Skupna promjena postavki knjiga

Da biste dodali ili uredili više knjiga odjednom, možete upotrijebiti proračunske tablice. Možete preuzeti proračunsku tablicu u koju su već uneseni podaci koje ste već unijeli u Partnerskom centru, prilagoditi postavke i bibliografske podatke i potom prenijeti uređenu proračunsku tablicu kako biste primijenili te promjene.

Preuzimanje proračunske tablice

 1. Otvorite Katalog knjiga na svojem računu Partnerskog centra.
 2. Kliknite Napredne opcije.
 3. Preuzmite podatke o knjizi.
 4. Označite okvir opcije Prikaži stupce s metapodacima kako biste uključili bibliografske podatke i osnovne postavke za svoje knjige.

Savjet: prema zadanim postavkama vaša proračunska tablica sadrži podatke za sve knjige u vašem katalogu. Ako želite generirati proračunsku tablicu podskupine knjiga, prvo trebate filtrirati katalog. Preuzeta proračunska tablica uključuje samo rezultate pretraživanja.

Preuzimanje cijena

Ako se vaše knjige mogu prodavati na Google Playu, možete preuzeti cijene uz ostale podatke o knjigama. Da biste to učinili, označite potvrdni okvir opcije Prikaži stupce s cijenama.

Važno: cijene postavljene uz konverziju valute nisu vidljive i ne mogu se uređivati u ovoj proračunskoj tablici. Međutim, cijene dodane putem proračunske tablice mogu imati prednost nad preračunatim cijenama.

Također možete dodavati cijene. Na primjer, možda želite unijeti maloprodajne cijene u novoj valuti. Kliknite okvir opcije Dodajte nove cijene za te knjige i navedite vrstu cijene za novu cijenu.

Vrsta cijene uključuje podatke o cijeni, osim maloprodajne cijene:

 • Valuta
 • Vrsta cijene
  • Fiksna: stavite kvačicu u ovaj okvir za zemlje ili regije za koje ste naveli da podliježete zakonima o fiksnoj cijeni.
  • Uključuje porez: stavite kvačicu u ovaj okvir ako ova cijena uključuje primjenjivi porez.

Da biste dodali više novih cijena, kliknite Dodaj još jednu cijenu za te knjige.

Prikaz i uređivanje proračunske tablice

Otvorite datoteku koju ste preuzeli u programu za proračunske tablice (npr. Microsoft Excel, OpenOffice Calc ili LibreOffice Calc). Ako proračunska tablica izgleda neobično, obavezno navedite da otvarate datoteku razgraničenu tabulatorima pomoću UTF-16 kodiranja.

Proračunsku tablicu možete urediti dodavanjem ili mijenjanjem vrijednosti u skladu s Googleovim smjernicama za oblikovanje u nastavku. Nove se knjige mogu dodavati unošenjem podataka u nove retke.

Također možete izbrisati sve stupce u kojima nećete raditi, a podaci u tim stupcima neće se promijeniti kada prenesete proračunsku tablicu. (Iznimke uključuju stupac Identifikator koji je uvijek obavezan i stupac Naslov koji je obavezan za nove knjige koje se dodaju putem proračunske tablice.) Neki se stupci odnose samo na knjige koje se mogu prodavati na Google Playu.

Stupci u proračunskoj tablici (kliknite za proširivanje/sažimanje)
Proračunske tablice moraju se formatirati prema našim specifikacijama kako bismo ih mogli obraditi.
 • Neki stupci prihvaćaju samo skup određenih vrijednosti. U nastavku možete pronaći popis prihvatljivih vrijednosti za svaki stupac.
 • Ako naziv stupca uključuje dodatne podatke u uglatim zagradama, oblikujte svoje podatke na isti način, s navedenim podacima u uglatim zagradama.
 • Zaglavlja stupaca i prihvatljive vrijednosti mogu se mijenjati. (Na primjer, naš je sustav zahtijevao da zaglavlja i neke vrijednosti budu na engleskom jeziku. Sada se ta polja popunjavaju na lokalnom jeziku.) Preporučujemo upotrebu novopreuzete verzije proračunske tablice kako bi se osigurala kompatibilnost.
Identifikator Primarni ISBN ili drugi identifikator knjige. Obavezno. Ako se promijeni vrijednost u tom stupcu, svi podaci u retku primjenjivat će se na neku drugu knjigu (i može nastati zapis o novoj knjizi); knjiga sa starim identifikatorom neće se izbrisati s vašeg računa.
Status (ne mijenjajte) U tom se stupcu navodi je li knjiga dostupna za pregled i za prodaju te jesu li potrebne neke radnje. Taj je stupac samo informativan. Sve promjene u tom stupcu zanemarit će se kada prenesete proračunsku tablicu.
Oznaka (ne mijenjajte) Naziv predloška pomoću kojeg je knjiga izrađena. Napominjemo da se promjene u tom stupcu neće odražavati na vašem računu kada prenesete proračunsku tablicu. Oznake postojećih knjiga ne mogu se mijenjati.
Veza Trgovine Play (ne mijenjajte) URL stranice knjige na Google Playu (ako je knjiga objavljena na Google Playu). Sve promjene u tom stupcu zanemarit će se kada prenesete proračunsku tablicu.
Želite li omogućiti za prodaju? Hoće li se knjiga prodavati na Google Playu. (Napominjemo da su dodatni podaci, primjerice cijene, također obavezni kako bi knjiga postala dostupna za prodaju.)

Prihvatljive su vrijednosti:
 • Prodaja je omogućena: Yes, Y ili +
 • Prodaja nije omogućena: No, N ili -
Naslov Naslov knjige. Obavezan je ako se knjiga dodaje na vaš račun.
Podnaslov Podnaslov knjige, ako je to primjenjivo.
Format knjige Format knjige. Prihvatljive su vrijednosti:
 • Digital (e-knjige)
 • Hardback (format tvrdog uveza)
 • Paperback
 • Audiobook (dostupno ako je vaš račun omogućen za prodaju audioknjiga. Trenutačno samo odabrani partneri mogu prodavati audioknjige na Playu.)

Povezani identifikator [format, odnos], odvojeno točkom sa zarezom ISBN ili identifikator drugih knjiga koje su povezane s trenutačnim naslovom. Na primjer, ako elektroničko i tiskano izdanje naslova imaju različite ISBN-ove, u tom stupcu možete navesti drugo izdanje istog naslova. Uključite format povezane knjige, zarez, a zatim njezin odnos s trenutačnom knjigom, sve to u uglatim zagradama iza identifikatora. Odvojite više povezanih identifikatora točkom sa zarezom. Primjeri:
 • Ako je ISBN u prvom stupcu za elektroničko izdanje, možete unijeti odgovarajući ISBN tiskanog izdanja na sljedeći način. To omogućuje čitateljima pretraživanje knjige na Google Playu pomoću oba ISBN-a.

  9781234567890 [Meki uvez, E-publikacija na temelju knjige]
 • Ako je ISBN u prvom stupcu za tiskano izdanje, možete unijeti odgovarajući EISBN na sljedeći način. Google tako može u odgovarajućim situacijama prikazati vezu za kupnju vaše knjige na Google Playu sa stranice pregleda na Google knjigama.

  9781234567891 [Digitalni, Elektronička verzija dostupna je kao]
 • Ako je ISBN u prvom stupcu povezan s više drugih ISBN-ova, odvojite stavke u zagradama točkom sa zarezom.

  9781234567890 [Digitalni, Elektronička verzija dostupna je kao]; 9781234567891 [Meki uvez, Verzija je na drugom jeziku knjige]
Za format su prihvatljive sljedeće vrijednosti:
 • Digitalni (digitalni oblik)
 • Tvrdi uvez (format tvrdog uveza)
 • Meki uvez (format mekog uveza)
 • Nepoznato (nepoznati format)
Za odnos su prihvatljive sljedeće vrijednosti:
 • Dio je (knjiga je također dostupna kao dio povezane knjige)
 • Uključuje (knjiga uključuje povezanu knjigu)
 • Alternativni format (knjiga je dostupna u alternativnom obliku kao povezana knjiga)
 • Verzija je na drugom jeziku knjige (knjiga je verzija povezane knjige na nekom drugom jeziku)
 • E-publikacija na temelju knjige (knjiga je elektroničko izdanje na temelju tiskane povezane knjige)
 • Elektronička verzija dostupna je kao (knjiga je tiskani proizvod s elektroničkom verzijom kao povezanom knjigom)
 • Zamjenjuje (knjiga zamjenjuje povezanu knjigu ili je njezino novo izdanje)
 • Zamijenjena je izdanjem (knjiga je staro izdanje povezane knjige ili ju je povezana knjiga zamijenila)
Suradnik [uloga], odvojeno točkom sa zarezom Suradnici na knjizi, na primjer autor, urednik ili ilustrator. Morate navesti ulogu svakog suradnika u uglatim zagradama iza imena. Ako je suradnika više, odvojite ih točkom sa zarezom. Primjer:
John Smith [Author]; Mary Jones [Editor]

Prihvatljive su vrijednosti za tu ulogu:

 • Pisac
 • Urednik
 • Autor
 • Fotograf
 • Autor teksta uz fotografije
 • Prevoditelj
 • Priređivač
 • Ilustrator
 • Ostalo
 • Mogući pisac
 • Dodatni pisac
 • Neimenovani pisac
 • Autor uvodne riječi
 • Autor uvoda
 • Autor predgovora
 • Autor završne riječi
 • Autor bilješki
 • Autor prologa
 • Autor komentara
 • Izvorni pisac
 • Urednik serije
 • Volume editor
 • Glavni urednik
 • Savjetodavni urednik
 • Adaptacija teksta
 • Tisak
 • Izdavač
 • Prethodni vlasnik
Biografska bilješka Biografski podaci o suradnicima. Prihvatljiv je osnovni HTML (ali bez hiperveza).
Jezik Primarni jezik knjige. Upotrebljavajte troslovne kodove ISO 639-2/B. Na primjer, unesite eng za engleski jezik.
Kôd teme [shema], odvojeno točkom sa zarezom Tema knjige. To bi trebao biti kôd određen jednom od naših prihvaćenih shema tema ili točan tekstni opis kao što je navedeno u shemi. Shema se treba navesti u uglatim zagradama iza svake teme. Kodovi tema mogu se unositi za više shema, odvojeni točkama sa zarezima. Primjer:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Ili:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Prihvatljive su sheme:

 • BISAC [Izdanje 2014.] (Sjeverna Amerika)
 • BIC (Ujedinjeno Kraljevstvo i Australija)
 • WGSneu (Njemačka)
 • C-Code (Japan)
 • CLIL (Francuska)
 • UDC (Rusija)
 • GKSS (Južna Koreja)
 • Manga (Japan i Južna Koreja)
Dobna skupina, odvojeno zarezom Dobna skupina publike kojoj je knjiga namijenjena. Ako postoji više dobnih skupina, odvojite ih zarezom. Da biste naveli odraslu publiku, unesite 18+. Na primjer:
13 – 17, 18+
Neki tablični programi mogu tretirati dobne skupine kao računske operacije (npr. "13 – 17" kao "13 minus 17"). Da biste to spriječili, stavite zarez na kraju ("13 – 17,").
Opis Opis knjige poput onog na poleđini knjige. Prihvatljiv je osnovni HTML (ali bez hiperveza).
Datum objavljivanja Datum objavljivanja knjige u formatu D:GGGG-MM-DD, pri čemu GGGG-MM-DD predstavlja datum. (Prefiks D: nije obavezan.)
Neki programi za proračunske tablice ponovo će oblikovati datume. Kada prenesete proračunsku tablicu, provjerite jesu li podaci u tom stupcu u točnom formatu.
Broj stranica Broj stranica knjige.
Naziv serije Naziv serije kojoj knjiga pripada, ako je to primjenjivo.
Svezak u seriji Ako knjiga pripada seriji, to je broj sveska knjige.
Vrsta pregleda Koliki se dio knjige može pregledavati na Google knjigama. (To je različito od količine koja se može pregledavati u Trgovini Google Play.) Potrebno je postaviti najmanje 20%, uz prihvatljive vrijednosti povećanja za 10% (npr. 30%, 40% itd.).
Teritoriji pregleda Zemlje u kojima se knjiga može pregledavati na Google knjigama kao dvoslovni kodovi sustava ISO 3166-1 odvojeni zarezima. Taj popis treba uključivati sve zemlje u kojima je omogućena prodaja knjige.

Ako imate prava širom svijeta, unesite WORLD. Zemlje možete isključiti tako da ih unesete nakon oznake WORLD razdvojene zarezima i da ispred svake stavite znak minusa (-). Primjeri:

Ako želite navesti sve teritorije osim SAD-a i Kanade:
WORLD,-CA,-US

Da biste naveli Njemačku, Španjolsku, Francusku i Italiju:

DE,ES,FR,IT
Tekst veze za kupnju Tekst veze koja upućuje na stranicu za kupnju knjige. Obično je to naziv vaše tvrtke ili web-lokacije, na primjer "Izdavačka kuća" ili "Izdavačka kuća na mreži".
Veza za kupnju URL stranice za kupnju te knjige na vašoj web-lokaciji za e-prodaju. Google knjige automatski nude vezu s popularnim web-lokacijama za prodaju knjiga, a ta veza služi za poticanje korisnika da posjete vašu stranicu za tu knjigu. Ako ste kao tekst veze za kupnju knjige naveli naziv web-lokacije svoje tvrtke i vezu za kupnju, na primjer http://www.examplepublishing.com/book/12345.html, korisnik koji klikne naziv web-lokacije vaše tvrtke stići će na tu web-stranicu.
Ime izdavača Ono što će se prikazivati kao ime osobe, biblioteke ili izdavača koji je knjigu poslao na Google knjige.
Web-lokacija izdavača URL vaše web-lokacije koja će se otvoriti kada korisnik klikne naziv izdavača.
Želite li prikazivati fotografije u pregledu? Hoće li se u pregledu knjige prikazivati fotografije i ilustracije. Onemogućite tu opciju ako nemate odgovarajuća prava. Ako knjiga sadrži velik broj slika, možemo je prodavati samo ako naznačite da možemo prikazivati fotografije ili ako primimo EPUB datoteku. Prihvatljive su vrijednosti:
 • Fotografije se prikazuju: Yes, Y ili +
 • Fotografije se ne prikazuju: No, N ili -
Je li dopušteno preuzimanje PDF-a? Hoće li korisnicima Google knjiga biti dopušteno preuzeti cijelu kopiju vaše knjige kao PDF datoteku. Prihvatljive su vrijednosti:
 • Preuzimanje je dopušteno: Yes Y ili +
 • Preuzimanje nije dopušteno: No, N ili -
Datum početka prodaje Datum kada knjiga treba postati dostupna za prodaju u formatu D:GGGG-MM-DD, pri čemu GGGG-MM-DD predstavlja datum. (Prefiks D: nije obavezan.) Ako je to budući datum i za vašu je knjigu omogućena prodaja, neće se moći prodavati prije tog datuma.
Neki programi za proračunske tablice ponovo će oblikovati datume. Kada prenesete proračunsku tablicu, provjerite jesu li podaci u tom stupcu u točnom formatu.
Želite li omogućiti DRM? Hoće li se softver za upravljanje pravima na digitalni sadržaj (DRM) primjenjivati na knjigu prilikom prodaje na Google Playu. Prihvatljive su vrijednosti:
 • DRM je omogućen: Yes, Y ili +
 • DRM nije omogućen: No, N ili -
Želite li prikazati fotografije u e-knjizi? Hoće li se fotografije i ilustracije prikazivati u knjizi kada se bude prodavala na Google Playu. Onemogućite tu opciju ako nemate odgovarajuća prava. Ako knjiga sadrži velik broj slika, možemo je prodavati samo ako je omogućena ta opcija ili ako primimo EPUB datoteku. Prihvatljive su vrijednosti:
 • Fotografije se prikazuju: Yes, Y ili +
 • Fotografije se ne prikazuju: No, N ili -
Uključiti skenirane stranice? Hoće li osobe koje kupe knjigu na Google Playu moći gledati PDF verziju koja uključuje izvorni izgled. Prihvatljive su vrijednosti:
 • Uključene su skenirane stranice: Yes, Y ili +
 • Skenirane stranice nisu uključene: No, N ili -
Je li knjiga neprikladna za obitelj? Je li sadržaj knjige namijenjen samo za odrasle.
Postotak za izrezivanje/lijepljenje Koliki dio knjige kupac može kopirati i zalijepiti. Unesite broj od 0 do 100 u koracima od po 10 ili 5 (npr. 0, 5, 10, 20, 30, itd.).
Proračunska tablica imat će dodatne stupce ako budete htjeli preuzeti i cijene. Više pojedinosti potražite u nastavku.

Uređivanje cijena u proračunskoj tablici

Ako se vaše knjige mogu prodavati na Google Playu, njihove cijene možete skupno promijeniti, dodati ili ukloniti pomoću proračunske tablice. Kako biste bili sigurni da navodite cijene samo za knjige na Google Playu (a ne za knjige koje se mogu samo pregledavati), filtrirajte proračunsku tablicu prema vrijednosti Yes (ili Y ili +) u stupcu Želite li omogućiti za prodaju? prije promjene cijena.

Decimalne oznake za cijene trebale bi slijediti pravila za jezik zaglavlja proračunske tablice. Na primjer, ako je zaglavlje na njemačkom, naš će sustav očekivati decimalne zareze (na primjer 3,00), a u proračunskim tablicama sa zaglavljima na engleskom očekujemo decimalne točke (na primjer 3.00).

Pretvorba valute

Ako je pretvorba valute omogućena, možete konfigurirati koje knjige i cijene želite preračunati radi prodaje u drugim zemljama. U proračunskoj tablici vidjet ćete dva stupca za svaku cijenu: prvi stupac sadrži cijenu kao brojčanu vrijednost, a drugi navodi zemlje u kojima se cijena primjenjuje. Ako neka od navedenih zemalja ne upotrebljava valutu navedenu za cijenu, već neku drugu valutu, alat za pretvorbu valute omogućit će vam automatsku pretvorbu cijene u valutu ciljne zemlje. Detaljne upute potražite u odjeljku o promjeni zemalja u kojima se cijena primjenjuje.

Dodavanje cijene

Da biste dodali cijenu koju vaše knjige trenutačno nemaju, prvo morate preuzeti tu vrstu cijene u proračunskoj tablici kako biste mogli raditi s točnim zaglavljem cijene. Kada odaberete Izvoz knjiga, označite potvrdni okvir opcije Dodajte cijenu i navedite pojedinosti o vrsti cijene koju želite dodati.

Preuzmite i otvorite proračunsku tablicu, unesite vrijednosti za novu cijenu pa prenesite proračunsku tablicu.

Brisanje cijene

Cijene koje želite izbrisati preuzmite prema uputama za preuzimanje cijena, a zatim otvorite proračunsku tablicu. Zamijenite vrijednost cijene na svim mjestima s dvije zvjezdice (**). Cijene koje imaju ** izbrisat će se prilikom prijenosa proračunske tablice. Knjige koje nemaju cijenu za određeni teritorij ne mogu se u njemu prodavati.

Promjena cijene

Da biste promijenili cijenu, jednostavno uredite brojčanu vrijednost u odgovarajućem stupcu za knjigu.

Promjena zemalja u kojima se primjenjuje cijena

Zemlje u kojima se cijene primjenjuju mogu se mijenjati iz raznih razloga. Možda je došlo do promjene u pravima na knjigu ili možda želite upotrijebiti postojeću cijenu za cjelokupnu prodaju širom svijeta nakon što ste omogućili pretvorbu valute, kao što je prikazano u sljedećem primjeru. Da biste promijenili zemlje u kojima se cijena primjenjuje, slijedite ove korake:

 1. Cijenu koju želite promijeniti preuzmite prema uputama za preuzimanje cijena, a zatim otvorite proračunsku tablicu. Svaka cijena u maloprodaji imat će dva stupca: cijenu i zemlje u kojima se ta cijena primjenjuje.

  Identifikator ... USD [Preporučena maloprodajna cijena, bez poreza] Cijena Zemlje za USD [Preporučena maloprodajna cijena, bez poreza] Cijena
  012345678 ... 9,99 US

  Objašnjenje zaglavlja stupaca u primjeru:

  • Identifikator: identifikator.
  • USD [Preporučena maloprodajna cijena, bez poreza] Cijena: preporučena maloprodajna cijena, bez poreza, u USD.
  • Zemlje za USD [Preporučena maloprodajna cijena, bez poreza] Cijena: zemlje u kojima se prethodno navedena cijena treba primjenjivati. Da bi se cijena primjenjivala na zemlje u kojima navedena valuta nije lokalna, mora se omogućiti pretvorba valute.
 2. Uredite popis zemalja prema našim smjernicama za oblikovanje.

  Identifikator ... USD [Preporučena maloprodajna cijena, bez poreza] Cijena Zemlje za USD [Preporučena maloprodajna cijena, bez poreza] Cijena
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Spremite proračunsku tablicu i vratite se u Partnerski centar kako biste je poslali prema uputama za prijenos.

Dodavanje knjiga pomoću proračunske tablice

Možete dodati još knjiga na svoj račun tako što ćete unijeti njihove podatke u prazne retke. (Ako ne uređujete postojeće knjige, možete posve izbrisati te retke.) Iako preporučujemo da unesete što više podataka, minimum obaveznih stupaca uključuje:

Kada prenesete proračunsku tablicu, te će se knjige dodati prema postavkama za vaš zadani predložak. Datoteke naslovnice i sadržaja morat ćete prenijeti odvojeno. Saznajte više.

Prijenos proračunske tablice

 1. Kada unesete promjene u proračunsku tablicu, spremite je u jednom od prihvaćenih formata:

  Prihvaćeni formati Prihvaćena kodiranja* Prihvaćeni nastavci naziva datoteka
  • odvojeno zarezom
  • odvojeno tabulatorom
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  *Naš će sustav pokušati obraditi ostala kodiranja, ali preporučujemo da ipak upotrijebite jedno od navedenih kodiranja.
 2. Da biste se vratili na račun Partnerskog centra, u Katalogu knjiga kliknite Napredne opcije.

 3. Prenesite podatke o knjizi.

 4. Kliknite Odaberi datoteku i odaberite uređenu datoteku proračunske tablice s računala.

 5. Kliknite Prenesi.

 6. Kada se datoteka prenese, može proći određeno vrijeme dok se vaše promjene ne odraze na vašem računu. Nećete dobiti izravnu obavijest o mogućim pogreškama u proračunskoj tablici. U povijesti prijenosa proračunskih tablica možete provjeriti je li proračunska tablica prenesena.

Prikaz prenesenih popisa

Važno: neke značajke u ovom odjeljku dostupne su samo u novoj verziji Partnerskog centra. Da biste prešli na novu verziju, u gornjem desnom kutu kliknite Postavke Postavke.

Da biste provjerili status prijenosa proračunske tablice:

 1. Otvorite Katalog knjiga na svojem računu Partnerskog centra.
 2. Kliknite Napredne opcije.
 3. Odaberite Prikaži prenesene popise. Pronaći ćete popis svojih prošlih prijenosa s vremenskim oznakama, korisnika koji je prenio datoteku i broj obrađenih redaka za svaku datoteku.
 4. Da biste preuzeli prenesenu datoteku, kliknite naziv datoteke.

Vrste statusa prijenosa:

 • U obradi: nedavni prijenos još je u tijeku. Ovisno o broju unesenih knjiga i promjena, to može potrajati nekoliko sati. Ako je prijenos u statusu obrade više od dva sata, provjerite je li datoteka u formatu UTF-16 i pokušajte je podijeliti u više datoteka s manjim brojem knjiga te ih pokušajte ponovno prenijeti. Ako nakon 12 sati datoteka još uvijek bude u obradi, obratite nam se.
 • Dovršeno: prijenos datoteke je dovršen, a svi redci u datoteci uspješno su obrađeni.
 • Dovršeno s pogreškama: prijenos datoteke je dovršen, ali najmanje jedan redak nije uspješno obrađen. Preuzmite pojedinosti o pogrešci klikom na broj pogreške u stupcu Redci s pogreškama.
 • Otkazano: korisnik vašeg računa za Partnerski centar otkazao je prijenos.
 • Nevažeće: nijedan redak nije uspješno obrađen.

Prošle prijenose možete filtrirati prema statusu iz zaglavlja stupca Status. Također možete pretražiti bilo koji naziv datoteke iz trake za pretraživanje na vrhu.

Da biste pregledali pojedinosti o pogrešci, kliknite broj pogrešaka u stupcu Redci s pogreškama. Prikazat će vam se poruka da preuzmete proračunsku tablicu koja sadržava poruke o konkretnoj pogrešci za vaš prijenos. Prvi stupac sadržava identifikator retka s pogreškom, a drugi stupac sadržava će vrijednost koja je uzrokovala pogrešku, uz poruku pogreške. Za pomoć u vezi s određenom pogreškom potražite riječi na stranici poruke o pogrešci u članku Poruke o pogrešci. Pomoću tih informacija ispravite pogreške u proračunskoj tablici i prenesite je ponovo.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik