Säkerhetskopiera eller återställa data på en Android-enhet

Du kan säkerhetskopiera innehåll, data och inställningar på telefonen till Google-kontot. Den säkerhetskopierade informationen kan sedan återställas på den ursprungliga telefonen eller andra Android-telefoner.  

Återställningen går till på olika sätt beroende på vilken telefon och version av Android du har. Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en telefon som kör en tidigare Android-version.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Säkerhetskopiera innehåll

Säkerhetskopiera data och inställningar automatiskt

Viktigt! Skydda säkerhetskopierad data genom att använda en pinkod, ett grafiskt lösenord eller lösenord för skärmlåset i stället för att svepa eller använda Smart Lock.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering.​ Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen.
 3. Aktivera säkerhetskopieringstjänsten.

Tips! På en surfplatta som används av flera personer visas säkerhetskopierings- och återställningsalternativen bara för surfplattans ägare.

Lägga till eller byta konto för säkerhetskopiering

Lägga till ett konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering. Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen eller se om enhetens tillverkare kan hjälpa dig

 3. Tryck på Konto för säkerhetskopiering Följt av Lägg till konto.
 4. Ange telefonens pinkod, grafiska lösenord eller lösenord om det behövs.
 5. Logga in på det konto som du vill lägga till.

Byta konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering. Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen eller se om enhetens tillverkare kan hjälpa dig.
 3. Tryck på Konto för säkerhetskopiering.
 4. Tryck på det konto som du vill använda för säkerhetskopiering.
Detta säkerhetskopieras
Viktigt! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data. Ta reda på hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta vad som gäller för en app.

Om dina säkerhetskopior laddas upp till Google krypteras de med hjälp av Google-kontots lösenord. En del data krypteras även med telefonens lösenord, pinkod eller grafiska lösenord för skärmlåset.

Detta säkerhetskopieras om du använder Google Drive:

 • Kontakter
 • Händelser och inställningar i Google Kalender
 • Sms (inte mms)
 • Wi-Fi-nätverk och lösenord
 • Bakgrunder
 • Inställningar för Gmail
 • Appar
 • Skärminställningar (ljusstyrka och viloläge)
 • Språk- och inmatningsinställningar
 • Datum och tid
 • Inställningar och data för appar som inte har skapats av Google (varierar från app till app)
Tips! Du kan säkerhetskopiera foton och videor till biblioteket i Google Foto automatiskt. Läs mer om hur du säkerhetskopierar data på enheten.

Säkerhetskopiera data och inställningar manuellt

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering. Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen eller se om enhetens tillverkare kan hjälpa dig.
 3. Tryck på Säkerhetskopiera nu Följt av Fortsätt.

Rensa efter säkerhetskopiering

När du har säkerhetskopierat telefonen kan du återställa den genom att radera allt som finns på den. Läs mer om hur du återställer telefonens standardinställningar.

Återställa säkerhetskopierad data och inställningar

När du lägger till ett Google-konto på en konfigurerad telefon överförs allt som har säkerhetskopierats för det Google-kontot till telefonen.

Följ anvisningarna på skärmen om du vill återställa ett säkerhetskopierat konto till en återställd telefon. Besök tillverkarens supportwebbplats om du behöver mer hjälp.

Viktigt! Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en telefon som kör en tidigare Android-version. Läs mer om hur du tar reda på vilken Android-version du har och uppdaterar den.

Återställa säkerhetskopierade kontakter

Om du har sparat kontakterna på ditt Google-konto synkroniseras de automatiskt. Läs mer om hur du återställer kontakter manuellt om du har andra kontakter på en telefon eller ett SIM-kort.