Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά δεδομένων σε συσκευές Android

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου, δεδομένων και ρυθμίσεων από το τηλέφωνό σας στον Λογαριασμό σας Google. Μπορείτε να επαναφέρετε πληροφορίες από αντίγραφα ασφαλείας στο αρχικό τηλέφωνο ή σε άλλα τηλέφωνα Android. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κατά τη ρύθμιση μιας προσωπικής συσκευής με ένα προφίλ εργασίας ή μόνο για εργασία ή κατά τη ρύθμιση μιας συσκευής που ανήκει σε εταιρεία.

Η επαναφορά δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με το τηλέφωνο και την έκδοση Android. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας από μια υψηλότερη έκδοση Android σε ένα τηλέφωνο που εκτελεί χαμηλότερη έκδοση Android.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 9 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα του τηλεφώνου σας

Τα δεδομένα μεταφορτώνονται στους διακομιστές της Google και κρυπτογραφούνται με τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google. Για ορισμένα δεδομένα, χρησιμοποιείται επίσης το PIN, το μοτίβο ή ο κωδικός πρόσβασης του κλειδώματος οθόνης του τηλεφώνου σας για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας, ώστε να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας με ασφαλή τρόπο.

Τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας (εκτός από όσα δημιουργείτε στις Φωτογραφίες Google) διαγράφονται, αν:

 • Δεν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για 57 ημέρες.
 • Απενεργοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Android.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου

Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του τηλεφώνου σας

Σημαντικό: Για να προστατεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε ένα PIN, ένα μοτίβο ή έναν κωδικό πρόσβασης , αντί για σάρωση ή .

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Επιλέξτε Google Και μετά Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.
  Συμβουλή: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Αντίγραφο ασφαλείας στο Google One και ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης.
 3. Πατήστε Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας τώρα.

Η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας στο Google One μπορεί να διαρκέσει έως και 24 ώρες. Όταν αποθηκευτούν τα δεδομένα σας, η ένδειξη Ενεργό θα εμφανίζεται κάτω από τους τύπους δεδομένων που επιλέξατε.

Προσθήκη ή εναλλαγή λογαριασμών αντιγράφων ασφαλείας

Προσθήκη λογαριασμού αντιγράφων ασφαλείας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Σύστημα Και μετά Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε στην εφαρμογή ρυθμίσεων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας

 3. Πατήστε Λογαριασμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Και μετά Προσθήκη λογαριασμού.
 4. Αν χρειάζεται, εισαγάγετε το PIN, το μοτίβο ή τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας.
 5. Συνδεθείτε στον λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών αντιγράφων ασφαλείας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Σύστημα Και μετά Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε στην εφαρμογή ρυθμίσεων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 3. Πατήστε Λογαριασμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 4. Πατήστε τον λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αντίγραφα ασφαλείας.
Για ποιο περιεχόμενο δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας
Σημαντικό: Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή η επαναφορά όλων των ρυθμίσεων και των δεδομένων σε όλες τις εφαρμογές. Για πληροφορίες σχετικά με μια εφαρμογή, μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή της.

Το Αντίγραφο ασφαλείας στο Google One αποθηκεύει αυτόματα δεδομένα από το τηλέφωνό σας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Δεδομένα εφαρμογών
 • Ιστορικό κλήσεων
 • Επαφές
 • Ρυθμίσεις
 • Μηνύματα SMS
 • Εικόνες και βίντεο
 • Μηνύματα MMS

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών και των βίντεό σας στη βιβλιοθήκη σας στις Φωτογραφίες Google. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών σας.

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και ρυθμίσεων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Google Και μετά Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
  Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε στην εφαρμογή ρυθμίσεων την ενότητα δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 3. Πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας τώρα.

Διαγραφή μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Αφού δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή σας διαγράφοντας όλο το περιεχόμενό της. Μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Λήψη των δεδομένων σε νέο τηλέφωνο

Όταν προσθέσετε τον Λογαριασμό σας Google σε ένα τηλέφωνο που έχει ήδη ρυθμιστεί, τα δεδομένα για τα οποία δημιουργήσατε προηγουμένως αντίγραφα ασφαλείας σε αυτόν τον Λογαριασμό Google θα τοποθετηθούν στο τηλέφωνο.

Για την επαναφορά ενός λογαριασμού για τον οποίο έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας σε κάποιο τηλέφωνο στο οποίο έχει γίνει επαναφορά ρυθμίσεων, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερη βοήθεια, λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας είναι ήδη διαθέσιμα στις Φωτογραφίες Google. Μπορείτε όμως να επαναφέρετε τα υπόλοιπα δεδομένα για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας κατά τη ρύθμιση του νέου τηλεφώνου σας για πρώτη φορά ή μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Κατά τη ρύθμιση, για να επαναφέρετε τα δεδομένα σας, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως 24 ώρες.

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας από μια υψηλότερη έκδοση Android σε μια συσκευή που εκτελεί χαμηλότερη έκδοση Android. Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε και να ενημερώνετε την έκδοση του Android.

Ελέγξτε τις φωτογραφίες, τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις για τις οποίες δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας

Μπορείτε να ελέγξετε ποια δεδομένα και ποιες εφαρμογές περιλαμβάνονται στο αντίγραφο ασφαλείας σας.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Google Και μετά Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
 3. Στην ενότητα Λεπτομέρειες αντιγράφων ασφαλείας, ελέγξτε για ποια δεδομένα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας στη συσκευή σας.
Επαναφορά επαφών από αντίγραφα ασφαλείας

Εάν έχετε αποθηκεύσει τις Επαφές Google στον Λογαριασμό σας Google, θα συγχρονιστούν αυτόματα. Εάν έχετε άλλες επαφές σε ένα τηλέφωνο ή κάρτα SIM, μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε επαφές με μη αυτόματο τρόπο.

Πώς η υπηρεσία Αντίγραφο ασφαλείας χειρίζεται τα δεδομένα σας

Σημαντικό: Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά.

Η υπηρεσία Αντίγραφο ασφαλείας στέλνει τα δεδομένα σας στους διακομιστές αντιγράφων ασφαλείας της Google και σας βοηθά να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ συσκευών. Η υπηρεσία Αντίγραφο ασφαλείας συλλέγει ορισμένες πληροφορίες για την εκτέλεση υπηρεσιών στη συσκευή σας. Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Google Play. Για παράδειγμα, το αντίγραφο ασφαλείας συλλέγει:

 • Μηνύματα, επαφές, ρυθμίσεις εφαρμογών και προτιμήσεις, τα οποία συλλέγονται ως μέρος του προσωπικού σας αντιγράφου ασφαλείας.
 • Προσωπικά αναγνωριστικά, τα οποία συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι τα αντίγραφα ασφαλείας σχετίζονται με εσάς και τον λογαριασμό σας.
 • Αρχεία καταγραφής σφαλμάτων και διαγνωστικά στοιχεία, τα οποία συλλέγονται για σκοπούς ανάλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Απενεργοποίηση δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας

 • Για να απενεργοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και μετά Σύστημα και μετά Αντίγραφο ασφαλείας και μετά Αντίγραφο ασφαλείας στο Google One.
 • Για να διαγράψετε το αντίγραφο ασφαλείας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την εφαρμογή Drive σε Android.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
3431353415119608855
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true