Säkerhetskopiera eller återställa data på en Android-enhet

Du kan säkerhetskopiera innehåll, data och inställningar på telefonen till Google-kontot. Den säkerhetskopierade informationen kan sedan återställas på den ursprungliga telefonen eller på andra Android-telefoner. Det går inte att använda säkerhetskopiering när du konfigurerar en personlig enhet med en jobbprofil, en enhet som endast används för jobb eller när du konfigurerar en företagsägd enhet.

Återställningen går till på olika sätt beroende på vilken telefon och version av Android du har. Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en telefon som kör en tidigare Android-version.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9 eller senare. Så här tar du reda på vilken Android-version du har.

Här lagras telefonens information

Säkerhetskopiorna laddas upp på Googles servrar och krypteras med lösenordet för ditt Google-konto. För viss data används telefonens pinkod, mönster eller lösenord för skärmlås också för kryptering av data så att den kan säkerhetskopieras på ett säkert sätt.

Din säkerhetskopierade data (förutom det du säkerhetskopierar till Google Foto) raderas om

 • du inte använder enheten på 57 dagar
 • du stänger av Android-säkerhetskopiering.

Säkerhetskopiera innehåll

Säkerhetskopiera telefonen automatiskt

Viktigt! Skydda säkerhetskopierad data genom att använda en pinkod, ett mönster eller ett lösenord i stället för att svepa eller .

Du kan konfigurera enheten så att den säkerhetskopierar dina filer automatiskt.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Google Följt av Säkerhetskopiera.
  Tips! Om detta är första gången du säkerhetskopierar aktiverar du Säkerhetskopiering i Google One och följer anvisningarna på skärmen.
 3. Tryck på Säkerhetskopiera nu.

Det kan ta upp till 24 timmar att säkerhetskopiera i Google One. När din data sparas visas På nedanför de datatyper du har valt.

Lägga till eller byta konto för säkerhetskopiering

Lägga till ett konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering. Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen eller se om enhetens tillverkare kan hjälpa dig

 3. Tryck på Konto för säkerhetskopiering Följt av Lägg till konto.
 4. Ange telefonens pinkod, grafiska lösenord eller lösenord om det behövs.
 5. Logga in på det konto som du vill lägga till.

Byta konto för säkerhetskopiering

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System Följt av Säkerhetskopiering. Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen eller se om enhetens tillverkare kan hjälpa dig.
 3. Tryck på Konto för säkerhetskopiering.
 4. Tryck på det konto som du vill använda för säkerhetskopiering.
Detta säkerhetskopieras
Viktigt! Det går inte att säkerhetskopiera eller återställa alla inställningar och all data. Ta reda på hur du kontaktar apputvecklaren om du vill veta vad som gäller för en app.

Säkerhetskopiering i Google One sparar automatiskt data från telefonen. Detta inbegriper följande:

 • Appdata
 • Samtalshistorik
 • Kontakter
 • Inställningar
 • Sms
 • Bilder och videor
 • Mms

Tips! Du kan säkerhetskopiera foton och videor till biblioteket i Google Foto automatiskt. Läs mer om hur du säkerhetskopierar data på enheten.

Säkerhetskopiera data och inställningar manuellt

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på GoogleFöljt av Säkerhetskopiering.
  Om detta inte stämmer med hur inställningarna på telefonen ser ut kan du testa att söka efter säkerhetskopiering i inställningsappen eller se om enhetens tillverkare kan hjälpa dig.
 3. Tryck på Säkerhetskopiera nu.

Rensa efter säkerhetskopiering

När du har säkerskopierat enheten kan du återställa den genom att radera allt innehåll. Läs mer om hur du återställer standardinställningarna på enheten.

Hämta din data till en ny telefon

När du lägger till ett Google-konto på en konfigurerad telefon överförs allt som har säkerhetskopierats för det Google-kontot till telefonen.

Följ anvisningarna på skärmen om du vill återställa ett säkerhetskopierat konto till en återställd telefon. Kontakta enhetens tillverkare om du behöver mer hjälp.

Dina foton och videor finns redan i Google Foto. Men du kan återställa resten av den säkerhetskopierade datan när du konfigurerar den nya telefonen för första gången eller efter du återställt standardinställningarna. Följ stegen på skärmen för att återställa din data.

Det kan ta upp till 24 timmar.

Viktigt! Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en enhet som kör en tidigare Android-version. Läs mer om hur du tar reda på vilken Android-version du har och uppdaterar den.

Kontrollera vilka foton, uppgifter och inställningar som har säkerhetskopieras

Du kan kontrollera vilken data och vilka appar som ingår i säkerhetskopian.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Google Följt av Säkerhetskopiering.
 3. Du kan se vilken data som säkerhetskopieras på enheten under Detaljer om säkerhetskopia.
Återställa säkerhetskopierade kontakter

Om du har sparat Google Kontakter i ditt Google-konto synkroniseras de automatiskt. Läs mer om hur du återställer kontakter manuellt om du har andra kontakter på en telefon eller ett SIM-kort.

Så här hanteras säkerhetskopierad data

Viktigt! Data som säkerhetskopieras krypteras under överföringen.

Säkerhetskopiering i Google One skickar din data till Googles säkerhetskopieringsservrar och gör det enkelt för dig att överföra data mellan enheter. Säkerhetskopiering i Google One samlar in viss information för att utföra tjänster på enheten. Google Play-tjänster används delvis för funktionen. Exempel på data som samlas in vid säkerhetskopiering:

 • Meddelanden, kontakter, appinställningar och andra inställningar samlas in som en del av din privata säkerhetskopia.
 • Personliga identifierare samlas in för att säkerställa att säkerhetskopiorna är kopplade till dig och ditt konto.
 • Kraschloggar och diagnostik samlas in för analys och felsökning.

Inaktivera säkerhetskopiering

 • Du kan inaktivera säkerhetskopiering via Inställningar följt av System följt av Säkerhetskopiering följt av Säkerhetskopiering i Google One.
 • Om du vill radera säkerhetskopian kan du även använda Drive-appen på Android.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny