גיליונות אלקטרוניים (שינוי הגדרות של ספרים מרובים בו-זמנית)

כאשר ברצונך להוסיף או לערוך ספרים מרובים בו-זמנית, מומלץ שתשתמש בגיליונות אלקטרוניים. ניתן להוריד גיליון אלקטרוני שמכיל מראש את כל הפרטים שכבר הזנת במרכז השותפים, לשנות במחשב את ההגדרות ואת המידע הביבליוגרפי של הכותרים ולאחר מכן להעלות את הגיליון האלקטרוני הערוך כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

הורדת גיליון אלקטרוני

בקר בקטלוג הספרים בחשבונך במרכז השותפים ולחץ על הלחצן ייצא ספרים. סמן את התיבה הצג עמודות של מטא נתונים כדי לכלול מידע ביבליוגרפי והגדרות בסיסיות של הספרים. כברירת מחדל, הגיליון האלקטרוני יכיל מידע ביחס לכל הספרים שבקטלוג. אם ברצונך ליצור גיליון אלקטרוני עבור קבוצת משנה של הספרים, ראשית עליך לסנן את הקטלוג. הגיליון האלקטרוני שתוריד יכיל רק את תוצאות החיפוש.

הורדת מחירים

אם ניתן למכור את הספרים שלך ב-Google Play, תוכל להוריד מחירים יחד עם שאר נתוני הספרים. כדי לעשות זאת, סמן את התיבה הצג עמודות מחיר.

הערה: בשלב זה, ניתן להוריד ולערוך רק מחירים שלא הומרו באופן אוטומטי ממטבע אחר. עם זאת, מחירים שנוספו באמצעות גיליון אלקטרוני יכולים להחליף מחירים שהומרו.

ניתן גם להוסיף מחירים. לדוגמה, ייתכן שתרצה לציין מחירי ספר במטבע חדש. לחץ על התיבה הוסף מחירים חדשים עבור הספרים האלה וציין את סוג המחיר עבור המחיר החדש.

סוג המחיר הוא כל המידע הנוגע למחיר, מלבד מחיר הספר עצמו:

 • מטבע
 • סוג מחיר
  • קבוע: האם נעשה שימוש במחיר בארץ שבה אתה מחויב לחוק של מחיר קבוע?
  • כולל מס: האם המחיר כולל מס?

אם ברצונך להוסיף מספר מחירים חדשים, לחץ על הוסף מחיר נוסף.

הצגה ועריכה של גיליון אלקטרוני

פתח את הקובץ שהורדת באמצעות תוכנית לעריכת גיליונות אלקטרוניים (למשל, Microsoft Excel‏, OpenOffice Calc או LibreOffice Calc). אם הגיליון האלקטרוני לא נראה כפי שציפית, הקפד לציין שאתה פותח קובץ המופרד על ידי טאבים באמצעות קידוד UTF-16.

ניתן לערוך גיליון אלקטרוני על ידי הוספה או החלפה של ערכים בהתאם להנחיות הפורמט של Google המפורטות בהמשך. ניתן להוסיף ספרים חדשים על ידי ציון מידע בשורות חדשות.

ניתן גם למחוק עמודות שלא מתכוונים לערוך, והנתונים בעמודות אלה יישארו ללא שינוי כשתעלו את הגיליון האלקטרוני (יוצאים מכלל זה: העמודה מזהה, הנדרשת תמיד, והעמודה כותרת, הנדרשת עבור ספרים חדשים המתווספים באמצעות הגיליון האלקטרוני). חלק מהעמודות רלוונטיות רק לספרים שניתן למכור ב-Google Play.

עמודות בגיליון האלקטרוני (לחץ על מנת להרחיב/לכווץ)
פורמט הגיליונות האלקטרוניים חייב לעמוד במפרט שלנו על מנת שיעובדו בהצלחה.
 • חלק מהעמודות יכולות להכיל רק ערכים ספציפיים. עיין בהמשך כדי לראות רשימה של ערכים קבילים עבור כל עמודה.
 • אם שם העמודה כולל מידע נוסף המצוין בסוגריים מרובעים, על פורמט הנתונים שלך להיות זהה, כשהפרטים המצוינים מופיעים בסוגריים מרובעים.
 • כותרות העמודות והערכים הקבילים עשויים להשתנות. (לדוגמה, בעבר היה צורך שכותרות ושחלק מהערכים יהיו באנגלית. כעת יש לציין אותם בשפה המקומית.) אנו ממליצים להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של הגיליון האלקטרוני שהורדת כדי להבטיח תאימות.
מזהה ה-ISBN הראשי או מזהה אחר של הספר. נדרש. שינוי הערך בעמודה זו יגרום לכך שהמידע המופיע בשורה יחול על ספר אחר (ואולי ייצור רשומת ספר חדשה). הספר עם המזהה הישן לא יימחק מהחשבון.
סטטוס (אין לשנות) מציינת אם הספר זמין לתצוגה מקדימה ולמכירה, ואם יש צורך לנקוט פעולות כלשהן. עמודה זו היא למידע בלבד. שינויים שיבוצעו בעמודה זו לא ייכנסו לתוקף כשתעלה את הגיליון האלקטרוני.
תווית (אין לשנות) שם התבנית שבאמצעותה נוצר הספר. לתשומת לבך, שינויים שיבוצעו בעמודה זו לא ישתקפו בחשבון כשתעלה את הגיליון האלקטרוני. אין אפשרות לשנות תוויות של ספר קיים.
קישור אל חנות Play (אל תשנה) כתובת הדף של הספר ב-Google Play (אם הספר זמין ב-Google Play). שינויים שיבוצעו בעמודה זו לא ייכנסו לתוקף כשתעלה את הגיליון האלקטרוני.
זמין למכירה? האם הספר יימכר ב-Google Play. (שים לב שיש צורך גם במידע נוסף, כמו מחירים, לפני שספר יוכל להיות זמין למכירה.)

ערכים קבילים:
 • זמין למכירה: כן, Y או +
 • לא זמין למכירה: לא, N או -
כותרת כותר הספר. זהו ערך נדרש אם הספר מתווסף לחשבון.
כותרת משנה כותר המשנה של הספר, אם קיים.
פורמט ספר הפורמט של הספר. ערכים קבילים:
 • דיגיטלי (פורמט דיגיטלי)
 • כריכה קשה (פורמט כריכה קשה)
 • כריכה רכה (פורמט כריכה רכה)
מזהה קשור [פורמט, קשר], מופרד באמצעות נקודה פסיק ה-ISBN או המזהה של ספרים אחרים הקשורים לספר הזה. לדוגמה, אם למהדורת הדפוס ולמהדורה האלקטרונית של כותר יש ISBN שונה, ניתן לציין את המהדורה השנייה בעמודה הזו. כלול את הפורמט של הספר הקשור, פסיק ולאחר מכן את הקשר אל הספר הנוכחי. על כל המידע להופיע בסוגריים מרובעים לאחר המזהה. הפרד בין מספר מזהים קשורים באמצעות סימן נקודה-פסיק. דוגמאות:
 • אם ה-ISBN בעמודה הראשונה הוא עבור המהדורה האלקטרונית, ניתן לציין את ה-ISBN של מהדורת הדפוס כפי שמצוין בהמשך. כך הקוראים יכולים לחפש את הספר ב-Google Play באמצעות כל אחד ממזהי ה-ISBN.

  9781234567890 [כריכה רכה, פרסום אלקטרוני המבוסס על]
 • אם ה-ISBN בעמודה הראשונה הוא עבור המהדורה המודפסת, ניתן לציין את ה-EISBN כפי שמצוין בהמשך. באופן זה Google יכולה להציג קישור לקניית הספר ב-Google Play מדף התצוגה המקדימה ב-Google ספרים, כאשר זה אפשרי.

  9781234567891 [דיגיטלי, גרסה אלקטרונית זמינה כ-]
 • אם ה-ISBN בעמודה הראשונה קשור למספר זיהויי ISBN, השתמש בסימן נקודה-פסיק (;) בין הפריטים המופיעים בסוגריים.

  9781234567890 [דיגיטלי, גרסה אלקטרונית זמינה כ-]; 9781234567891 [כריכה רכה, הוא גרסה בשפה אחרת של]
ערכים קבילים עבור הפורמט:
 • דיגיטלי (פורמט דיגיטלי)
 • כריכה קשה (פורמט כריכה קשה)
 • כריכה רכה (פורמט כריכה רכה)
 • לא ידוע (פורמט לא ידוע)
ערכים קבילים עבור אופי הקשר:
 • הוא חלק מ- (הספר זמין גם כחלק מהספר הקשור)
 • כולל (הספר כולל את הספר הקשור)
 • פורמט חלופי (הספר זמין בפורמט חלופי כמו זה של הספר הקשור)
 • הוא גרסה בשפה אחרת של (הספר הוא גרסה של הספר הקשור בשפה אחרת)
 • פרסום אלקטרוני המבוסס על (הספר הוא פרסום דיגיטלי המבוסס על הספר הקשור המודפס)
 • גרסה אלקטרונית זמינה כ- (הספר הוא מוצר מודפס עם גרסה אלקטרונית כמו זו של הספר הקשור)
 • מחליף את (הספר מחליף את הספר הקשור, או שהוא מהדורה חדשה שלו)
 • הוחלף על ידי (הספר הוחלף על ידי הספר הקשור, או שהוא מהדורה ישנה שלו)
תורם [תפקיד], מופרד באמצעות נקודה פסיק השותפים שתרמו להוצאת הספר, כמו המחבר, העורך או המאייר. עליך לציין את התפקיד של כל תורם בסוגריים מרובעים לאחר השם. רשום תורמים מרובים על ידי הפרדה באמצעות נקודה-פסיק (;). דוגמה:
יהונתן כהן [מחבר]; מרים יעקובי [עורך]

ערכים קבילים עבור התפקיד:

 • מחבר
 • עורך
 • נוצר על ידי
 • צלם
 • טקסט תמונה
 • מתרגם
 • עורך המהדורה
 • מאייר
 • אחר
 • כותב פוטנציאלי
 • כותב נוסף
 • סופר צללים
 • כותב ההקדמה
 • כותב המבוא
 • כותב פתח-דבר
 • כותב אפילוג
 • כותב ההערות
 • כותב הפרולוג
 • כותב הפרשנות
 • מחבר מקורי
 • עורך הסדרה
 • Volume editor
 • עורך ראשי
 • עורך מייעץ
 • עורך מתאם
 • מביא לדפוס
 • מוציא לאור
 • בעלים קודם
הערה ביוגרפית פרטים ביוגרפיים של התורמים. ניתן להשתמש ב-HTML בסיסי (אבל לא בהיפר-קישורים).
שפה השפה הראשית של הספר. השתמש בקודי ISO 639-2/B בני שלוש אותיות. לדוגמה, הזן eng עבור אנגלית.
קוד נושא [סכמה], מופרד באמצעות נקודה פסיק נושא הספר. עליו להיות קוד המצוין באמצעות אחת מסכימות הנושא המקובלות עלינו, או תיאור הטקסט המדויק כפי שמתואר על ידי הסכימה. יש לציין את הסכימה בסוגריים מרובעים לאחר כל נושא. ניתן לציין קודים של נושאים עבור מספר סכימות ולהפריד ביניהם באמצעות סימן נקודה-פסיק. דוגמה:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

לחלופין:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

סכימות קבילות:

 • BISAC [מהדורת 2014] (צפון אמריקה)
 • BIC (בריטניה ואוסטרליה)
 • WGSneu (גרמניה)
 • C-Code (יפן)
 • CLIL (צרפת)
 • UDC (רוסיה)
 • GKSS (דרום קוריאה)
 • Manga (יפן ודרום קוריאה)
קבוצת גיל, מופרד באמצעות פסיק קבוצת הגיל של קהל היעד של הספר. ציין מספר קבוצות גיל כשהן מופרדות באמצעות פסיקים. לציון קהל בוגר, הזן +18. דוגמה:
‎13-17, 18+‎
תוכניות גיליון אלקטרוני מסוימות עשויות להתייחס לקבוצות גיל כאל חישובים (לדוגמה, "13-17" ייקרא כ-"13 מינוס 17"). כדי למנוע זאת, ניתן לכלול פסיק בסוף הטווח ("13-17,")‎.
תיאור תיאור של הספר, כמו זה שעשוי להימצא בכריכה האחורית של הספר. ניתן להשתמש ב-HTML בסיסי (אבל לא בהיפר-קישורים).
תאריך הוצאה לאור תאריך הפרסום של הספר בפורמט D:YYYY-MM-DD, כאשר YYYY-MM-DD מייצג את התאריך. (הקידומת D: היא אופציונלית.)
חלק מהתוכניות של עריכת גיליונות אלקטרוניים משנות את פורמט התאריכים. לפני שתעלה את הגיליון האלקטרוני, ודא שכל המידע בעמודה זו מופיע בפורמט הנכון.
ספירת עמודים מספר העמודים בספר.
שם סדרה שם הסדרה שאליה הספר שייך, אם יש כזו.
כרך בסדרה אם הספר הוא חלק מסדרה, זהו מספר הכרך.
סוג תצוגה מקדימה כמה אחוזים מהספר ניתן לראות בתצוגה מקדימה ב-Google ספרים. (הערך הזה שונה משיעור הספר המוצג בתצוגה מקדימה בחנות Google Play.) הערך המינימלי הוא 20%, והערכים הקבילים הם בתוספות של 10% (למשל, 30%, 40% וכן הלאה).
ארצות שעבורן זמינה תצוגה מקדימה הארצות שבהן ניתן להציג תצוגה מקדימה של הספר ב-Google ספרים, לציון באמצעות קודי ISO 3166-1 בני שתי אותיות. רשימה זו צריכה לכלול את כל הארצות שבהן הספר זמין למכירה.

אם יש לך זכויות עולמיות, הזן WORLD. תוכל לא לכלול ארצות על-ידי ציון שמן אחרי WORLD, כאשר שמות הארצות מופרדים באמצעות פסיק ולפני כל שם מופיע סימן מינוס (-). דוגמאות:

לציון כל טריטוריה מלבד ארה"ב וקנדה:
WORLD,-CA,-US

לציון גרמניה, ספרד, צרפת ואיטליה:

DE,ES,FR,IT
טקסט קישור לרכישה טקסט הקישור המוביל אל דף הרכישה שציינת עבור ספר זה. בדרך כלל הטקסט הזה יהיה שם החברה או שם האתר - למשל "מוציא לאור כלשהו" או "מוציא לאור מקוון כלשהו".
קישור לרכישה כתובת האתר של דף הרכישה המצוין עבור הספר באתר המסחר האלקטרוני שלך. שים לב שב-Google ספרים מופיעים באופן אוטומטי קישורים אל אתרי קמעונאות פופולריים של ספרים. הקישור הזה נועד לעודד מבקרים להגיע אל הדף שלך עבור הספר הזה. אם ציינת קודם לכן עבור ספר זה "מוציא לאור מקוון כלשהו" בתור טקסט הקישור לרכישה, וקישור לרכישה בכתובת http://www.examplepublishing.com/book/12345.html, משתמש שילחץ על "מוציא לאור מקוון כלשהו" ינחת בדף ספציפי זה.
שם המוציא לאור השם שאתה רוצה להציג בתור האדם, פרטי המו"ל או המוציא לאור ששלח את הספר הזה אל Google ספרים.
אתר המוציא לאור כתובת האתר שלך, שאליה משתמשים יכולים להגיע על ידי לחיצה על שם המוציא לאור.
להציג תמונות בתצוגה מקדימה? האם להציג תמונות או איורים בתצוגה המקדימה של הספר. השבת את האפשרות הזו אם אין לך את הזכויות הנדרשות. אם ספר מכיל מספר משמעותי של תמונות, נוכל למכור אותו רק אם תציין שאנחנו יכולים להציג תמונות או אם נקבל קובץ EPUB. ערכים קבילים:
 • הצג תמונות: כן, Y או +
 • אל תציג תמונות: לא, N או -
האם הורדת PDF מותרת? האם לאפשר למשתמשי Google ספרים להוריד עותק מלא של הספר כקובץ PDF. ערכים קבילים:
 • אפשר הורדה: כן, Y או +
 • אל תאפשר הורדה: לא, N או -
תאריך זמינות למכירה התאריך שבו הספר יהפוך לזמין למכירה בפורמט D:YYYY-MM-DD, כאשר YYYY-MM-DD מייצג את התאריך. (הקידומית D: היא אופציונלית.) אם זהו תאריך עתידי והספר זמין למכירה, הוא לא יהיה זמין למכירה עד לתאריך הזה.
חלק מהתוכניות של עריכת גיליונות אלקטרוניים משנות את פורמט התאריכים. לפני שתעלה את הגיליון האלקטרוני, ודא שכל המידע בעמודה זו מופיע בפורמט הנכון.
DRM מופעל? האם להפעיל תוכנת ניהול זכויות דיגיטלי ‏(DRM) על הספר כשהוא נמכר ב-Google Play. ערכים קבילים:
 • הפעל DRM: כן, Y או +
 • אל תפעיל DRM: לא, N או -
להציג תמונות בספר אלקטרוני? האם להציג תמונות או איורים בספר כשהוא נמכר ב-Google Play. השבת את האפשרות הזו אם אין לך את הזכויות הנדרשות. אם ספר מכיל מספר משמעותי של תמונות, נוכל למכור אותו רק אם האפשרות הזו הופעלה או אם נקבל קובץ EPUB. ערכים קבילים:
 • הצג תמונות: כן, Y או +
 • אל תציג תמונות: לא, N או -
האם לכלול עמודים שנסרקו? האם לאפשר לאנשים שרוכשים את הספר ב-Google Play להציג את גרסת ה-PDF הכוללת את הפריסה המקורית. ערכים קבילים:
 • כלול עמודים שנסרקו: כן, Y או +
 • אל תכלול עמודים שנסרקו: לא, N או -
האם הספר לא מיועד לכל המשפחה? האם ספר זה כולל תוכן למבוגרים בלבד (לא מיני) ונועד לקריאה רק על ידי מבוגרים.
אחוז העתקה-הדבקה כמה אחוזים מהספר הקונה יכול להעתיק ולהדביק. הזן מספר בין 0 ו-100 עם ערכים הגדלים בשיעור של 10 או 5 (למשל, 0, 5, 10, 20, 30 וכו').
עמודות נוספות יופיעו בגיליון האלקטרוני אם תבחר להוריד גם מחירים. ראה פרטים נוספים בהמשך.

עריכת מחירים בגיליון אלקטרוני

אם ניתן למכור את הספרים שלך ב-Google Play, אתה יכול לשנות, להוסיף או להסיר מחירים עבור ספרים מרובים בו-זמנית באמצעות גיליונות אלקטרוניים. כדי לוודא שאתם מספקים מחירים רק לספרים ב-Google Play (במקום לספרים לתצוגה מקדימה בלבד), סננו ​​את הגיליון האלקטרוני על ידי חיפוש הערכים Yes (או Y או +) בעמודה זמין למכירה? לפני שתשנו מחירים.

הסימונים העשרוניים במחירים צריכים להתאים למקובל בשפה שבה כתובות הכותרות של הגיליון האלקטרוני. לדוגמה, אם הכותרת היא בגרמנית, המערכת תצפה לסימונים עשרוניים באמצעות פסיק (לדוגמה, 3,00), בעוד שבגיליונות אלקטרוניים עם כותרות באנגלית המערכת תצפה לסימונים עשרוניים באמצעות נקודה (לדוגמה, 3.00).

המרת מטבע

אם המרת מטבע מופעלת, אתה יכול להגדיר אילו ספרים ומחירים ברצונך להמיר כדי למכור בארצות אחרות. בגיליון האלקטרוני תראה שתי עמודות עבור כל מחיר: העמודה הראשונה מכילה את המחיר כערך מספרי, והעמודה השנייה מפרטת את הארצות שבהן המחיר יהיה תקף. אם בארצות הרשומות נעשה שימוש במטבע שונה מזה שצוין עבור המחיר, כלי המרת המטבע יאפשר לך להמיר אוטומטית את המחיר שציינת למטבע של ארץ היעד. להוראות מפורטות, עיין בסעיף שינוי הארצות שבהן מחיר חל.

הוספת מחיר

כדי להוסיף מחיר שאינו מופיע כעת עבור הספרים שלך, ראשית עליך להוריד את סוג המחיר הרצוי בגיליון האלקטרוני כדי לקבל את כותרת המחיר המתאימה לעבודה עמה. לאחר בחירה באפשרות יצא ספרים, סמן את התיבה הוסף מחיר וציין את הפרטים של סוג המחיר שאתה רוצה להוסיף.

הורד ופתח את הגיליון האלקטרוני, מלא את הערכים עבור המחיר החדש והעלה מחדש את הגיליון האלקטרוני.

מחיקת מחיר

הורד את המחירים שברצונך למחוק על ידי ביצוע ההנחיות עבור הורדת מחירים ופתח את הגיליון האלקטרוני. בכל מקום שבו אתה רואה ערך עבור המחיר, החלף את הערך בשתי כוכביות (**). המחירים שלצדם מופיע ** יימחקו כאשר תעלה את הגיליון האלקטרוני. ספרים שלא מצוין עבורם מחיר לטריטוריה מסוימת לא יוכלו להימכר באותה טריטוריה.

שינוי מחיר

כדי לשנות מחיר, ערוך את הערך המספרי בעמודה המתאימה עבור הספר.

שינוי הארצות שבהן מחיר חל

ייתכנו מספר סיבות לכך שתרצה לשנות את הארצות שבהן המחיר חל. ייתכן שחל שינוי בזכויות עבור הספר, או שברצונך להשתמש במחיר קיים עבור כל המכירות בכל העולם לאחר שתפעיל המרת מטבע, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה. כדי לשנות את הארצות שבהן מחיר חל, בצע את השלבים הבאים:

 1. הורד את המחיר שברצונך לשנות על ידי ביצוע ההנחיות עבור הורדת מחירים ופתח את הגיליון האלקטרוני. עבור כל מחיר ספר יופיעו שתי עמודות: המחיר, והארצות שבהן המחיר תקף.

  מזהה ... USD [מחיר קמעונאי מומלץ, לא כולל מסים] מחיר ארצות עבור USD [מחיר קמעונאי מומלץ, לא כולל מסים] מחיר
  012345678 ... 9.99 US

  הסבר עבור כותרות העמודות בדוגמה:

  • מזהה: המזהה.
  • USD [מחיר קמעונאי מומלץ, לא כולל מסים] מחיר: המחיר המומלץ לצרכן, לא כולל מס, בדולר ארה"ב.
  • ארצות עבור USD [מחיר קמעונאי מומלץ, לא כולל מסים] מחיר: המדינות שבהן יש להחיל את המחיר שצוין. לארצות שבהן המטבע שצוין אינו המטבע המקומי, יש להפעיל המרת מטבע כדי שהמחיר יהיה תקף בהן.
 2. ערוך את רשימת הארצות בהתאם להנחיות בנושא פורמט.

  מזהה ... USD [מחיר קמעונאי מומלץ, לא כולל מסים] מחיר ארצות עבור USD [מחיר קמעונאי מומלץ, לא כולל מסים] מחיר
  012345678 ... 9.99 WORLD
 3. שמור את הגיליון האלקטרוני ולאחר מכן חזור אל מרכז השותפים כדי לשלוח אותו בהתאם להנחיות בנושא העלאה.

הוספת ספרים באמצעות גיליון אלקטרוני

ניתן להוסיף ספרים לחשבון על ידי הזנת הפרטים שלהם בשורות ריקות. (אם אינך מבצע עריכה עבור ספרים קיימים, ניתן למחוק את השורות האלה.) מומלץ אמנם לספק פרטים רבים ככל האפשר, אולם לכל הפחות יש למלא את העמודות הבאות:

כשתעלה את הגיליון האלקטרוני, הספרים האלה יצורפו בהתאם להגדרות של תבנית ברירת המחדל שלך. תצטרך להעלות את עטיפת הספר ואת קובצי התוכן בנפרד. למידע נוסף.

העלאת גיליון אלקטרוני

 1. לאחר שתסיים לבצע שינויים בגיליון האלקטרוני, שמור אותו באחד מהפורמטים הקבילים:

  פורמטים קבילים קידודים קבילים* סיומות קבצים קבילות
  • מופרד בפסיקים
  • מופרד בטאבים
  • UTF-16
  • UTF-8
  • ‎.csv
  • ‎.txt
  * המערכת שלנו תנסה לעבד קידודים אחרים, אך מומלץ להשתמש באחד מהקידודים שצוינו.
 2. חזור אל מרכז השותפים. בזמן הצפייה בקטלוג הספרים, לחץ על הלחצן מתקדם ולאחר מכן על העלה CSV.

 3. לחץ על הלחצן בחר קובץ, בחר במחשב שלך את קובץ הגיליון האלקטרוני שערכת ולחץ על העלה.

 4. לאחר העלאת הקובץ, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שתראה את השינויים בחשבון. לא תקבל התראות באופן ישיר לגבי שגיאות בגיליון האלקטרוני. כדי לראות אם הגיליון האלקטרוני נשלח בהצלחה, בדוק את היסטוריית ההעלאות של הגיליון האלקטרוני.

הצגת היסטוריית ההעלאות של הגיליון האלקטרוני

כדי לבדוק את הסטטוס של שליחת הגיליון האלקטרוני, בקר בקטלוג הספרים בחשבון מרכז השותפים ולחץ על הלחצן מתקדם. בחר באפשרות הצגת היסטוריית ההעלאות של קובצי CSV. כעת תוצג רשימה של ההעלאות שביצעת בעבר, עם חותמות זמן ומספר השורות שעובדו עבור כל קובץ. אם לא ניתן היה לעבד בהצלחה אף אחת מהשורות, סטטוס הקובץ יהיה לא חוקי. לחלופין, הסטטוס יהיה הושלם. (עדיין ייתכנו שגיאות בהעלאות שהושלמו).

כדי להציג פרטים על שגיאות, לחץ על מספרי השורות המכילות שגיאות. תתבקש להוריד גיליון אלקטרוני שיכיל את הודעות השגיאה הספציפיות עבור ההעלאה. העמודה הראשונה תכיל את המזהה של השורה המכילה שגיאה והעמודה השנייה תכיל את הערך הספציפי שגרם לשגיאה, יחד עם הודעת שגיאה. השתמש במידע זה כדי לבצע תיקונים בגיליון האלקטרוני והעלה אותו שוב.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
82437
false