Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά δεδομένων σε συσκευές Android

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου, δεδομένων και ρυθμίσεων από το τηλέφωνό σας στον Λογαριασμό σας Google. Μπορείτε να επαναφέρετε πληροφορίες από αντίγραφα ασφαλείας στο αρχικό τηλέφωνο ή σε άλλα τηλέφωνα Android. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κατά τη ρύθμιση μιας προσωπικής συσκευής με ένα προφίλ εργασίας ή μόνο για εργασία ή κατά τη ρύθμιση μιας συσκευής που ανήκει σε εταιρεία.

Η επαναφορά δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με το τηλέφωνο και την έκδοση Android. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας από μια υψηλότερη έκδοση Android σε ένα τηλέφωνο που εκτελεί χαμηλότερη έκδοση Android.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 9 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου

Ενεργοποιήστε την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Σημαντικό: Για να προστατεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε ένα κλείδωμα οθόνης με PIN, μοτίβο ή κωδικό πρόσβασης, αντί για τη σάρωση ή το Smart Lock.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας.

 1. Στο τηλέφωνο Android που χρησιμοποιείτε, ανοίξτε την εφαρμογή Google One Google One
 2. Στο επάνω μέρος, πατήστε Αποθηκευτικός χώρος.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας συσκευής.
  • Εάν αυτό είναι το πρώτο αντίγραφο ασφαλείας του τηλεφώνου: Πατήστε Ρύθμιση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων.
  • Εάν αυτό δεν είναι το πρώτο αντίγραφο ασφαλείας του τηλεφώνου: Πατήστε Προβολή λεπτομερειών.
 4. Για να δείτε τις ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, πατήστε Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. 
  • Εάν εμφανιστούν συμβουλές για την εγκατάσταση ή την ενημέρωση μιας εφαρμογής ή την αλλαγή των ρυθμίσεών σας, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εφαρμογή Google One για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 6. Εάν σας ζητηθεί, πατήστε Να επιτραπούν οι άδειες.
 7. Επάνω αριστερά, πατήστε Πίσω Πίσω.

Η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας στο Google One μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες. Όταν αποθηκευτούν τα δεδομένα σας, η ένδειξη "Ενεργή" θα εμφανίζεται κάτω από τους τύπους δεδομένων που επιλέξατε.

Προσθήκη ή εναλλαγή λογαριασμών αντιγράφων ασφαλείας

Προσθήκη λογαριασμού αντιγράφων ασφαλείας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Σύστημα Και έπειτα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε στην εφαρμογή ρυθμίσεων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας

 3. Πατήστε Λογαριασμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Και έπειτα Προσθήκη λογαριασμού.
 4. Αν χρειάζεται, εισαγάγετε το PIN, το μοτίβο ή τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας.
 5. Συνδεθείτε στον λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών αντιγράφων ασφαλείας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Σύστημα Και έπειτα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε στην εφαρμογή ρυθμίσεων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 3. Πατήστε Λογαριασμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 4. Πατήστε τον λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αντίγραφα ασφαλείας.
Για ποιο περιεχόμενο δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας
Σημαντικό: Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή η επαναφορά όλων των ρυθμίσεων και των δεδομένων σε όλες τις εφαρμογές. Για πληροφορίες σχετικά με μια εφαρμογή, μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή της.

Εάν τα αντίγραφα ασφαλείας σας ανέβουν στο Google, κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google. Για ορισμένα δεδομένα, το PIN, το μοτίβο ή ο κωδικός πρόσβασης του κλειδώματος οθόνης του τηλεφώνου σας χρησιμοποιούνται επίσης για κρυπτογράφηση.

Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας στο Google Drive, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τα εξής:

 • Επαφές
 • Συμβάντα και ρυθμίσεις Ημερολογίου Google
 • Μηνύματα κειμένου SMS (όχι MMS)
 • Δίκτυα Wi-Fi και κωδικοί πρόσβασης
 • Ταπετσαρίες
 • Ρυθμίσεις Gmail
 • Εφαρμογές
 • Ρυθμίσεις οθόνης (φωτεινότητα και αδράνεια)
 • Ρυθμίσεις γλώσσας και εισαγωγής
 • Ημερομηνία και ώρα
 • Ρυθμίσεις και δεδομένα για εφαρμογές που δεν έχουν δημιουργηθεί από την Google (διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή)
Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών και των βίντεό σας στη βιβλιοθήκη σας στις Φωτογραφίες Google. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών σας.

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και ρυθμίσεων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Σύστημα Και έπειτα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε στην εφαρμογή ρυθμίσεων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 3. Πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας τώρα Και έπειτα Συνέχεια.

Διαγραφή μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Αφού δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας διαγράφοντας όλο το περιεχόμενό του. Μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Λήψη των δεδομένων σε νέο τηλέφωνο

Όταν προσθέσετε τον Λογαριασμό σας Google σε ένα τηλέφωνο που έχει ήδη ρυθμιστεί, τα δεδομένα για τα οποία δημιουργήσατε προηγουμένως αντίγραφα ασφαλείας σε αυτόν τον Λογαριασμό Google θα τοποθετηθούν στο τηλέφωνο.

Για την επαναφορά ενός λογαριασμού για τον οποίο έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας σε κάποιο τηλέφωνο στο οποίο έχει γίνει επαναφορά ρυθμίσεων, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης του κατασκευαστή σας.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο σας είναι ήδη διαθέσιμα στις Φωτογραφίες Google. Ωστόσο, μπορείτε να επαναφέρετε τα υπόλοιπα δεδομένα για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας ενώ ρυθμίζετε το νέο σας τηλέφωνο για πρώτη φορά ή μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Κατά τη ρύθμιση, για να επαναφέρετε τα δεδομένα σας, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες.

 

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας από μια υψηλότερη έκδοση Android σε ένα τηλέφωνο που εκτελεί χαμηλότερη έκδοση Android. Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε και να ενημερώνετε την έκδοση του Android.

Δείτε τις φωτογραφίες, τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις για τις οποίες δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας

Μπορείτε να ελέγξετε ποια δεδομένα και ποιες εφαρμογές περιλαμβάνονται στο αντίγραφο ασφαλείας σας.

 1. Στο τηλέφωνο Android που χρησιμοποιείτε, ανοίξτε την εφαρμογή Google One Google One.
 2. Στο επάνω μέρος, πατήστε Αποθηκευτικός χώρος.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας συσκευής.
  • Εάν αυτό είναι το πρώτο αντίγραφο ασφαλείας του τηλεφώνου: Πατήστε Ρύθμιση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων.
  • Εάν αυτό δεν είναι το πρώτο αντίγραφο ασφαλείας του τηλεφώνου: Πατήστε Προβολή λεπτομερειών.
 4. Για να δείτε τις ρυθμίσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, πατήστε Διαχείριση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
Επαναφορά επαφών από αντίγραφα ασφαλείας

Εάν έχετε αποθηκεύσει τις επαφές σας στον Λογαριασμό σας Google, θα συγχρονιστούν αυτόματα. Εάν έχετε άλλες επαφές σε ένα τηλέφωνο ή κάρτα SIM, μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε επαφές με μη αυτόματο τρόπο.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false