Canviar la configuració dels llibres de manera massiva

Per afegir o editar diversos llibres alhora, pots fer servir fulls de càlcul. En pots baixar un que ja contingui la informació que has introduït al Centre per a partners, ajustar la configuració i la informació bibliogràfica i, a continuació, penjar el full de càlcul editat perquè s'apliquin els canvis.

Baixar un full de càlcul

 1. Visita el "Catàleg de llibres" al teu compte del Centre per a partners.
 2. Fes clic a Opcions avançades.
 3. Baixa la fitxa del llibre.
 4. Marca la casella "Mostra les columnes de metadades" per incloure la informació bibliogràfica i la configuració bàsica dels teus llibres.

Consell: de manera predeterminada, el full de càlcul conté informació de tots els llibres del catàleg. Si vols generar un full de càlcul d'un subconjunt de llibres, primer has de filtrar el catàleg. El full de càlcul que baixis només inclourà els resultats de la cerca.

Baixar els preus

Si els teus llibres es poden vendre a Google Play, pots baixar-ne els preus juntament amb la resta de dades. Per fer-ho, selecciona la casella Mostra les columnes de preus.

Important: els preus definits amb la conversió de moneda no es podran veure ni editar en aquest full de càlcul. No obstant això, els preus que s'han afegit a través del full de càlcul poden substituir els preus convertits.

També pots afegir-hi preus, per exemple, si vols indicar els preus segons catàleg en una altra moneda. Fes clic a la casella Afegeix preus nous per a aquests llibres i especifica de quin tipus serà el preu nou.

El tipus de preu és informació relacionada amb el preu, excepte el preu segons catàleg pròpiament dit:

 • Moneda
 • Tipus de preu
  • Fix: marca aquesta casella per als països o regions on hagis especificat que estàs subjecte a les lleis de preu fix.
  • Inclou impostos: marca aquesta casella si el preu inclou els impostos aplicables.

Per afegir diversos preus nous, fes clic a Afegeix un altre preu a aquests llibres.

Consultar i editar un full de càlcul

Obre el fitxer que has baixat en un programa de fulls de càlcul (per exemple, Microsoft Excel, OpenOffice Calc o LibreOffice Calc). Si veus que el full de càlcul té un aspecte estrany, especifica que estàs obrint un fitxer delimitat per tabulacions amb codificació UTF-16.

Pots editar el full de càlcul afegint-hi valors o canviant-los d'acord amb les directrius de format de Google que trobaràs a continuació. Els llibres nous s'afegeixen introduint la informació en files noves.

També pots suprimir les columnes que no facis servir. Les dades d'aquestes columnes no es modificaran quan pengis el full de càlcul. Pots suprimir-les totes excepte la columna Identificador, que és imprescindible, i la columna Títol, que és obligatòria per als llibres nous que s'afegeixin amb el full de càlcul. Algunes columnes només s'apliquen als llibres que es poden vendre a Google Play.

Columnes del full de càlcul (fes-hi clic per desplegar o replegar)
Els fulls de càlcul han de tenir el format que s'indica a les nostres especificacions per poder-los processar correctament.
 • Algunes columnes només admeten un conjunt de valors específics. Consulta la llista de valors acceptables per a cada columna més avall.
 • Si el nom de la columna inclou informació addicional entre claudàtors, aplica el mateix format a les dades, amb els detalls especificats entre claudàtors.
 • Les capçaleres de les columnes i els valors acceptables poden canviar. Per exemple, el nostre sistema abans exigia que alguns valors i capçaleres estiguessin en anglès, però ara s'han de facilitar en la llengua local. Et recomanem que utilitzis una versió del full de càlcul que hagis baixat fa poc per garantir-ne la compatibilitat.
Identificador Indica l'ISBN principal o un altre identificador del llibre. És obligatori. Si es canvia el valor d'aquesta columna, la informació de la fila s'aplicarà a un llibre diferent (i pot ser que es creï un registre de llibre nou). El llibre amb l'identificador antic no se suprimirà del compte.
Estat (no modificar) Si el llibre està disponible per a la previsualització i per a la venda, i si cal dur a terme alguna acció. Aquesta columna és només de caire informatiu. Els canvis que es facin en aquesta columna s'ignoraran en penjar el full de càlcul.
Etiqueta (no modificar) El nom de la plantilla amb què s'ha creat al llibre. Tingues en compte que els canvis que es facin en aquesta columna no es reflectiran al compte quan pengis el full de càlcul. No es poden canviar les etiquetes d'un llibre que ja existeix.
Enllaç de Play Store (no modificar) L'URL de la pàgina del llibre a Google Play (si s'hi ha publicat). Els canvis que es facin en aquesta columna s'ignoraran en penjar el full de càlcul.
Vols activar-lo per a la venda? Si el llibre es vendrà a Google Play. Tingues en compte que la informació addicional, com els preus, també s'ha d'indicar abans que un llibre no passi a estar disponible per a la venda.

Valors acceptables:
 • Activat per a la venda: , Y o +
 • No activat per a la venda: No, N o -
Títol Indica el títol del llibre. És obligatori si el llibre s'afegeix al compte.
Subtítol El subtítol del llibre, si en té.
Format del llibre El format del llibre. Valors acceptables:
 • Digital (llibres electrònics)
 • Tapa dura (format de tapa dura)
 • Tapa tova
 • Audiollibre (disponible si el compte està activat per vendre audiollibres. En aquest moment, només determinats partners poden vendre audiollibres a Play)

Identificador relacionat [format, relació], separat per punts i coma L'ISBN o un identificador d'altres llibres relacionats amb aquest. Per exemple, si les edicions electrònica i impresa d'un títol tenen ISBN diferents, pots especificar l'altra edició en aquesta columna. Inclou-hi el format del llibre relacionat, una coma i, a continuació, la relació que té amb el llibre actual, tot entre claudàtors després de l'identificador. Separa els diversos identificadors relacionats amb punt i coma. Exemples:
 • Si l'ISBN de la primera columna és per a l'edició electrònica, pots indicar l'ISBN de l'edició impresa equivalent de la manera següent. Això permetrà que els lectors cerquin el llibre a Google Play amb qualsevol dels ISBN.

  9781234567890 [De butxaca, Publicació electrònica basada en]
 • Si l'ISBN de la primera columna és el de l'edició impresa, pots indicar l'EISBN equivalent com s'indica a continuació. D'aquesta manera, Google podrà mostrar un enllaç per comprar el llibre a Google Play des de la pàgina de previsualització de Google Llibres, si escau.

  9781234567891 [Digital, Versió electrònica disponible com a]
 • Si l'ISBN de la primera columna està relacionat amb diversos ISBN més, separa els elements entre claudàtors amb un punt i coma.

  9781234567890 [Digital, Versió electrònica disponible com a]; 9781234567891 [De butxaca, És la versió en un altre idioma de]
Valors acceptables per al format:
 • Digital (format digital)
 • Tapa dura (format de tapa dura)
 • De butxaca (format de tapa tova)
 • Desconegut (format desconegut)
Valors acceptables per a la relació:
 • Forma part de (el llibre també està disponible com a part del llibre relacionat)
 • Inclou (el llibre inclou el llibre relacionat)
 • Format alternatiu (el llibre està disponible en un format diferent del que presenta el llibre relacionat)
 • És la versió en un altre idioma de (el llibre és una versió del llibre relacionat en un altre idioma)
 • Publicació electrònica basada en (el llibre és una publicació electrònica basada en el llibre relacionat imprès)
 • Versió electrònica disponible com a (el llibre és un producte imprès amb una versió electrònica com a llibre relacionat)
 • Substitueix (el llibre substitueix el llibre relacionat o n'és una edició nova)
 • Substituït per (el llibre se substitueix pel llibre relacionat o n'és una edició antiga)
Col·laborador [funció], separats per punts i coma Col·laboradors del llibre, com l'autor, l'editor o l'il·lustrador. Has d'especificar la funció de cada col·laborador entre claudàtors després del seu nom. Si vols enumerar-ne més d'un, separa'ls amb punt i coma. Exemple:
John Smith [autor]; Mary Jones [editora]

Valors acceptables per a la funció:

 • Autor
 • Editor
 • Creador
 • Fotògraf
 • Text de la foto
 • Traductor
 • Compilador
 • Il·lustrador
 • Altres
 • Escriptor potencial
 • Escriptor addicional
 • Escriptor a l'ombra
 • Escriptor del pròleg
 • Escriptor de la introducció
 • Escriptor del prefaci
 • Escriptor de l'epíleg
 • Escriptor de les notes
 • Escriptor del pròleg
 • Escriptor dels comentaris
 • Escriptor original
 • Editor de la sèrie
 • Volume editor
 • Editor en cap
 • Consultor editorial
 • Editor adaptador
 • Impressor
 • Editor
 • Propietari anterior
Nota biogràfica Detalls biogràfics sobre els col·laboradors. S'accepta l'ús de visualització bàsica en HTML (però no d'enllaços).
Idioma L'idioma principal del llibre. Indica'l amb un codi ISO 639-2/B de tres lletres. Per exemple, introdueix eng per a l'anglès.
Codi de tema [esquema], separats per punts i coma El tema del llibre. Ha de ser el codi especificat per un dels nostres esquemes de tema acceptats, o bé la descripció de text exacta tal com figura a l'esquema. L'esquema s'ha d'especificar després de cada tema, entre claudàtors. Els codis de tema es poden proporcionar amb diversos esquemes, separats per punt i coma. Exemple:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

O també:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Esquemes acceptables:

 • BISAC [edició de 2014] (Amèrica del Nord)
 • BIC (Regne Unit i Austràlia)
 • WGSneu (Alemanya)
 • C-Code (Japó)
 • CLIL (França)
 • UDC (Rússia)
 • GKSS (Corea del Sud)
 • Manga (Japó i Corea del Sud)
Grup d'edat, separats per comes El grup d'edat del públic al qual està destinat aquest llibre. Enumera diversos grups d'edat separats per comes. Per especificar un públic adult, introdueix "18+".
13-17, 18+
Alguns programes de fulls de càlcul poden provar de tractar els grups d'edat com a càlculs (p. ex., "13-17" com a "13 menys 17"). Per evitar-ho, pots incloure una coma al final ("13-17,").
Descripció Una descripció del llibre, com ara la que es mostra al text de la contraportada. S'accepta l'ús de visualització bàsica en HTML (però no d'enllaços).
Data de publicació La data de la publicació del llibre en el format D:DD-MM-YYYY, amb DD-MM-YYYY que representa la data. (El prefix D: és opcional.)
Alguns programes de full de càlcul formaten les dates. Quan pengis el full de càlcul, assegura't que tota la informació d'aquesta columna segueixi el format correcte.
Recompte de pàgines El nombre de pàgines del llibre.
Nom de la sèrie El nom de la sèrie a la qual pertany el llibre, si escau.
Volum de la sèrie Si el llibre pertany a una sèrie, el número de volum del llibre.
Tipus de visualització prèvia El percentatge del llibre que estarà disponible per previsualitzar a Google Llibres (és diferent del percentatge que se'n pot previsualitzar a Google Play Store). S'ha d'establir un mínim del 20%, que es pot incrementar amb valors múltiples de 10% (per exemple, 30%, 40% etc.).
Territoris amb visualització prèvia Els països en què es pot previsualitzar aquest llibre a Google Llibres, en codis ISO 3166-1 de dues lletres separats per comes. Aquesta llista ha d'incloure els països on es pot vendre aquest llibre.

Si tens drets en tots els països, introdueix el codi WORLD. Pots excloure països enumerant-los després del dia WORLD, separats per comes i de manera individual precedits per un signe menys (-). Exemples:

Per indicar tots els territoris excepte els EUA i el Canadà:
WORLD,-CA,-US

Per indicar Alemanya, Espanya, França i Itàlia:

DE,ES,FR,IT
Text de l'enllaç de compra El text de l'enllaç que dirigeix a la pàgina de compra especificada per a aquest llibre. Acostuma a ser el nom de l'empresa o el nom del lloc web, com ara "Exemple d'editorial" o "Exemple d'editor en línia".
Enllaç de compra L'URL de la pàgina de compra especificada per a aquest llibre al teu lloc de comerç electrònic. Tingues en compte que Google Llibres enllaça automàticament als llocs populars de minoristes de llibres. Aquest enllaç serveix per animar els visitants a anar la pàgina d'aquest llibre. Si has indicat "Exemple d'editor en línia" com a text de l'enllaç de compra anterior i has proporcionat un enllaç de compra de http://www.exemplepublicació.com/llibre/12345.html per a aquest llibre, quan un usuari faci clic a "Exemple d'editor en línia" anirà a parar a aquesta pàgina web concreta.
Nom de l'editor El nom que vulguis que es mostri de la persona, el segell editorial o l'editor que ha enviat aquest llibre a Google Llibres.
Lloc web de l'editor L'URL del teu lloc web, al qual aniran els visitants si fan clic al nom de l'editor.
Vols mostrar fotos a la visualització prèvia? Si vols mostrar fotografies o il·lustracions a la previsualització del teu llibre. Desactiva aquesta opció si no tens els drets pertinents. Si el llibre conté un gran nombre d'imatges, només podem vendre'l si indiques que podem mostrar les fotos o si rebem un fitxer EPUB. Valors acceptables:
 • Mostrar fotos: , Y o +
 • No mostrar fotos: No, N o -
Vols baixar el llibre en PDF? Si vols permetre que els usuaris de Google Llibres puguin baixar una còpia completa del teu llibre com a fitxer PDF. Valors acceptables:
 • Permetre la baixada: , Y o +
 • No permetre la baixada: No, N o -
Data de sortida a la venda La data en què el llibre ha d'estar disponible per a la venda en el format D:DD-MM-YYYY, amb DD-MM-YYYY que representa la data. (El prefix D: és opcional.) Si es tracta d'una data futura i el teu llibre està activat per a la venda, no estarà disponible abans d'aquesta data.
Alguns programes de full de càlcul formaten les dates. Quan pengis el full de càlcul, assegura't que tota la informació d'aquesta columna segueixi el format correcte.
Vols activar-lo per a DRM? Si s'ha d'aplicar el programari de gestió de drets digitals (DRM) al llibre quan es vengui a Google Play. Valors acceptables:
 • Activar DRM: , Y o +
 • No activar DRM: No, N o -
Vols mostrar fotos al llibre electrònic? Si vols mostrar fotografies o il·lustracions al llibre quan es vengui a Google Play. Desactiva aquesta opció si no tens els drets pertinents. Si el llibre conté un gran nombre d'imatges, només podem vendre'l si aquesta opció està activada o si rebem un fitxer EPUB. Valors acceptables:
 • Mostrar fotos: , Y o +
 • No mostrar fotos: No, N o -
Vols incloure pàgines escanejades? Si vols permetre que les persones que comprin el llibre a Google Play puguin veure'n la versió en PDF, que inclou el disseny original. Valors acceptables:
 • Incloure pàgines escanejades: , Y o +
 • No incloure pàgines escanejades: No, N o -
No és apte per a menors? Si el llibre inclou contingut no recomanat per a menors d'edat i només està destinat a un públic adult.
Percentatge que es pot copiar i enganxar Quin percentatge del llibre podrà copiar i enganxar un comprador. Introdueix un número del 0 al 100 en increments de 10 o 5 (per exemple, 0, 5, 10, 20, 30, etc.).
Si decideixes baixar també els preus, el full de càlcul inclourà més columnes. Dona un cop d'ull a la secció següent per obtenir-ne més detalls.

Editar els preus en un full de càlcul

Si els llibres es poden vendre a Google Play, hi pots afegir els preus, modificar-los o suprimir-los-en de manera massiva mitjançant fulls de càlcul. Per assegurar-te que només proporciones els preus per als llibres que es venen a Google Play (i no per a llibres que només es puguin previsualitzar), filtra el full de càlcul marcant un valor de (o Y o +) a la columna Vols activar-lo per a la venda? abans de modificar els preus.

Les marques decimals dels preus han de seguir les convencions de l'idioma en què estiguin les capçaleres del full de càlcul. Per exemple, si la capçalera està en alemany, el nostre sistema esperarà que les marques decimals siguin comes (p. ex., 3,00), mentre que per als fulls de càlcul amb capçaleres en anglès esperarem que les marques decimals siguin punts (p. ex., 3.00).

Conversió de moneda

Si la conversió de moneda està activada, pots configurar els llibres i els preus que vulguis convertir per poder vendre a altres països. Al full de càlcul veuràs dues columnes per a cada preu; la primera columna conté el preu com un valor numèric i la segona columna conté els països en què s'aplica aquest preu. Si algun dels països enumerats utilitza una moneda diferent de la moneda especificada per al preu, l'eina de conversió de monedes et permetrà convertir automàticament el preu indicat a la moneda del país de destinació. Consulta la secció sobre com es canvien els països en què s'aplica un preu per obtenir instruccions detallades.

Afegir un preu

Per afegir un preu que els llibres no tinguin, primer has de baixar el tipus de preu en qüestió al full de càlcul perquè puguis treballar amb la capçalera de preu adequada. Després de seleccionar Exporta els llibres, marca la casella Afegeix un preu i especifica els detalls del tipus de preu que vulguis afegir.

Baixa i obre el full de càlcul, emplena els valors del preu nou i, a continuació, torna a penjar-lo.

Suprimir un preu

Baixa els preus que vulguis suprimir seguint les instruccions per baixar preus i obre el full de càlcul. Allà on hi hagi un valor de preu, substitueix-lo per dos asteriscs (**). Els preus que tinguin ** se suprimiran en penjar el full de càlcul. Els llibres que no tenen preu per a un territori determinat no es poden vendre allà.

Canviar un preu

Per canviar un preu, només cal que editis el valor numèric de la columna corresponent del llibre.

Canviar els països en què s'aplica un preu

És possible que vulguis canviar els països on s'aplica el preu per diversos motius. És possible que t'afecti un canvi en els drets del llibre o que vulguis utilitzar un preu existent per a totes les vendes de tot el món una vegada hagis activat la conversió de moneda, tal com s'explica a l'exemple següent. Per canviar els països on s'aplica un preu, segueix aquests passos:

 1. Baixa el preu que vulguis modificar seguint les instruccions per baixar preus i obre el full de càlcul. Es mostraran dues columnes per a cada preu segons catàleg: el preu i els països en què s'hi aplica.

  Identificador USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu Països que fan servir USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu
  012345678 ... 9,99 US

  Explicació de les capçaleres de columna a l'exemple:

  • Identificador és l'identificador.
  • USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu és el preu recomanat de venda al públic, sense impostos, en dòlars dels EUA.
  • Països que fan servir USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu correspon als països en què s'ha d'aplicar el preu indicat anteriorment. Per als països en què la moneda especificada no és la moneda local, cal activar la conversió de moneda perquè s'hi apliqui el preu.
 2. Edita la llista de països seguint les directrius de format.

  Identificador USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu Països que fan servir USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Desa el full de càlcul i torna al Centre per a partners per enviar-lo seguint les nostres instruccions per penjar fulls de càlcul.

Afegir llibres amb un full de càlcul

Per afegir més llibres al teu compte, introdueix-ne la informació a les files en blanc. Si no fas cap canvi als llibres existents, pots suprimir les files. Tot i que et recomanem que indiquis tanta informació com puguis, les columnes mínimes necessàries són les següents:

Quan pengis el full de càlcul, s'afegiran aquests llibres amb la configuració de la plantilla predeterminada. Hauràs de penjar la tapa del llibre i els fitxers de contingut per separat. Més informació.

Penjar un full de càlcul

 1. Un cop hagis acabat de fer canvis al full de càlcul, desa'l en un dels formats acceptats:

  Formats acceptats Codificacions acceptades* Extensions de nom de fitxer acceptades
  • separats per comes
  • separats per tabuladors
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * El nostre sistema intentarà processar altres tipus de codificació, però et recomanem que utilitzis una de les codificacions esmentades.
 2. Per tornar al compte del Centre per a partners des del Catàleg de llibres, fes clic a Opcions avançades.

 3. Penja la fitxa del llibre.

 4. Fes clic a Tria un fitxer i selecciona el fitxer del full de càlcul editat a l'ordinador.

 5. Fes clic a Penja.

 6. Un cop s'hagi penjat el fitxer, pot ser que passi un temps fins que els canvis no es reflecteixin al compte. No et notificarem directament els possibles errors que hi pugui haver al full de càlcul. Per determinar si el full de càlcul s'ha enviat correctament, comprova l'historial de fulls de càlcul penjats.

Consultar les fitxes penjades

Important: algunes funcions d'aquesta secció només estan disponibles a la versió nova del Centre per a partners. Per canviar a la versió nova, a la part superior dreta, fes clic a Configuració Configuració.

Per comprovar l'estat de l'enviament del full de càlcul:

 1. Visita el catàleg de llibres del teu compte del Centre per a partners.
 2. Fes clic a Opcions avançades.
 3. Selecciona Mostra les llistes penjades. Trobaràs una llista de les pujades anteriors amb les marques de temps, l'usuari que ha penjat el fitxer i el nombre de files processades per a cada fitxer.
 4. Per baixar el fitxer penjat, fes clic al seu nom.

Tipus d'estat de la pujada:

 • S'està processant: encara hi ha una pujada recent en curs. En funció del nombre de llibres i de canvis que s'hagin fet, aquest procés pot tardar unes quantes hores. Si la pujada està en estat de processament durant més de dues hores, assegura't que el fitxer estigui en format UTF-16, prova de dividir-lo en diversos fitxers que continguin un nombre més petit de llibres i torna'l a penjar. Si al cap de dotze hores el fitxer encara s'està processant, contacta amb nosaltres.
 • Completada: la pujada del fitxer s'ha completat i totes les files del fitxer s'han processat correctament.
 • Completada amb errors: la pujada del fitxer s'ha completat, però almenys una fila no s'ha processat correctament. Per baixar els detalls de l'error, fes clic al recompte d'errors de les files amb errors.
 • Cancel·lada: un usuari del compte del Centre per a partners ha cancel·lat la pujada.
 • No és vàlida : no s'ha processat correctament cap fila.

Pots filtrar les pujades anteriors per estat des de la capçalera de la columna "Estat". També pots cercar qualsevol nom de fitxer des de la barra de cerca de la part superior.

Per veure els detalls dels errors, fes clic als recomptes d'errors de la columna "Files amb errors". Se't demanarà que baixis un full de càlcul que contingui els missatges d'error específics per a la pujada. La primera columna conté l'identificador de la fila amb l'error, i la segona columna conté el valor específic que ha provocat l'error, juntament amb un missatge d'error. Per obtenir ajuda amb un error concret, cerca paraules a la pàgina de missatges d'error que hi ha a l'article sobre missatges d'error. Amb aquesta informació pots fer les correccions pertinents al full de càlcul i tornar-lo a penjar.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
82437
false
false