Taulukot (useiden kirjojen asetusten muokkaaminen)

Taulukkojen avulla voit lisätä tai muokata useita kirjoja yhtä aikaa. Voit ladata taulukon, joka sisältää valmiiksi Yhteistyökumppanikeskuksessa syöttämäsi tiedot. Kun muokkaat asetuksia ja viitetietoja tietokoneellasi ja lähetät päivitetyn taulukon, muutokset otetaan käyttöön.

Taulukon lataaminen

Siirry Yhteistyökumppanikeskuksen tilisi kirjaluetteloon ja klikkaa Vie kirjoja ‑painiketta. Merkitse Näytä sisällönkuvaustietosarakkeet ‑ruutu, jotta kirjojesi yhteyteen lisätään viitetiedot ja perusasetukset. Taulukoihin lisätään oletusarvoisesti tiedot kaikista luettelosi kirjoista. Jos haluat luoda taulukon vain osasta kirjoja, suodata luettelosi ennen kirjojen viemistä. Ladattava taulukko sisältää tällöin vain hakutulosten kirjat.

Hintojen lataaminen

Jos kirjojasi voidaan myydä Google Playssa, voit ladata hinnat muiden kirjasi tietojen yhteydessä. Merkitse vain Näytä hintasarakkeet ‑ruutu.

Huomaathan, että automaattisesti muunnettuja hintoja ei voi tällä hetkellä ladata ja muokata. Laskentataulukolla lisätyt hintatiedot voivat kuitenkin korvata muunnettuja hintoja.

Voit myös lisätä hintoja. Voit esimerkiksi lisätä ovh-hinnat uudessa valuutassa. Klikkaa Lisää kirjoille uudet hinnat ‑ruutua ja määritä uuden hinnan tyyppi.

Hintatyyppi sisältää kaikki muut tiedot paitsi itse ovh-hinnan:

 • Valuutta
 • Hintatyyppi
  • Kiinteä: Käytetäänkö hintaa maassa, jossa laki edellyttää kiinteiden hintojen käyttöä?
  • Sisältää verot: Sisältääkö hinta verot?

Jos haluat lisätä useita uusia hintoja, valitse Lisää uusi hinta.

Laskentataulukon tarkastelu ja muokkaus

Avaa lataamasi tiedosto laskentataulukko-ohjelmassa, kuten Microsoft Excel, OpenOffice Calc tai LibreOffice Calc. Jos taulukon muotoilu näyttää virheelliseltä, varmista, että olet määrittänyt avaavasi sarkainerottelua käyttävän tiedoston UTF-16-koodauksella.

Voit muokata laskentataulukkoa lisäämällä tai muuttamalla arvoja Googlen muotoiluohjeiden mukaisesti. Kirjoja lisätään kirjoittamalla niiden tiedot uusille riveille.

Voit myös poistaa sarakkeet, joihin et aio tehdä muutoksia. Poistettujen sarakkeiden tietoja ei käytetä, kun lähetät tiedoston palveluun. (Poikkeuksia ovat sarake Tunniste, joka vaaditaan aina, sekä sarake Nimi, joka vaaditaan lisättäessä kirjoja laskentataulukolla.) Jotkin sarakkeet koskevat vain kirjoja, joita voidaan myydä Google Playssa.

Taulukon sarakkeet (laajenna tai tiivistä klikkaamalla)
Taulukot on muotoiltava määrityksiemme mukaisesti, jotta ne voidaan käsitellä oikein.
 • Joihinkin sarakkeisiin hyväksytään vain tietyt arvot. Voit tarkistaa kullekin sarakkeelle hyväksyttävät arvot oheisesta luettelosta.
 • Jos sarakkeen nimi sisältää lisätietoja hakasulkeissa, muokkaa tietosi samalla tavalla: lisää määritetyt tiedot hakasulkeiden sisään.
 • Sarakkeiden nimet ja hyväksyttävät arvot voivat muuttua. Järjestelmämme esimerkiksi vaati ennen osan nimistä ja arvoista englanniksi. Nämä tulee nyt antaa paikallisella kielellä. Suosittelemme käyttämään lähiaikoina ladattua taulukkoa, jotta voimme taata yhteensopivuuden.
Tunniste Kirjan ensisijainen ISBN-numero tai muu tunniste. Pakollinen tieto. Jos tätä arvoa muutetaan, rivin tiedot koskevat jatkossa eri kirjaa (tämä voi myös aiheuttaa uuden kirjatietueen luomisen). Vanhaa tunnistetta käyttävää kirjaa ei kuitenkaan poisteta tililtäsi.
Tila (älä muokkaa) Tieto kirjan esikatselun ja myynnin saatavuudesta sekä toimintojen tarpeesta. Sarake on tarkoitettu vain tietojen antamiseen. Siihen tehdyt muutokset ohitetaan, kun lähetät laskentataulukon palveluun.
Tunniste (älä muokkaa) Sen mallin nimi, jolla kirja luotiin. Sarakkeeseen tehdyt muutokset ohitetaan, kun lähetät laskentataulukon palveluun. Aiemmin lisätyn kirjan tunnusta ei voi muuttaa jälkeenpäin.
Play Kaupan linkki (älä muokkaa) Kirjan Google Play -sivun URL-osoite (jos kirja on julkaistu Google Playssa). Siihen tehdyt muutokset ohitetaan, kun lähetät laskentataulukon palveluun.
Asetetaanko myytäväksi? Onko kirja myynnissä Google Playssa. Huomaa, että kirjan myyminen edellyttää joidenkin tietojen, kuten hinnan, lisäämistä.

Hyväksytyt arvot:
 • myynnissä: Kyllä, Y tai +
 • ei myynnissä: Ei, N tai -.
Nimi Kirjan nimi. Vaaditaan, jos lisäät kirjan tilillesi.
Alaotsikko Kirjan alaotsikko, jos kirjalla on sellainen.
Kirjan muoto Kirjan muoto. Hyväksytyt arvot:
 • Digitaalinen (digitaalinen versio)
 • Kovakantinen (kovakantinen painos)
 • Pehmeäkantinen (pehmeäkantinen painos)
Toiseen kirjaan liittymisen tunnus [muoto, suhde], puolipisteellä erotettuna Kirjan aiheeseen liittyvien kirjojen ISBN-numerot tai muut tunnisteet. Jos esimerkiksi sähköisellä ja painetulla versiolla on eri ISBN-numerot, voit ilmoittaa toisen numeron tässä sarakkeessa. Anna aiheeseen liittyvän kirjan muoto, pilkku ja sen suhde ensisijaiseen kirjaan. Merkitse nämä tiedot hakasulkeiden sisään tunnisteen jälkeen. Erota useat tunnisteet puolipistein. Esimerkkejä:
 • Jos ensimmäisen sarakkeen ISBN-numero kuuluu sähköiselle versiolle, anna painetun version ISBN-numero seuraavasti. Näin käyttäjät voivat etsiä kirjaa Google Playsta molemmilla ISBN-numeroilla.

  9781234567890 [Pehmeäkantinen, Sähköinen julkaisu, joka perustuu kirjaan]
 • Jos ensimmäisen sarakkeen ISBN-numero kuuluu painetulle versiolle, ilmoita sähköisen version EISBN-numero seuraavien ohjeiden mukaisesti. Näin Google voi näyttää Google Kirjojen esikatselusivulla linkin, jonka kautta kirjasi voi ostaa Google Playssa.

  9781234567891 [Digitaalinen, Sähköinen versio saatavilla:]
 • Jos ensimmäisen sarakkeen ISBN-numero liittyy useisiin ISBN-numeroihin, erota ne toisistaan puolipisteellä.

  9781234567890 [Digitaalinen, Sähköinen versio saatavilla:]; 9781234567891 [Pehmeäkantinen, On muunkielinen versio kirjasta]
Muodon hyväksytyt arvot:
 • Digitaalinen (digitaalinen versio)
 • Kovakantinen (kovakantinen painos)
 • Pehmeäkantinen (pehmeäkantinen painos)
 • Tuntematon (tuntematon muoto)
Suhteen hyväksytyt arvot:
 • On osa kirjaa (kirja on saatavilla myös osana toista kirjaa)
 • Sisältää kirjan (kirja sisältää toisen kirjan)
 • Vaihtoehtoinen muoto (toinen kirja on vaihtoehtoinen versio kirjasta)
 • On muunkielinen versio kirjasta (kirja on erikielinen versio toisesta kirjasta)
 • Sähköinen julkaisu, joka perustuu kirjaan (kirja on sähköinen versio toisesta painetusta kirjasta)
 • Sähköinen versio saatavilla: (painettu kirja, jonka sähköinen painos toinen kirja on)
 • Korvaa kirjan (kirja korvaa toisen kirjan tai on uusi painos siitä)
 • Korvattu kirjalla (toinen kirja on korvannut kirjan tai on uusi painos siitä)
Tekijä [rooli], puolipisteellä erotettuna Kirjan tekemiseen osallistuneet henkilöt, kuten kirjoittaja, toimittaja tai kuvittaja. Määritä kunkin tekijän rooli hakasulkeissa nimen jälkeen. Erota useat tekijät toisistaan puolipisteillä. Esimerkki:
Pekka Korhonen [kirjoittaja]; Maija Virtanen [toimittaja]

Roolin hyväksytyt arvot:

 • Kirjoittaja
 • Toimittaja
 • Tekijä
 • Valokuvaaja
 • Kuvatekstit
 • Kääntäjä
 • Kokoaja
 • Kuvittaja
 • Muu
 • Mahdollinen kirjoittaja
 • Toinen kirjoittaja
 • Haamukirjoittaja
 • Esipuheen kirjoittaja
 • Johdannon kirjoittaja
 • Esipuheen kirjoittaja
 • Loppusanojen kirjoittaja
 • Huomautuksien kirjoittaja
 • Johdannon kirjoittaja
 • Kommenttien kirjoittaja
 • Alkuperäinen kirjoittaja
 • Sarjan toimittaja
 • Volume editor
 • Päätoimittaja
 • Toimittajakonsultti
 • Muokkaava toimittaja
 • Painaja
 • Kustantaja
 • Aiempi omistaja
Elämäkertateksti Elämäkerrallisia tietoja tekijöistä. Yksinkertaiset HTML-merkinnät sallitaan, mutta hyperlinkkejä ei.
Kieli Kirjan ensisijainen kieli. Käytä kolmikirjaimisia ISO 639-2/B ‑koodeja. Esimerkiksi englannin koodi on eng.
Aihekoodi [malli], puolipisteellä erotettuna Kirjan aihe. Käytä joko hyväksytyissä aiheluokituksissa määritettyä tunnusta tai luokan tarkkaa tekstikuvausta. Ilmoita luokka hakasulkeissa kunkin aiheen jälkeen. Voit käyttää useiden eri luokkien aihekoodeja. Erota ne toisistaan puolipisteillä. Esimerkki:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Tai:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Hyväksytyt luokitukset:

 • BISAC [2014] (Pohjois-Amerikka)
 • BIC (Iso-Britannia ja Australia)
 • WGSneu (Saksa)
 • C-Code (Japani)
 • CLIL (Ranska)
 • UDC (Venäjä)
 • GKSS (Etelä-Korea)
 • Manga (Japani ja Etelä-Korea)
Ikäryhmä, pilkulla erotettuna Kirjan kohderyhmän ikä. Erota useat ikäryhmät toisistaan pilkuilla. Jos haluat määrittää kohderyhmäksi vain aikuiset, kirjoita 18+. Esimerkki:
13–17, 18+
Jotkin taulukkolaskentaohjelmat voivat käsittää ikäryhmät laskutoimituksina (esim.13–17 olisi 13 miinus 17). Voit estää tämän lisäämällä loppuun pilkun (13-17,).
Kuvaus Kirjan kuvaus, kuten takakansiteksti. Yksinkertaiset HTML-merkinnät sallitaan, mutta hyperlinkkejä ei.
Julkaisupäivä Kirjan julkaisupäivämäärä D:VVVV-KK-PP-muodossa, jossa VVVV-KK-PP kertoo päivämäärän. (D:-etuliite on valinnainen.)
Jotkin taulukkolaskentaohjelmat muuttavat päivämäärien muotoilua. Varmistathan, että tässä sarakkeessa antamasi tiedot ovat oikeassa muodossa, kun lähetät taulukon palveluun.
Sivumäärä Kirjan sivumäärä.
Sarjan nimi Sarjan nimi, jos teos on osa kirjasarjaa.
Sarjan osa Osan numero, jos teos kuuluu kirjasarjaan.
Esikatselutyyppi Google-kirjoissa esikatseltava osuus. (Eri kuin Google Play ‑kaupassa esikatseltava osuus.) Arvon tulisi olla vähintään 20 %, jonka jälkeen hyväksytään arvot 30 %, 40 %, 50 % jne.
Esikatselumaat Maat, joissa kirjaa voi esikatsella Google-kirjoissa. Anna arvot kaksikirjaimisina ISO 3166-1 ‑koodeina, jotka on erotettu toisistaan pilkuilla. Luettelon tulee sisältää kaikki maat, joissa kirja on myytävänä.

Jos sinulla on maailmanlaajuiset oikeudet, kirjoita WORLD. Voit poistaa maita luettelosta lisäämällä ne WORLD-sanan jälkeen pilkuilla erotettuna ja miinusmerkki (-) etuliitteenä. Esimerkkejä:

Voit määrittää kaikki muut alueet paitsi Yhdysvallat ja Kanadan seuraavasti:
WORLD,-CA,-US

Voit määrittää Saksan, Espanjan, Ranskan ja Italian seuraavasti:

DE,ES,FR,IT
Osta-linkin teksti Kirjan ostosivulle johtavan linkin teksti. Yleensä tämä on yrityksesi tai verkkosivustosi nimi, kuten Esimerkkikustannus tai Esimerkkikustannuksen verkkokauppa.
Osta-linkki Kirjan ostosivun URL-osoite verkkokauppasivustollasi. Huomaathan, että Google-kirjat lisää automaattisesti linkit suosittuihin kirjakauppasivustoihin. Tämän linkin avulla voit houkutella kävijöitä omalle kirjasivullesi. Jos annoit Osta-linkin tekstiksi Esimerkkikustannuksen verkkokauppa ja Osta-linkiksi http://www.esimerkkikustannus.fi/kirja/12345.html, Esimerkkikustannuksen verkkokauppa -linkkiä klikkaava käyttäjä ohjataan määrittämällesi verkkosivulle.
Kustantajan nimi Kirjan Google Kirjoihin lisänneen henkilön, kirjasarjan tai kustantajan nimi.
Kustantajan sivusto Verkkosivustosi URL-osoite, johon käyttäjät voivat siirtyä klikkaamalla julkaisijan nimeä.
Näytetäänkö kuvat esikatselussa? Määrittää, näytetäänkö kirjan esikatselussa valokuvia tai kuvitusta. Poista valinta, jos sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia. Jos kirja sisältää runsaasti kuvia, voimme myydä sitä vain jos osoitat, että voimme näyttää kuvat, tai jos saamme EPUB-tiedoston. Hyväksytyt arvot:
 • näytä kuvat: Kyllä, Y tai +
 • älä näytä kuvia: Ei, N tai -.
Sallitaanko PDF-lataus? Määrittää, sallitaanko Google-kirjojen käyttäjien ladata koko kirja PDF-tiedostona. Hyväksytyt arvot:
 • salli lataaminen: Kyllä, Y tai +
 • älä salli lataamista: Ei, N tai -.
Myyntiin tulon päiväys Kirjan julkaisupäivämäärä D:VVVV-KK-PP-muodossa, jossa VVVV-KK-PP kertoo päivämäärän. (D:-etuliite on valinnainen.) Jos päivämäärä on tulevaisuudessa ja kirjasi on otettu myytäväksi, sitä ei myydä ennen tätä päivämäärää.
Jotkin taulukkolaskentaohjelmat muuttavat päivämäärien muotoilua. Varmistathan, että tässä sarakkeessa antamasi tiedot ovat oikeassa muodossa, kun lähetät taulukon palveluun.
Onko DRM käytössä? Määrittää, käytetäänkö DRM (digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) ‑ohjelmistoja, kun kirjaa myydään Google Playssa. Hyväksytyt arvot:
 • ota DRM käyttöön: Kyllä, Y tai +
 • älä ota DRM:ää käyttöön: Ei, N tai -.
Näytetäänkö kuvat e-kirjassa? Määrittää, näytetäänkö Google Playssa myytävän kirjan valokuvat tai kuvitus. Poista valinta, jos sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia. Jos kirja sisältää runsaasti kuvia, voimme myydä sitä vain, jos tämä vaihtoehto on otettu käyttöön tai jos saamme EPUB-tiedoston. Hyväksytyt arvot:
 • näytä kuvat: Kyllä, Y tai +
 • älä näytä kuvia: Ei, N tai -.
Sisällytetäänkö skannatut sivut? Määrittää, näytetäänkö Google Playsta kirjan ostaneille PDF-versio, joka sisältää alkuperäisen asettelun. Hyväksytyt arvot:
 • sisällytä skannatut sivut: Kyllä, Y tai +
 • älä sisällytä skannattuja sivuja: Ei, N tai -.
Tarkoitettu aikuisille? Määrittää, sisältääkö kirja vain aikuisille tarkoitettua sisältöä.
Kopiointi-/liittämisprosentti Kuinka suuren osan kirjasta ostaja voi kopioida ja liittää. Kirjoita luku välillä 0–100 viiden tarkkuudella (esim. 0, 5, 10, 20, 30 jne.).
Taulukossa on useampia sarakkeita, jos sisällytät hinnat mukaan. Saat lisätietoja alta.

Hintojen muokkaaminen taulukossa

Jos kirjojasi voidaan myydä Google Playssa, voit muuttaa, lisätä tai poistaa kirjojesi hintoja kerralla laskentataulukoiden avulla. Jos haluat varmistaa, että ilmoitat vain Google Playssa myytävänä olevien kirjojen hinnat (vain esikatseltavien kirjojen sijaan), suodata laskentataulukko valitsemalla arvo Kyllä (tai Y tai +) sarakkeessa Asetetaanko myytäväksi? ennen hintojen muokkaamista.

Hintojen desimaalierottelun tulee noudattaa laskentataulukon otsikoiden kielen käytäntöä. Jos otsikko on esimerkiksi saksaksi, järjestelmämme odottaa pilkun käyttöä desimaalierottimena (esim. 3,00). Jos otsikko on englanniksi, odotamme pisteen käyttöä (esim. 3.00).

Valuuttamuunnos

Jos valuuttamuunnokset on otettu käyttöön, voit määrittää muunnettavat kirjat ja hinnat muissa maissa myymistä varten. Taulukossa on kaksi saraketta kullekin hinnalle: ensimmäinen sisältää hinnan numeroarvona ja toinen maat, joissa hintaa sovelletaan. Jos jokin mainituista maista käyttää eri valuuttaa, voit muuntaa hinnan kohdevaluuttaan automaattisesti valuuttamuunnostyökalun avulla. Saat tarkempia ohjeita tutustumalla hinnan soveltamismaiden muuttamista koskeviin ohjeisiin.

Hinnan lisääminen

Jos haluat lisätä hinnan, jota kirjoillasi ei vielä ole, sinun täytyy ensin ladata kyseinen hintatyyppi taulukossa, jotta voit muokata oikeaa hintaotsikkoa. Kun olet valinnut Vie kirjat, valitse ruutu Lisää hinta ja määritä lisäämäsi hintatyypin tiedot.

Lataa ja avaa laskentataulukko, lisää uuden hinnan arvot ja lähetä sitten tiedosto palveluun.

Hinnan poistaminen

Lataa poistettavat hinnat ohjeiden mukaisesti ja avaa laskentataulukko. Korvaa kaikki hinta-arvot kahdella asteriskilla (**). Arvon ** sisältävät hinnat poistetaan, kun lähetät laskentataulukon palveluun. Kirjaa ei voi myydä alueilla, joille ei ole ilmoitettu hintaa.

Hinnan muuttaminen

Voit muuttaa kirjan hintaa muokkaamalla hinta-arvoa oikeassa sarakkeessa.

Hinnan voimassaolomaiden muuttaminen

Joskus voi olla tarpeen muuttaa maiden joukkoa, jossa hintaa käytetään. Esimerkiksi kirjan käyttöoikeudet ovat saattaneet muuttua tai haluat ehkä käyttää aiempaa hintaa maailmanlaajuisesti, kun olet ottanut valuuttamuunnokset käyttöön. Seuraava esimerkki käsittelee kyseistä tapausta. Näin voit muuttaa maita, joissa hintaa sovelletaan:

 1. Lataa muutettavat hinnat ohjeiden mukaisesti ja avaa laskentataulukko. Ovh-hinnoille on kaksi saraketta: itse hinta ja maat, joissa hintaa käytetään.

  Tunniste USD [Suositeltu myyntihinta, ei sisällä veroja] Hinta Maat hinnalle USD [Suositeltu myyntihinta, ei sisällä veroja] Hinta
  012345678 9,99 US

  Esimerkin sarakeotsikoiden selitykset:

  • Tunniste: Tunniste.
  • USD [Suositeltu myyntihinta, ei sisällä veroja] Hinta: Suositeltu myyntihinta ilman veroja Yhdysvaltain dollareissa.
  • Maat hinnalle USD [Suositeltu myyntihinta, ei sisällä veroja] Hinta: Maat, joissa suositeltua myyntihintaa tulee käyttää. Jos määritetty valuutta ei ole käytössä kyseisessä maassa, valuuttamuunnoksen on oltava käytössä, jotta hintaa voi käyttää.
 2. Muokkaa maaluetteloa muotoiluohjeidemme mukaisesti.

  Tunniste USD [Suositeltu myyntihinta, ei sisällä veroja] Hinta Maat hinnalle USD [Suositeltu myyntihinta, ei sisällä veroja] Hinta
  012345678 9,99 WORLD
 3. Tallenna laskentataulukko, palaa Yhteistyökumppanikeskukseen ja lähetä tiedosto ohjeiden mukaisesti.

Kirjojen lisääminen laskentataulukolla

Voit lisätä kirjoja tiliisi syöttämällä niiden tiedot tyhjille riveille. Jos et tee muutoksia aiempiin kirjoihin, voit poistaa niiden rivit. Suosittelemme ilmoittamaan mahdollisimman paljon tietoja, mutta vähintään seuraavat sarakkeet vaaditaan:

Kun lähetät taulukon palveluun, kirjat lisätään oletusmallisi asetusten mukaisesti. Kirjan kansi ja sisältötiedostot täytyy lähettää erikseen. Lisätietoja

Laskentataulukon lähettäminen

 1. Kun olet tehnyt kaikki muutokset taulukkoon, tallenna se johonkin hyväksytyistä muodoista:

  Hyväksytyt muodot Hyväksytyt koodaukset* Hyväksytyt tiedostonimen tunnisteet
  • pilkkuerottelu
  • sarkainerottelu
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Järjestelmämme yrittää käsitellä muutkin koodaukset, mutta suosittelemme vahvasti jonkin luettelossa mainitun koodauksen käyttöä.
 2. Palaa Yhteistyökumppanikeskukseen. Klikkaa Kirjaluettelossa Lisäasetukset-painiketta ja valitse Lähetä CSV-tiedosto.

 3. Klikkaa Valitse tiedosto -painiketta, valitse muokattu taulukkotiedosto tietokoneeltasi ja klikkaa Lähetä.

 4. Muutosten näkyminen tililläsi voi kestää hetken tiedoston lähettämisen jälkeen. Et saa erillistä ilmoitusta, jos laskentataulukossasi on virheitä. Voit tarkistaa laskentataulukon lähetyksen onnistumisen laskentataulukkojen lähetyshistoriasta.

Laskentataulukkojen lähetyshistorian tarkastelu

Voit tarkistaa taulukon lähetyksen tilan seuraavasti: Siirry Yhteistyökumppanikeskuksen tilisi kirjaluetteloon ja klikkaa Lisäasetukset-painiketta. Valitse Näytä CSV-lähetyshistoria. Sinulle näytetään luettelo aiemmista lähetyksistäsi, niiden ajat ja käsiteltyjen rivien määrät. Jos yhtään riviä ei voitu käsitellä, tiedoston tila on Virheellinen. Muutoin tila on Valmis. (Valmistuneissakin lähetyksissä voi olla virheitä.)

Voit tarkastella virheiden tietoja klikkaamalla virheellisten rivien lukumäärää. Sinua pyydetään lataamaan laskentataulukko, joka sisältää lähetyksesi virheviestit. Ensimmäinen sarake sisältää virheen aiheuttaneen rivin tunnisteen, toinen sarake virheen aiheuttaneen arvon ja virheviestin. Korjaa taulukkosi tiedot virheilmoitusten perusteella ja lähetä se uudelleen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
82437
false