Inhoudsbeleid van Google Play Boeken voor uitgevers

Voor de doeleinden van dit Inhoudsbeleid zijn de termen 'Boek' en 'Boeken' van toepassing op zowel e-boeken als audioboeken.

Inhoudsbeleid

Ons inhoudsbeleid speelt een belangrijke rol bij het garanderen van een positieve ervaring voor onze gebruikers en partneruitgevers. Steun onze inspanningen door dit beleid te respecteren. We kunnen uitzonderingen op dit beleid maken op basis van artistieke, educatieve, historische, informatieve of wetenschappelijke overwegingen, of wanneer er andere substantiële voordelen voor het publiek zijn. Dit beleid kan worden gewijzigd, dus keer regelmatig terug voor updates. Bekijk ook de Servicevoorwaarden van Google Play voor meer informatie.

Ons beleid is als volgt:

Spam en malware
Houd Google Play vrij van spam en malware. Spam omvat, maar is niet beperkt tot, ongewenste promotionele of commerciële inhoud en ongewenste of massaal verspreide verzoeken. We staan niet toe dat u malware, virussen of ander materiaal verzendt waardoor onze service wordt onderbroken of die schade toebrengt aan anderen. Spam omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Ongewenste promotionele of commerciële inhoud
 • Inhoud die gemakkelijk gratis online kan worden gevonden

Inhoud in het publieke domein
Meerdere versies van hetzelfde boek verwarren onze gebruikers en hebben weinig meerwaarde. Vanwege de wijdverbreide duplicatie worden boeken met materiaal in het publieke domein niet meer geaccepteerd, behalve van geselecteerde partners.

Niet-exclusieve inhoudsleveringen
Google ontvangt hetzelfde boek soms van meerdere partijen, waarvan sommige of alle over publicatierechten voor het boek kunnen beschikken. Google kan niet bemiddelen bij potentiële rechtenconflicten tussen auteurs, uitgevers en andere partijen. We zijn echter het liefst extra voorzichtig bij het vermijden van ongeautoriseerde exemplaren. Daarom kunnen we dubbele exemplaren van hetzelfde boek weigeren, omdat meerdere versies van hetzelfde boek leiden tot verwarring bij onze gebruikers.

Als u van mening bent dat een andere partij uw inhoud zonder uw toestemming publiceert, leest u meer over het auteursrechtbeleid van Google.

Misleidende en teleurstellende inhoud
Bied geen inhoud aan die klanten misleidt en/of een slechte gebruikerservaring levert. Inhoud waarvoor we voortdurend klachten van gebruikers ontvangen, kan worden gecontroleerd. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van materiaal dat we niet toestaan:

 • Boeken die gemakkelijk kunnen worden verward met apps of andere vormen van digitale inhoud
 • Voorbeelden die als enige doel het promoten of stimuleren van de aankoop van andere boeken hebben
 • Metadata die een verwarrende gelijkenis vertonen met bestaande boeken, waaronder misleidende titels, auteurs, beschrijvingen of omslagen, of die verwarring kunnen zaaien met betrekking tot de indeling van het boek
 • Boeken met kwaliteitsproblemen in de contentbestanden waardoor de content moeilijk te begrijpen is
 • Door een machine voorgelezen audiocontent waarvan duidelijk is dat deze niet door een mens is voorgelezen

Gewelddadig, bedreigend of aanstootgevend materiaal
Aanzetten tot geweld of terrorisme is niet toegestaan. Dit omvat materiaal dat is bedoeld om mensen lastig te vallen, materiaal waarmee een individu wordt bedreigd met ernstig lichamelijk letsel of de dood of materiaal waarmee steun wordt gezocht om fysiek letsel toe te brengen aan anderen. Daarnaast is extreem gewelddadig of obsceen materiaal niet toegestaan.

Aanzetten tot haat
Inhoud die aanzet tot haat, geweld of genocide jegens identificeerbare of beschermde groepen of individuen is niet toegestaan. Beschermde groepen en individuen worden onder andere bepaald op basis van ras of etnische afkomst, nationaliteit (inclusief staatsburgerschap), geloof, handicap, geslacht, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Seksueel expliciet materiaal

Toegestaan

 • Afbeeldingen van naaktheid met educatieve, artistieke, historische of informatieve waarde
 • Seksueel expliciete content

Hoewel deze typen seksueel expliciet materiaal zijn toegestaan, moeten uitgevers hun content markeren als 'Voor een volwassen publiek' op het tabblad 'Instellingen' van het boek in het Partnercentrum.

Niet toegestaan

 • Afbeeldingen van naaktheid zonder educatieve, artistieke, historische of informatieve waarde
 • Pornografische tekst
 • Seksueel expliciete termen in titels, ondertitels of beschrijvingen
 • Seksueel expliciete fragmenten in beschrijvingen
 • Seksueel expliciete tekst waarin extreme seksuele handelingen worden beschreven, zoals pedofilie of seks met dieren
 • Inhoud dat verkeer naar commerciële sites met pornovideo's brengt

Houd er rekening mee dat we uitzonderingen kunnen maken op basis van artistieke, educatieve, historische, informatieve of wetenschappelijke overwegingen, of wanneer er andere substantiële voordelen voor het publiek zijn.

Kindveiligheid
Google hanteert een zero-tolerancebeleid met betrekking tot beelden van seksueel misbruik van kinderen. Het is ten strengste verboden Google Play te gebruiken voor het maken, bezitten of verspreiden van beelden van seksueel misbruik van kinderen. Houd er rekening mee dat we nauw samenwerken met wetshandhavende instanties. We rapporteren leveranciers van kinderporno en verwijderen content waarin deze activiteiten worden gepromoot.

Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens
Deel geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens. We verbieden de ongeautoriseerde verkoop of distributie van persoonlijke en vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens, burgerservicenummers, rijbewijsnummers en andere licentienummers of andere gegevens die niet openbaar toegankelijk zijn. Houd er rekening mee dat in de meeste gevallen gegevens die al elders op internet of in openbare records beschikbaar zijn, niet worden beschouwd als persoonlijk of vertrouwelijk conform ons beleid.

Illegale activiteiten
Meng u niet in onwettige zaken op Google Play. Als we op de hoogte worden gebracht van onwettige activiteiten, ondernemen we de benodigde acties, bijvoorbeeld door de toegang tot onze producten te verwijderen, uw Google-account op te schorten of u te rapporteren aan de betreffende autoriteiten.

Auteursrecht
Respecteer de auteursrechtwetten. We reageren op duidelijke meldingen van mogelijke auteursrechtschendingen. Herhaaldelijke schendingen van intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, leiden tot beëindiging van uw account. Lees meer over het auteursrechtbeleid van Google.

Beleidsnaleving

Google ontvangt meldingen van beleidsschendingen via de knop 'Misbruik melden' in ons product. Acties die we kunnen ondernemen, zijn onder andere:

 • Het materiaal verwijderen
 • Uw toegang tot een of meer Google-producten uitschakelen
 • Uw Google-account verwijderen
 • Illegaal materiaal melden aan de betreffende wetshandhavende instanties
 • Geld afschrijven van uw rekening om teruggaven aan klanten te betalen

Wanneer de inhoud van een e-boek wordt beoordeeld wegens een potentiële schending van ons inhoudsbeleid, kunnen we het voorbeeld van het boek op Google Play en Google Boeken tijdelijk uitschakelen.

Alleen het feit dat een gebruiker het niet eens is met bepaald materiaal of dit materiaal ongepast vindt, betekent niet dat we het materiaal verwijderen of andere acties ondernemen. We begrijpen dat mensen veel verschillende standpunten hebben en houden hiermee rekening wanneer we meldingen van misbruik beoordelen.

Google behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken boeken die worden ingediend bij Google Play, niet te verkopen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
82437
false