Regneark (skift flere bogindstillinger ad gangen)

Hvis du vil tilføje eller redigere flere bøger ad gangen, er det en god idé at bruge regneark. Du kan downloade et regneark, der er udfyldt med alle de oplysninger, som du allerede har indtastet i Partnercenter, justere indstillingerne og bibliografiske oplysninger for dine bøger på din egen computer og derefter overføre de redigerede regneark for at tilføje disse ændringer.

På denne side:

Download et regneark

Gå til Bogkatalog på din konto i partnercenteret, og klik på knappen Eksportér bøger. Markér afkrydsningsfeltet Vis metadatakolonner for at medtage bibliografiske oplysninger og grundlæggende indstillinger for dine bøger. Dit regneark vil som standard indeholde oplysninger om alle bøgerne i dit katalog. Hvis du vil generere et regneark for en delmængde af dine bøger, skal du først filtrere dit katalog. Det downloadede regneark indeholder kun søgeresultaterne.

Download priser

Hvis dine bøger kan sælges i Google Play, kan du downloade priser sammen med resten af oplysningerne om dine bøger. Dette gør du ved at markere afkrydsningsfeltet ud for Vis priskolonner.

Bemærk! Du kan i øjeblikket kun downloade og redigere priser, som ikke automatisk blev omregnet fra en anden valuta. Men priser, der tilføjes via regneark, kan tilsidesætte konverterede priser.

Du kan også tilføje priser. Du kan f.eks. angive listepriser i en ny valuta. Klik på afkrydsningsfeltet ud for Føj nye priser til disse bøger, og angiv pristypen for den nye pris.

Pristypen skal forstås som alle oplysninger om prisen, bortset fra selve listeprisen:

 • Valuta
 • Pristype
  • Fastsat: Anvendes prisen i et land med lovgivning om faste priser?
  • Inkl. afgifter: Er prisen inklusive afgifter?

Hvis du vil tilføje flere nye priser, skal du klikke på Tilføj en ny pris.

Se og rediger et regneark

Åbn den fil, du downloadede, med et regnearksværktøj (f.eks. Microsoft Excel, OpenOffice Calc eller LibreOffice Calc). Hvis regnearket ser mærkeligt ud, skal du sørge for at angive, at du er ved at åbne en tabulatorsepareret fil med UTF-16-kodning.

Du kan redigere regnearket ved at tilføje eller erstatte værdier i henhold til Googles retningslinjer for formatering, som er angivet nedenfor. Nye bøger kan tilføjes ved at angive oplysninger i nye rækker.

Du kan også slette de kolonner, du ikke skal arbejde i. Eventuelle data i disse kolonner ændres ikke, når du uploader regnearket (dette gælder dog ikke for kolonnen Identifikator, som altid er obligatorisk, og kolonnen Titel, som er påkrævet for nye bøger, der tilføjes via regnearket). Nogle af kolonnerne er kun relevante for bøger, der kan sælges i Google Play.

Kolonner på regnearket (klik for at udvide/skjule)
Regneark skal formateres i overensstemmelse med vores specifikationer, før de kan behandles.
 • Visse kolonner accepterer kun nogle specifikke værdier. Tjek nedenfor for at se listen over acceptable værdier for hver kolonne.
 • Hvis kolonnenavnet indeholder yderligere oplysninger i parentes, skal du formatere dine data på samme måde med de angivne oplysninger angivet i parentes.
 • Kolonneoverskrifter og acceptable værdier kan ændre sig. (Vores system plejede f.eks. at kræve, at overskrifter og nogle værdier var på engelsk. De skal nu angives på det lokale sprog.) Vi anbefaler, at du bruger en nyligt downloadet version af dit regneark for at sikre kompatibilitet.
Identifikator Det primære ISBN-nummer eller andet id for bogen. Påkrævet. Ændringer af værdien i denne kolonne vil resultere i, at alle oplysninger i rækken gælder for en anden bog (og der oprettes muligvis en ny bogpost). Bogen med det gamle id slettes ikke fra din konto.
Status (må ikke ændres) Om bogen kan sælges og ses i en forhåndsvisning, og om der er behov for nogen handlinger. Denne kolonne er blot til information. Alle ændringer af denne kolonne ignoreres, når du uploader regnearket.
Etiket (må ikke ændres) Navnet på den skabelon, bogen blev oprettet med. Bemærk, at eventuelle ændringer i denne kolonne ikke kan ses på din konto, når du uploader regnearket. Det er ikke muligt at ændre etiketter for en eksisterende bog.
Link til Play Butik (må ikke ændres) Webadressen for bogens side i Google Play (såfremt bogen er udgivet i Google Play). Alle ændringer af denne kolonne ignoreres, når du uploader regnearket.
Vil du muliggøre salg af bogen? Om bogen skal sælges i Google Play. (Bemærk, at yderligere oplysninger som f.eks. priser, også er påkrævet, før bogen kan sættes til salg).

Tilladte værdier:
 • Sat til salg: Ja, Y, eller +
 • Ikke sat til salg: Nej, N eller -
Titel Bogens titel. Påkrævet, hvis denne bog føjes til din konto.
Undertitel Eventuel undertitel for bogen.
Bogformat Bogens format. Tilladte værdier:
 • Digital (digitalt format)
 • Hardback (hardcoverformat)
 • Paperback (paperbackformat)
Relateret identifikator [format, relation], semikolonsepareret ISBN-nummeret eller et id for andre bøger, der er relateret til denne bog. Hvis de elektroniske og trykte udgaver af en titel f.eks. har forskellige ISBN-numre, kan du angive den anden udgave i denne kolonne. Angiv formatet for den relaterede bog, et komma, og derefter relationen til den aktuelle bog, alt sammen inden for den firkantede parentes efter id'et. Adskil de forskellige relaterede id'er med semikolon. Eksempler:
 • Hvis ISBN-nummeret i den første kolonne er for den elektroniske udgave, kan du angive ISBN for den fysiske udgave sådan: Dette giver læserne mulighed for at søge efter bogen i Google Play ved hjælp af et af ISBN-numrene.

  9781234567890 [Paperback, E-publikation baseret på]
 • Hvis ISBN-nummeret i den første kolonne er for den fysiske udgave, kan du angive det tilsvarende EISBN-nummer som vist nedenfor. Dette gør det nemmere for Google at vise et link til køb af din bog i Google Play på siden med forhåndsvisninger i Google Bøger, hvis det er relevant.

  9781234567891 [Digital, Elektronisk version tilgængelig som]
 • Hvis ISBN-nummeret i den første kolonne er relateret til flere andre ISBN-numre, kan du indsætte et semikolon mellem elementerne i parentesen.

  9781234567890 [Digital, Elektronisk version tilgængelig som]; 9781234567891 [Paperback, Er en anden sprogversion af]
Tilladte værdier for formatet:
 • Digital (digitalt format)
 • Hardback (hardcoverformat)
 • Paperback (paperbackformat)
 • Ukendt (ukendt format)
Tilladte værdier for relationen:
 • Er en del af (bogen er også tilgængelig som en del af den relaterede bog)
 • Omfatter (bogen indeholder den relaterede bog)
 • Alternativt format (bogen er tilgængelig i et alternativt format som den relaterede bog)
 • Er en anden sprogversion af (bogen er en udgave af den relaterede bog på et andet sprog)
 • E-publikation baseret på (bogen er en e-publikation, som er baseret på den trykte relaterede bog)
 • Elektronisk version tilgængelig som (bogen er et trykt produkt med en elektronisk udgave som den relaterede bog)
 • Erstatter (bogen erstatter eller er en ny udgave af den relaterede bog)
 • Erstattet af (bogen erstattes af eller er en gammel udgave af den relaterede bog)
Bidragyder [rolle], semikolonsepareret Bogens bidragydere, f.eks. forfatter, redaktør eller illustrator. Du skal angive rollen for hver bidragyder i firkantede parenteser efter navnet. Angiv flere bidragydere ved at adskille dem med semikolon. Eksempel:
John Smith [Forfatter]; Mary Jones [Redaktør]

Tilladte værdier for rollen:

 • Forfatter
 • Redaktør
 • Skrevet af
 • Fotograf
 • Fototekst
 • Oversætter
 • Kompilator
 • Tegner
 • Andet
 • Potentiel forfatter
 • Medforfatter
 • Anonym forfatter
 • Forordsforfatter
 • Introduktionsforfatter
 • Indledningsforfatter
 • Efterskriftsforfatter
 • Noteforfatter
 • Prologforfatter
 • Kommentarforfatter
 • Oprindelig forfatter
 • Serieredaktør
 • Volume editor
 • Chefredaktør
 • Rådgivende redaktør
 • Tilrettelægger
 • Bogtrykker
 • Udgiver
 • Tidligere ejer
Biografisk note Biografiske oplysninger om bidragyderne. Enkel HTML er tilladt (men ingen hyperlinks).
Sprog Bogens primære sprog. Brug koder fra ISO 639-2/B med tre bogstaver. Angiv f.eks. eng for engelsk.
Emnekode [skema], semikolonsepareret Bogens emne. Dette skal enten være en kode, der er angivet af en af vores godkendte emneskemaer eller den nøjagtige tekstbeskrivelse som beskrevet i skemaet. Skemaet kan angives efter emnet i firkantet parentes. Emnekoder kan angives flere skemaer, adskilt af semikolon. Eksempel:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Alternativ mulighed:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Godkendte skemaer:

 • BISAC [2014-udgave] (Nordamerika)
 • BIC (Storbritannien og Australien)
 • WGSneu (Tyskland)
 • C-Code (Japan)
 • CLIL (Frankrig)
 • UDC (Rusland)
 • GKSS (Sydkorea)
 • Manga (Japan og Sydkorea)
Aldersgruppe, kommasepareret Aldersgruppen for bogens tilsigtede målgruppe. Adskil flere aldersgrupper med kommaer. Hvis du vil angive voksne som målgruppe, skal du indtaste 18+. Eksempel:
13-17, 18+
Nogle regnearksprogrammer kan finde på at behandle aldersgrupper som beregninger (f.eks. "13-17" som "13 minus 17"). For at undgå dette kan du indsætte et komma til sidst ("13-17,").
Beskrivelse En beskrivelse af bogen, som f.eks. kan findes på bagsiden. Enkel HTML er tilladt (men ingen hyperlinks).
Udgivelsesdato Udgivelsesdatoen for bogen med formatet D: ÅÅÅÅ-MM-DD, hvor ÅÅÅÅ-MM-DD repræsenterer datoen. (Præfikset D: er valgfrit).
Nogle regnearksprogrammer omformaterer datoerne. Når du uploader dit regneark, skal du sørge for, at alle oplysningerne i denne kolonne er i det korrekte format.
Sideantal Antallet af sider i bogen.
Seriens navn Navnet på den serie, som bogen eventuelt tilhører.
Seriebind Bogens bindnummer, hvis den er en del af en serie.
Eksempelvisningstype Hvor meget af bogen, der kan ses i en forhåndsvisning i Google Bøger. (Dette er forskelligt fra den procentdel, der kan ses i Google Play Butik). Der skal angives en mindsteværdi på 20 % med værdier stigende med 10 % (f.eks. 30 %, 40 % osv.).
Områder, hvor eksempelvisning er tilgængelig De lande, hvor denne bog kan ses i en forhåndsvisning i Google Bøger som kommaseparerede koder af typen ISO 3166-1 med to bogstaver. Denne liste bør indeholde alle de lande, hvor denne bog kan sælges.

Hvis du har verdensomspændende rettigheder, kan du indtaste WORLD. Du kan udelukke bestemte lande ved at stille dem efter WORLD, separeret af komma og hver især med et minustegn (-) foran. Eksempler:

Sådan angives alle områder på nær USA og Canada:
WORLD,-CA,-US

Sådan angives Tyskland, Spanien, Frankrig og Italien:

DE,ES,FR,IT
Tekst i link til køb Teksten i det link, der henviser til din angivne købsside for denne bog. Dette vil normalt være navnet på din virksomhed eller dit website, f.eks. "XX Forlag" eller "XX Onlineforlag".
Link til køb Webadressen for den angivne købsside for denne bog i din netbutik. Bemærk, at Google Bøger automatisk linker til populære boghandlerwebsites. Dette link skal trække besøgende til din egen side for denne bog. Hvis du har angivet "XX Onlineforlag" som teksten i købslinket ovenfor samt linket http://www.xxonlineforlag.com/book/12345.html til køb af denne bog, vil en bruger, der klikker på "XX Onlineforlag", blive ført til denne webside.
Forlagets navn Det navn, der skal vises som den person, det forlag eller den udgiver, der har indsendt denne bog til Google Bøger.
Forlagets website Adressen på dit website, som brugerne videresendes til, når de klikker på forlagets navn.
Skal der vises billeder i Eksempelvisning? Om der skal vises billeder eller illustrationer i eksempelvisningen af din bog. Deaktiver denne indstilling, hvis du ikke har de nødvendige rettigheder. Hvis en bog indeholder et betydeligt antal billeder, kan vi kun sælge den, hvis du angiver, at vi kan vise billeder, eller hvis vi modtager en EPUB-fil. Tilladte værdier:
 • Vis billeder: Ja, Y, eller +
 • Undlad at vise billeder: Nej, N, eller -
Er PDF-download tilladt? Hvorvidt Google Bøger skal have tilladelse til at downloade en fuld version af dine bøger som en PDF-fil. Tilladte værdier:
 • Tillad downloads: Ja, Y, eller +
 • Tillad ikke downloads: Nej, N eller -
Salgsdato Datoen for, hvornår bogen bliver sat til salg i formatet D: ÅÅÅÅ-MM-DD, hvor ÅÅÅÅ-MM-DD repræsenterer datoen. (Præfikset D: er valgfrit). Hvis denne dato ligger i fremtiden, og din bog er tilgængelig til salg, vil den ikke kunne købes før denne dato.
Nogle regnearksprogrammer omformaterer datoerne. Når du uploader dit regneark, skal du sørge for, at alle oplysningerne i denne kolonne er i det korrekte format.
Er bogen DRM-aktiveret? Om der skal anvendes DRM-software (Digital Rights Management) på bogen, når den sælges i Google Play. Tilladte værdier:
 • Aktivér DRM: Ja, Y, eller +
 • Undlad at aktivere DRM: Nej, N eller -
Skal der vises billeder i e-bogen? Om der skal vises billeder eller illustrationer i bogen, når den sælges i Google Play. Deaktiver denne indstilling, hvis du ikke har de nødvendige rettigheder. Hvis en bog indeholder et betydeligt antal billeder, kan vi kun sælge den, hvis denne indstilling er aktiveret, eller hvis vi modtager en EPUB-fil. Tilladte værdier:
 • Vis billeder: Ja, Y, eller +
 • Undlad at vise billeder: Nej, N, eller -
Skal scannede sider inkluderes? Om personer, der køber bogen i Google Play, skal kunne se PDF-udgaven, som indeholder det oprindelige layout. Tilladte værdier:
 • Medtag scannede sider: Ja, Y, eller +
 • Undlad at medtage scannede sider: Nej, N eller -
Til et modent publikum? Om denne bog omfatter indhold, der er uegnet for mindreårige og kun bør læses af voksne.
Procentdel, der må kopieres og indsættes Hvor stor en del af bogen, køberen må kopiere og indsætte andetsteds. Angiv et tal mellem 0 og 100, som er deleligt med 10 eller 5 (f.eks. 0, 5, 10, 20, 30 osv.).
Der vil være yderligere kolonner i regnearket, hvis du også vælger at downloade priser. Få flere oplysninger nedenfor.

Rediger priser i et regneark

Hvis dine bøger kan sælges i Google Play, kan du ændre, tilføje eller fjerne priser for flere af dine bøger ad gangen ved hjælp af regneark. Hvis du vil sikre dig, at du kun angiver priser på bøger i Google Play (i stedet for bøger, der kun er tilgængelige som forhåndsvisning), skal du filtrere dit regneark ved at søge efter værdien Ja (eller Y eller +) i kolonnen Vil du muliggøre salg af bogen?, inden priserne ændres.

Decimaladskillere for priserne skal følge konventionen for det sprog, som regnearkets overskrifter er skrevet på. For example, if the header is in German, our system will expect comma decimal marks (e.g., 3,00), while we'll expect period decimal marks for spreadsheets with English headers (e.g., 3.00).

Valutaomregning

Hvis valutaomregning er aktiveret, kan du konfigurere, hvilke bøger og priser, du ønsker at omregne med henblik på salg i andre lande. I regnearket kan du se to kolonner for hver pris: Den første kolonne indeholder prisen som en numerisk værdi, og den anden kolonne angiver de lande, hvor den pågældende pris gælder. Hvis nogen af de angivne lande anvender en anden valuta, end den der er angivet for prisen, kan du bruge værktøjet til valutaomregning til automatisk at omregne din angivne pris til mållandets valuta. Se afsnittet om redigering af de lande, hvor en given pris gælder for at få en detaljeret vejledning.

Tilføj en pris

Du kan tilføje en pris, som dine bøger ikke har i forvejen, ved først at downloade pristypen på regnearket, så du har den rigtige prisoverskrift at arbejde med. Når du har valgt Eksportér bøger, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj en pris og angive oplysningerne for den pristype, du vil tilføje.

Download og åbn regnearket, udfyld værdierne for den nye pris, og fortsæt med at uploade regnearket.

Slet en pris

Download de priser, du vil slette, ved at følge vejledningen i sådan downloader du priser, og åbn regnearket. De steder, hvor der er en værdi for prisen, skal du erstatte værdien med to stjerner (**). De priser, der har **, slettes, når du uploader regnearket. Bøger uden priser for et bestemt område kan ikke sælges i det pågældende område.

Rediger en pris

Du kan ændre en pris ved at redigere den numeriske værdi i den relevante kolonne for bogen.

Rediger de lande, hvor en bestemt pris gælder

Der kan være flere forskellige årsager til, at du vil redigere de lande, hvor din pris gælder. Der er muligvis ændringer i rettighederne for bogen, eller måske ønsker du at bruge en eksisterende pris til alle salg på verdensplan, når du har aktiveret valutaomregning, som vist i nedenstående eksempel. Sådan redigerer du de lande, hvor en given pris gælder:

 1. Download den pris, du vil redigere, ved at følge vejledningen i, hvordan du downloader priser, og åbn regnearket. Der vil være to kolonner for hver listepris: Prisen og det land, hvor prisen gælder.

  Identifikator ... USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris Lande med prisen i USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris
  012345678 ... 9,99 US

  Forklaring på kolonneoverskrifter i eksemplet:

  • Identifikator: Id'et.
  • USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris: Den vejledende udsalgspris i USD ekskl. afgifter.
  • Lande med prisen i USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris: De lande, hvor ovennævnte pris skal anvendes. I lande, hvor den angivne valuta ikke er den lokale valuta, skal valutaomregning være aktiveret, før prisen kan anvendes der.
 2. Rediger listen over landene ved hjælp af vores retningslinjer for formatering.

  Identifikator ... USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris Lande med prisen i USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Gem regnearket, og gå tilbage til partnercenteret for at sende det i overensstemmelse med vores vejledning i upload.

Tilføj bøger ved hjælp af et regneark

Du kan føje flere bøger til din konto ved at indtaste oplysninger i de tomme rækker. (Hvis du ikke foretager nogen ændringer af eksisterende bøger, kan du slette disse rækker fuldstændigt). Selvom vi anbefaler, at du angiver så mange oplysninger som muligt, skal kolonnerne som minimum omfatte:

Når du uploader dit regneark, tilføjes disse bøger ved hjælp af indstillingerne for din standardskabelon. Bogomslaget og indholdsfilerne skal uploades hver for sig. Få flere oplysninger.

Upload et regneark

 1. Når du er færdig med at ændre dit regneark, skal du gemme det i et af vores tilladte formater:

  Tilladte formater Tilladte kodninger* Tilladte filtyper
  • kommasepareret
  • tabulatorsepareret
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Vores system vil forsøge at behandle andre kodninger, men det anbefales på det kraftigste at bruge en af kodningerne ovenfor.
 2. Gå tilbage til Partnercenter. Mens du kigger i bogkataloget, skal du klikke på knappen Avanceret og derefter Upload CSV.

 3. Klik på knappen Vælg fil, vælg din redigerede regnearkfil på computeren, og klik på Upload.

 4. Når filen er uploadet, kan der gå lidt tid, inden ændringerne kan ses på din konto. Du får ikke direkte besked, hvis der er fejl i dit regneark. Du kan se, om regnearket blev indsendt korrekt, ved at kontrollere uploadhistorikken for regnearket.

Se uploadhistorik for regneark

Du kan se status for dit indsendte regneark ved at gå til Bogkatalog på din konto i partnercenteret og klikke på knappen Avanceret. Vælg Se uploadhistorikken for CSV. Der vises en liste over dine tidligere uploads med tidsstempler og det antal rækker, der er behandlet for hver enkelt fil. Hvis ingen rækker er behandlet, vil status for den pågældende fil være Ugyldig. Ellers vil status være Gennemført. Der kan stadig forekomme fejl i gennemførte uploads.

Du kan se oplysninger om fejl ved at klikke på antallet af rækker med fejl. Du vil blive bedt om at downloade et regneark, der indeholder de specifikke fejlmeddelelser for din upload. Den første kolonne indeholder id'et for den række, hvor fejlen er, og den anden kolonne indeholder den specifikke værdi, der forårsagede fejlen, sammen med en fejlmeddelelse. Brug disse oplysninger til at rette dit regneark, og upload det igen.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
82437
false