پشتیبان‌گیری یا بازیابی داده‌ها در دستگاه Android

می‌توانید از محتوا، داده‌ها، و تنظیمات تلفن در «حساب Google» خود پشتیبان‌گیری کنید. می‌توانید اطلاعات پشتیبان‌گیری‌شده را در تلفن اصلی یا برخی تلفن‌های Android بازیابی کنید.  

بازیابی داده بسته به تلفن و نسخه Android متفاوت است. اگر نسخه Android که پشتیبان از آن گرفته شده بالاتر از نسخه Android تلفن باشد، نمی‌توانید داده‌های پشتیبان را در تلفن بازنشانی کنید.

مهم: برخی از این مراحل فقط در Android نسخه ۹ و بالاتر کاربرد دارد. با نحوه بررسی نسخه Android آشنا شوید.

پشتیبان‌گیری از محتوا

پشتیبان‌گیری خودکار داده‌ها و تنظیمات

مهم: برای محافظت از داده‌های پشتیبان‌گیری‌شده، به‌جای تند کشیدن یا استفاده از Smart Lock، از پین، الگو، یا گذرواژه قفل صفحه استفاده کنید.

 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی سیستم و سپس پشتیبان‌گیری ضربه بزنید.​ اگر این مراحل با تنظیمات تلفنتان مطابقت ندارد، به برنامه تنظیمات بروید و پشتیبان‌گیری را جستجو کنید؛
 3. سرویس پشتیبان‌گیری را روشن کنید.

نکته: اگر چند نفر به‌طور مشترک از رایانه لوحی استفاده می‌کنند، فقط مالک رایانه لوحی می‌تواند گزینه‌های پشتیبان‌گیری و بازنشانی را ببیند.

افزودن حساب‌های پشتیبان یا جابه‌جایی بین آن‌ها

افزودن حساب پشتیبان

 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی سیستم و سپس پشتیبان‌گیری ضربه بزنید؛ اگر این مراحل با تنظیمات تلفنتان مطابقت ندارد، به برنامه تنظیمات بروید و پشتیبان‌گیری را جستجو کنید، یا از سازنده دستگاه راهنمایی دریافت کنید؛ 

 3. روی حساب پشتیبان‌گیری و سپس افزودن حساب ضربه بزنید؛
 4. پین، الگو، یا گذرواژه تلفن را درصورت لزوم وارد کنید؛
 5. به سیستم حسابی که می‌خواهید اضافه کنید وارد شوید.

جابه‌جایی بین حساب‌های پشتیبان

 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی سیستم و سپس پشتیبان‌گیری  ضربه بزنید. اگر این مراحل با تنظیمات تلفنتان مطابقت ندارد، به برنامه تنظیمات بروید و پشتیبان‌گیری را جستجو کنید، یا از سازنده دستگاه راهنمایی دریافت کنید؛
 3. روی حساب پشتیبان‌گیری ضربه بزنید؛
 4. روی حسابی که می‌خواهید برای پشتیبان‌ها استفاده کنید ضربه بزنید.
مواردی که پشتیبان‌گیری می‌شوند
مهم: همه برنامه‌ها نمی‌توانند تمام تنظیمات و داده‌ها را پشتیبان‌گیری یا بازیابی کنند. برای کسب اطلاعات درباره برنامه‌ای خاص، با نحوه برقراری تماس با برنامه‌نویس آن آشنا شوید.

اگر پشتیبان‌ها را در Google بارگذاری کنید، با گذرواژه «حساب Google» شما رمزگذاری می‌شوند. برای برخی داده‌ها، از پین، الگو، یا گذرواژه قفل صفحه تلفن هم برای رمزگذاری استفاده می‌شود.

اگر در Google Drive پشتیبان‌گیری کرده باشید، این موارد پشتیبان‌گیری می‌شود:

 • مخاطبین
 • رویدادها و تنظیمات تقویم Google
 • پیامک (نه فراپیام)
 • شبکه‌ها و گذرواژه‌های Wi-Fi
 • تصویرزمینه
 • تنظیمات Gmail
 • برنامه
 • تنظیمات نمایشگر (روشنایی و حالت خواب)
 • تنظیمات زبان و ورودی
 • تاریخ و ساعت
 • تنظیمات و داده‌های مربوط به برنامه‌هایی که توسط Google ساخته نشده‌‌اند (بسته به برنامه متفاوت است)
نکته:می‌توانید به‌طور خودکار از عکس‌ها و ویدیوهایتان در کتابخانه Google Photos پشتیبان‌گیری کنید. با نحوه پشتیبان‌گیری از عکس‌ها آشنا شوید.

پشتیبان‌گیری دستی داده‌ها و تنظیمات

 1. برنامه «تنظیمات» تلفن را باز کنید؛
 2. روی سیستم و سپس پشتیبان‌گیری ضربه بزنید. اگر این مراحل با تنظیمات تلفنتان مطابقت ندارد، به برنامه تنظیمات بروید و پشتیبان‌گیری را جستجو کنید، یا از سازنده دستگاه راهنمایی دریافت کنید؛
 3. روی اکنون پشتیبان‌گیری شود و سپس ادامه ضربه بزنید.

پاک کردن بعد از پشتیبان‌گیری

بعد از پشتیبان‌گیری، می‌توانید تلفن را با پاک کردن همه موارد در آن بازنشانی کنید. با نحوه بازنشانی تلفن به تنظیمات کارخانه آشنا شوید.

بازیابی داده‌ها و تنظیمات پشتیبان‌گیری‌شده

وقتی «حساب Google» خود را به تلفنی که قبلاً راه‌اندازی شده اضافه می‌کنید، آنچه قبلاً در آن «حساب Google» پشتیبان‌گیری کرده‌اید به تلفن اضافه می‌شود.

برای بازیابی یک حساب پشتیبان‌گیری‌شده در تلفن بازنشانی‌شده، مراحل روی صفحه‌نمایش را دنبال کنید. برای راهنمایی بیشتر، به سایت پشتیبان سازنده بروید.

مهم: نمی‌توانید نسخه پشتیبان از نسخه Android بالاتر را در تلفنی با نسخه Android پایین‌تر بازیابی کنید. با نحوه بررسی و به‌روز‌رسانی نسخه Android آشنا شوید.

بازیابی مخاطبین پشتیبان‌گیری‌شده

اگر مخاطبینتان را در «حساب Google» ذخیره کرده‌اید، به‌صورت خودکار همگام‌سازی می‌شوند. اگر در تلفن یا سیم‌کارتی مخاطبین دیگری دارید، با نحوه بازیابی دستی مخاطبین آشنا شوید.