Vairāku grāmatu iestatījumu maiņa

Lai vienlaikus pievienotu vai rediģētu vairākas grāmatas, varat izmantot izklājlapas. Varat lejupielādēt izklājlapu, kurā jau ir iekļauta partneru centrā ievadītā informācija. Pēc tam varat pielāgot iestatījumus un bibliogrāfisko informāciju un augšupielādēt rediģēto izklājlapu, lai lietotu šīs izmaiņas.

Izklājlapas lejupielāde

 1. Partneru centra kontā atveriet sadaļu Grāmatu katalogs.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Papildu opcijas.
 3. Atlasiet opciju Lejupielādēt grāmatu sarakstu.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu “Rādīt metadatu slejas”, lai iekļautu grāmatu bibliogrāfisko informāciju un pamata iestatījumus.

Padoms. Pēc noklusējuma izklājlapā ir informācija par visām katalogā iekļautajām grāmatām. Ja vēlaties izveidot izklājlapu ar informāciju par grāmatu apakškopu, vispirms jāfiltrē katalogs. Lejupielādētajā izklājlapā tiks iekļauti tikai meklēšanas rezultāti.

Cenu lejupielāde

Ja jūsu grāmatas var pārdot pakalpojumā Google Play, kopā ar visiem grāmatu datiem varat lejupielādēt arī cenas. Lai to paveiktu, atzīmējiet izvēles rūtiņu Rādīt cenu slejas.

Svarīgi: šajā izklājlapā nevarēs skatīt vai rediģēt cenas, kuru iestatīšanai izmantota valūtas konvertēšana. Tomēr, pievienojot cenas izklājlapā, var tikt ignorētas konvertētās cenas.

Varat arī pievienot cenas. Piemēram, ieteicams norādīt mazumtirdzniecības cenas jaunā valūtā. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Pievienot jaunas cenas šīm grāmatām un norādiet jaunās cenas veidu.

Cenas veids ir informācija par cenu, izņemot mazumtirdzniecības cenu:

 • valūta;
 • cenas veids.
  • Fiksēta — atzīmējiet šo izvēles rūtiņu valstīs vai reģionos, kuros (kā esat norādījis) uz jums attiecas fiksētu cenu tiesību akti.
  • Ar nodokļiem — atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, ja šajā cenā ir iekļauti piemērojamie nodokļi.

Lai pievienotu vairākas jaunas cenas, noklikšķiniet uz Pievienot jaunas cenas šīm grāmatām.

Izklājlapas skatīšana un rediģēšana

Atveriet lejupielādēto failu izklājlapu programmā (piemēram, Microsoft Excel, OpenOffice Calc vai LibreOffice Calc). Ja izklājlapa izskatās savādi, norādiet, ka atverat failu, kurā vērtības ir atdalītas ar tabulēšanas rakstzīmēm un tiek izmantots kodējums UTF-16.

Varat rediģēt izklājlapu, pievienojot vai aizstājot vērtības atbilstoši Google formatēšanas norādījumiem, kas pieejami tālāk. Jaunas grāmatas var pievienot, norādot informāciju jaunās rindās.

Varat arī dzēst visas kolonnas, kurās nestrādāsiet, un nekādi dati šajās kolonnās netiks mainīti, kad augšupielādēsiet izklājlapu. (Izņēmumi ir kolonna Identifikators, kas vienmēr ir jāiekļauj, un kolonna Nosaukums, kas vajadzīga jaunām grāmatām, kuru pievienošanai tiek izmantota izklājlapa.) Dažas kolonnas attiecas tikai uz grāmatām, ko var pārdot pakalpojumā Google Play.

Kolonnas izklājlapā (noklikšķiniet, lai izvērstu/sakļautu)
Lai izklājlapas tiktu veiksmīgi apstrādātas, tās ir jāformatē atbilstoši mūsu specifikācijām.
 • Dažās kolonnās var norādīt tikai noteiktu vērtību kopu. Tālāk skatiet sarakstu ar pieļaujamajām vērtībām katrai kolonnai.
 • Ja kolonnas nosaukumā ir ietverta papildinformācija kvadrātiekavās, formatējiet datus tādā pašā veidā, ietverot norādīto informāciju kvadrātiekavās.
 • Kolonnu galvenes un pieļaujamās vērtības var mainīties. (Piemēram, kādreiz mūsu sistēmai bija nepieciešams, lai kolonnu galvenes un dažas vērtības būtu norādītas angļu valodā. Tagad tās ir jānorāda vietējā valodā.) Lai nodrošinātu saderību, ieteicams izmantot tikko lejupielādētu izklājlapas versiju.
Identifikators Grāmatas galvenais ISBN vai cits identifikators. Jānorāda obligāti. Mainot vērtību šajā kolonnā, visa rindā norādītā informācija tiks lietota citai grāmatai (iespējams, tiks izveidots jauns grāmatas ieraksts); grāmata ar iepriekšējo identifikatoru netiks dzēsta no jūsu konta.
Statuss (nemainīt) Norāda, vai ir pieejams grāmatas priekšskatījums, vai tā ir pārdošanā un vai ir jāveic kādas darbības. Šī kolonna ir paredzēta tikai informatīvam nolūkam. Visas šajā kolonnā veiktās izmaiņas tiks ignorētas, kad augšupielādēsiet izklājlapu.
Iezīme (nemainīt) Grāmatas izveidei izmantotās veidnes nosaukums. Ņemiet vērā, ka nekādas šajā kolonnā veiktās izmaiņas netiks attēlotas kontā, kad augšupielādēsiet izklājlapu. Izveidotas grāmatas iezīmi nav iespējams mainīt.
Play veikala saite (nepārveidot) Grāmatas lapas URL pakalpojumā Google Play (ja grāmata ir pieejama pakalpojumā Google Play). Visas šajā kolonnā veiktās izmaiņas tiks ignorētas, kad augšupielādēsiet izklājlapu.
Vai iespējot pārdošanai? Norāda, vai grāmata tiks pārdota pakalpojumā Google Play. (Ņemiet vērā: lai grāmatu varētu pārdot, vispirms ir jānorāda arī cita informācija, piemēram, cenas.)

Atļautās vērtības:
 • pārdošana iespējota — , Y vai +;
 • pārdošana nav iespējota — , N vai -.
Nosaukums Grāmatas nosaukums. Jānorāda, ja vēlaties pievienot grāmatu savam kontam.
Apakšnosaukums Grāmatas apakšnosaukums (ja tāds pastāv).
Grāmatas formāts Grāmatas formāts. Atļautās vērtības:
 • Elektroniski (e-grāmatām);
 • Cietie vāki (cieto vāku formāts);
 • Mīkstie vāki;
 • Audiogrāmata (pieejams, ja jūsu kontā ir iespējota audiogrāmatu pārdošana; pašlaik tikai noteikti partneri var pārdot audiogrāmatas pakalpojumā Play).

Saistītais identifikators [Formāts, Saistība], atdalīt ar semikolu Citu ar šo grāmatu saistīto grāmatu ISBN vai identifikatori. Piemēram, ja grāmatas elektroniskajam un drukātajam izdevumam ir atšķirīgi ISBN, šajā kolonnā varat norādīt otru izdevumu. Iekļaujiet saistītās grāmatas formātu, komatu un pēc tam tās saistību ar pašreizējo grāmatu, to visu ievadot kvadrātiekavās aiz identifikatora. Vairākus saistītos identifikatorus atdaliet ar semikoliem. Tālāk ir minēti daži piemēri.
 • Ja pirmajā kolonnā ir norādīts elektroniskā izdevuma ISBN, varat norādīt drukātā izdevuma ISBN, kā norādīts tālāk. Tādējādi lasītāji varēs meklēt grāmatu pakalpojumā Google Play, izmantojot jebkuru ISBN.

  9781234567890 [Mīkstie vāki, E-publikācija, kas veidota no šīs grāmatas:]
 • Ja pirmajā kolonnā ir norādīts drukātā izdevuma ISBN, varat norādīt attiecīgo EISBN, kā norādīts tālāk. Tādējādi piemērotos gadījumos pakalpojuma “Google grāmatas” priekšskatījuma lapā var parādīt saiti jūsu grāmatas iegādei pakalpojumā Google Play.

  9781234567891 [Elektroniski, Šīs grāmatas elektroniskā versija:]
 • Ja pirmajā kolonnā norādītais ISBN ir saistīts ar vairākiem citiem ISBN, kvadrātiekavās ietverto vienumu atdalīšanai izmantojiet semikolu.

  9781234567890 [Elektroniski, Šīs grāmatas elektroniskā versija:]; 9781234567891 [Mīkstie vāki, Šīs grāmatas versija citā valodā:]
Atļautās formāta vērtības:
 • Elektroniski (digitāls formāts);
 • Cietie vāki (cieto vāku formāts);
 • Mīkstie vāki (mīksto vāku formāts);
 • Nezināms (nezināms formāts).
Atļautās saistības vērtības:
 • Daļa no šīs: (grāmata ir pieejama arī kā daļa no saistītās grāmatas);
 • Ietver šo: (grāmatā ir ietverta saistītā grāmata);
 • Alternatīvs formāts (grāmata ir pieejama citā formātā kā saistītā grāmata);
 • Šīs grāmatas versija citā valodā: (grāmata ir saistītās grāmatas versija citā valodā);
 • E-publikācija, kas veidota no šīs grāmatas: (grāmata ir elektroniska publikācija, kuras pamatā ir drukātā saistītā grāmata);
 • Šīs grāmatas elektroniskā versija: (šī grāmata ir drukātā versija, un saistītā grāmata ir elektroniskā versija);
 • Aizstāj šo: (grāmata aizstāj saistīto grāmatu vai ir jauns saistītās grāmatas izdevums);
 • Grāmatu aizstāja šī: (grāmatu aizstāj saistītā grāmata, vai tā ir vecāks saistītās grāmatas izdevums).
Līdzautors [Loma], atdalīt ar semikolu Grāmatas līdzautori, piemēram, autors, redaktors vai ilustrators. Katra veidotāja loma ir jānorāda kvadrātiekavās aiz vārda. Norādot vairākus veidotājus, atdaliet tos ar semikolu. Piemērs:
Jānis Šmits [Author]; Anna Liepa [Editor]

Atļautās lomas vērtības:

 • Autors
 • Redaktors
 • Izveidoja
 • Fotogrāfs
 • Fotoattēlu tekstu autors
 • Tulkotājs
 • Sastādītājs
 • Ilustrētājs
 • Citi
 • Potenciālais autors
 • Līdzautors
 • Faktiskais autors
 • Priekšvārda autors
 • Ievada autors
 • Ievadraksta autors
 • Pēcvārda autors
 • Piezīmju autors
 • Prologa autors
 • Komentāru autors
 • Oriģināla autors
 • Sērijas redaktors
 • Volume editor
 • Galvenais redaktors
 • Redaktora palīgs
 • Redaktors adaptētājs
 • Iespiedējs
 • Izdevējs
 • Iepriekšējais īpašnieks
Biogrāfiska piezīme Biogrāfiska informācija par līdzautoriem. Var izmantot vienkāršu HTML kodu (bet ne hipersaites).
Valoda Grāmatas galvenā valoda. Izmantojiet trīs burtu ISO 639-2/B kodus. Piemēram, lai norādītu angļu valodu, ievadiet eng.
Temata kods [Shēma], atdalīt ar semikolu Grāmatas temats. Tam jābūt vai nu kodam, kas norādīts vienā no mūsu atļauto tematu shēmām, vai arī precīzam teksta aprakstam, kā aprakstīts shēmā. Shēma ir jānorāda kvadrātiekavās aiz katra temata. Tematu kodus var norādīt vairākām shēmām, atdalot ar semikolu. Piemērs:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Vai arī:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Atļautās shēmas:

 • BISAC [2014. gada izdevums] (Ziemeļamerika);
 • BIC (Apvienotā Karaliste un Austrālija);
 • WGSneu (Vācija);
 • C-Code (Japāna);
 • CLIL (Francija);
 • UDC (Krievija);
 • GKSS (Dienvidkoreja);
 • Manga (Japāna un Dienvidkoreja).
Vecuma grupa, atdalīt ar semikolu Šīs grāmatas mērķauditorijas vecuma grupa. Vairākas vecuma grupas var uzskaitīt, izmantojot komatus. Lai norādītu pieaugušo mērķauditoriju, ievadiet “18+”. Piemērs:
13-17, 18+.
Dažas izklājlapu programmas var interpretēt vecuma grupas kā matemātiskas izteiksmes (piem., “13-17” kā “13 mīnus 17”). Lai to novērstu, varat beigās iekļaut komatu (“13-17,”).
Apraksts Grāmatas apraksts, piemēram, uz aizmugures vāka publicētais teksts. Var izmantot vienkāršu HTML kodu (bet ne hipersaites).
Publicēšanas datums Grāmatas publicēšanas datums formātā D:GGGG-MM-DD; GGGG-MM-DD apzīmē datumu. (Prefikss D: nav obligāts.)
Dažās izklājlapu programmās tiks mainīts datumu formāts. Augšupielādējot izklājlapu, pārbaudiet, vai visa informācija šajā kolonnā ir pareizajā formātā.
Lapu skaits Grāmatas lappušu skaits.
Sērijas nosaukums Grāmatu sērijas nosaukums (ja tāda pastāv).
Sējums sērijā Grāmatas sējuma numurs, ja grāmata ir ietverta grāmatu sērijā.
Priekšskatījuma veids Norāda, cik lielu daļu grāmatas satura var priekšskatīt pakalpojumā Google grāmatas. (Šis daudzums atšķiras no daudzuma, ko var priekšskatīt Google Play veikalā.) Jāiestata vismaz 20%, un vērtību var palielināt ik pa 10% (piemēram, 30%, 40% utt.).
Teritorijas, kurās var priekšskatīt Valstis, kurās šo grāmatu var priekšskatīt pakalpojumā Google grāmatas; norādiet divu burtu ISO 3166-1 kodus, atdalot tos ar komatiem. Šajā sarakstā ir jānorāda visas valstis, kurās iespējota grāmatas pārdošana.

Ja jums ir tiesības visā pasaulē, ievadiet kodu WORLD. Varat izslēgt valstis, norādot tās aiz koda WORLDatdalot ar komatiem un katrai atsevišķi priekšā pievienojot mīnuszīmi (-). Tālāk ir sniegti piemēri.

Šādi varat norādīt visas teritorijas, izņemot ASV un Kanādu.
WORLD,-CA,-US

Šādi varat norādīt Vāciju, Spāniju, Franciju un Itāliju.

DE,ES,FR,IT
Iegādes saites teksts Tās saites teksts, kura novirza uz šīs grāmatas iegādes lapu. Parasti tas ir uzņēmuma vai vietnes nosaukums, piemēram, “Izdevniecība” vai “Izdevniecības tiešsaistes veikals”.
Iegādes saite Šīs grāmatas iegādes lapas URL jūsu e-komercijas vietnē. Ņemiet vērā, ka pakalpojumā Google grāmatas tiek automātiski izveidota saite uz populārām grāmatu mazumtirgotāju vietnēm. Šī saite ir paredzēta, lai veicinātu apmeklētāju novirzīšanu uz šīs grāmatas lapu. Ja kā iegādes saites tekstu iepriekš norādījāt “Izdevniecības tiešsaistes veikals" un kā iegādes saiti šai grāmatai norādījāt http://www.izdevnieciba.lv/gramatas/12345.html, lietotājs, kurš noklikšķinās uz teksta “Izdevniecības tiešsaistes veikals”, tiks novirzīts uz šo konkrēto tīmekļa lapu.
Izdevēja nosaukums Nosaukums, kas tiks rādīts, lai apzīmētu personu, izdevniecību vai izdevēju, kurš iesniedza šo grāmatu pakalpojumā Google grāmatas.
Izdevēja vietne Vietnes URL, kuru lietotāji var sasniegt, noklikšķinot uz jūsu izdevēja nosaukuma.
Vai rādīt fotoattēlus priekšskatījumā? Norāda, vai grāmatas priekšskatījumā jārāda fotoattēli un ilustrācijas. Atspējojiet šo opciju, ja jums nav atbilstošu tiesību. Grāmata, kurā ir ietverts daudz attēlu, var tikt pārdota tikai tad, ja norādīsiet, ka drīkstam rādīt fotoattēlus, vai iesniegsiet EPUB failu. Atļautās vērtības:
 • rādīt fotoattēlus — , Y vai +;
 • nerādīt fotoattēlus — , N vai -.
Vai PDF faila lejupielāde ir atļauta? Norāda, vai pakalpojuma “Google grāmatas” lietotājiem ir atļauts lejupielādēt visas grāmatas kopiju kā PDF failu. Atļautās vērtības:
 • atļaut lejupielādi — , Y vai +;
 • neatļaut lejupielādi — , N vai -.
Pārdošanas datums Formātā D:GGGG-MM-DD norādīts datums, kad grāmatai ir jābūt pieejamai pārdošanā; GGGG-MM-DD apzīmē datumu. (Prefikss D: nav obligāts.) Ja šis datums vēl nav pienācis un jūsu grāmatas pārdošana ir iespējota, grāmata nebūs pieejama pārdošanā pirms šī datuma.
Dažās izklājlapu programmās tiks mainīts datumu formāts. Augšupielādējot izklājlapu, pārbaudiet, vai visa informācija šajā kolonnā ir pareizajā formātā.
Vai iespējot digitālā satura tiesību pārvaldību? Norāda, vai, pārdodot grāmatu pakalpojumā Google Play, tai jālieto digitālo tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) programmatūra. Atļautās vērtības:
 • iespējot digitālo tiesību pārvaldību — , Y vai +;
 • neiespējot digitālo tiesību pārvaldību — , N vai -.
Vai rādīt fotoattēlus e-grāmatā? Norāda, vai, pārdodot grāmatu pakalpojumā Google Play, rādīt tās fotoattēlus un ilustrācijas. Atspējojiet šo opciju, ja jums nav atbilstošu tiesību. Grāmata, kurā ir daudz attēlu, var tikt pārdota tikai tad, ja šī opcija ir iespējota vai mēs saņemam EPUB failu. Atļautās vērtības:
 • rādīt fotoattēlus — , Y vai +;
 • nerādīt fotoattēlus — , N vai -.
Vai ietvert skenētās lapas? Norāda, vai lietotāji, kuri iegādājas grāmatu pakalpojumā Google Play, var skatīt PDF versiju, kurā ietverts oriģinālais izkārtojums. Atļautās vērtības:
 • ietvert skenētās lapas — , Y vai +;
 • neietvert skenētās lapas — , N vai -.
Vai paredzēta tikai pieaugušajiem? Norāda, vai grāmatā ir pieaugušajiem paredzēts saturs un tā ir paredzēta tikai pieaugušajiem.
Kopējamā/ielīmējamā apjoma procentuālā vērtība Norāda, cik lielu grāmatas daļu pircējs var kopēt un ielīmēt. Ievadiet vai nu skaitli no 0 līdz 100, ko var palielināt ik pa 10, vai arī skaitli 5 (piemēram, 0, 5, 10, 20, 30 utt.).
Ja izvēlēsieties arī lejupielādēt cenas, izklājlapā būs pieejamas papildu kolonnas. Tālāk ir sniegta plašāka informācija.

Cenu rediģēšana izklājlapā

Ja jūsu grāmatas var pārdot pakalpojumā Google Play, varat izmantot izklājlapas, lai vienlaikus mainītu, pievienotu vai noņemtu vairāku grāmatu cenas. Lai norādītu tikai pakalpojumā Google Play pieejamo grāmatu cenas (nevis to grāmatu cenas, kuras var tikai priekšskatīt), pirms cenu rediģēšanas filtrējiet izklājlapu, meklējot vērtību (vai Y or +) kolonnā Vai iespējot pārdošanai?.

Decimāldaļu atdalītājam ir jāatbilst tās valodas normām, kurā ir norādītas izklājlapas galvenes. Piemēram, ja galvene ir vācu valodā, mūsu sistēma paredz, ka decimāldaļas tiks atdalītas ar komatu (piem., 3,00), savukārt izklājlapām ar galvenēm angļu valodā decimāldaļas ir jāatdala ar punktu (piem., 3.00).

Valūtas konvertēšana

Ja ir iespējota valūtas konvertēšana, varat konfigurēt, kuras cenas vēlaties konvertēt, lai pārdotu grāmatas citās valstīs. Izklājlapā katrai cenai redzēsiet divas kolonnas: pirmajā kolonnā ir ietverta cenas skaitliskā vērtība, un otrajā kolonnā ir norādītas valstis, kurās šī cena tiks lietota. Ja kādā no norādītajām valstīm izmantotā valūta atšķiras no cenā norādītās valūtas, valūtas konvertēšanas rīks atļaus automātiski konvertēt norādīto cenu mērķa valsts valūtā. Detalizētus norādījumus skatiet sadaļā par to valstu maiņu, kurās tiek lietota cena.

Cenas pievienošana

Lai pievienotu cenu, kas jūsu grāmatām pašlaik netiek izmantota, vispirms ir nepieciešams lejupielādēt šīs cenas veidu izklājlapā, lai darbam būtu pieejama pareizā galvene. Kad esat atlasījis opciju Eksportēt grāmatas, atzīmējiet izvēles rūtiņu Pievienot cenu un norādiet informāciju par pievienojamās cenas veidu.

Lejupielādējiet un atveriet izklājlapu, ievadiet jaunās cenas vērtības un pēc tam augšupielādējiet izklājlapu.

Cenas dzēšana

Lejupielādējiet dzēšamās cenas, izpildot norādījumus par cenu lejupielādi, un atveriet izklājlapu. Visur, kur ir norādīta cenas vērtība, aizstājiet šo vērtību ar divām zvaigznītēm (**). Augšupielādējot izklājlapu, ar ** aizstātās cenas tiks izdzēstas. Grāmatas, kuru cena noteiktai teritorijai nav norādīta, nevar tur pārdot.

Cenas maiņa

Lai mainītu cenu, vienkārši rediģējiet skaitlisko vērtību atbilstošajā grāmatas kolonnā.

Valstu, kurā cena tiek lietota, maiņa

Dažādu iemeslu dēļ var rasties nepieciešamība mainīt valstis, kurās tiek lietota cena. Iespējams, ir mainījušās ar grāmatu saistītās tiesības vai pēc valūtas konvertēšanas iespējošanas vēlaties izmantot kādu cenu pārdošanai visā pasaulē, kā parādīts piemērā tālāk. Lai mainītu valstis, kurās tiek lietota cena, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Lejupielādējiet maināmo cenu, izpildot norādījumus par cenu lejupielādi, un atveriet izklājlapu. Katrai mazumtirdzniecības cenai būs norādītas divas kolonnas: cena un valstis, kurās cena tiek lietota.

  Identifikators USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena Valstis, kurās grāmatai noteikta šāda cena: USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena
  012345678 ... 9,99 US

  Šajā piemērā izmantoto kolonnu galveņu skaidrojums

  • Identifikators: identifikators.
  • USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena: ieteicamā mazumtirdzniecības cena ASV dolāros (bez nodokļiem).
  • Valstis, kurās grāmatai noteikta šāda cena: USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena: valstis, kurās ir jālieto minētā cena. Ja valsts vietējā valūta atšķiras no norādītās valūtas, ir jāiespējo valūtas konvertēšana, lai cena attiecīgajā valstī būtu spēkā.
 2. Rediģējiet valstu sarakstu, ievērojot mūsu formatēšanas norādījumus.

  Identifikators USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena Valstis, kurās grāmatai noteikta šāda cena: USD [Ieteicamā mazumtirdzniecības cena bez nodokļiem] Cena
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Saglabājiet izklājlapu. Pēc tam atgriezieties partneru centrā un iesniedziet to, ievērojot mūsu augšupielādes norādījumus.

Grāmatu pievienošana, izmantojot izklājlapu

Varat pievienot papildu grāmatas savā kontā, ievadot informāciju tukšajās rindās. (Ja neveicat labojumus esošajās grāmatās, varat dzēst šīs rindas.) Lai gan ieteicams norādīt pēc iespējas vairāk informācijas, obligāti jābūt vismaz šādām kolonnām:

Kad augšupielādēsiet izklājlapu, šīs grāmatas tiks pievienotas, izmantojot noklusējuma veidnes iestatījumus. Grāmatas vāka un satura failu augšupielāde būs jāveic atsevišķi. Uzziniet vairāk.

Izklājlapas augšupielāde

 1. Kad esat veicis nepieciešamās izmaiņas izklājlapā, saglabājiet to kādā no atļautajiem formātiem, kuri norādīti tālāk.

  Atļautie formāti Atļautie kodējumi* Atļautie failu nosaukumu paplašinājumi
  • atdalīti ar komatu
  • atdalīti ar tabulatoru
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Sistēma mēģinās apstrādāt citus kodējumus, taču ļoti ieteicams izmantot kādu no sarakstā norādītajiem kodējumiem.
 2. Lai atgrieztos partneru centra kontā, grāmatu katalogā noklikšķiniet uz pogas Papildu opcijas.

 3. Augšupielādējiet grāmatu sarakstu.

 4. Noklikšķiniet uz vienuma Izvēlēties failu un datorā atlasiet rediģēto izklājlapas failu.

 5. Noklikšķiniet uz vienuma Augšupielādēt.

 6. Pēc faila augšupielādes var paiet kāds laiks, līdz izmaiņas tiks atspoguļotas kontā. Jūs netiksiet tieši brīdināts par kļūdām izklājlapā. Lai noteiktu, vai izklājlapa tika iesniegta sekmīgi, pārbaudiet izklājlapu augšupielādes vēsturi.

Augšupielādēto sarakstu skatīšana

Svarīgi! Dažas šajā sadaļā minētās funkcijas ir pieejamas tikai partneru centra jaunajā versijā. Lai pārslēgtos uz jauno versiju, labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz ikonas Iestatījumi Iestatījumi.

Lai pārbaudītu izklājlapas iesniegšanas statusu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Partneru centra kontā atveriet sadaļu Grāmatu katalogs.
 2. Noklikšķiniet uz vienuma Papildu opcijas.
 3. Atlasiet Skatīt augšupielādētos sarakstus. Tiks parādīts saraksts, kurā būs norādītas iepriekšējās augšupielādes, laikspiedoli, lietotāji, kas failus augšupielādēja, un katrā failā apstrādāto rindu skaits.
 4. Lai lejupielādētu augšupielādēto failu, noklikšķiniet uz faila nosaukuma.

Augšupielādes statusa veidi

 • Notiek apstrāde: joprojām tiek apstrādāta nesena augšupielāde. Atkarībā no grāmatu un izmaiņu skaita var paiet vairākas stundas. Ja augšupielādes statuss ir “Notiek apstrāde” vairāk nekā divas stundas, pārliecinieties, ka fails ir UTF-16 formātā. Mēģiniet arī sadalīt failu vairākos failos, kuros ir mazāk grāmatu, un atkārtot augšupielādi. Ja pēc 12 stundām faila statuss joprojām ir “Notiek apstrāde”, sazinieties ar mums.
 • Pabeigta: faila augšupielāde ir pabeigta, un visas faila rindas ir sekmīgi apstrādātas.
 • Pabeigta ar kļūdām: faila augšupielāde ir pabeigta, taču vismaz viena rinda netika sekmīgi apstrādāta. Lejupielādējiet informāciju par kļūdām, noklikšķinot uz kļūdu skaita kolonnā “Rindas ar kļūdām”.
 • Atcelta: augšupielādi atcēla kāds jūsu partneru centra konta lietotājs.
 • Nederīga: neviena rinda netika sekmīgi apstrādāta.

Varat filtrēt iepriekšējās augšupielādes pēc statusa, izmantojot kolonnas galveni “Statuss”. Varat arī meklēt jebkuru faila nosaukumu, izmantojot augšdaļā esošo meklēšanas joslu.

Lai skatītu informāciju par kļūdām (ja tādas ir), noklikšķiniet uz kļūdu skaita kolonnā “Rindas ar kļūdām”. Tiksiet aicināts lejupielādēt izklājlapu, kurā būs norādīti konkrētie augšupielādes kļūdu ziņojumi. Pirmajā kolonnā būs norādīts kļūdainās rindas identifikators, un otrajā kolonnā būs norādīta konkrētā vērtība, kas izraisīja kļūdu, kā arī kļūdas ziņojums. Lai saņemtu palīdzību saistībā ar konkrētu kļūdu, rakstā par kļūdu ziņojumiem meklējiet vārdus, kas parādīti kļūdas ziņojuma lapā. Izmantojiet šo informāciju, lai veiktu labojumus izklājlapā, un augšupielādējiet to vēlreiz.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne