สำรองหรือคืนค่าข้อมูลในอุปกรณ์ Android

คุณสำรองเนื้อหา ข้อมูล และการตั้งค่าจากโทรศัพท์ไปยังบัญชี Google ได้ รวมถึงคืนค่าข้อมูลที่สำรองไว้ลงในโทรศัพท์เครื่องเดิมหรือในโทรศัพท์ Android เครื่องอื่นก็ได้  

การคืนค่าข้อมูลจะแตกต่างกันไปตามโทรศัพท์และเวอร์ชัน Android คุณคืนค่าข้อมูลสำรองจาก Android เวอร์ชันที่สูงกว่าไปยังโทรศัพท์ที่ใช้เวอร์ชัน Android ต่ำกว่าไม่ได้

สำคัญ: ขั้นตอนเหล่านี้จะมีบางขั้นตอนที่ใช้ได้เฉพาะกับ Android 9 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

สำรองเนื้อหา

สำรองข้อมูลและการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

สำคัญ: ใช้การล็อกหน้าจอด้วย PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านแทนการเลื่อนหรือ Smart Lock เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลสำรอง

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ จากนั้น การสำรองข้อมูล หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ตรงกับการตั้งค่าของโทรศัพท์ ให้ลองค้นหาการสำรองข้อมูลในแอปการตั้งค่า
 3. เปิดบริการสำรองข้อมูล

เคล็ดลับ: ในแท็บเล็ตที่มีผู้ใช้หลายคน มีเพียงเจ้าของแท็บเล็ตเท่านั้นที่จะเห็นตัวเลือกการสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต

เพิ่มหรือสลับบัญชีสำรอง

เพิ่มบัญชีสำรอง

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ จากนั้น การสำรองข้อมูล หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ตรงกับการตั้งค่าของโทรศัพท์ ให้ลองค้นหาการสำรองข้อมูลในแอปการตั้งค่า หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์ 

 3. แตะบัญชีสำรอง จากนั้น เพิ่มบัญชี
 4. หากจำเป็น ให้ป้อน PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านของโทรศัพท์
 5. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณต้องการเพิ่ม

สลับระหว่างบัญชีสำรอง

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ จากนั้น การสำรองข้อมูล หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ตรงกับการตั้งค่าของโทรศัพท์ ให้ลองค้นหาการสำรองข้อมูลในแอปการตั้งค่า หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์
 3. แตะบัญชีสำรอง
 4. แตะบัญชีที่คุณต้องการใช้สำรองข้อมูล
ข้อมูลที่ระบบจะสำรองไว้
สำคัญ: แอปบางแอปสำรองหรือคืนค่าการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดไม่ได้หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป โปรดดูวิธีติดต่อนักพัฒนาแอปดังกล่าว

หากข้อมูลสำรองดังกล่าวอัปโหลดขึ้น Google จะมีการเข้ารหัสโดยใช้รหัสผ่านบัญชี Google สำหรับข้อมูลบางอย่าง จะมีการใช้ PIN, รูปแบบ หรือรหัสผ่านล็อกหน้าจอของโทรศัพท์เพื่อเข้ารหัสด้วย

หากคุณสำรองข้อมูลไว้ใน Google ไดรฟ์ ข้อมูลที่ไดรฟ์จะสำรองไว้มีดังนี้

 • รายชื่อติดต่อ
 • กิจกรรมและการตั้งค่าใน Google ปฏิทิน
 • ข้อความ SMS (ไม่ใช่ MMS)
 • เครือข่าย Wi-Fi และรหัสผ่าน
 • วอลเปเปอร์
 • การตั้งค่า Gmail
 • แอป
 • การตั้งค่าการแสดงผล (ความสว่างและโหมดสลีป)
 • การตั้งค่าภาษาและการป้อนข้อมูล
 • วันที่และเวลา
 • การตั้งค่าและข้อมูลของแอปที่ไม่ใช่ของ Google (แตกต่างกันไปในแต่ละแอป)
เคล็ดลับ: คุณสำรองรูปภาพและวิดีโอลงในคลัง Google Photos โดยอัตโนมัติได้ ดูวิธีสำรองรูปภาพ

สำรองข้อมูลและการตั้งค่าด้วยตนเอง

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
 2. แตะระบบ จากนั้น การสำรองข้อมูล หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ตรงกับการตั้งค่าของโทรศัพท์ ให้ลองค้นหาการสำรองข้อมูลในแอปการตั้งค่า หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์
 3. แตะสำรองข้อมูลเลย จากนั้น ต่อไป

ลบข้อมูลหลังการสำรองข้อมูล

หลังจากที่สำรองข้อมูลแล้ว คุณรีเซ็ตโทรศัพท์โดยลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในนั้นได้ดูวิธีรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

คืนค่าข้อมูลและการตั้งค่าที่สำรองไว้

เมื่อเพิ่มบัญชี Google ในโทรศัพท์ที่ตั้งค่าแล้ว สิ่งที่คุณสำรองไว้ในบัญชี Google นั้นจะโอนเข้ามาในโทรศัพท์

หากต้องการคืนค่าบัญชีที่สำรองข้อมูลไว้ลงในโทรศัพท์ที่รีเซ็ตแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต

สำคัญ: คุณคืนค่าข้อมูลสำรองจาก Android เวอร์ชันที่สูงกว่าไปยังโทรศัพท์ที่ใช้เวอร์ชัน Android ต่ำกว่าไม่ได้ ดูวิธีตรวจสอบและอัปเดตเวอร์ชัน Android

คืนค่ารายชื่อติดต่อที่สำรองไว้

หากคุณบันทึกรายชื่อติดต่อไว้ในบัญชี Google รายชื่อเหล่านี้จะซิงค์โดยอัตโนมัติ หากคุณมีรายชื่อติดต่ออื่นๆ ในโทรศัพท์หรือซิมการ์ด ให้ดูวิธีคืนค่ารายชื่อติดต่อด้วยตนเอง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร