Programmabeleid van Google Play Boeken voor uitgevers

Houd er rekening mee dat we ons beleid op elk moment kunnen wijzigen en dat het uw verantwoordelijkheid is op de hoogte te blijven van het hier geposte beleid en de naleving daarvan. We stellen accounthouders per e-mail op de hoogte van wijzigingen in dit beleid.

Digitale bestandstypen die Google accepteert voor verkoop op Google Play

Google geeft de voorkeur aan bestanden in epub-indeling. We accepteren epub-versies 2.0.1 en 3.0.1, waaronder bestanden met een vaste indeling. Google accepteert ook pdf-bestanden met tekst en afbeeldingen als er geen epub-bestanden beschikbaar zijn. Pdf-bestanden met een tekstlaag krijgen de voorkeur.

Contentbeveiliging

Google gebruikt eigen technologie voor contentbeveiliging in Google-readers op Android, iOS en internet. Google ondersteunt Adobe Content Server 4 als huidige aanbieder van een DRM-oplossing (Digital Rights Management) volgens de industrienorm voor gedownloade bestanden van boeken op Google Play. Google vereist dat gebruikers hun Adobe ACS4-leessystemen aan hun Google-account koppelen via een eenmalige autorisatie. Deze apparaten kunnen vervolgens ACS4-gecodeerde epub- of pdf-bestanden aanvragen via een door Google beschikbaar gestelde API. Google staat gebruikers ook toe ACS4-gecodeerde epub- of pdf-bestanden te downloaden naar ondersteunde leessoftware zoals Adobe Digital Editions. Dit is echter niet van toepassing op Google Play-boeken die zijn aangeschaft voor een verhuurperiode of beperkte toegangsperiode. Gebruikers kunnen ook geen ACS4-gecodeerde epub- of pdf-bestanden van dergelijke boeken downloaden.

Uitleg van Catalogusprijs en Verhuurprijs

Met de 'Catalogusprijs' kunnen non-agency-uitgevers een prijs aanbevelen voor een boek op Google Play. De catalogusprijs is slechts een adviesprijs en is mogelijk niet de definitieve verkoopprijs van het boek op Google Play. Voor boeken waarvoor u toestemming geeft dat ze worden verkocht voor verhuurperioden, geeft Google u momenteel de mogelijkheid een 'Verhuurprijs' voor elke geautoriseerde verhuurperiode op te geven als percentage van de e-boekcatalogusprijs voor het boek.

Rapportage voor aankopen van boeken op Google Play

Google stelt rapporten over de verkoop en verhuur van boeken op Google Play beschikbaar via ons Partnercentrum. In deze rapporten worden de datums van de verkooptransacties, de catalogusprijs op het moment van verkoop, het opbrengstenaandeel en het ISBN-nummer getoond. Voor boeken die worden verhuurd, rapporteert Google ook over de toepasselijke verhuurperiode die is aangeschaft.

Teruggavebeleid

Google accepteert teruggaveverzoeken voor geannuleerde aankopen die binnen zeven dagen na de verkoop worden ingediend. We kunnen in bepaalde gevallen ook verzoeken overwegen die na deze periode worden ingediend, bijvoorbeeld om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen. Er worden geen teruggaven uitgevoerd voor geannuleerde aankopen van boeken die worden verkocht voor verhuurperioden van 24 uur, tenzij de content of service defect is. Google willigt op elk gewenst moment teruggaveverzoeken in voor een verhuur of aankoop als een boek op Google Play niet de vermelde prestaties levert, maar de vaststelling of een boek op Google Play de vermelde prestaties levert, wordt gedaan naar eigen goeddunken van Google. Google kan ook andere factoren dan de prestaties van het boek op Google Play overwegen, bijvoorbeeld of er een fout is gemaakt tijdens de verkoop en of het teruggaveverzoek een poging tot misbruik lijkt te zijn. Wanneer een teruggave wordt verleend, wordt de verkooptransactie teruggedraaid: de gebruikerstoegang tot het boek op Google Play wordt geblokkeerd, het door de gebruiker betaalde bedrag wordt teruggestort en deze betaling wordt afgeschreven van uw account. (Gebruikers kunnen in bepaalde gevallen ook na de teruggave beperkte toegang tot een boek op Google Play houden als ze al een exemplaar naar een leesapparaat hebben gedownload.)

Kopiëren/plakken en afdrukken

Uitgevers bepalen zelf voor hoeveel van hun tekstcontent Google Play-gebruikers de functie voor kopiëren en plakken kunnen gebruiken. We raden u aan het percentage voor kopiëren en plakken in te stellen op ten minste 10% voor de content van boeken die te koop zijn op Google Play. Zo biedt u gebruikers die tijdens het lezen aantekeningen maken in een boek een goede gebruikerservaring. Boeken kunnen niet beschikbaar worden gemaakt voor verhuur op Google Play, tenzij u het voor de gebruiker mogelijk maakt ten minste 20% van de content van die boeken te kopiëren en plakken.

De DRM-instelling moet worden uitgeschakeld voor boeken die zijn bedoeld om te worden beschreven of waarin kan worden geknipt of gesneden, of waarvoor op een andere manier fysieke pagina's nodig zijn om gebruik te maken van de content. Als deze instelling is uitgeschakeld, kan de gebruiker het boek afdrukken en gebruiken. Boeken van dit type waarvoor DRM is ingeschakeld, worden verwijderd uit de Play Store. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

  • Kleurboeken
  • Puzzelboeken
  • Boeken met patronen die kunnen worden uitgeknipt of uitgesneden

Contentbeleid

Boeken die u verkoopt op Google Play, moeten voldoen aan het toepasselijke contentbeleid van Google Play Boeken voor uitgevers. U moet de weergave van boeken met afbeeldingen van seksueel suggestieve naaktheid die geen artistiek, educatief of politiek doel dienen (indien toegestaan volgens de lokale wetgeving) beperken tot 0 procent zichtbaar, en u moet minimaal $ 1,00 of het lokale equivalent in rekening brengen voor deze boeken. U mag dergelijke boeken niet kosteloos aanbieden.

Valuta van koper

Google kan toestaan dat u gespecificeerde prijzen voor uw boeken op Google Play vermeldt, en dat een gebruiker uw boeken op Google Play koopt, in een andere valuta dan de valuta van uw aangegeven bankrekening ('Aankooptransactie in de valuta van de gebruiker'). Voor elke Aankooptransactie in de valuta van de gebruiker wordt u betaald door Google Payments via overboeking in Amerikaanse dollars of in de valuta van uw opgegeven bankrekening, zoals van tijd tot tijd bepaald door Google, op basis van een wisselkoers die wordt toegepast op het aankoopbedrag (uitgedrukt in de valuta van de koper) op het moment waarop de transactie wordt ingediend. U kunt uw boeken op Google Play bijvoorbeeld een prijs in euro's geven voor Nederlandse gebruikers. Als uw bankrekening zich echter bevindt in de Verenigde Staten, betaalt Google u in Amerikaanse dollars. De wisselkoers wordt bepaald door een financiële instelling die door Google is belast met de berekening van wisselkoersen, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd op basis van de marktomstandigheden. Als de Aankooptransactie in de valuta van de gebruiker vervolgens onderwerp is van een teruggave, terugboeking, terugvordering of andere aanpassing, past Google dezelfde wisselkoers en valuta toe die zijn gebruikt voor de oorspronkelijke Aankooptransactie in de valuta van de gebruiker om de teruggave, terugboeking, terugvordering of andere aanpassing te berekenen. Google behoudt zich het recht voor kosten voor deze valutaconversie in rekening te brengen.

Kopers bekijken prijzen voor boeken op Google Play in hun lokale valuta (USD of EUR) naar eigen goeddunken van de Google Play Store in dat land. Als u geen prijzen in de aankoopvaluta kunt leveren, kunt u ervoor kiezen valutaconversie in te schakelen in het Betalingscentrum van uw account. Als u dit doet, rekent Google de prijzen die u opgeeft in een basisvaluta, automatisch om naar andere valuta's. (Deze functie is niet in alle accounts beschikbaar.) Meer informatie is hier beschikbaar.

Overeenkomst voor clientservices

Als u optreedt als distributeur voor boeken die zijn gepubliceerd door een ander bedrijf, moet u een Overeenkomst voor clientservices aangaan met Google. De Overeenkomst voor clientservices stelt u in staat digitale bestanden te leveren en instellingen voor het Partnerprogramma en voor Google Play te implementeren voor elke uitgever die u vertegenwoordigt. Elke uitgever moet ook een rechtstreekse overeenkomst met Google hebben. U kunt hier meer informatie bekijken over hoe u Provider van clientservices kunt worden.

Google Play for Education

Op locaties waar deze service beschikbaar is, kunt u boeken selecteren om deze beschikbaar te stellen aan onderwijsinstellingen, zodat ze deze boeken voor specifieke perioden kunnen kopen voor hun gebruikers via Google Play for Education. Als u uw boeken wilt opnemen in Google Play for Education, moet u prijzen opgeven voor alle toegangsperioden die zijn ingeschakeld in de service. Deze perioden zijn momenteel 60 dagen, 180 dagen en 360 dagen. Boeken komen alleen in aanmerking voor opname in Google Play for Education als u eindgebruikers de mogelijkheid geeft 100% van de content van de boeken te kopiëren/plakken en af te drukken.

Voor boeken waarvoor u toestemming geeft dat ze worden verkocht op Google Play for Education, geeft Google u momenteel de mogelijkheid een 'Catalogusprijs voor beperkte periode' voor elke toegangsperiode op te geven als percentage van de e-boekcatalogusprijs voor het boek.

Voor aankopen via Google Play for Education voor elke toegangsperiode kan binnen 30 dagen na de verkoop een teruggave worden aangevraagd, maar Google behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment teruggaven te verlenen voor boeken die niet zijn gedistribueerd naar eindgebruikers. Zoals bij andere boekverkopen verleent Google op elk gewenst moment een teruggave als een boek op Google Play for Education niet de vermelde prestaties levert, maar wordt de vaststelling of een boek op Google Play de vermelde prestaties levert, gedaan naar eigen goeddunken van Google. Google kan ook andere factoren dan de prestaties van het boek op Google Play overwegen, bijvoorbeeld of er een fout is gemaakt tijdens de verkoop en of het teruggaveverzoek een poging tot misbruik lijkt te zijn. Wanneer er een teruggave wordt verleend, wordt de verkooptransactie teruggedraaid: de gebruikerstoegang tot het boek wordt geblokkeerd, het aankoopbedrag wordt teruggestort en deze betaling wordt afgeschreven van uw account.

Google stelt rapporten over de verkoop van boeken op Google Play for Education beschikbaar via ons Partnercentrum. In deze rapporten worden de datums van de verkooptransacties, het aantal gekochte exemplaren, de catalogusprijs voor beperkte periode ten tijde van de verkoop, het inkomstenaandeel, het ISBN-nummer en de toepasselijke gekochte toegangsperiode weergegeven.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
82437
false
false