Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een back-up van je blog maken, je blog importeren of je blog verwijderen

Je kunt een back-up van je blogcontent maken en deze importeren in een andere blog. Je kunt ook een back-up van je blog maken voordat je deze verwijdert.

Een back-up van je blog maken

Als je een back-up van je blog maakt, krijg je een XML-bestand met de berichten en reacties:

 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik op de blog waarvan je een back-up wilt maken.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Instellingenen vervolgensOverig.
 4. Klik in het gedeelte 'Importeren en back-up maken' op Back-up van content makenen vervolgensOpslaan op je computer.

Een kopie van het sjabloon van je blog opslaan

 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik op de gewenste blog.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Sjabloon Sjabloon.
 4. Klik in de rechterbovenhoek op Back-up/herstellen.
 5. Klik op Volledig sjabloon downloaden.

Berichten en reacties importeren in je blog

Je kunt XML-bestanden van je berichten en reacties importeren in je blog:

 1. Log in bij Blogger.
 2. Selecteer de blog waarin je berichten en reacties wilt importeren.
 3. Klik in het menu aan de linkerkant op Instellingenen vervolgensOverig.
 4. Klik in het gedeelte 'Importeren en back-up maken' op Content importeren.
 5. Selecteer het XML-bestand op je computer.
 6. Klik op Publiceren.

Opmerking: Er is geen limiet voor de bestandsgrootte van een te importeren blog, maar het aantal importacties per dag is wel beperkt.

Je blog verwijderen

Er zijn twee manieren om een blog te verwijderen:

 • Wanneer je een blog verwijdert: je kunt de blog nog gedurende korte tijd terugzetten als je van gedachten verandert.
 • Wanneer je een blog definitief verwijdert: alle informatie, berichten en pagina's van je blog worden verwijderd en je kunt ze niet herstellen.

Opmerking: Je moet beheerder van een blog zijn om deze te verwijderen.

Een blog verwijderen

 1. Log in bij Blogger.
 2. Selecteer de blog die je wilt verwijderen.
 3. Selecteer Instellingenen vervolgensOverig in het menu aan de linkerkant.
 4. Klik onder 'Blog verwijderen' naast 'Je blog verwijderen' op Blog verwijderen.
 5. Klik op Deze blog verwijderen.

Een blog definitief verwijderen

Als je de blog definitief wilt verwijderen, volg je eerst de bovenstaande stappen en doe je daarna het volgende:

 1. Klik in het Blogger-dashboard naast de naam van de verwijderde blog op Definitief verwijderen.
 2. Klik op Definitief verwijderen in het venster dat wordt geopend.

Opmerking: Nadat een blog definitief is verwijderd, kan de URL van de blog niet opnieuw worden gebruikt.

Een verwijderde blog herstellen

Na verwijdering kun je de blog nog gedurende korte tijd terugzetten als je deze niet definitief hebt verwijderd:

 1. Log in bij Blogger.
 2. Klik aan de linkerkant van het Blogger-dashboard op Verwijderde blogs.
 3. Klik op Verwijderen ongedaan maken naast de naam van de blog die je wilt terugzetten.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?