Μαζική αλλαγή ρυθμίσεων βιβλίων

Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε πολλά βιβλία ταυτόχρονα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπολογιστικά φύλλα. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο που είναι προσυμπληρωμένο με τις πληροφορίες που έχετε ήδη καταχωρίσει στο Κέντρο Συνεργατών, να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, και κατόπιν να ανεβάσετε το επεξεργασμένο υπολογιστικό φύλλο για την εφαρμογή των αλλαγών.

Λήψη υπολογιστικού φύλλου

 1. Μεταβείτε στον Κατάλογο βιβλίων στον λογαριασμό σας στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες επιλογές.
 3. Κατεβάστε τη λίστα βιβλίων.
 4. Για να συμπεριλάβετε βιβλιογραφικές πληροφορίες και βασικές ρυθμίσεις για τα βιβλία σας, επιλέξτε το πλαίσιο με την ετικέτα Εμφάνιση στηλών μεταδεδομένων.

Συμβουλή: Από προεπιλογή, το υπολογιστικό φύλλο περιέχει πληροφορίες για όλα τα βιβλία του καταλόγου σας. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο για ένα υποσύνολο των βιβλίων σας, θα πρέπει πρώτα να φιλτράρετε τον κατάλογό σας. Το υπολογιστικό φύλλο που θα κατεβάσετε θα περιλαμβάνει μόνο τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Λήψη τιμών

Εάν τα βιβλία σας μπορούν να διατεθούν προς πώληση στο Google Play, μπορείτε να κατεβάσετε τις τιμές μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα των βιβλίων σας. Για τον σκοπό αυτόν, επιλέξτε το πλαίσιο με την ετικέτα Εμφάνιση στηλών τιμών.

Σημαντικό: Σε αυτό το υπολογιστικό φύλλο, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ή η επεξεργασία τιμών που έχουν οριστεί με μετατροπή νομίσματος. Ωστόσο, οι τιμές που προστίθενται μέσω υπολογιστικού φύλλου μπορούν να παρακάμψουν τις τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέτετε τιμές. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να παρέχετε τις τιμές καταλόγου σε ένα νέο νόμισμα. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Προσθήκη νέων τιμών σε αυτά τα βιβλία και ορίστε τον τύπο τιμής για την νέα τιμή.

Ο τύπος τιμής παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τιμή, εκτός από την τιμή καταλόγου:

 • Νόμισμα
 • Τύπος τιμής
  • Σταθερή: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για χώρες ή περιοχές όπου έχετε ορίσει ότι υπόκεισθε σε νομοθεσία καθορισμένων τιμών.
  • Περιλαμβάνει φόρο: Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο, εάν αυτή η τιμή περιλαμβάνει τον ισχύοντα φόρο.

Για να προσθέσετε πολλές νέες τιμές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων τιμών σε αυτά τα βιβλία.

Προβολή και επεξεργασία υπολογιστικού φύλλου

Ανοίξτε το αρχείο που κατεβάσατε σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων (π.χ. Microsoft Excel, OpenOffice Calc ή LibreOffice Calc). Εάν η εμφάνιση του υπολογιστικού φύλλου είναι περίεργη, φροντίστε να ορίσετε ότι ανοίγετε ένα οριοθετημένο με στηλοθέτες αρχείο με κωδικοποίηση UTF-16.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το υπολογιστικό φύλλο προσθέτοντας ή αντικαθιστώντας τιμές σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες μορφοποίησης της Google. Μπορείτε να προσθέτετε νέα βιβλία καταχωρίζοντας πληροφορίες σε νέες σειρές.

Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε τυχόν στήλες που δεν θα χρησιμοποιήσετε και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές τις στήλες θα παραμείνουν ως έχουν, όταν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο. (Εξαιρούνται η στήλη Αναγνωριστικό, η οποία απαιτείται πάντα, και η στήλη Τίτλος, η οποία είναι απαραίτητη για τα νέα βιβλία που προστίθενται μέσω του υπολογιστικού φύλλου.) Ορισμένες στήλες ισχύουν μόνo για βιβλία που μπορούν να διατεθούν προς πώληση στο Google Play.

Στήλες στο υπολογιστικό φύλλο (κλικ για ανάπτυξη/σύμπτυξη)
Η μορφοποίηση των υπολογιστικών φύλλων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας, ώστε η επεξεργασία τους να ολοκληρώνεται με επιτυχία.
 • Ορισμένες στήλες δέχονται μόνο ένα σύνολο συγκεκριμένων τιμών. Διαβάστε παρακάτω για να δείτε τη λίστα των αποδεκτών τιμών για κάθε στήλη.
 • Εάν το όνομα της στήλης περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες μέσα σε αγκύλες, μορφοποιήσετε τα δεδομένα σας με τον ίδιο τρόπο, με τα συγκεκριμένα στοιχεία σε αγκύλες.
 • Οι κεφαλίδες στηλών και οι αποδεκτές τιμές ενδέχεται να αλλάξουν. (Για παράδειγμα, το σύστημά μας συνήθιζε να απαιτεί οι κεφαλίδες και ορισμένες τιμές να είναι στα Αγγλικά. Θα πρέπει πλέον να καταχωρούνται στην τοπική γλώσσα). Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση του υπολογιστικού φύλλου που κατεβάσατε πρόσφατα για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα.
Αναγνωριστικό Το κύριο ISBN ή άλλο αναγνωριστικό του βιβλίου. Απαιτείται. Η αλλαγή της τιμής σε αυτήν τη στήλη θα έχει ως αποτέλεσμα κάθε πληροφορία της στήλης να ισχύει για διαφορετικό βιβλίο, ενώ ενδέχεται να δημιουργηθεί μια νέα εγγραφή βιβλίου. Το βιβλίο με το παλιό αναγνωριστικό δεν θα διαγραφεί από τον λογαριασμό σας.
Κατάσταση (Να μην τροποποιείται) Προσδιορίζει αν το βιβλίο είναι διαθέσιμο για προεπισκόπηση και για πώληση, και αν απαιτούνται κάποιες ενέργειες. Αυτή η στήλη προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τυχόν αλλαγές που κάνετε σε αυτήν τη στήλη θα παραβλέπονται όταν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο.
Ετικέτα (Να μην τροποποιείται) Το όνομα του προτύπου με το οποίο δημιουργήθηκε το βιβλίο. Λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν τη στήλη δεν θα αντικατοπτρίζονται στο λογαριασμό σας κατά τη μεταφόρτωση του υπολογιστικού φύλλου. Δεν υπάρχει τρόπος αλλαγής των ετικετών για ένα υπάρχον βιβλίο.
Σύνδεσμος Play Store (Να μην τροποποιηθεί) Το URL για τη σελίδα του βιβλίου στο Google Play (εάν το βιβλίο εμφανίζεται στο Google Play). Τυχόν αλλαγές που κάνετε σε αυτήν τη στήλη θα παραβλέπονται όταν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο.
Δυνατότητα πώλησης; Προσδιορίζει αν το βιβλίο θα πωλείται στο Google Play. (Λάβετε υπόψη ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες, όπως τιμές, πριν από τη διάθεση ενός βιβλίου προς πώληση.)

Αποδεκτές τιμές:
 • Δυνατότητα πώλησης: Ναι, Y ή +
 • Χωρίς δυνατότητα πώλησης: Όχι, N ή -
Τίτλος Ο τίτλος του βιβλίου. Απαιτείται, εάν αυτό το βιβλίο πρόκειται να προστεθεί στον λογαριασμό σας.
Υπότιτλος Ο υπότιτλος του βιβλίου, εάν υπάρχει.
Μορφή βιβλίου Η μορφή του βιβλίου. Αποδεκτές τιμές:
 • Ψηφιακό (ebook)
 • Σκληρό εξώφυλλο
 • Χαρτόδετο
 • Ηχητικό βιβλίο (Διαθέσιμο εάν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πώλησης ηχητικών βιβλίων για τον λογαριασμό σας.) Προς το παρόν, μόνο επιλεγμένοι συνεργάτες μπορούν να πουλήσουν ηχητικά βιβλία στο Play.)

Σχετικό αναγνωριστικό [Μορφή, Σχέση], διαχωρισμός με ερωτηματικά Το ISBN ή το αναγνωριστικό άλλων βιβλίων που σχετίζονται με αυτό το βιβλίο. Για παράδειγμα, εάν οι ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις ενός τίτλου έχουν διαφορετικό ISBN, μπορείτε να προσδιορίσετε την άλλη έκδοση σε αυτήν τη στήλη. Συμπεριλάβετε τη μορφή του σχετικού βιβλίου, ένα κόμμα και, στη συνέχεια, τη σχέση με το τρέχον βιβλίο, όλα εντός αγκυλών, μετά το αναγνωριστικό. Διαχωρίστε τα σχετικά αναγνωριστικά με ερωτηματικά. Παραδείγματα:
 • Εάν το ISBN στην πρώτη στήλη αφορά την ηλεκτρονική έκδοση, μπορείτε να καταχωρίσετε το ισοδύναμο ISBN της έντυπης έκδοσης όπως φαίνεται παρακάτω. Αυτό επιτρέπει στους αναγνώστες να αναζητούν το βιβλίο στο Google Play χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα δύο ISBN.

  9781234567890 [Χαρτόδετο, Ηλεκτρονική έκδοση βασιζόμενη στο]
 • Εάν το ISBN στην πρώτη στήλη αφορά την έντυπη έκδοση, μπορείτε να καταχωρίσετε το αντίστοιχο EISBN όπως φαίνεται παρακάτω. Αυτό βοηθά την Google να προβάλλει έναν σύνδεσμο για την αγορά του βιβλίου σας στο Google Play από τη σελίδα προεπισκόπησης στα Βιβλία Google, εφόσον είναι διαθέσιμο.

  9781234567891 [Ψηφιακό, Ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη ως]
 • Εάν το ISBN στην πρώτη στήλη σχετίζεται με πολλά άλλα ISBN, χρησιμοποιήστε ένα ελληνικό ερωτηματικό μεταξύ των στοιχείων που βρίσκονται εντός των αγκυλών.

  9781234567890 [Ψηφιακό, Ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη ως]; 9781234567891 [Χαρτόδετο, Αποτελεί έκδοση σε άλλη γλώσσα του]
Αποδεκτές τιμές για τη μορφή:
 • Ψηφιακό (Ψηφιακή μορφή)
 • Σκληρό εξώφυλλο (Μορφή με σκληρό εξώφυλλο)
 • Χαρτόδετο (Χαρτόδετη μορφή)
 • Άγνωστο (Άγνωστη μορφή)
Αποδεκτές τιμές για τη σχέση:
 • Αποτελεί μέρος του (Το βιβλίο είναι επίσης διαθέσιμο ως μέρος του σχετικού βιβλίου.)
 • Περιλαμβάνει (Το βιβλίο περιλαμβάνει το σχετικό βιβλίο.)
 • Εναλλακτική μορφή (Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε μια εναλλακτική μορφή του σχετικού βιβλίου.)
 • Αποτελεί έκδοση σε άλλη γλώσσα του (Το βιβλίο είναι μια έκδοση του σχετικού βιβλίου σε άλλη γλώσσα.)
 • Ηλεκτρονική έκδοση βασιζόμενη στο (Το βιβλίο είναι μια ηλεκτρονική έκδοση που βασίζεται στο σχετικό έντυπο βιβλίο.)
 • Ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη ως (Το βιβλίο είναι ένα έντυπο προϊόν με μια ηλεκτρονική έκδοση ως σχετικό βιβλίο.)
 • Αντικαθιστά (Το βιβλίο αντικαθιστά το σχετικό βιβλίο ή είναι μια νέα έκδοσή του.)
 • Αντικαταστάθηκε από (Το βιβλίο έχει αντικατασταθεί από το σχετικό βιβλίο ή είναι μια παλαιότερη έκδοσή του.)
Συντελεστής [Ρόλος], διαχωρισμός με ερωτηματικά Συντελεστές του βιβλίου, όπως συγγραφέας, επιμελητής ή εικονογράφος. Πρέπει να καθορίσετε το ρόλο κάθε συντελεστή σε αγκύλες, μετά το όνομα. Παραθέστε τους διάφορους συνεργάτες διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικά. Παράδειγμα:
John Smith [Συγγραφέας]; Mary Jones [Εκδότης]

Αποδεκτές τιμές για τον ρόλο:

 • Συγγραφέας
 • Επιμελητής
 • Δημιουργήθηκε από
 • Φωτογράφος
 • Κείμενο φωτογραφίας
 • Μεταφραστής
 • Συντάκτης
 • Εικονογράφος
 • Άλλο
 • Πιθανός συγγραφέας
 • Πρόσθετος συγγραφέας
 • Πραγματικός συγγραφέας
 • Συγγραφέας προλόγου
 • Συγγραφέας εισαγωγής
 • Συγγραφέας προοιμίου
 • Συγγραφέας επιλόγου
 • Συγγραφέας σημειώσεων
 • Συγγραφέας προλόγου
 • Συγγραφέας σχολιασμού
 • Αρχικός συγγραφέας
 • Εκδότης σειράς
 • Volume editor
 • Αρχισυντάκτης
 • Σύμβουλος έκδοσης
 • Εκδότης διασκευής
 • Υπεύθυνος εκτύπωσης
 • Εκδότης
 • Αρχικός κάτοχος
Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικά στοιχεία των συντελεστών. Το βασικό HTML είναι αποδεκτό (αλλά όχι οι υπερσύνδεσμοι).
Γλώσσα Η κύρια γλώσσα του βιβλίου. Χρησιμοποιήστε κωδικούς ISO 639-2/B αποτελούμενους από τρία γράμματα. Για παράδειγμα, καταχωρίστε eng για τα Αγγλικά.
Κωδικός θέματος [Σχήμα], διαχωρισμός με ερωτηματικά Το θέμα του βιβλίου. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας κωδικός που έχει προσδιοριστεί από ένα εκ των αποδεκτών σχημάτων θέματος ή να είναι η ακριβής περιγραφή κειμένου, όπως περιγράφεται από το σχήμα. Το σχήμα πρέπει να προσδιορίζεται μετά από κάθε θέμα σε αγκύλες. Οι κωδικοί θεμάτων μπορούν να παρέχονται για πολλά σχήματα, διαχωρισμένα με ερωτηματικά. Παράδειγμα:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Εναλλακτικά:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Αποδεκτά σχήματα:

 • BISAC [Έκδοση 2014] (Βόρεια Αμερική)
 • BIC (Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία)
 • WGSneu (Γερμανία)
 • C-Code (Ιαπωνία)
 • CLIL (Γαλλία)
 • UDC (Ρωσία)
 • GKSS (Νότια Κορέα)
 • Manga (Ιαπωνία και Νότια Κορέα)
Ηλικιακή ομάδα, διαχωρισμός με κόμμα Η ηλικιακή ομάδα του κοινού για το οποίο προορίζεται αυτό το βιβλίο. Εάν υπάρχουν πολλές ηλικιακές ομάδες, διαχωρίστε τις με κόμμα. Για να ορίσετε ενήλικο κοινό, καταχωρίστε 18+.
13-17, 18+
Ορισμένα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων μπορεί να επιχειρήσουν να χειριστούν τις ηλικιακές ομάδες ως υπολογισμούς (π.χ. "13-17" ως "13 μείον 17"). Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα κόμμα στο τέλος ("13-17,").
Περιγραφή Μια περιγραφή του βιβλίου, όπως αυτή που μπορείτε να βρείτε στο οπισθόφυλλο. Το βασικό HTML είναι αποδεκτό (αλλά όχι οι υπερσύνδεσμοι).
Ημερομηνία έκδοσης Η ημερομηνία της δημοσίευσης του βιβλίου σε μορφή D:ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, όπου η τιμή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ αντιπροσωπεύει την ημερομηνία. (Το πρόθημα D: είναι προαιρετικό.)
Ορισμένα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων αλλάζουν τη μορφοποίηση των ημερομηνιών. Όταν πρόκειται να ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, βεβαιωθείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτήν τη στήλη έχουν τη σωστή μορφή.
Αριθμός σελίδων Ο αριθμός των σελίδων του βιβλίου.
Όνομα σειράς Το όνομα της σειράς στην οποία ανήκει το βιβλίο, εάν υπάρχει.
Τόμος στη σειρά Εάν το βιβλίο ανήκει σε μια σειρά, ο αριθμός του τόμου του βιβλίου.
Τύπος προεπισκόπησης Το ποσοστό του βιβλίου που μπορεί να προβληθεί σε προεπισκόπηση στα Βιβλία Google. (Αυτό διαφέρει από το ποσοστό που προβάλλεται σε προεπισκόπηση στο Google Play Store.) Πρέπει να οριστεί τουλάχιστον ένα ποσοστό 20%, με τις αποδεκτές τιμές να αυξάνονται κατά 10% (π.χ. 30%, 40% κ.λπ.).
Περιοχές με δυνατότητα προεπισκόπησης Οι χώρες στις οποίες μπορεί να γίνει προεπισκόπηση αυτού του βιβλίου στα Βιβλία Google με τη μορφή κωδικών ISO 3166-1 που αποτελούνται από δύο γράμματα και διαχωρίζονται με κόμμα. Αυτή η λίστα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις χώρες στις οποίες υπάρχει δυνατότητα πώλησης αυτού του βιβλίου.

Εάν έχετε παγκόσμια δικαιώματα, καταχωρίστε WORLD. Μπορείτε να εξαιρέσετε χώρες, παραθέτοντάς τις μετά την τιμή WORLD. Διαχωρίστε τις χώρες με κόμμα και προσθέστε το σύμβολο μείον (-) πριν από καθεμιά. Παραδείγματα:

Για να υποδείξετε όλες τις επικράτειες εκτός από τις ΗΠΑ και τον Καναδά:
WORLD,-CA,-US

Για να υποδείξετε τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία:

DE,ES,FR,IT
Κείμενο συνδέσμου αγοράς Το κείμενο του συνδέσμου που οδηγεί στην καθορισμένη σελίδα αγοράς για το συγκεκριμένο βιβλίο. Συνήθως, πρόκειται για το όνομα της εταιρείας ή του ιστοτόπου σας, όπως "Example Publishing" ή "Example Publisher Online".
Σύνδεσμος αγοράς Το URL της συγκεκριμένης σελίδας αγοράς του βιβλίου στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου σας. Λάβετε υπόψη ότι τα Βιβλία Google παρέχουν αυτόματα σύνδεση σε δημοφιλείς ιστότοπους βιβλιοπωλείων. Αυτός ο σύνδεσμος προωθεί επισκέπτες στη δική σας σελίδα για αυτό το βιβλίο. Εάν έχετε καταχωρίσει "Example Publisher Online" ως Κείμενο συνδέσμου αγοράς παραπάνω και http://www.examplepublishing.com/book/12345.html ως Σύνδεσμο αγοράς για αυτό το βιβλίο, οι χρήστες θα μεταβαίνουν σε αυτήν την ιστοσελίδα κάνοντας κλικ στην επιλογή "Example Publisher Online".
Όνομα εκδότη Το όνομα που επιθυμείτε να εμφανίζεται ως το άτομο, ο εκδοτικός οίκος ή ο εκδότης που υπέβαλε αυτό το βιβλίο στα Βιβλία Google.
Ιστότοπος εκδότη Το URL του ιστοτόπου στον οποίο μπορούν να μεταβούν οι αναγνώστες, κάνοντας κλικ στο όνομα του εκδότη σας.
Εμφάνιση φωτογραφιών σε προεπισκόπηση; Προσδιορίζει αν θα εμφανίζονται φωτογραφίες ή εικόνες στην προεπισκόπηση του βιβλίου σας. Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Εάν κάποιο βιβλίο περιέχει μεγάλο αριθμό εικόνων, η πώλησή του θα είναι δυνατή μόνο εάν δηλώσετε ότι είναι δυνατή η εμφάνιση φωτογραφιών ή εάν λάβουμε ένα αρχείο EPUB. Αποδεκτές τιμές:
 • Εμφάνιση φωτογραφιών: Ναι, Y ή +
 • Να μην εμφανίζονται φωτογραφίες: Όχι, N ή -
Επιτρέπεται η λήψη PDF; Προσδιορίζει αν θα επιτρέπεται στους χρήστες των Βιβλίων Google να κατεβάσουν ένα πλήρες αντίγραφο του βιβλίου σας ως αρχείο PDF. Αποδεκτές τιμές:
 • Να επιτρέπεται η λήψη: Ναι, Y ή +
 • Να επιτρέπεται η λήψη: Όχι, N ή -
Ημερομηνία διάθεσης Η ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να διατεθεί για πώληση το βιβλίο σε μορφή D:ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ, όπου η τιμή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ αντιπροσωπεύει την ημερομηνία. (Το πρόθημα D: είναι προαιρετικό.) Εάν πρόκειται για μελλοντική ημερομηνία και η δυνατότητα πώλησης του βιβλίου σας έχει ενεργοποιηθεί, το βιβλίο δεν θα είναι διαθέσιμο για πώληση πριν από αυτήν την ημερομηνία.
Ορισμένα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων αλλάζουν τη μορφοποίηση των ημερομηνιών. Όταν πρόκειται να ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, βεβαιωθείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτήν τη στήλη έχουν τη σωστή μορφή.
Ενεργοποιημένο DRM; Προσδιορίζει αν θα χρησιμοποιείται λογισμικό Διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (Digital Rights Management, DRM) στο βιβλίο κατά την πώλησή του στο Google Play. Αποδεκτές τιμές:
 • Ενεργοποίηση DRM: Ναι, Y ή +
 • Να μην ενεργοποιηθεί το DRM: Όχι, N ή -
Εμφάνιση φωτογραφιών στο e-book; Προσδιορίζει αν εμφανίζονται φωτογραφίες ή εικόνες στο βιβλίο, όταν διατίθεται προς πώληση στο Google Play. Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Εάν κάποιο βιβλίο περιέχει μεγάλο αριθμό εικόνων, μπορούμε να το διαθέσουμε προς πώληση μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή ή εάν λάβουμε ένα αρχείο EPUB. Αποδεκτές τιμές:
 • Εμφάνιση φωτογραφιών: Ναι, Y ή +
 • Να μην εμφανίζονται φωτογραφίες: Όχι, N ή -
Συμπερίληψη σαρωμένων σελίδων; Προσδιορίζει αν θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής της έκδοσης PDF, η οποία περιλαμβάνει την αρχική διάταξη, για τα άτομα που αγοράζουν το βιβλίο στο Google Play. Αποδεκτές τιμές:
 • Συμπερίληψη σαρωμένων σελίδων: Ναι, Y ή +
 • Να μη συμπεριλαμβάνονται σαρωμένες σελίδες: Όχι, N ή -
Ακατάλληλο για ανηλίκους; Προσδιορίζει αν αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει περιεχόμενο για ενήλικες και προορίζεται για ανάγνωση μόνο από ενήλικες.
Ποσοστό αντιγραφής-επικόλλησης Το ποσοστό του βιβλίου που μπορεί να αντιγράψει και να επικολλήσει ο αγοραστής. Καταχωρίστε έναν αριθμό από το 0 έως το 100 με προσαυξήσεις κατά 10 ή 5 (π.χ. 0, 5, 10, 20, 30 κ.λπ.).
Θα υπάρχουν επιπλέον στήλες στο υπολογιστικό φύλλο, εάν επιλέξετε να κατεβάσετε επίσης τις τιμές. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Επεξεργασία των τιμών σε υπολογιστικό φύλλο

Εάν τα βιβλία σας μπορούν να διατεθούν προς πώληση στο Google Play, μπορείτε να αλλάξετε, να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις τιμές για τα βιβλία σας μαζικά, χρησιμοποιώντας υπολογιστικά φύλλα. Για να βεβαιωθείτε ότι παρέχετε τιμές μόνο για τα βιβλία στο Google Play (αντί για τα βιβλία που είναι διαθέσιμα μόνο για προεπισκόπηση), φιλτράρετε το υπολογιστικό φύλλο επιλέγοντας την τιμή ΝαιY ή +) στη στήλη Δυνατότητα πώλησης; πριν από την τροποποίηση των τιμών.

Τα δεκαδικά σημεία για τις τιμές θα πρέπει να ακολουθούν τη σύμβαση της γλώσσας στην οποία βρίσκονται οι κεφαλίδες του υπολογιστικού φύλλου. Για παράδειγμα, εάν η κεφαλίδα είναι στα Γερμανικά, το σύστημά μας θα αναμένει δεκαδικά σημεία με κόμμα (π.χ. 3,00), ενώ θα αναμένει δεκαδικά σημεία με τελεία σε ένα υπολογιστικό φύλλο με κεφαλίδες στα Αγγλικά (π.χ. 3.00).

Μετατροπή νομισμάτων

Εάν είναι ενεργοποιημένη η μετατροπή νομισμάτων, μπορείτε να ορίσετε τα βιβλία και τις τιμές που θέλετε να μετατραπούν για πώληση σε άλλες χώρες. Στο υπολογιστικό φύλλο θα εμφανίζονται δύο στήλες για κάθε τιμή: Η πρώτη στήλη θα περιέχει την τιμή ως αριθμητική τιμή και η δεύτερη στήλη θα περιέχει τις χώρες όπου θα ισχύσει η συγκεκριμένη τιμή. Αν σε κάποια από τις χώρες που παρατίθενται χρησιμοποιείται διαφορετικό νόμισμα από αυτό που έχει προσδιοριστεί για την τιμή, το εργαλείο μετατροπής νομίσματος θα σας επιτρέψει να μετατρέψετε αυτόματα την τιμή που καταχωρίσατε στο νόμισμα της χώρας που στοχεύετε. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την αλλαγή των χωρών στις οποίες ισχύει μια τιμή.

Προσθήκη τιμής

Για να προσθέσετε μια τιμή που δεν έχουν τη συγκεκριμένη στιγμή τα βιβλία σας, πρώτα πρέπει να κατεβάσετε τον συγκεκριμένο τύπο τιμής στο υπολογιστικό φύλλο, ώστε να έχετε την κατάλληλη κεφαλίδα τιμής με την οποία θα εργαστείτε. Επιλέξτε Εξαγωγή βιβλίων, επιλέξτε το πλαίσιο με τίτλο Προσθήκη τιμής και προσδιορίστε τις λεπτομέρειες του τύπου τιμής που θέλετε να προσθέσετε.

Κατεβάστε και ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο, συμπληρώστε τα ποσά για τη νέα τιμή, και έπειτα επιστρέψτε για να ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο.

Διαγραφή τιμής

Κατεβάστε τις τιμές που θέλετε να διαγράψετε, ακολουθώντας τις οδηγίες για τη λήψη τιμών, και ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο. Οπουδήποτε εμφανίζεται ένα ποσό τιμής που θέλετε να διαγράψετε, αντικαταστήστε αυτό το ποσό με δύο αστερίσκους (**). Οι τιμές με την ένδειξη ** θα διαγραφούν κατά τη μεταφόρτωση του υπολογιστικού φύλλου. Τα βιβλία χωρίς τιμές για μια συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορούν να διατεθούν προς πώληση στην περιοχή αυτή.

Αλλαγή τιμής

Για να αλλάξετε μια τιμή, επεξεργαστείτε απλώς το αριθμητικό ποσό στην κατάλληλη στήλη για το βιβλίο.

Αλλαγή των χωρών στις οποίες ισχύει μια τιμή

Μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τις χώρες στις οποίες ισχύει η τιμή σας για διάφορους λόγους. Ίσως να έχει προκύψει μια μεταβολή στα δικαιώματα του βιβλίου ή να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα τιμή για όλες τις παγκόσμιες πωλήσεις, αφού ενεργοποιήσετε τη μετατροπή νομίσματος, όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγμα. Για να αλλάξετε τις χώρες στις οποίες ισχύει μια τιμή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κατεβάστε την τιμή που θέλετε να αλλάξετε, ακολουθώντας τις οδηγίες για τη λήψη τιμών, και ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο. Θα υπάρχουν δύο στήλες για κάθε τιμή καταλόγου: η στήλη με την τιμή και η στήλη με τις χώρες στις οποίες ισχύει αυτή η τιμή.

  Αναγνωριστικό ... USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή Χώρες για USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή
  012345678 ... 9,99 US

  Επεξήγηση των κεφαλίδων στηλών στο παράδειγμα:

  • Αναγνωριστικό: Το αναγνωριστικό.
  • USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή: Η προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο, σε δολάρια ΗΠΑ.
  • Χώρες για USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή: Οι χώρες στις οποίες πρέπει να ισχύει η προαναφερθείσα τιμή. Για τις χώρες στις οποίες το καθορισμένο νόμισμα δεν αποτελεί το τοπικό νόμισμα, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η μετατροπή νομίσματος, προκειμένου να ισχύει η τιμή.
 2. Επεξεργαστείτε τη λίστα των χωρών χρησιμοποιώντας τις οδηγίες μορφοποίησης.

  Αναγνωριστικό ... USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή Χώρες για USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Αποθηκεύστε το υπολογιστικό φύλλο και κατόπιν επιστρέψτε στο Κέντρο Συνεργατών, για να το υποβάλετε σύμφωνα με τις οδηγίες μεταφόρτωσης.

Προσθήκη βιβλίων με χρήση υπολογιστικού φύλλου

Μπορείτε να προσθέτετε επιπλέον βιβλία στο λογαριασμό σας καταχωρίζοντας τις πληροφορίες τους στις κενές σειρές. (Αν δεν πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε υπάρχοντα βιβλία, μπορείτε να διαγράψετε τελείως αυτές τις γραμμές.) Παρόλο που συνιστάται να καταχωρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, οι ελάχιστες απαιτούμενες στήλες είναι οι εξής:

Κατά τη μεταφόρτωση του υπολογιστικού φύλλου, αυτά τα βιβλία θα προστεθούν με τη χρήση των ρυθμίσεων για το προεπιλεγμένο πρότυπό σας. Θα πρέπει να ανεβάσετε το εξώφυλλο του βιβλίου και τα αρχεία περιεχομένου χωριστά. Μάθετε περισσότερα.

Μεταφόρτωση υπολογιστικού φύλλου

 1. Όταν ολοκληρώσετε την πραγματοποίηση αλλαγών στο υπολογιστικό φύλλο, αποθηκεύστε το σε μία από τις αποδεκτές μορφές:

  Αποδεκτές μορφές Αποδεκτές κωδικοποιήσεις* Αποδεκτές επεκτάσεις ονόματος αρχείου
  • διαχωρισμένες με κόμμα
  • διαχωρισμένες με tab
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Το σύστημά μας θα προσπαθήσει να επεξεργαστεί άλλες κωδικοποιήσεις, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση μίας από τις παραπάνω κωδικοποιήσεις.
 2. Για να επιστρέψετε στον λογαριασμό στο Κέντρο Συνεργατών, από τον Κατάλογο βιβλίων, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες επιλογές.

 3. Μεταφόρτωση λίστας βιβλίων.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή αρχείου και επιλέξτε το επεξεργασμένο αρχείο υπολογιστικού φύλλου από τον υπολογιστή σας.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Μεταφόρτωση.

 6. Μετά τη μεταφόρτωση του αρχείου, ενδέχεται να χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για την εμφάνιση των αλλαγών στον λογαριασμό σας. Δεν θα ειδοποιηθείτε άμεσα για τυχόν σφάλματα στο υπολογιστικό σας φύλλο. Για να διαπιστώσετε αν το υπολογιστικό φύλλο υποβλήθηκε επιτυχώς, ελέγξτε το ιστορικό μεταφόρτωσης υπολογιστικών φύλλων.

Προβολή ανεβασμένων λιστών

Σημαντικό: Ορισμένες λειτουργίες σε αυτήν την ενότητα είναι διαθέσιμες μόνο στη νέα έκδοση του Κέντρου Συνεργατών. Για να μεταβείτε στη νέα έκδοση, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις στην επάνω δεξιά γωνία.

Για να ελέγξετε την κατάσταση υποβολής του υπολογιστικού φύλλου:

 1. Μεταβείτε στον Κατάλογο βιβλίων στον λογαριασμό σας στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες επιλογές.
 3. Επιλέξτε Προβολή ανεβασμένων λιστών. Θα βρείτε μια λίστα των προηγούμενων μεταφορτώσεών σας με χρονικές σημάνσεις, τον χρήστη που ανέβασε κάθε αρχείο, και τον αριθμό των σειρών που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για κάθε αρχείο.
 4. Για να κατεβάσετε το μεταφορτωμένο αρχείο, κάντε κλικ στο όνομά του.

Τύποι κατάστασης μεταφόρτωσης:

 • Σε επεξεργασία: Μια πρόσφατη μεταφόρτωση βρίσκεται ακόμα υπό επεξεργασία. Ανάλογα με τον αριθμό των βιβλίων και τις αλλαγές που έχουν γίνει, αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες. Εάν η μεταφόρτωση βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας για περισσότερες από 2 ώρες, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο είναι σε μορφή UTF-16. Επιπλέον, δοκιμάστε να χωρίσετε το αρχείο σε πολλά αρχεία με μικρότερο αριθμό βιβλίων και ανεβάστε τα ξανά. Εάν το αρχείο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας μετά από 12 ώρες, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Ολοκληρώθηκε: Η μεταφόρτωση του αρχείου ολοκληρώθηκε και όλες οι σειρές στο αρχείο υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με επιτυχία.
 • Ολοκληρώθηκε με σφάλματα: Η μεταφόρτωση του αρχείου ολοκληρώθηκε, αλλά η επεξεργασία τουλάχιστον μίας σειράς δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Κατεβάστε τις λεπτομέρειες σφαλμάτων κάνοντας κλικ στο πλήθος σφαλμάτων στη στήλη Σειρές με σφάλματα.
 • Ακυρώθηκε: Η μεταφόρτωση ακυρώθηκε από έναν χρήστη του λογαριασμού σας στο Κέντρο Συνεργατών.
 • Μη έγκυρη: Δεν έγινε επιτυχής επεξεργασία καμίας σειράς.

Μπορείτε να φιλτράρετε τις προηγούμενες μεταφορτώσεις σας με βάση την κατάσταση από την κεφαλίδα της στήλης Κατάσταση. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε οποιοδήποτε όνομα αρχείου από τη γραμμή αναζήτησης στο επάνω μέρος.

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν σφάλματα, κάντε κλικ στο πλήθος σφαλμάτων στη στήλη Σειρές με σφάλματα. Θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο που περιέχει συγκεκριμένα τα μηνύματα σφάλματος για τη μεταφόρτωσή σας. Η πρώτη στήλη περιέχει το αναγνωριστικό της σειράς με το σφάλμα, ενώ η δεύτερη στήλη περιέχει τη συγκεκριμένη τιμή που προκάλεσε το σφάλμα, μαζί με ένα μήνυμα σφάλματος. Για βοήθεια σχετικά με ένα συγκεκριμένο σφάλμα, αναζητήστε λέξεις στη σελίδα του μηνύματος σφάλματος στο άρθρο Μηνύματα σφάλματος. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να κάνετε διορθώσεις στο υπολογιστικό σας φύλλο και να το ανεβάσετε ξανά.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
82437