Juster indstillinger for flere bøger ad gangen

Hvis du vil tilføje eller redigere flere bøger ad gangen, kan du bruge regneark. Du kan downloade et regneark, der er udfyldt med de oplysninger, som du allerede har angivet i Partnercenter, justere indstillingerne og bibliografiske oplysninger og derefter overføre de redigerede regneark for at anvende disse ændringer.

Download et regneark

 1. Gå til "Bogkatalog" på din konto i Partnercenter.
 2. Klik på Avancerede valgmuligheder.
 3. Download bogliste.
 4. Markér afkrydsningsfeltet "Se kolonner med metadata" for at medtage bibliografiske oplysninger og grundlæggende indstillinger for dine bøger.

Tip! Dit regneark indeholder som standard oplysninger om alle bøgerne i dit katalog. Hvis du vil generere et regneark for en delmængde af dine bøger, skal du først filtrere dit katalog. Det downloadede regneark indeholder kun søgeresultaterne.

Download priser

Hvis dine bøger kan sælges i Google Play, kan du downloade priser sammen med resten af oplysningerne om dine bøger. Dette gør du ved at markere afkrydsningsfeltet ud for Vis priskolonner.

Vigtigt! Priser, der angives med valutaomregning, kan ikke ses eller redigeres i dette regneark. Men priser, der tilføjes via regneark, kan tilsidesætte omregnede priser.

Du kan også tilføje priser. Du kan f.eks. angive listepriser i en ny valuta. Klik på afkrydsningsfeltet ud for Føj nye priser til disse bøger, og angiv pristypen for den nye pris.

Pristypen er oplysninger om prisen med undtagelse af selve listeprisen:

 • Valuta
 • Pristype
  • Fast: Markér dette afkrydsningsfelt for de lande eller områder, hvor du har angivet, at du er underlagt lovgivning om faste priser.
  • Inkl. afgifter: Markér dette afkrydsningsfelt, hvis denne pris er inklusive gældende afgifter.

Du kan tilføje flere nye priser ved at klikke på Føj en anden pris til disse bøger.

Se og rediger et regneark

Åbn den fil, du har downloadet, i et regnearksprogram (f.eks. Microsoft Excel, OpenOffice Calc eller LibreOffice Calc). Hvis regnearket ser mærkeligt ud, skal du sørge for at angive, at du er ved at åbne en tabulatorafgrænset fil med UTF-16-kodning.

Du kan redigere regnearket ved at tilføje eller erstatte værdier i henhold til Googles retningslinjer for formatering, som er angivet nedenfor. Nye bøger kan tilføjes ved at angive oplysninger i nye rækker.

Du kan også slette alle de kolonner, du ikke skal arbejde i. Eventuelle data i disse kolonner ændres ikke, når du uploader regnearket. (dette gælder dog ikke for kolonnen Identifikator, som altid er obligatorisk, og kolonnen Titel, som er påkrævet for nye bøger, der tilføjes via regnearket). Nogle af kolonnerne er kun relevante for bøger, der kan sælges i Google Play.

Kolonner i regnearket (klik for at udvide/skjule)
Regneark skal formateres i overensstemmelse med vores specifikationer, før de kan behandles.
 • Visse kolonner accepterer kun nogle specifikke værdier. Tjek nedenfor for at se listen over acceptable værdier for hver kolonne.
 • Hvis kolonnenavnet indeholder yderligere oplysninger i parentes, skal du formatere dine data på samme måde med de angivne oplysninger angivet i parentes.
 • Kolonneoverskrifter og acceptable værdier kan ændre sig. (Vores system plejede f.eks. at kræve, at overskrifter og nogle værdier var på engelsk. De skal nu angives på det lokale sprog.) Vi anbefaler, at du bruger en nyligt downloadet version af dit regneark for at sikre kompatibilitet.
Identifikator Det primære ISBN-nummer eller andet id for bogen. Påkrævet. Ændringer af værdien i denne kolonne vil resultere i, at alle oplysninger i rækken gælder for en anden bog (og der oprettes muligvis en ny bogpost). Bogen med det gamle id slettes ikke fra din konto.
Status (må ikke ændres) Om bogen kan sælges og ses i en forhåndsvisning, og om der er behov for nogen handlinger. Denne kolonne er blot til information. Alle ændringer af denne kolonne ignoreres, når du uploader regnearket.
Etiket (må ikke ændres) Navnet på den skabelon, bogen blev oprettet med. Bemærk, at eventuelle ændringer i denne kolonne ikke kan ses på din konto, når du uploader regnearket. Det er ikke muligt at ændre etiketter for en eksisterende bog.
Link til Play Butik (må ikke ændres) Webadressen for bogens side i Google Play (hvis bogen er udgivet i Google Play). Alle ændringer af denne kolonne ignoreres, når du uploader regnearket.
Vil du muliggøre salg af bogen? Om bogen skal sælges i Google Play. Vær opmærksom på, at yderligere oplysninger, f.eks. priser, også skal angives, før bogen kan sættes til salg.

Tilladte værdier:
 • Sat til salg: Ja, Y eller +
 • Ikke sat til salg: Nej, N eller -
Titel Bogens titel. Påkrævet, hvis denne bog føjes til din konto.
Undertitel Eventuel undertitel for bogen.
Bogformat Bogens format. Tilladte værdier:
 • Digital (e-bøger)
 • Hardback
 • Paperback
 • Lydbog (tilgængelig, hvis din konto er aktiveret til at sælge lydbøger. Det er på nuværende tidspunkt kun udvalgte partnere, som kan sælge lydbøger i Play.)

Relateret identifikator [format, relation], semikolonsepareret ISBN-nummeret eller et id for andre bøger, der er relateret til denne bog. Hvis de elektroniske og trykte udgaver af en titel f.eks. har forskellige ISBN-numre, kan du angive den anden udgave i denne kolonne. Angiv formatet for den relaterede bog, et komma, og derefter relationen til den aktuelle bog, alt sammen inden for den firkantede parentes efter id'et. Adskil de forskellige relaterede id'er med semikolon. Eksempler:
 • Hvis ISBN-nummeret i den første kolonne er for den elektroniske udgave, kan du angive ISBN for den fysiske udgave sådan: Dette giver læserne mulighed for at søge efter bogen i Google Play ved hjælp af et af ISBN-numrene.

  9781234567890 [Paperback, E-publikation baseret på]
 • Hvis ISBN-nummeret i den første kolonne er for den fysiske udgave, kan du angive det tilsvarende EISBN-nummer som vist nedenfor. Dette gør det nemmere for Google at vise et link til køb af din bog i Google Play på siden med forhåndsvisninger i Google Bøger, hvis det er relevant.

  9781234567891 [Digital, Elektronisk version tilgængelig som]
 • Hvis ISBN-nummeret i den første kolonne er relateret til flere andre ISBN-numre, kan du indsætte et semikolon mellem elementerne i parentesen.

  9781234567890 [Digital, Elektronisk version tilgængelig som]; 9781234567891 [Paperback, Er en anden sprogversion af]
Tilladte værdier for formatet:
 • Digital (digitalt format)
 • Hardback (hardbackformat)
 • Paperback (paperbackformat)
 • Ukendt (ukendt format)
Tilladte værdier for relationen:
 • Er en del af (bogen er også tilgængelig som en del af den relaterede bog)
 • Omfatter (bogen indeholder den relaterede bog)
 • Alternativt format (bogen er tilgængelig i et alternativt format som den relaterede bog)
 • Er en anden sprogversion af (bogen er en version af den relaterede bog på et andet sprog)
 • E-publikation baseret på (bogen er en e-bog baseret på den trykte udgave af den relaterede bog)
 • Elektronisk version tilgængelig som (bogen er et trykt produkt med en elektronisk version som den relaterede bog)
 • Erstatter (bogen erstatter, eller er en ny udgave af, den relaterede bog)
 • Erstattet af (bogen erstattes af, eller er en gammel udgave af, den relaterede bog)
Bidragyder [rolle], semikolonsepareret Bogens bidragydere, f.eks. forfatter, redaktør eller illustrator. Du skal angive rollen for hver bidragyder i firkantede parenteser efter navnet. Angiv flere bidragydere ved at adskille dem med semikolon. Eksempel:
John Smith [Forfatter]; Mary Jones [Redaktør]

Tilladte værdier for rollen:

 • Forfatter
 • Redaktør
 • Skrevet af
 • Fotograf
 • Fototekst
 • Oversætter
 • Kompilator
 • Tegner
 • Andet
 • Potentiel forfatter
 • Medforfatter
 • Anonym forfatter
 • Forordsforfatter
 • Introduktionsforfatter
 • Indledningsforfatter
 • Efterskriftsforfatter
 • Noteforfatter
 • Prologforfatter
 • Kommentarforfatter
 • Oprindelig forfatter
 • Serieredaktør
 • Volume editor
 • Chefredaktør
 • Rådgivende redaktør
 • Tilrettelægger
 • Bogtrykker
 • Udgiver
 • Tidligere ejer
Biografisk note Biografiske oplysninger om bidragyderne. Enkel HTML er tilladt (men ingen hyperlinks).
Sprog Bogens primære sprog. Brug koder fra ISO 639-2/B med tre bogstaver. Du kan f.eks. skrive eng for engelsk.
Emnekode [skema], semikolonsepareret Bogens emne. Dette skal enten være en kode, der er angivet af et af vores godkendte emneskemaer eller den nøjagtige tekstbeskrivelse som beskrevet i skemaet. Skemaet kan angives efter emnet i firkantet parentes. Emnekoder kan angives for flere skemaer, adskilt af semikolon. Eksempel:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

Alternativ mulighed:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Godkendte skemaer:

 • BISAC [2014-udgave] (Nordamerika)
 • BIC (Storbritannien og Australien)
 • WGSneu (Tyskland)
 • C-Code (Japan)
 • CLIL (Frankrig)
 • UDC (Rusland)
 • GKSS (Sydkorea)
 • Manga (Japan og Sydkorea)
Aldersgruppe, kommasepareret Aldersgruppen for bogens tilsigtede målgruppe. Adskil flere aldersgrupper med kommaer. Hvis du vil angive voksne som målgruppe, skal du indtaste 18+. Eksempel:
13-17, 18+
Nogle regnearksprogrammer kan forsøge at behandle aldersgrupper som regnestykker (f.eks. "13-17" som "13 minus 17"). For at undgå dette kan du indsætte et komma til sidst ("13-17,").
Beskrivelse En beskrivelse af bogen, som f.eks. kan findes på bagsiden. Enkel HTML er tilladt (men ingen hyperlinks).
Udgivelsesdato Udgivelsesdatoen for bogen med formatet D:ÅÅÅÅ-MM-DD, hvor ÅÅÅÅ-MM-DD repræsenterer datoen. Præfikset D: er valgfrit.
Nogle regnearksprogrammer omformaterer datoerne. Når du uploader dit regneark, skal du sørge for, at alle oplysningerne i denne kolonne er i det korrekte format.
Sideantal Antallet af sider i bogen.
Seriens navn Navnet på den serie, som bogen eventuelt tilhører.
Seriebind Bogens bindnummer, hvis den er en del af en serie.
Eksempelvisningstype Hvor meget af bogen, der kan ses i en forhåndsvisning i Google Bøger. Dette er forskelligt fra den procentdel, der kan ses i Google Play Butik. Der skal angives en mindsteværdi på 20 % med værdier stigende med 10 % (f.eks. 30 %, 40 % osv.).
Områder, hvor eksempelvisning er tilgængelig De lande, hvor denne bog kan ses i en forhåndsvisning i Google Bøger som kommaseparerede koder af typen ISO 3166-1 med to bogstaver. Denne liste bør indeholde alle de lande, hvor denne bog kan sælges.

Hvis du har globale rettigheder, skal du angive WORLD. Du kan ekskludere bestemte lande ved at stille dem efter WORLD, separeret af komma og hver især med et minustegn (-) foran. Eksempler:

Sådan angives alle områder på nær USA og Canada:
WORLD,-CA,-US

Sådan angives Tyskland, Spanien, Frankrig og Italien:

DE,ES,FR,IT
Tekst i link til køb Teksten i det link, der henviser til din angivne købsside for denne bog. Dette vil normalt være navnet på din virksomhed eller dit website, f.eks. "XX Forlag" eller "XX Onlineforlag".
Link til køb Webadressen for den angivne købsside for denne bog i din netbutik. Bemærk, at Google Bøger automatisk linker til populære boghandlerwebsites. Dette link skal trække besøgende til din egen side for denne bog. Hvis du har angivet "XX Onlineforlag" som teksten i købslinket ovenfor samt linket http://www.xxonlineforlag.com/book/12345.html til køb af denne bog, vil en bruger, der klikker på "XX Onlineforlag", blive ført til denne webside.
Forlagets navn Det navn, der skal vises som den person, det forlag eller den udgiver, der har indsendt denne bog til Google Bøger.
Forlagets website Adressen på dit website, som brugerne videresendes til, når de klikker på forlagets navn.
Skal der vises billeder i Eksempelvisning? Om der skal vises billeder eller illustrationer i eksempelvisningen af din bog. Deaktiver denne indstilling, hvis du ikke har de nødvendige rettigheder. Hvis en bog indeholder et betydeligt antal billeder, kan vi kun sælge den, hvis du angiver, at vi kan vise billeder, eller hvis vi modtager en EPUB-fil. Tilladte værdier:
 • Vis billeder: Ja, Y eller +
 • Undlad at vise billeder: Nej, N eller -
Er PDF-download tilladt? Hvorvidt Google Bøger skal have tilladelse til at downloade en fuld version af dine bøger som en PDF-fil. Tilladte værdier:
 • Tillad downloads: Ja, Y eller +
 • Tillad ikke downloads: Nej, N eller -
Salgsdato Datoen for, hvornår bogen bliver sat til salg i formatet D:ÅÅÅÅ-MM-DD, hvor ÅÅÅÅ-MM-DD repræsenterer datoen. Præfikset D: er valgfrit. Hvis denne dato ligger i fremtiden, og din bog er tilgængelig til salg, vil den ikke kunne købes før denne dato.
Nogle regnearksprogrammer omformaterer datoerne. Når du uploader dit regneark, skal du sørge for, at alle oplysningerne i denne kolonne er i det korrekte format.
Er bogen DRM-aktiveret? Om der skal anvendes DRM-software (Digital Rights Management) på bogen, når den sælges i Google Play. Tilladte værdier:
 • Aktivér DRM: Ja, Y eller +
 • Undlad at aktivere DRM: Nej, N eller -
Skal der vises billeder i e-bogen? Om der skal vises billeder eller illustrationer i bogen, når den sælges i Google Play. Deaktiver denne indstilling, hvis du ikke har de nødvendige rettigheder. Hvis en bog indeholder et betydeligt antal billeder, kan vi kun sælge den, hvis denne indstilling er aktiveret, eller hvis vi modtager en EPUB-fil. Tilladte værdier:
 • Vis billeder: Ja, Y eller +
 • Undlad at vise billeder: Nej, N eller -
Skal scannede sider inkluderes? Om personer, der køber bogen i Google Play, skal kunne se PDF-udgaven, som indeholder det oprindelige layout. Tilladte værdier:
 • Medtag scannede sider: Ja, Y eller +
 • Undlad at medtage scannede sider: Nej, N eller -
Til et modent publikum? Om denne bog omfatter indhold, der er uegnet for mindreårige og kun bør læses af voksne.
Procentdel, der må kopieres og indsættes Hvor stor en del af bogen, køberen må kopiere og indsætte andetsteds. Angiv et tal mellem 0 og 100, som er deleligt med 10 eller 5 (f.eks. 0, 5, 10, 20, 30 osv.)
Der vil være yderligere kolonner i regnearket, hvis du også vælger at downloade priser. Få flere oplysninger nedenfor.

Rediger priser i et regneark

Hvis dine bøger kan sælges i Google Play, kan du ændre, tilføje eller fjerne priser for flere af dine bøger ad gangen ved hjælp af regneark. Hvis du vil sikre dig, at du kun angiver priser på bøger i Google Play (i stedet for bøger, der kun er tilgængelige som forhåndsvisning), skal du filtrere dit regneark ved at søge efter værdien Ja (eller Y eller +) i kolonnen Vil du muliggøre salg af bogen?, inden du justerer priser.

Decimaladskillere for priserne skal følge konventionen for det sprog, som regnearkets overskrifter er skrevet på. Hvis overskriften f.eks. er på tysk, vil vores system forvente et komma som decimaladskiller (f.eks. 3,00), mens vi forventer et punktum som decimaladskiller for regneark med engelske overskrifter (f.eks. 3.00).

Valutaomregning

Hvis valutaomregning er aktiveret, kan du konfigurere, hvilke bøger og priser du ønsker at omregne med henblik på salg i andre lande. I regnearket kan du se to kolonner for hver pris: Den første kolonne indeholder prisen som en numerisk værdi, og den anden kolonne angiver de lande, hvor den pågældende pris gælder. Hvis nogen af de angivne lande anvender en anden valuta, end den der er angivet for prisen, kan du bruge værktøjet til valutaomregning til automatisk at omregne din angivne pris til mållandets valuta. Se afsnittet om redigering af de lande, hvor en given pris gælder, for at få en detaljeret vejledning.

Tilføj en pris

Du kan tilføje en pris, som dine bøger ikke har i forvejen, ved først at downloade pristypen på regnearket, så du har den rigtige prisoverskrift at arbejde med. Når du har valgt Eksportér bøger, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj en pris og angive oplysningerne for den pristype, du vil tilføje.

Download og åbn regnearket, udfyld værdierne for den nye pris, og fortsæt med at uploade regnearket.

Slet en pris

Download de priser, du vil slette, ved at følge vejledningen i sådan downloader du priser, og åbn regnearket. De steder, hvor der er en værdi for prisen, skal du erstatte værdien med to stjerner (**). De priser, der har **, slettes, når du uploader regnearket. Bøger uden priser for et bestemt område kan ikke sælges der.

Rediger en pris

Du kan ændre en pris ved at redigere den numeriske værdi i den relevante kolonne for bogen.

Rediger de lande, hvor en bestemt pris gælder

Der kan være flere forskellige årsager til, at du vil redigere de lande, hvor din pris gælder. Der er muligvis ændringer i rettighederne for bogen, eller måske ønsker du at bruge en eksisterende pris til alle salg på verdensplan, når du har aktiveret valutaomregning, som vist i nedenstående eksempel. Sådan redigerer du de lande, hvor en given pris gælder:

 1. Download den pris, du vil redigere, ved at følge vejledningen i, hvordan du downloader priser, og åbn regnearket. Der vil være to kolonner for hver listepris: Prisen og det land, hvor prisen gælder.

  Identifikator ... USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris Lande med prisen i USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris
  012345678 ... 9,99 US

  Forklaring på kolonneoverskrifter i eksemplet:

  • Identifikator: Id'et.
  • USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris: Den anbefalede udsalgspris i USD ekskl. afgifter.
  • Lande med prisen i USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris: De lande, hvor den førnævnte pris skal anvendes. I lande, hvor den angivne valuta ikke er den lokale valuta, skal valutaomregning være aktiveret, før prisen kan anvendes der.
 2. Rediger listen over landene ved hjælp af vores retningslinjer for formatering.

  Identifikator ... USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris Lande med prisen i USD [Vejledende udsalgspris, ekskl. moms] Pris
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Gem regnearket, og gå tilbage til partnercenteret for at sende det i overensstemmelse med vores vejledning i upload.

Tilføj bøger ved hjælp af et regneark

Du kan føje flere bøger til din konto ved at indtaste oplysninger i de tomme rækker. (Hvis du ikke foretager nogen ændringer af eksisterende bøger, kan du slette disse rækker fuldstændigt). Selvom vi anbefaler, at du angiver så mange oplysninger som muligt, skal kolonnerne som minimum omfatte:

Når du uploader dit regneark, tilføjes disse bøger ved hjælp af indstillingerne for din standardskabelon. Bogomslaget og indholdsfilerne skal uploades hver for sig. Få flere oplysninger.

Upload et regneark

 1. Når du er færdig med at ændre dit regneark, skal du gemme det i et af vores tilladte formater:

  Tilladte formater Tilladte kodninger* Tilladte filtyper
  • kommasepareret
  • tabulatorsepareret
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * Vores system vil forsøge at behandle andre kodninger, men det anbefales på det kraftigste at bruge en af kodningerne ovenfor.
 2. Du kan gå tilbage til kontoen i Partnercenter ved at klikke på Avancerede valgmuligheder i Bogkatalog.

 3. Upload bogliste.

 4. Klik på Vælg fil, og vælg filen med dit redigerede regneark på computeren.

 5. Klik på Upload.

 6. Når filen er uploadet, kan der gå lidt tid, inden ændringerne kan ses på din konto. Du får ikke direkte besked, hvis der er fejl i dit regneark. Du kan se, om regnearket blev indsendt korrekt, ved at kontrollere uploadhistorikken for regnearket.

Se liste over uploadede bøger

Vigtigt! Nogle funktioner i denne sektion er kun tilgængelige i den nye version af Partnercenter. Du kan skifte til den nye version ved at klikke på Indstillinger Indstillinger øverst til højre.

Sådan tjekker du status for indsendelsen af dit regneark:

 1. Gå til Bogkatalog på din konto i Partnercenter.
 2. Klik på Avancerede valgmuligheder.
 3. Vælg Se uploadede lister. Der vises en liste over dine tidligere uploads med tidsstempler, den bruger, der uploadede filen, og antallet af rækker, der er behandlet for hver enkelt fil.
 4. Klik på filnavnet for at downloade den uploadede fil.

Typer af uploadstatus:

 • Behandles: En nylig upload behandles stadig. Dette kan tage nogle timer, afhængigt af antallet af bøger og foretagede ændringer. Hvis din uploadstatus er Behandles i mere end 2 timer, skal du sørge for, at filen er i UTF-16-format, og prøve at opdele filen i flere filer, der indeholder et mindre antal bøger, og uploade igen. Hvis filens status stadig er Behandles efter 12 timer, skal du kontakte os.
 • Fuldført: Uploaden af filen er fuldført, og alle rækker i filen er blevet behandlet.
 • Fuldført med fejl: Uploaden af filen er fuldført, men mindst én række blev ikke behandlet. Download fejloplysningerne ved at klikke på antallet af fejl under Rækker med fejl.
 • Annulleret: Uploaden blev annulleret af en bruger på din konto i Partnercenter.
 • Ugyldig: Ingen rækker blev behandlet.

Du kan filtrere dine tidligere uploads efter status i kolonneoverskriften "Status". Du kan også søge efter et filnavn i søgefeltet øverst.

Du kan se oplysninger om fejl ved at klikke på antallet af fejl i kolonnen "Rækker med fejl". Du vil blive bedt om at downloade et regneark med de specifikke fejlmeddelelser for din upload. Den første kolonne indeholder id'et for den række, hvor fejlen er, og den anden kolonne indeholder den specifikke værdi, der forårsagede fejlen, sammen med en fejlmeddelelse. Du kan få hjælp til at rette en bestemt fejl ved at søge efter ordene i fejlmeddelelsen i artiklen om fejlmeddelelser. Brug disse oplysninger til at rette dit regneark, og upload det igen.

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu