Zálohování a obnovení dat v zařízení Android

Obsah, data a nastavení telefonu můžete zálohovat do svého účtu Google. Zálohované informace můžete obnovit do původního telefonu nebo do jiných telefonů Android. Zálohování nelze použít, pokud jste v osobním zařízení nastavili pracovní profil, pokud je zařízení určeno jen pro práci nebo jste nastavili zařízení vlastněné společností.

Obnovení dat se liší podle telefonu a verze systému Android. Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v telefonu s nižší verzí Androidu.

Důležité: Některé z těchto kroků fungují pouze v zařízeních se systémem Android 9 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu

Zálohování obsahu

 1. Zálohování fotek a videí Jak automaticky nahrávat fotky a videa do knihovny Fotek Google
 2. Zálohování souborů a složek Jak zálohovat soubory na Disk Google

Zapnutí automatického zálohování

Důležité: Chcete-li pomoci ochránit svá zálohovaná data, používejte pro zámek obrazovky PIN, gesto nebo heslo, nikoliv přejetí prstem či funkci Smart Lock.

Můžete nastavit, aby telefon automaticky zálohoval soubory.

 1. Na telefonu Android otevřete aplikaci Google One Google One
 2. Nahoře klepněte na Úložiště.
 3. Přejděte do sekce zálohování zařízení.
  • Pokud se jedná o první zálohu telefonu: Klepněte na Nastavit zálohování dat.
  • Pokud se nejedná o první zálohu telefonu: Klepněte na Zobrazit podrobnosti.
 4. Nastavení zálohování zobrazíte klepnutím na Spravovat zálohování.
 5. Vyberte nastavení zálohování. 
  • Pokud se zobrazí výzva, abyste si nainstalovali či aktualizovali některou aplikaci nebo změnili nastavení, postupujte podle pokynů na obrazovce. Pak se vraťte do aplikace Google One.
 6. Pokud budete vyzváni, klepněte na Povolit oprávnění.
 7. Vlevo nahoře klepněte na Zpět Zpět.

Zálohování do účtu Google One může trvat až 24 hodin. Po uložení dat se pod vybranými typy dat zobrazí stav Zapnuto.

Přidání nebo přepnutí záložních účtů

Přidání záložního účtu

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a poté Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.

 3. Klepněte na Záložní účet a poté Přidat účet.
 4. V případě potřeby zadejte PIN, gesto nebo heslo telefonu.
 5. Přihlaste se k účtu, který chcete přidat.

Přepínání mezi záložními účty

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a poté Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.
 3. Klepněte na Záložní účet.
 4. Klepněte na účet, který chcete použít k zálohování.
Co se zálohuje:
Důležité: Zálohování a obnovení všech nastavení a dat neumožňují všechny aplikace. Chcete-li získat informace o konkrétní aplikaci, přečtěte si, jak kontaktovat jejího vývojáře.

Jestliže se vaše zálohy nahrávají do Googlu, šifrují se pomocí hesla účtu Google. U některých dat bude k šifrování použit také kód PIN, gesto nebo heslo zámku obrazovky telefonu.

Pokud zálohujete obsah na Disk Google, zálohují se tyto položky:

 • kontakty,
 • události a nastavení Kalendáře,
 • zprávy SMS (nikoli MMS),
 • sítě Wi-Fi a hesla,
 • tapety,
 • nastavení Gmailu,
 • aplikace,
 • nastavení displeje (jas a režim spánku),
 • nastavení jazyka a zadávání,
 • datum a čas,
 • nastavení a data aplikací jiných vývojářů, než je Google (liší se podle aplikace).
Tip: Své fotky a videa můžete automaticky zálohovat do knihovny Fotek Google. Jak zálohovat fotky

Ruční zálohování dat a nastavení

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Systém a poté Záloha. Pokud tyto kroky neodpovídají možnostem nastavení ve vašem telefonu, zkuste v nastavení vyhledat slovo záloha nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.
 3. Klepněte na Zálohovat a poté Pokračovat.

Vymazání obsahu po zálohování

Po zálohování můžete telefon resetovat tak, že v něm vymažete veškerý obsah. Jak telefon resetovat do továrního nastavení.

Stažení dat do nového telefonu

Když do nastaveného telefonu přidáte účet Google, záloha v tomto účtu se uloží do telefonu.

Chcete-li v resetovaném telefonu obnovit zálohovaný účet, postupujte podle kroků na obrazovce. Další nápovědu naleznete na webu podpory výrobce zařízení.

Vaše fotky a videa už jsou dostupné ve Fotkách Google. Zbytek zálohovaných dat ale můžete obnovit při počátečním nastavování nového telefonu nebo po jeho resetu do továrního nastavení. Při nastavování obnovte data podle pokynů na obrazovce.

Obnovení může trvat až 24 hodin.

 

Důležité: Zálohu pořízenou v telefonu s vyšší verzí Androidu nelze obnovit v telefonu s nižší verzí Androidu. Jak zjistit a aktualizovat verzi Androidu.

Zobrazení, jaké fotky, data a nastavení jste zálohovali

Můžete se podívat, jaká data a aplikace jsou v záloze zahrnuty.

 1. Na telefonu Android otevřete aplikaci Google One Google One.
 2. Nahoře klepněte na Úložiště.
 3. Přejděte do sekce zálohování zařízení.
  • Pokud se jedná o první zálohu telefonu: Klepněte na Nastavit zálohování dat.
  • Pokud se nejedná o první zálohu telefonu: Klepněte na Zobrazit podrobnosti.
 4. Nastavení zálohování zobrazíte klepnutím na Spravovat zálohování.
Obnovení zálohovaných kontaktů

Pokud jste kontakty uložili do svého účtu Google, synchronizují se automaticky. Máte-li na telefonu nebo na SIM kartě další kontakty, přečtěte si, jak je ručně obnovit.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false