Fulls de càlcul (modificar de manera massiva la configuració del llibre)

Si vols afegir o editar uns quants llibres alhora, et recomanem que facis servir fulls de càlcul. Pots baixar un full de càlcul que ja contingui tota la informació que has introduït al Centre per a partners, ajustar la configuració i la informació bibliogràfica dels títols a l'ordinador i, a continuació, penjar el full de càlcul editat per aplicar-hi aquests canvis.

Seccions d'aquesta pàgina:

Baixar un full de càlcul

Visita el catàleg de llibres del teu compte del Centre per a partners i fes clic al botó Exporta els llibres. Marca la casella Mostra les columnes de metadades per incloure la informació bibliogràfica i la configuració bàsica dels teus llibres. De manera predeterminada, el full de càlcul conté informació de tots els llibres del teu catàleg. Si vols generar un full de càlcul d'un subconjunt de llibres, primer has de filtrar el catàleg. D'aquesta manera, el full de càlcul baixat només inclourà els resultats de la cerca.

Baixar els preus

Si els teus llibres es poden vendre a Google Play, pots baixar-ne els preus juntament amb la resta de dades. Per fer-ho, selecciona la casella Mostra les columnes de preus.

Nota: de moment, només pots baixar i editar els preus que no s'han convertit automàticament des d'una altra moneda. No obstant això, els preus que s'han afegit a través del full de càlcul poden substituir els preus convertits.

També pots afegir-hi preus, per exemple, si vols facilitar els preus de venda en una moneda nova. Fes clic a la casella Afegeix preus nous per a aquests llibres i especifica de quin tipus serà el preu nou.

El tipus de preu és tot allò que té a veure amb el preu, llevat del preu segons catàleg pròpiament dit:

 • Moneda
 • Tipus de preu
  • Fix: el preu s'utilitza en un país on se t'aplica una legislació de preus fixos?
  • Inclou impostos: el preu inclou els impostos?

Si vols afegir diversos preus nous, fes clic a Afegeix un altre preu.

Consultar i editar un full de càlcul

Obre el fitxer que has baixat en un programa de fulls de càlcul (per exemple, Microsoft Excel, OpenOffice Calc o LibreOffice Calc). Si notes que el full de càlcul té un aspecte estrany, assegura't d'especificar que obres un fitxer delimitat per tabulacions amb codificació UTF-16.

Pots editar el full de càlcul afegint-hi valors o canviant-los d'acord amb les directrius de format de Google que trobaràs a continuació. Els llibres nous s'afegeixen introduint la informació en files noves.

També pots suprimir les columnes que no facis servir. Les dades d'aquestes columnes no es modificaran quan pengis el full de càlcul. Ara bé, pots suprimir-les totes excepte la columna Identificador, que és imprescindible, i la columna Títol, que és obligatòria per als llibres nous que s'afegeixin amb el full de càlcul. Algunes columnes només s'utilitzen amb els llibres que es poden vendre a Google Play.

Columnes del full de càlcul (fes-hi clic per ampliar/reduir)
Els fulls de càlcul han de tenir el format que s'indica a les nostres especificacions per poder-los processar correctament.
 • Algunes columnes només admeten un conjunt de valors específics. Consulta la informació que es mostra a continuació per veure la llista de valors acceptables per a cada columna.
 • Si el nom de la columna inclou informació addicional entre claudàtors, aplica el mateix format a les dades, amb els detalls especificats entre claudàtors.
 • Les capçaleres de les columnes i els valors acceptables poden canviar. Per exemple, el nostre sistema abans exigia que alguns valors i capçaleres i valors estiguessin en anglès, però ara s'han de facilitar en la llengua local. Et recomanem que utilitzis una versió del full de càlcul que hagis baixat fa poc per garantir-ne la compatibilitat.
Identificador Indica l'ISBN principal o un altre identificador del llibre. És obligatòria. Si es canvia el valor d'aquesta columna, la informació de la fila s'aplicarà a un llibre diferent (i pot ser que es creï un registre de llibre nou). El llibre amb l'identificador antic no se suprimirà del compte.
Estat (no modificar) Si el llibre està disponible per a la previsualització i per a la venda, i si cal dur a terme alguna acció. Aquesta columna és només de caire informatiu. Els canvis que es facin en aquesta columna s'ignoraran en penjar el full de càlcul.
Etiqueta (no modificar) El nom de la plantilla amb què s'ha creat al llibre. Tingues en compte que els canvis que es facin en aquesta columna no es reflectiran al compte quan pengis el full de càlcul. No es poden canviar les etiquetes d'un llibre que ja existeix.
Enllaç de Play Store (no modificar) L'URL de la pàgina del llibre a Google Play (si s'hi ha publicat). Els canvis que es facin en aquesta columna s'ignoraran en penjar el full de càlcul.
Vols activar-lo per a la venda? Si el llibre es vendrà a Google Play. Tingues en compte que la informació addicional, com els preus, també s'ha d'indicar abans que un llibre no passi a estar disponible per a la venda.

Valors acceptables:
 • Activat per a la venda: Yes, Y o +
 • No activat per a la venda: No, N o -
Títol El títol del llibre. És obligatori si el llibre s'afegeix al compte.
Subtítol El subtítol del llibre, si en té.
Format del llibre El format del llibre. Valors acceptables:
 • Digital (format digital)
 • Tapa dura (format de tapa dura)
 • De butxaca (format de butxaca)
Identificador relacionat [format, relació], separat per punts i coma L'ISBN o un identificador d'altres llibres relacionats amb aquest. Per exemple, si les edicions electrònica i impresa d'un títol tenen ISBN diferents, pots especificar l'altra edició en aquesta columna. Inclou-hi el format del llibre relacionat, una coma i, a continuació, la relació que té amb el llibre actual, tot entre claudàtors després de l'identificador. Separa els diversos identificadors relacionats amb punt i coma. Exemples:
 • Si l'ISBN de la primera columna és per a l'edició electrònica, pots indicar l'ISBN de l'edició impresa equivalent de la manera següent. Això permetrà que els lectors cerquin el llibre a Google Play amb qualsevol dels ISBN.

  9781234567890 [De butxaca, Publicació electrònica basada en]
 • Si l'ISBN de la primera columna és el de l'edició impresa, pots indicar l'EISBN equivalent com s'indica a continuació. D'aquesta manera, Google podrà mostrar un enllaç per comprar el llibre a Google Play des de la pàgina de previsualització de Google Llibres, si escau.

  9781234567891 [DigitalVersió electrònica disponible com a]
 • Si l'ISBN de la primera columna està relacionat amb diversos ISBN més, separa els elements entre claudàtors amb un punt i coma.

  9781234567890 [Digital, Versió electrònica disponible com a]; 9781234567891 [De butxaca, És la versió en un altre idioma de]
Valors acceptables per al format:
 • Digital (format digital)
 • Tapa dura (format de tapa dura)
 • De butxaca (format de butxaca)
 • Desconegut (format desconegut)
Valors acceptables per a la relació:
 • Forma part de (el llibre també està disponible com a part del llibre relacionat)
 • Inclou (el llibre inclou el llibre relacionat)
 • Format alternatiu (el llibre està disponible en un format alternatiu al del llibre relacionat)
 • És la versió en un altre idioma de (el llibre és una versió del llibre relacionat en un altre idioma)
 • Publicació electrònica basada en (el llibre és una publicació digital basada en el llibre imprès relacionat)
 • Versió electrònica disponible com a (el llibre és un producte imprès amb una versió electrònica com el llibre relacionat)
 • Substitueix (el llibre substitueix el llibre relacionat o n'és una edició nova)
 • Substituït per (el llibre se substitueix pel llibre relacionat o n'és una edició antiga)
Col·laborador [funció], separats per punts i coma Col·laboradors del llibre, com l'autor, l'editor o l'il·lustrador. Has d'especificar la funció de cada col·laborador entre claudàtors després del seu nom. Si vols enumerar-ne més d'un, separa'ls amb punt i coma. Exemple:
John Smith [autor]; Mary Jones [editora]

Valors acceptables per a la funció:

 • Autor
 • Editor
 • Creador
 • Fotògraf
 • Text de la foto
 • Traductor
 • Compilador
 • Il·lustrador
 • Altres
 • Escriptor potencial
 • Escriptor addicional
 • Escriptor a l'ombra
 • Escriptor del pròleg
 • Escriptor de la introducció
 • Escriptor del prefaci
 • Escriptor de l'epíleg
 • Escriptor de les notes
 • Escriptor del pròleg
 • Escriptor dels comentaris
 • Escriptor original
 • Editor de la sèrie
 • Volume editor
 • Editor en cap
 • Consultor editorial
 • Editor adaptador
 • Impressor
 • Editor
 • Propietari anterior
Nota biogràfica Detalls biogràfics sobre els col·laboradors. S'accepta l'ús de HTML bàsic (però no d'enllaços).
Idioma L'idioma principal del llibre. Indica'l amb un codi ISO 639-2/B de tres lletres. Per exemple, introdueix eng per a l'anglès.
Codi de tema [esquema], separats per punts i coma El tema del llibre. Hauria de ser un codi dels que estan especificats per un dels nostres esquemes de tema acceptats, o la descripció de text exacta tal com es figura a l'esquema. L'esquema s'ha d'especificar després de cada tema, entre claudàtors. Els codis de tema es poden proporcionar amb diversos esquemes, separats per punt i coma. Exemple:
Gardening / Flowers / General [BISAC]; Gardening: flowers [BIC]

O també:

GAR004000 [BISAC]; WMPC [BIC]

Esquemes acceptables:

 • BISAC [edició de 2014] (Amèrica del Nord)
 • BIC (Regne Unit i Austràlia)
 • WGSneu (Alemanya)
 • C-Code (Japó)
 • CLIL (França)
 • UDC (Rússia)
 • GKSS (Corea del Sud)
 • Manga (Japó i Corea del Sud)
Grup d'edat, separats per comes El grup d'edat del públic al qual està destinat aquest llibre. Enumera diversos grups d'edat separats per comes. Per especificar un públic adult, introdueix 18+. Exemple:
13-17, 18+
És possible que alguns programes de full de càlcul processin els grups d'edat com a operacions (per exemple, "13-17", com a "13 menys 17"). Per evitar-ho, pots incloure una coma al final ("13-17,").
Descripció Una descripció del llibre, com ara la que es mostra al text de la contraportada. S'accepta l'ús de codi HTML bàsic (però no d'enllaços).
Data de publicació La data de la publicació del llibre en el format D:YYYY-MM-DD, en què YYYY-MM-DD representa la data. (El prefix D: és opcional.)
Alguns programes de full de càlcul formaten les dates. Quan pengis el full de càlcul, assegura't que tota la informació d'aquesta columna segueixi el format correcte.
Recompte de pàgines El nombre de pàgines del llibre.
Nom de la sèrie El nom de la sèrie a la qual pertany el llibre, si escau.
Volum de la sèrie Si el llibre pertany a una sèrie, el número de volum del llibre.
Tipus de visualització prèvia El percentatge del llibre que estarà disponible per previsualitzar a Google Llibres (és diferent del percentatge que se'n pot previsualitzar a Google Play Store). S'ha d'establir un mínim del 20%, que es pot incrementar amb valors múltiples de 10% (per exemple, 30%, 40%, etc.).
Territoris amb visualització prèvia Els països en què es pot previsualitzar aquest llibre a Google Llibres, en codis ISO 3166-1 de dues lletres separats per comes. Aquesta llista ha d'incloure els països on es pot vendre aquest llibre.

Si tens drets a tot el món, introdueix WORLD. Per excloure països, introdueix-los després de WORLD, separats per comes i de manera individual precedits per un signe menys (-). Exemples:

Per indicar tots els territoris excepte els EUA i el Canadà:
WORLD,-CA,-US

Per indicar Alemanya, Espanya, França i Itàlia:

DE,ES,FR,IT
Text de l'enllaç de compra El text de l'enllaç que dirigeix a la pàgina de compra especificada per a aquest llibre. Acostuma a ser el nom de l'empresa o el nom del lloc web, com ara "Exemple d'editorial" o "Exemple d'editor en línia".
Enllaç de compra L'URL de la pàgina de compra especificada per a aquest llibre al teu lloc de comerç electrònic. Tingues en compte que Google Llibres enllaça automàticament als llocs populars de minoristes de llibres. Aquest enllaç serveix per animar els visitants a anar la pàgina d'aquest llibre. Si has indicat "Exemple d'editor en línia" com a text de l'enllaç de compra anterior i has proporcionat un enllaç de compra de http://www.exemplepublicació.com/llibre/12345.html per a aquest llibre, quan un usuari faci clic a "Exemple d'editor en línia" anirà a parar a aquesta pàgina web concreta.
Nom de l'editor El nom que vulguis que es mostri de la persona, el segell editorial o l'editor que ha enviat aquest llibre a Google Llibres.
Lloc web de l'editor L'URL del teu lloc web, al qual aniran els visitants si fan clic al nom de l'editor.
Vols mostrar fotos a la visualització prèvia? Si vols mostrar fotografies o il·lustracions a la previsualització del teu llibre. Desactiva aquesta opció si no tens els drets pertinents. Si el llibre conté un gran nombre d'imatges, només podem vendre'l si indiques que podem mostrar les fotos o si rebem un fitxer EPUB. Valors acceptables:
 • Mostrar fotos: Yes, Y o +
 • No mostrar fotos: No, N o -
Vols baixar el llibre en PDF? Si vols permetre que els usuaris de Google Llibres puguin baixar una còpia completa del teu llibre com a fitxer PDF. Valors acceptables:
 • Permetre la baixada: Yes, Y o +
 • No permetre la baixada: No, N o -
Data de sortida a la venda La data en què el llibre ha d'estar disponible per a la venda en el format D:YYYY-MM-DD, en què YYYY-MM-DD representa la data. (El prefix D: és opcional.) Si es tracta d'una data futura i el teu llibre està activat per a la venda, no estarà disponible abans d'aquesta data.
Alguns programes de full de càlcul formaten les dates. Quan pengis el full de càlcul, assegura't que tota la informació d'aquesta columna segueixi el format correcte.
Vols activar-lo per a DRM? Si s'ha d'aplicar el programari de gestió de drets digitals (DRM) al llibre quan es vengui a Google Play. Valors acceptables:
 • Activar DRM: Yes, Y o +
 • No activar DRM: No, N o -
Vols mostrar fotos al llibre electrònic? Si vols mostrar fotografies o il·lustracions al llibre quan es vengui a Google Play. Desactiva aquesta opció si no tens els drets pertinents. Si el llibre conté un gran nombre d'imatges, només podem vendre'l si aquesta opció està activada o si rebem un fitxer EPUB. Valors acceptables:
 • Mostrar fotos: Yes, Y o +
 • No mostrar fotos: No, N o -
Vols incloure pàgines escanejades? Si vols permetre que les persones que comprin el llibre a Google Play puguin veure'n la versió en PDF, que inclou el disseny original. Valors acceptables:
 • Incloure pàgines escanejades: Yes, Y o +
 • No incloure pàgines escanejades: No, N o -
No és apte per a menors? Si el llibre inclou contingut no recomanat per a menors d'edat i només està destinat a un públic adult.
Percentatge que es pot copiar i enganxar Quin percentatge del llibre podrà copiar i enganxar un comprador. Introdueix un número del 0 al 100 en múltiples de 10, o el 5 (per exemple, 0, 5, 10, 20, 30, etc.).
Si decideixes baixar també els preus, el full de càlcul inclourà més columnes. Dóna un cop d'ull a la secció següent per obtenir-ne més detalls.

Editar els preus en un full de càlcul

Si els llibres es poden vendre a Google Play, pots afegir-hi els preus, modificar-los o suprimir-los de manera massiva mitjançant fulls de càlcul. Per indicar només els preus dels llibres de Google Play (i no els dels llibres que només es poden previsualitzar), filtra el full de càlcul en funció del valor Yes (o Y o +) a la columna Vols activar-lo per a la venda? abans de modificar els preus.

Les marques decimals dels preus han de seguir les convencions de l'idioma en què estiguin les capçaleres del full de càlcul. Per exemple, si la capçalera està en alemany, el nostre sistema esperarà trobar marques decimals amb comes (per exemple, 3,00), mentre que esperarà trobar marques decimals amb punts per als fulls de càlcul que tinguin capçaleres en anglès (per exemple, 3.00).

Conversió de moneda

Si la conversió de moneda està activada, pots configurar els llibres i els preus que vulguis convertir per poder vendre a altres països. Al full de càlcul veuràs dues columnes per a cada preu; la primera columna conté el preu com un valor numèric i la segona columna conté els països en què s'aplica aquest preu. Si algun dels països enumerats utilitza una moneda diferent de la moneda especificada per al preu, l'eina de conversió de monedes et permetrà convertir automàticament el preu indicat a la moneda del país de destinació. Consulta la secció sobre com es canvien els països en què s'aplica un preu per obtenir instruccions detallades.

Afegir un preu

Per afegir un preu que els llibres no tinguin, primer has de baixar el tipus de preu en qüestió al full de càlcul per obtenir la capçalera de preu adequada per treballar. Després de seleccionar Exporta els llibres, marca la casella Afegeix un preu i especifica els detalls del tipus de preu que vulguis afegir.

Baixa i obre el full de càlcul, emplena els valors del preu nou i, a continuació, torna a penjar-lo.

Suprimir un preu

Baixa els preus que vulguis suprimir seguint les instruccions per baixar preus i obre el full de càlcul. Allà on hi hagi un valor de preu, substitueix-lo per dos asteriscs (**). Els preus que tinguin ** se suprimiran en penjar el full de càlcul. Els llibres que no tenen preu per a un territori determinat no es poden vendre allà.

Canviar un preu

Per canviar un preu, només cal que editis el valor numèric de la columna corresponent del llibre.

Canviar els països en què s'aplica un preu

És possible que vulguis canviar els països on s'aplica el preu per diversos motius. És possible que t'afecti un canvi en els drets del llibre o que vulguis utilitzar un preu existent per a totes les vendes de tot el món una vegada hagis activat la conversió de moneda, tal com s'explica a l'exemple següent. Per canviar els països on s'aplica un preu, segueix aquests passos:

 1. Baixa el preu que vulguis modificar seguint les instruccions per baixar preus i obre el full de càlcul. Es mostraran dues columnes per a cada llista de preus: el preu de venda i els països en què s'aplica aquest preu.

  Identificador ... USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu Països que fan servir USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu
  012345678 ... 9,99 US

  Explicació de les capçaleres de columna a l'exemple:

  • Identificador: l'identificador.
  • USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu: el preu de venda al públic recomanat, sense impostos, en dòlars dels EUA.
  • Països que fan servir USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu: els països on s'ha d'aplicar el preu esmentat anteriorment. Per als països en què la moneda especificada no és la moneda local, cal activar la conversió de moneda perquè s'hi apliqui el preu.
 2. Edita la llista de països seguint les directrius de format.

  Identificador ... USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu Països que fan servir USD [Preu de venda recomanat, impostos exclosos] Preu
  012345678 ... 9,99 WORLD
 3. Desa el full de càlcul i torna al Centre per a partners per enviar-lo seguint les nostres instruccions per penjar fulls de càlcul.

Afegir llibres amb un full de càlcul

Per afegir més llibres al teu compte, introdueix-ne la informació a les files en blanc. Si no fas cap canvi als llibres existents, pots suprimir les files. Tot i que et recomanem que indiquis tanta informació com puguis, les columnes mínimes necessàries són les següents:

Quan pengis el full de càlcul, s'afegiran aquests llibres amb la configuració de la plantilla predeterminada. Hauràs de penjar la tapa del llibre i els fitxers de contingut per separat. Més informació.

Penjar un full de càlcul

 1. Un cop hagis acabat de fer canvis al full de càlcul, desa'l en un dels formats acceptats:

  Formats acceptats Codificacions acceptades* Extensions de nom de fitxer acceptades
  • separats per comes
  • separats per tabuladors
  • UTF-16
  • UTF-8
  • .csv
  • .txt
  * El nostre sistema intentarà processar altres tipus de codificació, però et recomanem que utilitzis una de les codificacions esmentades.
 2. Torna al Centre per a partners. Des del catàleg de llibres, fes clic al botó Avançat i, a continuació a Penja el CSV.

 3. Fes clic al botó Tria un fitxer, selecciona el fitxer del full de càlcul editat a l'ordinador i fes clic a Penja.

 4. Un cop s'hagi penjat el fitxer, pot ser que passi un temps fins que els canvis no es reflecteixin al compte. No et notificarem directament els possibles errors que hi pugui haver al full de càlcul. Per determinar si el full de càlcul s'ha enviat correctament, comprova l'historial de fulls de càlcul penjats.

Consultar l'historial de fulls de càlcul penjats

Per consultar l'estat de l'enviament del full de càlcul, visita el catàleg de llibres del teu compte del Centre per a partners i fes clic al botó Opcions avançades. Selecciona Mostra l'historial de fitxers CSV penjats. Veuràs una llista dels fitxes penjats anteriorment amb les marques de temps i el nombre de files processades de cada fitxer. Si no hi ha files processades correctament, l'estat del fitxer serà No és vàlid. En cas contrari, l'estat serà Completat. Ara bé, pot ser que les càrregues completades continguin errors.

Per veure els detalls dels errors, fes clic al número de files amb errors. Se't demanarà que baixis un full de càlcul que conté els missatges d'error específics per al fitxer penjat. La primera columna del full conté l'identificador de la fila amb l'error, i la segona columna conté el valor específic que ha provocat l'error, juntament amb un missatge d'error. Amb aquesta informació pots fer les correccions pertinents al full de càlcul i tornar-lo a penjar.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
82437
false