Υπολογιστικά φύλλα (μαζική αλλαγή ρυθμίσεων βιβλίων)

Αν θέλετε να προσθέτετε ή να επεξεργάζεστε πολλά βιβλία ταυτόχρονα, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης υπολογιστικών φύλλων. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα υπολογιστικό φύλλο που είναι προσυμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει ήδη στο Κέντρο Partner, να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και τα βιβλιογραφικά στοιχεία για τους τίτλους σας στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να ανεβάσετε το επεξεργασμένο υπολογιστικό φύλλο, για να εφαρμόσετε αυτές τις αλλαγές.

Λήψη υπολογιστικού φύλλου

Μεταβείτε στον Κατάλογο βιβλίων στο λογαριασμό σας στο Κέντρο Partner και κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή βιβλίων. Επιλέξτε το πλαίσιο με την ετικέτα Εμφάνιση στηλών μεταδεδομένων, για να συμπεριλάβετε βιβλιογραφικά στοιχεία και βασικές ρυθμίσεις για τα βιβλία σας. Από προεπιλογή, το υπολογιστικό φύλλο θα περιέχει πληροφορίες για όλα τα βιβλία του καταλόγου σας. Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο για ένα υποσύνολο των βιβλίων σας, θα πρέπει πρώτα να φιλτράρετε τον κατάλογό σας. Στο υπολογιστικό φύλλο που θα κατεβάσετε θα περιλαμβάνονται μόνο τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Λήψη τιμών

Αν τα βιβλία σας μπορούν να διατεθούν προς πώληση στο Google Play, μπορείτε να κατεβάσετε τις τιμές και τα υπόλοιπα δεδομένα του βιβλίου σας. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πλαίσιο με την ετικέτα Εμφάνιση στηλών τιμών.

Σημείωση: Προς το παρόν μπορείτε να κατεβάσετε και να επεξεργαστείτε τιμές που δεν μετατράπηκαν αυτόματα από κάποιο άλλο νόμισμα. Ωστόσο, οι τιμές που προστίθενται μέσω υπολογιστικού φύλλου μπορούν να παρακάμψουν τις τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή.

Μπορείτε, επίσης, να προσθέτετε τιμές. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να παρέχετε τις τιμές καταλόγου σε ένα νέο νόμισμα. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Προσθήκη νέων τιμών σε αυτά τα βιβλία και καθορίστε τον τύπο τιμής για την νέα τιμή.

Ο τύπος τιμής περιλαμβάνει τα πάντα σχετικά με την τιμή εκτός από την ίδια την τιμή καταλόγου:

 • Νόμισμα
 • Τύπος τιμής
  • Σταθερή: Χρησιμοποιείται η τιμή σε μια χώρα στην οποία ισχύει νομοθεσία σταθερής τιμολόγησης;
  • Περιλαμβάνει ΦΠΑ: Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ;

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλές νέες τιμές, κάντε κλικ στην Προσθήκη άλλης τιμής.

Προβολή και επεξεργασία υπολογιστικού φύλλου

Ανοίξτε το αρχείο που κατεβάσατε σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων (π.χ. Microsoft Excel, OpenOffice Calc ή LibreOffice Calc). Εάν η εμφάνιση του υπολογιστικού φύλλου είναι περίεργη, φροντίστε να εξακριβώσετε ότι ανοίγετε ένα αρχείο οριοθετημένο με tab χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση UTF-16.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το υπολογιστικό φύλλο προσθέτοντας ή αντικαθιστώντας τιμές σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες μορφοποίησης της Google. Μπορείτε να προσθέτετε νέα βιβλία καταχωρίζοντας πληροφορίες σε νέες σειρές.

Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε τυχόν στήλες που δεν θα χρησιμοποιήσετε και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές τις στήλες θα παραμείνουν ως έχουν όταν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο. (Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τη στήλη Αναγνωριστικό, η οποία απαιτείται πάντα, και τη στήλη Τίτλος, η οποία απαιτείται για νέα βιβλία που προστίθενται μέσω του υπολογιστικού φύλλου.) Ορισμένες στήλες ισχύουν μόνα για βιβλία που μπορούν να διατεθούν προς πώληση στο Google Play.

Στήλες στο υπολογιστικό φύλλο (κλικ για ανάπτυξη/σύμπτυξη)
Η μορφοποίηση των υπολογιστικών φύλλων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας, ώστε η επεξεργασία τους να ολοκληρώνεται με επιτυχία.
 • Ορισμένες στήλες δέχονται μόνο ένα σύνολο συγκεκριμένων τιμών. Διαβάστε παρακάτω για να δείτε τη λίστα των αποδεκτών τιμών για κάθε στήλη.
 • Εάν το όνομα της στήλης περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες μέσα σε αγκύλες, μορφοποιήσετε τα δεδομένα σας με τον ίδιο τρόπο, με τα συγκεκριμένα στοιχεία σε αγκύλες.
 • Οι κεφαλίδες στηλών και οι αποδεκτές τιμές ενδέχεται να αλλάξουν. (Για παράδειγμα, το σύστημά μας συνήθιζε να απαιτεί οι κεφαλίδες και ορισμένες τιμές να είναι στα Αγγλικά. Θα πρέπει πλέον να καταχωρούνται στην τοπική γλώσσα). Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση του υπολογιστικού φύλλου που κατεβάσατε πρόσφατα για να διασφαλιστεί η συμβατότητα.
Αναγνωριστικό Το κύριο ISBN ή άλλο αναγνωριστικό του βιβλίου. Απαιτείται. Η αλλαγή της τιμής σε αυτήν τη στήλη θα έχει ως αποτέλεσμα κάθε πληροφορία της στήλης να ισχύει για διαφορετικό βιβλίο, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσει νέα εγγραφή βιβλίου. Το βιβλίο με το παλιό αναγνωριστικό δεν θα διαγραφεί από το λογαριασμό σας.
Κατάσταση (Να μην τροποποιείται) Προσδιορίζει αν το βιβλίο είναι διαθέσιμο για προεπισκόπηση και προς πώληση και αν απαιτούνται τυχόν ενέργειες. Αυτή η στήλη προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τυχόν αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει σε αυτήν τη στήλη θα παραβλέπονται όταν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο.
Ετικέτα (Να μην τροποποιείται) Το όνομα του προτύπου με το οποίο δημιουργήθηκε το βιβλίο. Λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν τη στήλη δεν θα αντικατοπτρίζονται στο λογαριασμό σας κατά τη μεταφόρτωση του υπολογιστικού φύλλου. Δεν υπάρχει τρόπος αλλαγής των ετικετών για ένα υπάρχον βιβλίο.
Σύνδεσμος Play Store (Να μην τροποποιηθεί) Η διεύθυνση URL για τη σελίδα του βιβλίου στο Google Play (αν το βιβλίο εμφανίζεται ζωντανά στο Google Play). Τυχόν αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει σε αυτήν τη στήλη θα παραβλέπονται όταν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο.
Δυνατότητα πώλησης; Προσδιορίζει αν το βιβλίο θα πωλείται στο Google Play. (Λάβετε υπόψη ότι απαιτούνται, επίσης, πρόσθετες πληροφορίες, όπως τιμές, πριν από τη διάθεση ενός βιβλίου προς πώληση.)

Αποδεκτές τιμές:
 • Δυνατότητα πώλησης: Ναι, Y ή +
 • Χωρίς δυνατότητα πώλησης: Όχι, N ή -
Τίτλος Ο τίτλος του βιβλίου. Απαιτείται, αν αυτό το βιβλίο προστεθεί στο λογαριασμό σας.
Υπότιτλος Ο υπότιτλος του βιβλίου, εάν υπάρχει.
Μορφή βιβλίου Η μορφή του βιβλίου. Αποδεκτές τιμές:
 • Ψηφιακό (ψηφιακή μορφή)
 • Σκληρό εξώφυλλο (μορφή με σκληρό εξώφυλλο)
 • Χαρτόδετο (χαρτόδετη μορφή)
Σχετικό αναγνωριστικό [Μορφή, Σχέση], διαχωρισμός με ερωτηματικά Το ISBN ή το αναγνωριστικό άλλων βιβλίων που σχετίζονται με αυτό. Για παράδειγμα, εάν οι ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις ενός τίτλου έχουν διαφορετικό ISBN, μπορείτε να προσδιορίσετε την άλλη έκδοση σε αυτήν τη στήλη. Συμπεριλάβετε τη μορφή του σχετικού βιβλίου, ένα κόμμα και, στη συνέχεια, τη σχέση με το τρέχον βιβλίο, όλα εντός αγκυλών, μετά το αναγνωριστικό. Διαχωρίστε πολλά σχετικά αναγνωριστικά με ερωτηματικά. Παραδείγματα:
 • Αν το ISBN στην πρώτη στήλη αντιπροσωπεύει την ηλεκτρονική έκδοση, μπορείτε να καταχωρίσετε το αντίστοιχο ISBN της έντυπης έκδοσης ως εξής. Αυτό επιτρέπει στους αναγνώστες να αναζητούν το βιβλίο στο Google Play χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα δύο ISBN.

  9781234567890 [Χαρτόδετο, Ηλεκτρονική έκδοση βασιζόμενη στο]
 • Εάν το ISBN στην πρώτη στήλη αφορά την έντυπη έκδοση, μπορείτε να καταχωρίσετε το αντίστοιχο EISBN ως εξής. Αυτό βοηθά την Google να προβάλλει έναν σύνδεσμο για την αγορά του βιβλίου σας στο Google Play από τη σελίδα προεπισκόπησης στα Βιβλία Google, όταν απαιτείται.

  9781234567891 [Ψηφιακό, Ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη ως]
 • Αν το ISBN στην πρώτη στήλη σχετίζεται με περισσότερα από ένα ISBN, χρησιμοποιήστε ένα ελληνικό ερωτηματικό μεταξύ των στοιχείων που βρίσκονται εντός των αγκυλών.

  9781234567890 [Ψηφιακό, Ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη ως]; 9781234567891 [Χαρτόδετο, Αποτελεί έκδοση σε άλλη γλώσσα του]
Αποδεκτές τιμές για τη μορφή:
 • Ψηφιακό (ψηφιακή μορφή)
 • Σκληρό εξώφυλλο (μορφή με σκληρό εξώφυλλο)
 • Χαρτόδετο (χαρτόδετη μορφή)
 • Άγνωστο (άγνωστη μορφή)
Αποδεκτές τιμές για τη σχέση:
 • Αποτελεί μέρος του (το βιβλίο είναι επίσης διαθέσιμο ως τμήμα του σχετικού βιβλίου)
 • Περιλαμβάνει (το βιβλίο περιλαμβάνει το σχετικό βιβλίο)
 • Εναλλακτική μορφή (το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτική μορφή ως το σχετικό βιβλίο)
 • Αποτελεί έκδοση σε άλλη γλώσσα του (το βιβλίο είναι έκδοση του σχετικού βιβλίου σε άλλη γλώσσα)
 • Ηλεκτρονική έκδοση βασιζόμενη στο (το βιβλίο είναι ηλεκτρονική έκδοση που βασίζεται στο σχετικό έντυπο βιβλίο)
 • Ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη ως (το βιβλίο είναι έντυπο προϊόν με ηλεκτρονική έκδοση ως σχετικό βιβλίο)
 • Αντικαθιστά (το βιβλίο αντικαθιστά το σχετικό βιβλίο ή είναι μια νέα έκδοσή του)
 • Αντικαταστάθηκε από (το βιβλίο έχει αντικατασταθεί από το σχετικό βιβλίο ή είναι παλαιότερη έκδοσή του)
Συντελεστής [Ρόλος], διαχωρισμός με ερωτηματικά Συντελεστές στο βιβλίο, όπως συγγραφέας, επιμελητής ή εικονογράφος. Πρέπει να καθορίσετε το ρόλο κάθε συντελεστή σε αγκύλες, μετά το όνομα. Παραθέστε τους διάφορους συνεργάτες διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικά. Παράδειγμα:
John Smith [Συγγραφέας]; Mary Jones [Εκδότης]

Αποδεκτές τιμές για το ρόλο:

 • Συγγραφέας
 • Επιμελητής
 • Δημιουργήθηκε από
 • Φωτογράφος
 • Κείμενο φωτογραφίας
 • Μεταφραστής
 • Συντάκτης
 • Εικονογράφος
 • Άλλο
 • Πιθανός συγγραφέας
 • Πρόσθετος συγγραφέας
 • Πραγματικός συγγραφέας
 • Συγγραφέας προλόγου
 • Συγγραφέας εισαγωγής
 • Συγγραφέας προοιμίου
 • Συγγραφέας επιλόγου
 • Συγγραφέας σημειώσεων
 • Συγγραφέας προλόγου
 • Συγγραφέας σχολιασμού
 • Αρχικός συγγραφέας
 • Εκδότης σειράς
 • Volume editor
 • Αρχισυντάκτης
 • Σύμβουλος έκδοσης
 • Εκδότης διασκευής
 • Υπεύθυνος εκτύπωσης
 • Εκδότης
 • Αρχικός κάτοχος
Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικά στοιχεία των συνεργατών. Είναι αποδεκτό το βασικό HTML (αλλά όχι οι υπερσύνδεσμοι).
Γλώσσα Η κύρια γλώσσα του βιβλίου. Χρησιμοποιήστε κωδικούς ISO 639-2/B αποτελούμενους από τρία γράμματα. Για παράδειγμα, εισαγάγετε eng για τα Αγγλικά.
Κωδικός θέματος [Σχήμα], διαχωρισμός με ερωτηματικά Το θέμα του βιβλίου. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας κωδικός που έχει προσδιοριστεί από ένα εκ των αποδεκτών σχημάτων θέματος ή να είναι η ακριβής περιγραφή κειμένου, όπως περιγράφεται από το σχήμα. Το σχήμα πρέπει να προσδιορίζεται μετά από κάθε θέμα σε αγκύλες. Οι κωδικοί θεμάτων μπορούν να παρέχονται για πολλά σχήματα, διαχωρισμένα με ερωτηματικά. Παράδειγμα:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Εναλλακτικά:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Αποδεκτά σχήματα:

 • BISAC [2014 Edition] (Βόρεια Αμερική)
 • BIC (Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία)
 • WGSneu (Γερμανία)
 • C-Code (Ιαπωνία)
 • CLIL (Γαλλία)
 • UDC (Ρωσία)
 • GKSS (Νότια Κορέα)
 • Manga (Ιαπωνία και Νότια Κορέα)
Ηλικιακή ομάδα, διαχωρισμός με κόμμα Η ηλικιακή ομάδα του κοινού για το οποίο προορίζεται αυτό το βιβλίο. Λίστα πολλών ηλικιακών ομάδων με κόμματα. Για να προσδιορίσετε ενήλικα είδη κοινού, καταχωρίστε 18+. Παράδειγμα:
13-17, 18+
Μερικά προγράμματα υπολογιστικών φύλλων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τις ηλικιακές ομάδες ως υπολογισμούς (π.χ., το "13-17" ως "13 μείον 17"). Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα κόμμα στο τέλος ("13-17,").
Περιγραφή Μια περιγραφή του βιβλίου, όπως αυτή που μπορείτε να βρείτε στο οπισθόφυλλο. Είναι αποδεκτό το βασικό HTML (αλλά όχι οι υπερσύνδεσμοι).
Ημερομηνία έκδοσης Η ημερομηνία της δημοσίευσης του βιβλίου σε μορφή D:YYYY-MM-DD, με τα γράμματα YYYY-MM-DD να αντιπροσωπεύουν την ημερομηνία. (Το πρόθημα D: είναι προαιρετικό.)
Ορισμένα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων αλλάζουν τη μορφοποίηση των ημερομηνιών. Όταν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, βεβαιωθείτε ότι τυχόν πληροφορίες σε αυτήν τη στήλη ακολουθούν τη σωστή μορφή.
Αριθμός σελίδων Ο αριθμός των σελίδων του βιβλίου.
Όνομα σειράς Το όνομα της σειράς στην οποία ανήκει το βιβλίο, αν υπάρχει.
Τόμος στη σειρά Αν το βιβλίο ανήκει σε μια σειρά, ο αριθμός του τόμου του βιβλίου.
Τύπος προεπισκόπησης Το ποσοστό του βιβλίου με δυνατότητα προεπισκόπησης στα Βιβλία Google. (Αυτό διαφέρει από το ποσοστό με δυνατότητα προεπισκόπησης στο Google Play Store.) Θα πρέπει να προσδιοριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 20%, με τις αποδεκτές τιμές να αυξάνονται κατά 10% (π.χ. 30%, 40%, κ.λπ.).
Περιοχές με δυνατότητα προεπισκόπησης Οι χώρες στις οποίες μπορεί να γίνει προεπισκόπηση αυτού του βιβλίου στα Βιβλία Google με τη μορφή κωδικών ISO 3166-1, αποτελούμενων από δύο γράμματα και διαχωρισμένων με κόμματα. Αυτή η λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει χώρες στις οποίες υπάρχει δυνατότητα πώλησης αυτού του βιβλίου.

Αν έχετε παγκόσμια δικαιώματα, καταχωρίστε τη λέξη WORLD. Μπορείτε να αποκλείσετε χώρες, παραθέτοντάς τις μετά τη λέξη WORLD, διαχωρισμένες με κόμματα και με το πρόσημο μείον (-) μπροστά σε καθεμία από αυτές. Παραδείγματα:

Για να ορίσετε όλες τις περιοχές εκτός από τις ΗΠΑ και τον Καναδά:
WORLD,-CA,-US

Για να επιλέξετε τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία:

DE,ES,FR,IT
Κείμενο συνδέσμου αγοράς Το κείμενο του συνδέσμου που οδηγεί στην καθορισμένη σελίδα αγοράς για το συγκεκριμένο βιβλίο. Συνήθως πρόκειται για το όνομα της εταιρείας ή του ιστότοπού σας, όπως "Example Publishing" ή "Example Publisher Online".
Σύνδεσμος αγοράς Η διεύθυνση URL της συγκεκριμένης σελίδας αγοράς του βιβλίου στον ιστότοπό σας ηλεκτρονικών πωλήσεων. Λάβετε υπόψη ότι τα Βιβλία Google παρέχουν αυτόματα σύνδεση σε δημοφιλείς ιστότοπους βιβλιοπωλείων. Αυτός ο σύνδεσμος προωθεί επισκέπτες στη δική σας σελίδα για αυτό το βιβλίο. Εάν έχετε καταχωρίσει "Example Publisher Online" ως κείμενο συνδέσμου αγοράς παραπάνω και έναν σύνδεσμο αγοράς http://www.examplepublishing.com/book/12345.html για αυτό το βιβλίο, ένας χρήστης, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Example Publisher Online" θα μεταβεί σε αυτήν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Όνομα εκδότη Το όνομα που επιθυμείτε να εμφανίζεται ως το άτομο, ο εκδοτικός οίκος ή ο εκδότης που υπέβαλε αυτό το βιβλίο στα Βιβλία Google.
Ιστότοπος εκδότη Η διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, στην οποία μπορούν να μεταβούν οι αναγνώστες, κάνοντας κλικ στο όνομα του εκδότη σας.
Εμφάνιση φωτογραφιών σε προεπισκόπηση; Προσδιορίζει αν θα εμφανίζονται φωτογραφίες ή εικόνες στην προεπισκόπηση του βιβλίου σας. Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Εάν κάποιο βιβλίο περιέχει μεγάλο αριθμό εικόνων, θα είναι δυνατή η πώλησή του μόνο εφόσον υποδείξετε ότι είναι δυνατή η εμφάνιση φωτογραφιών ή εάν λάβουμε ένα αρχείο EPUB. Αποδεκτές τιμές:
 • Εμφάνιση φωτογραφιών: Ναι, Y ή +
 • Να μην εμφανίζονται φωτογραφίες: Όχι, N ή -
Επιτρέπεται η λήψη PDF; Προσδιορίζει αν θα επιτρέπεται στους χρήστες των Βιβλίων Google να κατεβάσουν ένα πλήρες αντίγραφο του βιβλίου σας ως αρχείο PDF. Αποδεκτές τιμές:
 • Να επιτρέπεται η λήψη: Ναι, Y ή +
 • Να μην επιτρέπεται η λήψη: Όχι, N ή -
Ημερομηνία διάθεσης Η ημερομηνία κατά την οποία το βιβλίο αναμένεται να διατεθεί για πώληση σε μορφή D:YYYY-MM-DD, με τα γράμματα YYYY-MM-DD να αναπαριστούν την ημερομηνία. (Το πρόθημα D: είναι προαιρετικό.) Εάν πρόκειται για μια μελλοντική ημερομηνία και υπάρχει δυνατότητα πώλησης του βιβλίου σας, δεν θα είναι διαθέσιμο για πώληση πριν από αυτήν την ημερομηνία.
Ορισμένα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων θα διαμορφώσουν εκ νέου τις ημερομηνίες. Όταν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, βεβαιωθείτε ότι τυχόν πληροφορίες σε αυτήν τη στήλη ακολουθούν τη σωστή μορφή.
Ενεργοποιημένο DRM; Προσδιορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό Digital Rights Management (Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου, DRM) στο βιβλίο κατά την πώλησή του στο Google Play. Αποδεκτές τιμές:
 • Ενεργοποίηση DRM: Ναι, Y ή +
 • Να μην ενεργοποιηθεί το DRM: Όχι, N ή -
Εμφάνιση φωτογραφιών στο e-book; Εάν εμφανίζονται φωτογραφίες ή εικόνες στο βιβλίο, όταν διατίθεται προς πώληση στο Google Play. Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Εάν κάποιο βιβλίο περιέχει μεγάλο αριθμό εικόνων, θα μπορούμε να το διαθέσουμε προς πώληση μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή ή εάν λάβουμε ένα αρχείο EPUB. Αποδεκτές τιμές:
 • Εμφάνιση φωτογραφιών: Ναι, Y ή +
 • Να μην εμφανίζονται φωτογραφίες: Όχι, N ή -
Συμπερίληψη σαρωμένων σελίδων; Προσδιορίζει αν θα υπάρχει δυνατότητα προβολής της έκδοσης PDF, η οποία περιλαμβάνει την αρχική διάταξη, για τα άτομα που αγοράζουν το βιβλίο στο Google Play. Αποδεκτές τιμές:
 • Συμπερίληψη σαρωμένων σελίδων: Ναι, Y ή +
 • Να μη συμπεριλαμβάνονται σαρωμένες σελίδες: Όχι, N ή -
Ακατάλληλο για ανηλίκους; Εάν αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει περιεχόμενο για ενήλικες και προορίζεται για ανάγνωση μόνο από ενήλικες.
Ποσοστό αντιγραφής-επικόλλησης Το ποσοστό του βιβλίου που μπορεί να αντιγράψει και να επικολλήσει ο αγοραστής. Εισάγετε έναν αριθμό από 0 έως 100 σε πολλαπλάσια του 10 ή του 5 (π.χ. 0, 5, 10, 20, 30, κ.λπ.).
Θα υπάρχουν επιπλέον στήλες στο υπολογιστικό φύλλο, εάν επιλέξετε να κατεβάσετε επίσης τις τιμές. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Επεξεργασία των τιμών σε υπολογιστικό φύλλο

Αν τα βιβλία σας μπορούν να διατεθούν προς πώληση στο Google Play, μπορείτε να αλλάξετε, να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις τιμές για τα βιβλία σας μαζικά, χρησιμοποιώντας υπολογιστικά φύλλα. Για να βεβαιωθείτε ότι παρέχετε τιμές μόνο για βιβλία στο Google Play (και όχι για βιβλία που διαθέτουν μόνο δυνατότητα προεπισκόπησης), φιλτράρετε το υπολογιστικό φύλλο ελέγχοντας ότι υπάρχει η τιμή ΝαιY ή +) στη στήλη Δυνατότητα πώλησης; προτού τροποποιήσετε τις τιμές.

Τα δεκαδικά σημεία για τις τιμές θα πρέπει να ακολουθούν τη σύμβαση της γλώσσας στην οποία βρίσκονται οι κεφαλίδες του υπολογιστικού φύλλου. Για παράδειγμα, αν η κεφαλίδα είναι στα Γερμανικά, το σύστημά μας θα αναμένει δεκαδικά σημεία με υποδιαστολές (π.χ., 3,00), ενώ αναμένουμε δεκαδικά σημεία με τελείες για κεφαλίδες στα Αγγλικά (π.χ., 3.00).

Μετατροπή νομισμάτων

Αν είναι ενεργοποιημένη η μετατροπή νομίσματος, μπορείτε να ρυθμίσετε ποια βιβλία και τιμές θέλετε να μετατραπούν για πωλήσεις σε άλλες χώρες. Στο υπολογιστικό φύλλο θα δείτε δύο στήλες για κάθε τιμή: Η πρώτη στήλη περιέχει την τιμή ως αριθμητική τιμή και στη δεύτερη στήλη παρατίθενται οι χώρες όπου θα ισχύσει η συγκεκριμένη τιμή. Αν σε κάποια από τις χώρες που παρατίθενται χρησιμοποιείται διαφορετικό νόμισμα από αυτό που έχει προσδιοριστεί για την τιμή, το εργαλείο μετατροπής νομίσματος θα σας επιτρέψει να μετατρέψετε αυτόματα την τιμή που καταχωρίσατε στο νόμισμα της χώρας που στοχεύετε. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με την αλλαγή των χωρών στις οποίες ισχύει μια τιμή.

Προσθήκη τιμής

Για να προσθέσετε μια τιμή που δεν έχουν τη συγκεκριμένη στιγμή τα βιβλία σας, πρώτα πρέπει να κατεβάσετε τον συγκεκριμένο τύπο τιμής στο υπολογιστικό φύλλο, ώστε να έχετε την κατάλληλη κεφαλίδα τιμής με την οποία θα εργαστείτε. Επιλέξτε Εξαγωγή βιβλίων, επιλέξτε το πλαίσιο με τίτλο Προσθήκη τιμής και προσδιορίστε τις λεπτομέρειες του τύπου τιμής που θέλετε να προσθέσετε.

Κατεβάστε και ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο, συμπληρώστε τα ποσά για τη νέα τιμή και έπειτα επιστρέψτε για να ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο.

Διαγραφή τιμής

Κατεβάστε τις τιμές που θέλετε να διαγράψετε, ακολουθώντας τις οδηγίες για τη λήψη τιμών και ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο. Οπουδήποτε εμφανίζεται το ποσό για μια τιμή, αντικαταστήστε αυτό το ποσό με δύο αστερίσκους (**). Οι τιμές με την ένδειξη ** θα διαγραφούν κατά τη μεταφόρτωση του υπολογιστικού φύλλου. Τα βιβλία χωρίς τιμές για μια δεδομένη περιοχή δεν μπορούν να διατεθούν προς πώληση στην περιοχή αυτή.

Αλλαγή τιμής

Για να αλλάξετε μια τιμή, επεξεργαστείτε απλώς το αριθμητικό ποσό στην κατάλληλη στήλη για το βιβλίο.

Αλλαγή των χωρών στις οποίες ισχύει μια τιμή

Σας συνιστούμε να αλλάξετε τις χώρες στις οποίες ισχύει η τιμή σας για διάφορους λόγους. Ίσως να έχει προκύψει μια μεταβολή στα δικαιώματα του βιβλίου ή να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα τιμή για όλες τις παγκόσμιες πωλήσεις, αφού ενεργοποιήσετε τη μετατροπή νομίσματος, όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγμα. Για να αλλάξετε τις χώρες στις οποίες ισχύει μια τιμή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κατεβάστε την τιμή που θέλετε να αλλάξετε ακολουθώντας τις οδηγίες για τη λήψη τιμών και ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο. Θα υπάρχουν δύο στήλες για κάθε τιμή καταλόγου: η τιμή και, στη συνέχεια, οι χώρες στις οποίες ισχύει αυτή η τιμή.

  Αναγνωριστικό ... USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή Χώρες για USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή
  012345678 ... 9,99 US

  Επεξήγηση των κεφαλίδων στήλης στο παράδειγμα:

  • Αναγνωριστικό: Το αναγνωριστικό.
  • USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή: Η προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης, χωρίς φόρο, σε δολάρια ΗΠΑ.
  • Χώρες για USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή: Οι χώρες στις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστεί η προαναφερθείσα τιμή. Για τις χώρες στις οποίες το καθορισμένο νόμισμα δεν αποτελεί το τοπικό νόμισμα, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η μετατροπή νομίσματος, προκειμένου να εφαρμοστεί σε αυτές η τιμή.
 2. Επεξεργαστείτε τη λίστα των χωρών χρησιμοποιώντας τις οδηγίες μορφοποίησης.

  Αναγνωριστικό ... USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή Χώρες για USD [Προτεινόμενη λιανική τιμή, χωρίς φόρο] Τιμή
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Αποθηκεύστε το υπολογιστικό φύλλο και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο Κέντρο Partner, για να το υποβάλετε σύμφωνα με τις οδηγίες μεταφόρτωσης.

Προσθήκη βιβλίων με χρήση υπολογιστικού φύλλου

Μπορείτε να προσθέτετε επιπλέον βιβλία στο λογαριασμό σας καταχωρίζοντας τις πληροφορίες τους στις κενές σειρές. (Αν δεν πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε υπάρχοντα βιβλία, μπορείτε να διαγράψετε τελείως αυτές τις γραμμές.) Παρόλο που συνιστάται να καταχωρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, οι ελάχιστες απαιτούμενες στήλες είναι οι εξής:

Κατά τη μεταφόρτωση του υπολογιστικού φύλλου, αυτά τα βιβλία θα προστεθούν με τη χρήση των ρυθμίσεων για το προεπιλεγμένο πρότυπό σας. Θα πρέπει να ανεβάσετε το εξώφυλλο του βιβλίου και τα αρχεία περιεχομένου χωριστά. Μάθετε περισσότερα.

Μεταφόρτωση υπολογιστικού φύλλου

 1. Όταν ολοκληρώσετε την πραγματοποίηση αλλαγών στο υπολογιστικό φύλλο, αποθηκεύστε το σε μία από τις αποδεκτές μορφές:

  Αποδεκτές μορφές Αποδεκτές κωδικοποιήσεις* Αποδεκτές επεκτάσεις ονόματος αρχείου
  • διαχωρισμένες με κόμμα
  • διαχωρισμένες με tab
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Το σύστημά μας θα προσπαθήσει να επεξεργαστεί άλλες κωδικοποιήσεις, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση μίας από τις παραπάνω κωδικοποιήσεις.
 2. Επιστρέψτε στο Κέντρο Partner. Κατά την προβολή του Καταλόγου βιβλίων, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην επιλογή Μεταφόρτωση CSV.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή αρχείου, επιλέξτε το επεξεργασμένο αρχείο υπολογιστικού φύλλου από τον υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση.

 4. Μετά τη μεταφόρτωση ενός αρχείου, ενδέχεται να απαιτείται ένα χρονικό διάστημα για την εμφάνιση των αλλαγών στο λογαριασμό σας. Δεν θα ειδοποιηθείτε άμεσα για τυχόν σφάλματα στο υπολογιστικό σας φύλλο. Για να διαπιστώσετε αν το υπολογιστικό σας φύλλο υποβλήθηκε επιτυχώς, ελέγξτε το ιστορικό μεταφόρτωσης υπολογιστικών φύλλων.

Προβολή ιστορικού μεταφορτώσεων υπολογιστικών φύλλων

Για να ελέγξετε την κατάσταση υποβολής του υπολογιστικού φύλλου, μεταβείτε στον Κατάλογο βιβλίων στο λογαριασμό σας στο Κέντρο Partner και κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Επιλέξτε Προβολή ιστορικού μεταφορτώσεων σε CSV. Θα εμφανιστεί μια λίστα των προηγούμενων μεταφορτώσεων με χρονικές σημάνσεις και τον αριθμό των γραμμών που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για κάθε αρχείο. Εάν δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία καμίας σειράς, η κατάσταση αυτού του αρχείου θα είναι Μη έγκυρη. Διαφορετικά, η κατάσταση θα είναι Ολοκληρώθηκε. (Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα ακόμη και στις ολοκληρωμένες λήψεις.)

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν σφάλματα, κάντε κλικ στον αριθμό των γραμμών που περιέχουν σφάλμα. Θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο το οποίο περιέχει τα συγκεκριμένα μηνύματα σφάλματος για τη μεταφόρτωσή σας. Η πρώτη στήλη θα περιέχει το αναγνωριστικό της γραμμής με το σφάλμα και η δεύτερη στήλη την συγκεκριμένη τιμή που προκάλεσε το σφάλμα, μαζί με το μήνυμα σφάλματος. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να κάνετε διορθώσεις στο υπολογιστικό σας φύλλο και ανεβάστε το ξανά.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
82437
false