Přepnutí zpráv SMS ze služby iMessage do aplikace Zprávy

Pokud přecházíte ze služby iMessage na aplikaci Zprávy, vypněte službu iMessage (služba společnosti Apple na posílání zpráv). Zajistíte tak, že budete dostávat SMS na novém zařízení.

Před vyjmutím SIM karty z iPhonu

Před vyjmutím SIM karty z iPhonu nezapomeňte vypnout službu iMessage. Jinak by zprávy SMS a MMS mohly být namísto nového zařízení i nadále směrovány do vašeho starého iPhonu.

Vypnutí služby iMessage

  1. V iPhonu přejděte do Nastavení.
  2. Klepněte na Zprávy.
  3. Nastavte službu iMessage na Vypnuto.

Restartování skupinových chatů

Pokud jste součástí skupinových chatů se známými, kteří mají iPhony, příjem SMS zachováte tak, že vy nebo vaši známí vytvoří nový skupinový chat.

Po vyjmutí SIM karty z iPhonu

Pokud jste SIM kartu vyjmuli nebo svůj starý iPhone už nemáte, můžete společnost Apple požádat o zrušení registrace vašeho telefonního čísla ve službě iMessage.

Související články