สำรองหรือคืนค่าข้อมูลในอุปกรณ์ Android

คุณสำรองเนื้อหา ข้อมูล และการตั้งค่าจากโทรศัพท์ไปยังบัญชี Google ได้ รวมถึงคืนค่าข้อมูลที่สำรองไว้ลงในโทรศัพท์เครื่องเดิมหรือในโทรศัพท์ Android เครื่องอื่นก็ได้ คุณจะสํารองข้อมูลไม่ได้เมื่อตั้งค่าอุปกรณ์ส่วนตัวด้วยโปรไฟล์งานหรือสําหรับที่ทํางานเท่านั้น หรือเมื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของบริษัท

การคืนค่าข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์และเวอร์ชัน Android คุณคืนค่าข้อมูลสำรองจาก Android เวอร์ชันที่สูงกว่าไปยังโทรศัพท์ที่ใช้เวอร์ชัน Android ต่ำกว่าไม่ได้

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

ตำแหน่งที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์

ข้อมูลสํารองจะอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google และเข้ารหัสด้วยรหัสผ่านบัญชี Google ของคุณ นอกจากนี้ระบบยังจะใช้ PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านล็อกหน้าจอของโทรศัพท์เพื่อเข้ารหัสข้อมูลบางอย่างด้วยเพื่อสํารองข้อมูลอย่างปลอดภัย

ข้อมูลสํารอง (ยกเว้นข้อมูลที่คุณสํารองไปที่ Google Photos) จะถูกลบออกในกรณีต่อไปนี้

 • คุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลา 57 วัน
 • คุณปิดการสำรองข้อมูล Android

สำรองเนื้อหา

สํารองข้อมูลโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

สำคัญ: ใช้การล็อกหน้าจอด้วย PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านแทนการเลื่อนหรือ Smart Lock เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลสำรอง

คุณตั้งค่าโทรศัพท์ให้สำรองข้อมูลไฟล์โดยอัตโนมัติได้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. เลือก Google แล้ว สำรองข้อมูล
  เคล็ดลับ: หากตั้งค่าเป็นครั้งแรก ให้เปิดการสำรองข้อมูลโดย Google One แล้วทำตามวิธีการบนหน้าจอ
 3. แตะสำรองข้อมูลเลย

การสำรองข้อมูลโดย Google One อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะมีข้อความ "สำรองข้อมูลแล้ว" อยู่ใต้ประเภทข้อมูลที่คุณเลือก

เพิ่มหรือสลับบัญชีสำรอง

เพิ่มบัญชีสำรอง

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ แล้ว การสำรองข้อมูล หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ตรงกับการตั้งค่าของโทรศัพท์ ให้ลองค้นหาการสำรองข้อมูลในแอปการตั้งค่า หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์ 

 3. แตะบัญชีสำรอง แล้ว เพิ่มบัญชี
 4. หากจำเป็น ให้ป้อน PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านของโทรศัพท์
 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

สลับระหว่างบัญชีสำรอง

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ แล้ว การสำรองข้อมูล หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ตรงกับการตั้งค่าของโทรศัพท์ ให้ลองค้นหาการสำรองข้อมูลในแอปการตั้งค่า หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์
 3. แตะบัญชีสำรอง
 4. แตะบัญชีที่คุณต้องการใช้สำรองข้อมูล
ข้อมูลที่ระบบจะสำรองไว้
สำคัญ: แอปบางแอปสำรองหรือคืนค่าการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดไม่ได้หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป โปรดดูวิธีติดต่อนักพัฒนาแอปดังกล่าว

การสำรองข้อมูลโดย Google One จะบันทึกข้อมูลจากโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ ดังนี้

 • ข้อมูลแอป
 • ประวัติการโทร
 • รายชื่อติดต่อ
 • การตั้งค่า
 • ข้อความ SMS
 • รูปภาพและวิดีโอ
 • ข้อความ MMS

เคล็ดลับ: คุณสำรองรูปภาพและวิดีโอลงในคลัง Google Photos โดยอัตโนมัติได้ ดูวิธีสำรองรูปภาพ

สำรองข้อมูลและการตั้งค่าด้วยตนเอง

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะ Google แล้ว สำรองข้อมูล
  หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ตรงกับการตั้งค่าของโทรศัพท์ ให้ลองค้นหาการสำรองข้อมูลในแอปการตั้งค่า หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์
 3. แตะสำรองข้อมูลเลย

ลบข้อมูลหลังการสำรองข้อมูล

หลังจากที่สำรองข้อมูลแล้ว คุณรีเซ็ตโทรศัพท์โดยลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในนั้นได้ดูวิธีรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

คืนค่าข้อมูลมาไว้ในโทรศัพท์เครื่องใหม่

เมื่อเพิ่มบัญชี Google ในโทรศัพท์ที่ตั้งค่าแล้ว ระบบจะนำเข้าสิ่งที่คุณสำรองไว้ในบัญชีดังกล่าวก่อนหน้านั้นมายังโทรศัพท์

หากต้องการกู้คืนบัญชีที่สำรองข้อมูลไว้ลงในโทรศัพท์ที่รีเซ็ตแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์

รูปภาพและวิดีโอของคุณอยู่ใน Google Photos อยู่แล้ว แต่คุณสามารถกู้คืนข้อมูลที่เหลือซึ่งสำรองไว้ในขณะตั้งค่าโทรศัพท์เครื่องใหม่เป็นครั้งแรกหรือหลังจากรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นค่าเริ่มต้น หากต้องการกู้คืนข้อมูลขณะตั้งค่า ให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

โดยการดำเนินการนี้อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง

สำคัญ: คุณคืนค่าข้อมูลสำรองจาก Android เวอร์ชันที่สูงกว่าไปยังโทรศัพท์ที่ใช้เวอร์ชัน Android ต่ำกว่าไม่ได้ ดูวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android

ดูว่ามีการสำรองรูปภาพ ข้อมูล และการตั้งค่าใดบ้าง

 คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลและแอปที่รวมอยู่ในการสำรองข้อมูลได้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะ Google แล้ว สำรองข้อมูล
 3. ในส่วน "รายละเอียดการสำรองข้อมูล" ให้ตรวจสอบข้อมูลที่สำรองในอุปกรณ์ของคุณ
คืนค่ารายชื่อติดต่อที่สำรองไว้

หากคุณบันทึก Google Contacts ไว้ในบัญชี Google รายชื่อเหล่านี้จะซิงค์โดยอัตโนมัติ หากคุณมีรายชื่อติดต่ออื่นๆ ในโทรศัพท์หรือซิมการ์ด ให้ดูวิธีคืนค่ารายชื่อติดต่อด้วยตนเอง

การสำรองจัดการข้อมูลของคุณอย่างไร

สำคัญ: ข้อมูลในการสำรองข้อมูลจะได้รับการเข้ารหัสระหว่างการรับส่ง

การสำรองจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์สำรองของ Google และช่วยโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ โดยจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อให้บริการในอุปกรณ์ ฟังก์ชันการทำงานบางส่วนจะใช้บริการ Google Play ตัวอย่างเช่น การสำรองจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

 • ระบบจะรวบรวมข้อความ รายชื่อติดต่อ การตั้งค่าแอป และค่ากำหนดโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสำรองข้อมูลส่วนตัว
 • ระบบจะรวบรวมตัวระบุส่วนบุคคลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำรองกับคุณและบัญชีของคุณ
 • ระบบจะรวบรวมบันทึกและการวินิจฉัยข้อขัดข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

ปิดการสำรองข้อมูล

 • หากต้องการปิดใช้การสำรองข้อมูล ให้ไปที่การตั้งค่า จากนั้น ระบบ จากนั้น การสำรองข้อมูล จากนั้น การสำรองข้อมูลโดย Google One
 • หากต้องการลบข้อมูลสำรอง คุณสามารถใช้แอปไดรฟ์ใน Android ได้ด้วย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false