Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά δεδομένων σε συσκευές Android

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου, δεδομένων και ρυθμίσεων από το τηλέφωνό σας στον Λογαριασμό σας Google. Μπορείτε να επαναφέρετε πληροφορίες από αντίγραφα ασφαλείας στο αρχικό τηλέφωνο ή σε άλλα τηλέφωνα Android.  

Η επαναφορά δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με το τηλέφωνο και την έκδοση Android. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας από μια υψηλότερη έκδοση Android σε ένα τηλέφωνο που εκτελεί χαμηλότερη έκδοση Android.

Σημαντικό: Μερικά από αυτά τα βήματα έχουν αποτέλεσμα μόνο σε Android 9 και σε νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου

Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για δεδομένα και ρυθμίσεις

Σημαντικό: Για να προστατεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε ένα κλείδωμα οθόνης με PIN, μοτίβο ή κωδικό πρόσβασης, αντί για τη σάρωση ή το Smart Lock.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Σύστημα Και έπειτα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.​ Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στην εφαρμογή ρυθμίσεων.
 3. Ενεργοποιήστε την υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Συμβουλή: Σε ένα κοινόχρηστο tablet, μόνο ο κάτοχος του tablet βλέπει τις επιλογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς.

Προσθήκη ή εναλλαγή λογαριασμών αντιγράφων ασφαλείας

Προσθήκη λογαριασμού αντιγράφων ασφαλείας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Σύστημα Και έπειτα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε στην εφαρμογή ρυθμίσεων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας

 3. Πατήστε Λογαριασμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Και έπειτα Προσθήκη λογαριασμού.
 4. Αν χρειάζεται, εισαγάγετε το PIN, το μοτίβο ή τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας.
 5. Συνδεθείτε στον λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών αντιγράφων ασφαλείας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Σύστημα Και έπειτα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε στην εφαρμογή ρυθμίσεων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 3. Πατήστε Λογαριασμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
 4. Πατήστε τον λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αντίγραφα ασφαλείας.
Για ποιο περιεχόμενο δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας
Σημαντικό: Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή η επαναφορά όλων των ρυθμίσεων και των δεδομένων σε όλες τις εφαρμογές. Για πληροφορίες σχετικά με μια εφαρμογή, μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή της.

Εάν τα αντίγραφα ασφαλείας σας ανέβουν στο Google, κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google. Για ορισμένα δεδομένα, το PIN, το μοτίβο ή ο κωδικός πρόσβασης του κλειδώματος οθόνης του τηλεφώνου σας χρησιμοποιούνται επίσης για κρυπτογράφηση.

Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας στο Google Drive, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τα εξής:

 • Επαφές
 • Συμβάντα και ρυθμίσεις Ημερολογίου Google
 • Μηνύματα κειμένου SMS (όχι MMS)
 • Δίκτυα Wi-Fi και κωδικοί πρόσβασης
 • Ταπετσαρίες
 • Ρυθμίσεις Gmail
 • Εφαρμογές
 • Ρυθμίσεις οθόνης (φωτεινότητα και αδράνεια)
 • Ρυθμίσεις γλώσσας και εισαγωγής
 • Ημερομηνία και ώρα
 • Ρυθμίσεις και δεδομένα για εφαρμογές που δεν έχουν δημιουργηθεί από την Google (διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή)
Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών και των βίντεό σας στη βιβλιοθήκη σας στις Φωτογραφίες Google. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών σας.

Μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και ρυθμίσεων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις του τηλεφώνου.
 2. Πατήστε Σύστημα Και έπειτα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν αυτά τα βήματα δεν αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε στην εφαρμογή ρυθμίσεων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή λάβετε βοήθεια από τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
 3. Πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας τώρα Και έπειτα Συνέχεια.

Διαγραφή μετά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Αφού δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας διαγράφοντας όλο το περιεχόμενό του. Μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων από αντίγραφα ασφαλείας

Όταν προσθέσετε τον Λογαριασμό σας Google σε ένα τηλέφωνο που έχει ήδη ρυθμιστεί, τα δεδομένα για τα οποία δημιουργήσατε προηγουμένως αντίγραφα ασφαλείας σε αυτόν τον Λογαριασμό Google θα τοποθετηθούν στο τηλέφωνο.

Για την επαναφορά ενός λογαριασμού για τον οποίο έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας σε κάποιο τηλέφωνο στο οποίο έχει γίνει επαναφορά ρυθμίσεων, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης του κατασκευαστή σας.

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας από μια υψηλότερη έκδοση Android σε ένα τηλέφωνο που εκτελεί χαμηλότερη έκδοση Android. Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε και να ενημερώνετε την έκδοση του Android.

Επαναφορά επαφών από αντίγραφα ασφαλείας

Εάν έχετε αποθηκεύσει τις επαφές σας στον Λογαριασμό σας Google, θα συγχρονιστούν αυτόματα. Εάν έχετε άλλες επαφές σε ένα τηλέφωνο ή κάρτα SIM, μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε επαφές με μη αυτόματο τρόπο.