Lapu skaits Grāmatas lappušu skaits.
Sērijas nosaukums Grāmatu sērijas nosaukums, ja grāmata ir ietverta sērijā.
Sējums sērijā Grāmatas sējuma numurs, ja grāmata ir ietverta grāmatu sērijā.
Priekšskatījuma veids Grāmatas satura daļa, ko var priekšskatīt pakalpojumā Google grāmatas. (Šis daudzums atšķiras no daudzuma, kuru var priekšskatīt Google Play veikalā.) Jāiestata vismaz 20%; vērtību var palielināt ik pa 10% (piemēram, 30%, 40% utt.).
Teritorijas, kurās var priekšskatīt Valstis, kurās šo grāmatu var priekšskatīt pakalpojumā Google grāmatas; norādiet divu burtu ISO 3166-1 kodus, atdalot tos ar komatiem. Šajā sarakstā ir jānorāda visas valstis, kurās šī grāmata ir iespējota pārdošanai.

Ja jums ir tiesības visā pasaulē, ievadiet WORLD. Ja vēlaties izslēgt vienu vai vairākas valstis, norādiet tās aiz WORLD (atdalot ar komatiem) un pirms koda pievienojiet mīnuszīmi (-). Tālāk ir sniegti piemēri.

Lai norādītu visas teritorijas, izņemot ASV un Kanādu:
WORLD,-CA,-US

Lai norādītu Vāciju, Spāniju, Franciju un Itāliju:

DE,ES,FR,IT
Iegādes saites teksts Tās saites teksts, kura novirza uz šīs grāmatas iegādes lapu. Parasti tas ir uzņēmuma vai vietnes nosaukums, piemēram, “Izdevējs” vai “Izdevniecības tiešsaistes veikals”.
Iegādes saite Šīs grāmatas iegādes lapas URL jūsu e-komercijas vietnē. Ņemiet vērā, ka pakalpojumā Google grāmatas tiek automātiski izveidota saite uz populārām grāmatu mazumtirgotāju vietnēm. Šī saite ir paredzēta, lai veicinātu apmeklētāju novirzīšanu uz šīs grāmatas lapu. Ja kā iegādes saites tekstu iepriekš norādījāt “Izdevniecības tiešsaistes veikals" un kā iegādes saiti šai grāmatai norādījāt http://www.izdevnieciba.lv/gramatas/12345.html, lietotājs, kurš noklikšķinās uz teksta “Izdevniecības tiešsaistes veikals”, tiks novirzīts uz šo konkrēto tīmekļa lapu.
Izdevēja nosaukums Nosaukums, kas apzīmēs personu, izdevniecību vai izdevēju, kurš iesniedza šo grāmatu pakalpojumā Google grāmatas.
Izdevēja vietne Jūsu vietnes URL, kuru lietotāji var atvērt, noklikšķinot uz jūsu izdevēja nosaukuma.
Vai rādīt fotoattēlus priekšskatījumā? Iestatījums, kas norāda, vai grāmatas priekšskatījumā tiek rādīti fotoattēli un ilustrācijas. Atspējojiet šo opciju, ja jums nav atbilstošu tiesību. Grāmata, kurā ir ietverts daudz attēlu, var tikt pārdota tikai tad, ja norādīsiet, ka mēs varam rādīt fotoattēlus, vai ja mēs saņemsim EPUB failu. Atļautās vērtības:
 • rādīt fotoattēlus: , Y vai +;
 • nerādīt fotoattēlus: , N vai -.
Vai PDF faila lejupielāde ir atļauta? Norāda, vai pakalpojuma Google grāmatas lietotājiem ir atļauts lejupielādēt visu grāmatas kopiju kā PDF failu. Atļautās vērtības:
 • atļaut lejupielādi: , Y vai +;
 • neatļaut lejupielādi: , N vai -.
Pārdošanas datums Formātā D:GGGG-MM-DD norādīts datums, kad grāmatai ir jābūt pieejamai pārdošanā; GGGG-MM-DD apzīmē datumu. (Prefikss D: nav jānorāda obligāti.) Ja šis datums ir nākotnē un jūsu grāmata ir iespējota pārdošanai, tā nebūs pieejama pārdošanā pirms šī datuma.
Dažās izklājlapu programmās tiks mainīts datumu formāts. Augšupielādējot izklājlapu, visai informācijai šajā kolonnā ir jābūt pareizajā formātā.
Vai iespējot digitālā satura tiesību pārvaldību? Norāda, vai, pārdodot grāmatu pakalpojumā Google Play, tai tiek lietota digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) programmatūru grāmatai, kad tā tiek pārdota pakalpojumā . Atļautās vērtības:
 • iespējot digitālā satura tiesību pārvaldību: , Y vai +;
 • neiespējot digitālā satura tiesību pārvaldību: , N vai -.
Vai rādīt fotoattēlus e-grāmatā? Norāda, vai, pārdodot grāmatu pakalpojumā Google Play, tiek rādīti tās fotoattēli vai ilustrācijas. Atspējojiet šo opciju, ja jums nav atbilstošu tiesību. Grāmata, kurā ir ietverts daudz attēlu, var tikt pārdota tikai tad, ja būs iespējota šī opcija vai ja mēs saņemsim EPUB failu. Atļautās vērtības:
 • rādīt fotoattēlus: , Y vai +;
 • nerādīt fotoattēlus: , N vai -.
Vai ietvert skenētās lapas? Iestatījums, kas norāda, vai lietotāji, kuri iegādājas grāmatu pakalpojumā Google Play, var skatīt PDF versiju, kurā ietverts oriģinālais izkārtojums. Atļautās vērtības:
 • ietvert skenētās lapas: , Y vai +;
 • neietvert skenētās lapas: , N vai -.
Vai paredzēta tikai pieaugušajiem? Norāda, vai grāmatā ir galvenokārt pieaugušajiem paredzēts saturs un tā ir paredzēta pieaugušajiem.
Kopējamā/ielīmējamā apjoma procentuālā vērtība Grāmatas daļa, ko pircējs var kopēt un ielīmēt. Ievadiet skaitli no 0 līdz 100 ar pieaugumiem apmērā 10 vai 5 (piemēram, 0, 5, 10, 20, 30 utt.).
Ja izvēlēsieties arī lejupielādēt cenas, izklājlapā būs pieejamas papildu kolonnas. Tālāk ir sniegta plašāka informācija.

Cenu rediģēšana izklājlapā

Ja jūsu grāmatas var pārdot pakalpojumā Google Play, varat izmantot izklājlapas, lai vienlaikus mainītu, pievienotu vai noņemtu vairāku grāmatu cenas. Lai norādītu cenas tikai grāmatām pakalpojumā Google Play (nevis grāmatām, kuras var tikai priekšskatīt), filtrējiet izklājlapu, meklējot vērtību (vai Y vai +) kolonnā Vai iespējot pārdošanai? , pirms maināt cenas.

Decimāldaļu atdalītājam ir jāatbilst tās valodas normām, kurā ir norādītas izklājlapas galvenes. Piemēram, ja galvenes ir latviešu valodā, decimāldaļas ir jāatdala ar komatiem (piem., 3,00), savukārt izklājlapās ar galvenēm angļu valodā decimāldaļas ir jāatdala ar punktiem (piem., 3.00).

Valūtas konvertēšana

Ja ir iespējota valūtas konvertēšana, varat konfigurēt, kuras cenas vēlaties konvertēt, lai pārdotu grāmatas citās valstīs. Izklājlapā katrai cenai redzēsiet divas kolonnas: pirmajā kolonnā ir ietverta cenas skaitliskā vērtība, un otrajā kolonnā ir norādītas valstis, kurās šī cena tiks lietota. Ja kādā no norādītajām valstīm izmantotā valūta atšķiras no cenā norādītās valūtas, valūtas konvertēšanas rīks atļaus automātiski konvertēt norādīto cenu mērķa valsts valūtā. Detalizētus norādījumus skatiet sadaļā par to valstu maiņu, kurās tiek lietota cena.

Cenas pievienošana

Lai pievienotu cenu, kas jūsu grāmatām pašlaik netiek izmantota, vispirms ir nepieciešams lejupielādēt šīs cenas veidu izklājlapā, lai darbam būtu pieejama pareizā galvene. Kad esat atlasījis opciju Eksportēt grāmatas, atzīmējiet izvēles rūtiņu Pievienot cenu un norādiet informāciju par pievienojamās cenas veidu.

Lejupielādējiet un atveriet izklājlapu, ievadiet jaunās cenas vērtības un pēc tam augšupielādējiet izklājlapu.

Cenas dzēšana

Lejupielādējiet dzēšamās cenas, izpildot norādījumus par cenu lejupielādi, un atveriet izklājlapu. Vietās, kur redzat cenas vērtību, nomainiet šo vērtību ar divām zvaigznītēm (**). Cenas, kurām norādīta vērtība **, tiks dzēstas, kad augšupielādēsiet izklājlapu. Grāmatas, kurām attiecīgajā teritorijā nav norādīta cena, nevar šeit pārdot.

Cenas maiņa

Lai mainītu cenu, vienkārši rediģējiet skaitlisko vērtību atbilstošajā grāmatas kolonnā.

Valstu, kurā tiek lietota cena, maiņa

Dažādu iemeslu dēļ var rasties nepieciešamība mainīt valstis, kurās tiek lietota cena. Iespējams, ir mainījušās ar grāmatu saistītās tiesības vai pēc valūtas konvertēšanas iespējošanas vēlaties izmantot kādu cenu pārdošanai visā pasaulē, kā parādīts piemērā tālāk. Lai mainītu valstis, kurās tiek lietota cena, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Lejupielādējiet maināmo cenu, izpildot norādījumus par cenu lejupielādi, un atveriet izklājlapu. Katrai cenai būs pieejamas divas kolonnas: cena un valstis, kurās cena tiek lietota.

  Identifikators ... USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena Valstis, kurās grāmatai noteikta šāda cena: USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena
  012345678 ... 9,99 US

  Šajā piemērā izmantoto kolonnu galveņu skaidrojums

  • Identifikators: identifikators.
  • USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena: ieteicamā mazumtirdzniecības cena ASV dolāros (bez nodokļiem).
  • Valstis, kurās grāmatai noteikta šāda cena: USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena: valstis, kurās ir jālieto iepriekš minētā cena. Ja valstī izmantotā valūta atšķiras no norādītās valūtas, ir jāiespējo valūtas konvertēšana, lai cena attiecīgajā valstī būtu spēkā.
 2. Rediģējiet valstu sarakstu, ievērojot mūsu formatēšanas norādījumus.

  Identifikators ... USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena Valstis, kurās grāmatai noteikta šāda cena: USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Saglabājiet izklājlapu, pēc tam atgriezieties partneru centrā un iesniedziet to, ievērojot mūsu augšupielādes norādījumus.

Grāmatu pievienošana, izmantojot izklājlapu

Varat pievienot papildu grāmatas savā kontā, ievadot informāciju tukšajās rindās. (Ja neveicat labojumus esošajās grāmatās, varat dzēst šīs rindas.) Lai gan ieteicams norādīt pēc iespējas vairāk informācijas, obligāti jābūt vismaz šādām kolonnām:

Kad augšupielādēsiet izklājlapu, šīs grāmatas tiks pievienotas, izmantojot noklusējuma veidnes iestatījumus. Grāmatas vāka un satura failu augšupielāde būs jāveic atsevišķi. Uzziniet vairāk.

Izklājlapas augšupielāde

 1. Kad esat veicis nepieciešamās izmaiņas izklājlapā, saglabājiet to kādā no atļautajiem formātiem, kuri norādīti tālāk.

  Atļautie formāti Atļautie kodējumi* Atļautie failu nosaukumu paplašinājumi
  • atdalīti ar komatu
  • atdalīti ar tabulatoru
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Sistēma mēģinās apstrādāt citus kodējumus, taču ļoti ieteicams izmantot kādu no sarakstā norādītajiem kodējumiem.
 2. Atgriezieties partneru centrā. Atveriet grāmatu katalogu un noklikšķiniet uz pogas Papildu, pēc tam — uz Augšupielādēt CSV failu.

 3. Noklikšķiniet uz pogas Izvēlēties failu, datorā atlasiet rediģēto izklājlapas failu un noklikšķiniet uz Augšupielādēt.

 4. Var paiet kāds laiks, līdz izmaiņas pēc faila augšupielādēšanas tiks atspoguļotas jūsu kontā. Jūs netiksiet tieši brīdināts par kļūdām izklājlapā. Lai noteiktu, vai izklājlapa tika iesniegta sekmīgi, pārbaudiet izklājlapu augšupielādes vēsturi.

Izklājlapu augšupielādes vēstures skatīšana

Lai pārbaudītu iesniegtās izklājlapas statusu, savā partneru centra kontā atveriet grāmatu katalogu un noklikšķiniet uz pogas Papildu. Atlasiet Skatīt CSV failu augšupielādes vēsturi. Tiks parādīts saraksts, kurā būs norādītas iepriekšējās augšupielādes, laikspiedoli un katrā failā apstrādāto rindu skaits. Ja neviena rinda netika veiksmīgi apstrādāta, šī faila statuss būs Nederīgs. Pretējā gadījumā statuss būs Pabeigts. (Arī veiksmīgi pabeigtās augšupielādēs var būt kļūdas.)

Lai skatītu informāciju par jebkādām kļūdām, noklikšķiniet uz skaitļa, kas norāda kļūdainās rindas. Tiksiet aicināts lejupielādēt izklājlapu, kurā būs ietverti konkrēti augšupielādes kļūdu ziņojumi. Pirmajā kolonnā būs norādīts kļūdainās rindas identifikators, un otrajā kolonnā būs norādīta konkrēta vērtība, kas izraisīja kļūdu, kā arī kļūdas ziņojums. Izmantojiet šo informāciju, lai veiktu labojumus izklājlapā, un augšupielādējiet to vēlreiz.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
82437
false