פתרון בעיות Bluetooth

אם אם אינכם מצליחים לחבר את המכונית או אביזר Bluetooth לטלפון, יש לנסות את השלבים שבהמשך.

חשוב לדעת: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירים עם Android מגרסה 8.0 ואילך. כאן מוסבר איך לבדוק את הגרסה של Android.

שלב 1: בדיקת הפונקציות הבסיסיות של Bluetooth

 1. מכבים את ה-Bluetooth ואז מפעילים אותו שוב. כך מפעילים ומכבים את ה-Bluetooth.
 2. מוודאים שהמכשירים מותאמים ומחוברים. כך מתאימים ומחברים באמצעות Bluetooth.
 3. מפעילים את המכשירים מחדש. לרשותכם הוראות להפעלה מחדש של טלפון Pixel או מכשיר Nexus.

שלב 2: פתרון בעיות לפי סוג הבעיה

לא ניתן לבצע התאמה עם המכונית

שלב 1: מוחקים מכשירים מהזיכרון של הטלפון

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
 2. מקישים על מכשירים מחוברים ואז מכשירים שחוברו בעבר. אם בקטע "מכשירים שחוברו בעבר" לא מופיע שום מכשיר, מקישים על Bluetooth.
 3. אם מוצגים מכשירים שאינכם משתמשים בהם כרגע, לצד כל שם מכשיר, מקישים על הגדרותהגדרות ואז לשכוחואז לשכוח את המכשיר.
 4. אם כבר ביצעתם בעבר התאמה בין הטלפון למכונית, לצד שם המכונית, מקישים על הגדרות הגדרות ואז לשכוחואז לשכוח את המכשיר.

שלב 2: מחיקת הטלפונים מזיכרון המכונית

כדי למחוק מהזיכרון טלפונים שהותאמו עם המכונית, פועלים לפי ההוראות בספר הנהג של המכונית.

 1. מוחקים מהזיכרון כל טלפון שאינכם משתמשים בו כרגע.
 2. אם כבר התאמתם בעבר את הטלפון למכונית, מוחקים את הטלפון.

שלב 3: רענון רשימת המכשירים ואז ביצוע התאמה

כדי לדעת אם לבצע התאמה מהטלפון או מהמכונית, יש לעיין בספר הנהג של המכונית.

 • כדי לבצע התאמה מהטלפון
  1. מוודאים שהמכונית גלויה ומוכנה להתאמה.
  2. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
  3. מקישים על מכשירים מחוברים. אם מופיעה האפשרות "Bluetooth", מקישים עליה.
  4. מקישים על התאמת מכשיר חדש ואז שם המכונית.
 • כדי לבצע התאמה מהמכונית
  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
  2. מקישים על מכשירים מחוברים. אם מופיעה האפשרות"Bluetooth", מקישים עליה.
  3. אין לסגור את המסך הזה.
  4. ברשימת המכשירים במכונית, בוחרים את שם הטלפון.
  5. אם תתבקשו לאשר שקודי האימות במסכי הטלפון והמכונית תואמים, עשו זאת.
  6. מקישים על מתן גישה אל אנשי הקשר ולהיסטוריית השיחות.
  7. מקישים על התאמת מכשירים, אני מאשר/ת, או אישור.
לא ניתן לבצע התאמה עם אביזר

לא ניתן לבצע התאמה עם Wear OS

לא ניתן לבצע התאמה עם אביזרים אחרים

 1. מוודאים שהאביזר גלוי ומוכן להתאמה. מבצעים את ההנחיות המצורפות לאביזר.
  • לעתים קרובות תידלק נורה בצבע כחול באביזר כשהוא מוכן להתאמה.
  • אביזרים מסוימים, כמו מקלדות פוליו, צריכים להיות מחוברים אל הטלפון או אל הטאבלט לפני ההתאמה.
 2. מרעננים את רשימת האביזרים.
  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
  2. מקישים על מכשירים מחוברים. אם מופיעה האפשרות "Bluetooth", מקישים עליה.
  3. מקישים על התאמה של מכשיר חדש ואז שם האביזר.
 3. אם האביזר דורש קוד גישה ואין לכם קוד כזה, יש לנסות להזין 0000 או 1234 (קודי הגישה הנפוצים ביותר).
לא ניתן לשמוע מוזיקה

הערה: לא כל המכוניות יכולות להפעיל מוזיקה דרך ה-Bluetooth. אם הבעיה היא במכונית, יש לעיין בספר הנהג של המכונית.

 1. מוודאים שעוצמת השמע לא נמוכה מדי בטלפון, במכונית או באביזר.
 2. מוודאים שהמכשירים האחרים המותאמים לטלפון אינם מפעילים את המוזיקה.
 3. מוודאים שהאפשרות אודיו של מדיה מופעלת:
  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
  2. מקישים על מכשירים מחוברים. אם מופיעה האפשרות "Bluetooth", מקישים עליה.
  3. אם מוצגת ההודעה מכשירים שחוברו בעבר, מקישים עליה.
  4. לצד השם של המכונית או האביזר, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
  5. מפעילים את האפשרות אודיו של מדיה.
לא ניתן להתקשר או לקבל שיחות טלפון

חשוב: לא מכל המכוניות ניתן להתקשר או לקבל שיחות טלפון באמצעות Bluetooth. אם הבעיה היא במכונית, יש לעיין בספר הנהג של המכונית.

 1. מוודאים שהתקנים אחרים המותאמים לטלפון שלכם לא מקבלים את השיחות.
 2. מפעילים את ההגדרה אודיו של הטלפון:
  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות בטלפון.
  2. מקישים על מכשירים מחוברים. אם מופיעה האפשרות "Bluetooth", מקישים עליה.
  3. אם מוצגת ההודעה מכשירים שחוברו בעבר, מקישים עליה.
  4. לצד השם של המכונית או האביזר, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
  5. מפעילים את ההגדרה אודיו של הטלפון.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי